Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття icon

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяНазваМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Дата конвертації27.01.2014
Розмір51.21 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерелоМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.Пирогова


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

ортопедичної стоматології

Завідувач кафедри

____________ доц.. Мунтян Л.М.

«____» ________________2011 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи студентів

при підготовці до практичного (семінарського) заняттяНавчальна дисципліна

Ортопедична стоматологія

Модуль №
Змістовий модуль №7

Клініко-лабораторні етапи виготовлення частково-знімних пластинчастих протезів ( далі ЧЗПП)

Тема заняття № 37

Відбитки щелеп для виготовлення ЧЗПП

Курс ІV
Факультет

Стоматологічний.Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів, що затверджені Наказом МОН України від 28.07.2003 р. № 239 та експериментально-учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) та затвердженої Наказом МОЗ України від 07.12.2009 р. № 929.


Вінниця - 2011


1.Актуальність теми.

Відбитком в ортопедичній стоматології називається  точне та чітке відображення тканин протезного поля.   

Грамотний підбір відбиткового матеріалу та володіння методикою зняття відбитку є запорукою якісного виготовлення ортопедичної конструкції.


^ 2. Конкретні цілі.

Оволодіння методикою зняття відбитку при виготовленні ЧЗПП :

а) підбір відбиткової ложки;

б) вибір відбиткового матеріалу;

в) техніка зняття відбитку;

г) оцінка якості відбитку;

д) виготовлення моделі по анатомічному відбитку.


^ 3. Базовий рівень підготовки:Назва попередньої дисципліни

Отримані навики

Нормальна анатомія


Гістологія


Ортопедичне матері- алознавство.

Особливості будови альвеолярних відростків верхньої та нижньої щелеп, будова твердого та м’якого піднебіння, будова присінку порожнини рота та дна ротової порожнини.

Клінічне визначення наявності підслизистого шару в різних ділянках слизистої оболонки порожнини рота


Класифікація відбиткових матеріалів та їх властивості


^ 4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття.


4.1. Перелік основних термінів, параметрів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.Термін

Визначення

Відбиток

Точне і чітке відображення тканин протезного поля

Протезне ложе

Тканини порожнини рота, з якими протез знаходиться в безпосередньому контакті.^ 4.2. Теоретичні питання до заняття.


1. Охарактеризувати термопластичні відбиткові матеріали.

2. Охарактеризувати твердо кристалічні відбиткові матеріали

3. Охарактеризувати еластичні відбиткові матеріали.

4.Вимоги до відбиткових матеріалів при знятті відбитків для виготовлення ЧЗПП.

5.Техніка отримання анатомічного відбитка на верхній щелепі.

6.Техніка отримання анатомічного відбитка на нижній щелепі.

7.Оцінювання відбитків.

8.Дезінфекція відбитків.

9. Виготовлення моделі по анатомічному відбитку.


^ 4.3.Практичні завдання, які виконуються на занятті.


1. Підбір відбиткової ложки для зняття анатомічного відбитку.

2. Зняття анатомічного відбитку з верхньої щелепи.

3. Зняття анатомічного відбитку з нижньої щелепи.

4. Виготовлення гіпсової моделі по анатомічному відбитку.


^ 5. Зміст теми.


Характеристика термопластичних відбиткових матеріалів .

Аболмасов Н.Г., Ортопедическая стоматология , М., Медпрес-информ, 2005г., с. 89 – 90 .


^ Характеристика твердокристалічних відбиткових матеріалів.

Аболмасов Н.Г., Ортопедическая стоматология , М., Медпрес-информ, 2005г., с. 87 – 88 .


Характеристика еластичних відбиткових матеріалів.

Аболмасов Н.Г., Ортопедическая стоматология , М., Медпрес-информ, 2005г., с. 90 .


^ Вимоги до відбиткових матеріалів при знятті відбитків для виготовлення ЧЗПП.

Аболмасов Н.Г., Ортопедическая стоматология , М., Медпрес-информ, 2005г., с. 85 .


^ Техніка отримання анатомічного відбитка на верхній щелепі.

Аболмасов Н.Г., Ортопедическая стоматология , М., Медпрес-информ, 2005г., с. 326.

Руководство по ортопедической стоматологии / Под редакцией В.Н.Копейкина/ - М.: Медицина, 1993 . с.364 – 368.

Щербаков А.С., Гаврилов Е.И., Трезубов В.Н.,Жулев Е.Н.Ортопедическая стоматология. Учебник .- С – Пб, 1997 с.257 – 261


^ Техніка отримання анатомічного відбитка на нижній щелепі.

Аболмасов Н.Г., Ортопедическая стоматология , М., Медпрес-информ, 2005г., с. 326.

Руководство по ортопедической стоматологии / Под редакцией В.Н.Копейкина/ - М.: Медицина, 1993 . с.364 – 368.

Щербаков А.С., Гаврилов Е.И., Трезубов В.Н.,Жулев Е.Н.Ортопедическая стоматология. Учебник .- С- Пб,1997 , с.257 – 261


Оцінювання відбитків.

Аболмасов Н.Г., Ортопедическая стоматология , М., Медпрес-информ, 2005г., с. 326.

Руководство по ортопедической стоматологии / Под редакцией В.Н.Копейкина/ - М.: Медицина, 1993 . с.364 – 368.

Щербаков А.С., Гаврилов Е.И., Трезубов В.Н.,Жулев Е.Н.Ортопедическая стоматология. Учебник .- С- Пб,1997 , с.257 – 261


Виготовлення моделі по анатомічному відбитку.


^ 6.Матеріали для самоконтролю (додаються).


7. Рекомендована література.

Основна:

  1. .Король М.Д. Пропедевтика ортопедичної стоматології..Вінниця, Нова книга, 2009, с. 197-198, с. 227-231.

  2. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение/ Под ред.. проф.. В.Н. Трезубова-СПб. Специальная література, 1999, с.12-24.

  3. Аболмасов Н.Г., Ортопедическая стоматология, М., Медпресс-информ, 2005

4.Щербаков А.С.,Гаврилов Е.И., ТрезубовВ.Н.,Жулев Е.Н.Ортопедическая стоматология. Учебник .- С- Пб,1997 , с.257 – 261

Додаткова:

1. Руководство по ортопедической стоматологии / Под редакцией В.Н.Копейкина/ - М.: Медицина, 1993 . с.364 – 368.

2. Калинина В.Н. Протезирование беззубых челюстей. – М.: «Медицина». – 1980. – с. 26 – 31 .

3. Конспект лекцій.


Методичні вказівки склав

асистент кафедри ортопедичної стоматології

ВНМУ ім.М.І.Пирогова В.В.КовальчукСхожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Саме ці закони і що таке ачт є одними з основних, що включені до пропонованої теми заняття, і можуть відповісти на важливе питання...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ось чому сучасна біологія і медицина приділяють велику увагу вивченню поверхневих явищ в рослинах і тваринах. Ці знання дуже потрібні...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Мон україни від 16. 05. 2003 р. №239 та експериментально – учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно – трансферної...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Матеріали для фіксації ортопедичних конструкцій. Цементи. Характеристика, властивості, спосіб застосування
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Контроль початкового рівня знань. Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Ортопедична стоматологія. Організація роботи ортопедичного кабінету та зуботехнічної лабораторії. Морфологічна та функціональна анатомія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи