Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією icon

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцієюНазваОгляд ономастичних праць, одержаних редакцією
Дата конвертації05.12.2013
Розмір50.68 Kb.
ТипДокументи
джерело

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією

(4-6)

4. Ономастика України та етногенез східних слов'ян/Відп. ред. І.М.Желсзняк.-К.,1998.-227 с. [Інститут української мови НАНУ].

Колективна монографія шістьох авторів «ставить за мету довести важливе значення ономастики для вивчення східнослов'янського глотто- й етногенезу ) (с.4), шукаючи «чисту» східнослов'янську онімну лексику. Практично вся книга складається з різнопланових етимологічних розвідок високої вартості. Пошуки власне східнослов'янських топонімів дали загалом непевні результати. Ці пошуки найпомітніші й найрезультативніші у першому розділі «Роль і місце ономастичних досліджень у студіях з східнослов'янського етногенезу» (І.М.Желєзняк). Особливий інтерес тут становить розгляд східнослов'янських словотвірних типів у гідронімії України порівняно з Балканами. Розділ «Із Птолемеєвого етнотопонімікону Східної Європи» (геэр. Славії)»

(О.С.Стрижак) становить змістовне доповнення до відомої монографії автора, містить дуже цікаві інтерпретації ряду етнонімів (сармати, серби та ін.) і топонімів та... деякі елементи наукової фантастики, спрямованої на пошуки кельтизмів. До них зокрема зараховані етноніми венеди й фінни (обидва з сенсом «білий»). Розділ «Формування топонімічної системи в межах одного річкового басейну» (І.М.Желєзняк) аналізує гідронімію басейну Леглича, правої притоки Дніпра, обґрунтовує тезу про те, що «системність гідронімів виявляється в основному в їх словотворі», показує вагомість аналогії, формулює серію переконливих етимологій.

Останній збірний розділ «Відбиття в гідронімії східнослов'янських мовних рис» об'єднує шість розвідок: 1) «Відновлення окремих мовних рис східних слов'ян за даними гідронімії» (О.П.Карпенко) - тут дається ґрунтовний аналіз ряду гідронімів басейну Ужа; 2) «До етимологічної інтерпретації деяких гідронімів басейну Дніпра» (Р.М.Козлова) - п'ять гідронімів: Верпа, Кокань, Овда, Толба, Товмень; слов'янська генеза їх доводиться дуже надійно, сумніви оглядача викликає тільки етимологія Овди; 3) «Гелонімний ландшафт західноукраїнського Полісся» (В.П.Шульгач) - теж серія добре узасаднених етимологій, фактично короткий етимологічний словник важчих для аналізу гелонімів регіону; 4) «Реалізація праслов'янської географічної термінології в гідронімії басейну Дніпра» (Т.М.Богоєдова) - на фунті етимологічного аналізу гідронімів реконструюються 7 географічних термінів, що з високою долею вірогідності існували у праслов'янські часи; 5) «Поліські гідроніми на -іпа» (О.П.Карпенко) - йдеться про 2 гідроніми, Горинь та Норинь, що інтерпретуються як слов'янські; із численних варіантів найдавнішими визначаються форми на -ина; 6) «Нерегулярна варіативність гідронімів» (І.М.Желєзняк) - розглядаються варіанти назви річки Мазник (басейн Дніпра); і в цій розвідці, як і в усіх без винятку інших, що склали монографію, є свіжі думки й цікаві етимологічні побудови.

Як додатки до монографії подаються «Словник гідронімів України» (О.П.Карпенко), який містить назви переважно з Житомирської обл., що не потрапили до СГУ, та «Словник географічних термінів Західного Полісся» (В.П.Шульгач). У монографії є «Покажчик слів та основ», який значно полегшує роботу з нею та якого так бракує багатьом вітчизняним працям.

5. Слов'янська ономастика: Збірник наукових праць на честь 70-річчя доктора філологічних наук, професора П.П.Чучки.-Ужгород:Ред.-вид. відділ комітету інформації, 1998.-236с.

Збірник складається з 2 частин. У першій, після коротких ювілейних «Сторінок життєпису вченого», подається бібліографія П.П.Чучки -від першої публікації у 1955 р. до статті, виданої у 1998 р. Усього в списку публікацій 163 позиції, до яких долучається окремим списком ще 146 газетних статей на філологічні теми. Вказані окремо опублі­ковані П.П.Чучкою його переклади зі слов'янської, чеської та угорської мов та внутрішні рецензії. В окремих списках названі редаговані ювіляром праці, виконані під його керівництвом дисертації (їх 10), опонування дисертації.

Друга частина - «Наукові праці з ономастики». Тут уміщені 26 статей учених з Ужгорода, Києва, Тернополя, Братислави, Загреба, Мінська, Одеси, Дніпропетровська, Львова. Як те й прийнято у таких збірниках, праці розташовані за алфавітом авторів. Тематично ж вони групуються навколо проблем: 1) антропоніміки -11 статей, присвячу­ючись прізвищам (Г.Є.Бучко, Г.В.Мельник, С.С.Панцьо), іменам (М.Майтан, А.У.Усцінович), структурі антропонімів (Н.І.Касинець, також стаття про генезу суфікса -енко М.Л.Худаша й І.Д.Фаріон), від-атропонімним похідним (О.Р.Тимко) та загальним питанням семан­тичної вмотивованості антропонімів (І.М.Желєзняк, на прикладі антро-поніма Китай), антропонімічної класифікащї (В.Бланар), відображення в антропонімії язичницького світосприйняття (С.М.Медвідь); 2) топоніміки - 6 статей з аналізом гідронімів (О.П.Карпенко, Ю.О.Кар­пенко), ойконімів (стаття Д.Г.Бучка й П.Д.Бучка, також стаття В.В.Лободи), мікротопонімів (Н.І.Лісняк), відтопонімних похідних (В.О.Горпинич); 3) літературної та фольклорної ономастики (О.Ю.Кар­пенко, Д.В.Кобаль, М.М.Мігалега, М.І.Пілаш); 4) передачі іншомовних власних назв по-українськи (А.Г.Гудманян) та українських по-чеськи (О.Л.Паламарчук); 5) ролі та місця власних назв у словниках - йдеться про словник Ласлова Чопея (Я.В.Галас) та української мови XVI -першої половини XVII ст. (О.Я.Добровольська). Окреме місце займає стаття В.В.Німчука «Походження Добрилового євангелія», неономас-тична за назвою, але з розгорнутими пошуками носія імені Добрило.

Загалом збірник є цінним здобутком вітчизняної ономастики. Шкода, що в ньому немає «Покажчика слів та основ».

^ 6. Громко Т.В., Лучик В.В., Поляруш Т.І. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини/Відп. ред. В.В.Лучик.-К.-Кіровоград,1999.-222с.

Після «Передмови», де йдеться про зміст, склад та структуру словника, йде власне словник, що нараховує понад 1700 словникових статей, які описують за писемними та усними джерелами як загальновживані, так і локальні терміни - усе, що зафіксовано авторами на Кіровоградщині. Помітна частина описаних слів уводиться до наукового обігу уперше. Географічна термінологія українських теренів, наукове вивчення якої заклали Т.О.Марусенко та Й.О.Дзендзелівський і яка має вже й обсяжні лексикографічні описи (праці С.О.Черепанової, О.К.Данилюк та ін.) завдяки змістовному кіровоградському словнику стала приступнішою для дальших ономастичних студій. Зроблено ще один крок до створення в майбутньому загальноукраїнського словника географічних термінів, дуже потрібного для розв'язання багатьох теоретичних і практичних потреб.


Юрій КарпенкоСхожі:

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією iconПро затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"...
Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією iconЕкскурсійнй огляд пам'яток архітектури
Екскурсійнй огляд пам'яток архітектури: в м. Дрогобичі. дерев'яних церков Воздвиження (1636 р.), святого Юра (1554 р.), костелу св....
Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією iconПоложення про товариство. Загальні положення: Ці зміни є новою редакцією Статуту публічного акціонерного товариства
Ці зміни є новою редакцією Статуту публічного акціонерного товариства «гуляйпільське міжрайонне підприємство матеріально-технічного...
Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Верховна Рада України постановляє
Внести зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (Відомості...
Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією iconПоложення про товариство. Загальні положення: Ці зміни є новою редакцією Статуту відкритого акціонерного товариства бердянський „Агротехсервіс
Ці зміни є новою редакцією Статуту відкритого акціонерного товариства “Бердянський „Агротехсервіс, код єдрпоу 03742156, зареєстрованого...
Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією iconПрогнози розвитку українських змі в 2009 році Короткий аналітичний огляд даний огляд підготовлений в рамках прес-конференції медіаекспертів 29 січня 2009 року в іа «Інтерфакс-Україна»
Звичайна практика комерційних компаній у кризових ситуаціях -скорочення маркетингових бюджетів. Спад надходжень від реклами, як головного...
Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
Внести зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією iconОгляд поширених на вітчизняних підприємствах підходів до визначення чисельності кпфтс інформаційна база оптимізації чисельності й складу службовців
Огляд поширених на вітчизняних підприємствах підходів до визначення чисельності кпфтс
Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією iconКороткий огляд

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією iconІнформаційний лист
Повідомляємо, що у вересні 2011 р планується видання тематичного збірника наукових праць “Обладнання та технології харчових виробництв”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи