Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття icon

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяНазваМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Дата конвертації25.01.2014
Розмір93.98 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.ПИРОГОВА


“Затверджено"

на методичній нараді

кафедри біофізики


Завідувач кафедри

проф. І.І. Хаїмзон

24. 12. 2009 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯНавчальна дисципліна

Медична і біологічна фізика

Модуль № 3

Основи медичної фізики

Змістовний модуль №6

Оптичні методи та їх використання у біології та медицині.

Тема заняття

Око як центрована оптична система. Недоліки зору та їх виправлення.

Курс

Перший

Факультет

МедичнийВінниця, ВНМУ – 2009


І. ТЕМА: «ОКО ЯК ЦЕНТРОВАНА ОПТИЧНА СИСТЕМА.

^ НЕДОЛІКИ ЗОРУ ТА ЇХ ВИПРАВЛЕННЯ»

Актуальність теми: Навчальний матеріал заняття передбачає з’ясування основних характеристик лінз та оптичних властивостей ока. Розглядається оптична будова ока як центрованої оптичної системи (ЦОС) та модель зредукованого (приведеного) ока, з допомогою якої будується зображення в оці для нормального зору та при наявності недоліків зору.

Розуміння оптичних процесів та законів геометричної оптики, що лежать в основі виправлення (корекції) недоліків зору (короткозорість, далекозорість, астигматизм), уміння розробляти оптичні схеми корекції недоліків зору будуть слугувати біофізичною основою при поглибленому розгляді цих питань на клінічних кафедрах, зокрема на кафедрі очних хвороб.

ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

Знати:

• основні характеристики і недоліки лінз як оптичних систем;

• характерні промені, що використовуються при побудові зображення

предмета в оптичній системі;

• особливості центрованої оптичної системи, її характерні (кардинальні)

точки і площини;

• модель зредукованого (приведеного) ока;

• особливості оптичної системи ока (акомодація, адаптація, роздільна

Здатність, кут зору);

• суть недоліків зору (короткозорість, далекозорість, астигматизм) та можливі

причини їх появи;

• шляхи корекції недоліків зору.


Вміти:

• будувати зображення предмета в лінзі;

• будувати зображення предмета в зредукованому оці для нормального зору

та при наявності недоліків зору;

• розробляти оптичні схеми корекції (виправлення) можливих недоліків

зору.


ІІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ (базові або вихідні знання,

вміння, навички, необхідні для вивчення теми).


^ Назва попередньої дисципліни, вивчення якої сприяло набуттю базових знань, вмінь, навичок

Отримані базові знання, вміння, навички

Курс фізики в обсязі програми для загальноосвітньої школи

1. Лінза. Оптична сила лінзи.

2. Закони геометричної оптики.

3. Побудова зображення предмета в

лінзі. Окуляри.

4. Лупа. Мікроскоп.


^ ІV.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ:
п/п

Контрольні питання

Еталон відповіді

1.

Що являє собою оптична лінза?

Оптична лінза – це прозоре тіло, обмежене двома сферичними поверхнями або сферичною і плоскою.

2.

Що таке оптичний центр лінзи?

Оптичний центр лінзи – точка, яка розташована на головній оптичній осі в центрі лінзи. Промені, що проходять через оптичний центр O лінзи, не заломлюються.

3.

Що таке фокус лінзи?

Фокус лінзи F – це точка, що розташована на головній оптичній осі, в якій збираються (фокусуються) після заломлення в лінзі ті світлові промені, які до заломлення були направлені паралельно до головної оптичної осі.

4.

Чому дорівнює фокусна віддаль лінзи?

Фокусна віддаль ^ OF є однією із основних характеристик лінзи. Це відстань на оптичній осі від оптичного центра О до фокуса F.

5.

Що характеризує оптична сила лінзи?

Оптична сила Д лінзи характеризує заломлюючу здатність лінзи і чисельно дорівнює значенню величини, що обернена фокусній віддалі, тобто . Вимірюється оптична сила лінзи в діоптріях (дп).

6.

Які характерні промені використовуються для побудови зображення предмета в лінзі?

Для побудови зображення предмета в лінзі використовуються два характерні промені:

а) промінь, що направлений паралельно до головної

оптичної осі, який після заломлення в лінзі

пройде через фокус;

б) промінь, що проходить через оптичний центр і

не заломлюється.^ V. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


5.1. Перелік основних понять, величин, термінів, параметрів, які

повинен засвоїти студент при підготовці до заняття
п/п

Термін

Визначення

1.

Оптична будова ока

Око людини як центровану оптичну систему (ЦОС) можна розглядати як своєрідний оптичний прилад. Оптична система ока складається з чотирьох заломлюючих середовищ, а саме: рогівка, передня камера з прозорою рідиною, кришталик, скловидне (желеподібне) тіло.

Заломлюючі середовища ока мають різну оптичну силу. Найбільшу (40дп) – рогівка, кришталик – 20дп, а передня камера і скловидне тіло разом мають оптичну силу 3…5дп. Загальна (сумарна) оптична сила ока людини приблизно дорівнює 63…65дп.

2.

Акомодація ока

Акомодація ока – це властивість ока давати чітке зображення предметів, що знаходяться на різних відстанях від ока. Досягається акомодація шляхом зміни оптичної сили кришталика за рахунок зміни кривизни його сферичної поверхні.

3.

Адаптація ока

Адаптація ока – це здатність ока пристосовуватись (перебудовуватись) до різних інтенсивностей світлового потоку. Відбувається адаптація шляхом зміни діаметра зіниці та чутливості фоторецепторів.

4.

Короткозорість (міопія) як недолік зору

Короткозорість (міопія) як недолік зору може бути зумовлена двома причинами: а) зміна форми очного яблука при народженні або в результаті травми; б) збільшення заломлюючої здатності (оптичної сили) ока і, в першу чергу, кришталика як наслідок послаблення акомодації. При наявності міопії людина погано бачить далекі предмети і добре бачить близькі.

5.

Далекозорість (гіперметропія)

Зменшення заломлюючої здатності (оптичної сили) ока або зміна форми очного яблука зумовлюють появу далекозорості як недоліку зору. Суть гіперметропії полягає в тому, що зображення близьких предметів в оці утворюється за сітківкою. В цьому випадку око чітко бачить далекі предмети і погано бачить близько розташовані предмети. Основною причиною далекозорості є послаблення акомодації кришталика в результаті тривалої і напруженої роботи ока, порушення гігієни читання (освітленість, віддаль найкращого зору тощо).

6.

Астигматизм

Астигматизм як недолік зору зумовлений асиметрією оптичної системи ока, тобто порушення правильної сферичної форми рогівки або кришталика. Наявність астигматизму спричиняє нерізке зображення на сітківці у взаємно перпендикулярних площинах.5.2. Теоретичні питання до заняття.


1. Основні характеристики лінзи (фокус, оптичний центр, фокусна віддаль,

оптична сила).

2. Основні недоліки лінз як оптичних систем (сферична та хроматична

аберації, астигматизм).

3. Центрована оптична система (ЦОС), її характерні кардинальні точки і

площини.

4. Будова ока людини.

5. Око як центрована оптична система. Модель зредукованого (приведеного)

ока.

6. Особливості оптичної системи ока (акомодація, адаптація, роздільна

здатність, кут зору).

7. Короткозорість (міопія) як недолік зору (суть, можливі причини появи та

шляхи корекції).

8. Далекозорість (гіперметропія) як недолік зору (суть, можливі причини

появи та шляхи корекції).

9. Астигматизм та його усунення.


5.3. Практичні завдання, які виконуються до заняття.


1. Вивчити і коротко законспектувати відповіді на теоретичні питання до

заняття (п.5.2.).

2. Зробити в зошиті рисунок будови людського ока.

3. Побудувати зображення предмета в зредукованому (приведеному) оці для

нормального зору та при наявності недоліків зору.

4. Побудувати в зошиті оптичні схеми корекції (виправлення) можливих

недоліків зору (короткозорість, далекозорість).


5.4. Завдання для самоконтролю

А. Питання для самоконтролю


1. Дати визначення фокуса і оптичного центра як основних характеристик

лінзи.

2. Від чого залежить оптична сила лінзи і в яких одиницях вимірюється?

3. Які кардинальні точки і площини має центрована оптична система?

4. Які заломлюючі середовища утворюють центровану оптичну систему ока

людини?

5. Які особливості оптичної системи ока?

6. Які характерні промені використовуються для побудови зображення

предмета в зредукованому (приведеному) оці?

7. Де утворюється зображення предмета в оці при наявності короткозорості,

далекозорості?

8. В якому випадку око погано бачить близько або далеко розташовані

предмети?

9. Які лінзи використовуються при корекції короткозорості та далекозорості?

10.Яким чином усувається (виправляється) астигматизм як недолік зору?


Б. Вправи для самоконтролю


1. Зробити рисунок лінзи з позначенням її основних характеристик.

2. Навчитись будувати зображення предмета в зредукованому оці.

3. Засвоїти оптичні схеми корекції недоліків зору (короткозорість,

далекозорість).


^ VI. ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Ливенцев Н.М. Курс физики. В 2-х томах. М., Высшая школа, 1978, т.1,

гл.16, §76 - §79.

2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М., Высшая школа,

1987, гл 26, §26.1 - §26.5.

3. Чалий О.В., Агапов Б.Т., Цехмістер Я.В. та ін.. Медична і біологічна фізика.

Підручник для студентів ВМЗО III-IV рівнів акредитації. - К.: «Книга

плюс». 2005.-760с., розділ 7, 7.3.1; 7.3.2; 7.7.

4. Дяков В.А., Желиба В.Т., Иваницкий Б.Г., Хаимзон И.И. Пособие по

биологической и медицинской физике. Изд-во ВНМУ, 2005. -240с., раздел

3, гл. 1, §1 -§4.


Додаткова:

1. Ремизов А.Н. Курс физики, электроники и кибернетики. М., Высшая

школа, 1982, гл. 29, §2 - §6.

2. Ремизов А.Н. Курс физики (для медицинских институтов). В 2-х томах. М.,

Высшая школа, 1976, т.2, гл. 29, §1 - §5.

3. Ливенцев Н.М. Курс физики. М., Высшая школа, 1974, гл. 25, §133 -§137.


VIІ. АУДИТОРНА РОБОТА

1. З’ясування незрозумілих питань, що з’явилися в процесі самопідготовки.

2. Поглиблення та засвоєння самостійно одержаних знань з основних питань

заняття.

3. Усвідомлення фізичної суті появи можливих недоліків зору та шляхів їх

корекції.

4. Письмовий або тестовий контроль набутих знань з даної теми.

5. Демонстрація моделей збираючих, розсіюючих, контактних лінз.


Автор: доцент Іваницький Б.Г.
Схожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Клініко-лабораторні етапи виготовлення частково-знімних пластинчастих протезів ( далі чзпп)
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Саме ці закони і що таке ачт є одними з основних, що включені до пропонованої теми заняття, і можуть відповісти на важливе питання...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ось чому сучасна біологія і медицина приділяють велику увагу вивченню поверхневих явищ в рослинах і тваринах. Ці знання дуже потрібні...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Мон україни від 16. 05. 2003 р. №239 та експериментально – учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно – трансферної...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Матеріали для фіксації ортопедичних конструкцій. Цементи. Характеристика, властивості, спосіб застосування
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Контроль початкового рівня знань. Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Ортопедична стоматологія. Організація роботи ортопедичного кабінету та зуботехнічної лабораторії. Морфологічна та функціональна анатомія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи