Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття icon

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняттяНазваМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Дата конвертації27.01.2014
Розмір99.03 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.І.Пирогова


Затверджено”


на методичній нараді

кафедри ортопедичної стоматології

Завідувач кафедри


___________ доц.. Мунтян Л.М.

“______” _____________ 20 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна

Пропедевтика ортопедичної стоматології

Модуль №1

Пропедевтика ортопедичної стоматології

Змістовний модуль №3

Клінічне матеріалознавство

^ Тема заняття№34

Матеріали для фіксації ортопедичних конструкцій. Цементи .Характеристика , властивості , спосіб застосування.

Курс

2

Факультет

СтоматологічнийМетодичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів, що затверджені Наказом МОН України від 16.05.2003 р. № 239 та експериментально-учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) та затвердженої Наказом МОЗ України від 31.01.2005 р. № 52.


Вінниця 2010 1. Актуальність теми .

На сучасному етапі розвитку ортопедичної стоматології , в період впровадження нових технологій та розробки конструкційних матеріалів , ортопедичне лікування з застосуванням різних конструкцій зубних протезів є витребуваним та перспективним напрямком..

Функціональна ефективність ортопедичних конструкцій зубних протезів особливо відзначається їх якісною фіксацією , тому прогрес сучасних технологій в цьому напрямку йде паралельно з розробкою та удосконаленням фіксуючих матеріалів.


2. ^ Конкретні цілі :


- Класифікувати сучасні фіксуючі цементи – клінічні вимоги , показання до

застосування, переваги та недоліки, перспективні розробки. Протокол застосування

кожного типу цементу.

- Визначати покази до застосування в залежності типу ортопедичної кон-

струкції.

- Приготувати цемент для фіксації ортопедичної конструкції.


3. ^ Базовий рівень підготовки.


Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Гістологія


2.Нормальна анатомія


3.Нормальна фізіологія


4. Біохімія


Гістологічна будова тканин зуба.


Будова зубів та зубних рядів.


Біомеханіка зубощелепової системи.

Закони артикуляції.

Вміст та властивості ротової рідини, органі-

чних і неорганічних кислот, поняття про рН


4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття.


4.1. Перелік основних термінів , параметрів, які повинен засвоїти студент при

підготовці до заняттяТермін

Визначення

Цинк - фосфатні цементи

Це цементи, які представляють собою систему «порошок-рідина». Склад порошку: оксид цинку і оксид магнію . Склад рідини : водяний розчин ортофосфатної кислоти , складовими якої є цинк, алюміній та магнію фосфат.

Полікарбоксилатні цементи

Це цемент, який складається з окису цинку , в якості рідини використовується поліакрилова кислота.

Склоіономерні цементи

Це цемент, який складається з фторалюміносилікатного скла, в якості рідини використовується поліакрилова кислота.

Полімерномодифіковані цементи, компомерні цементи

Це склоіономери , які підсилені полімерами .Поліакрилова кислота при змішуванні з порошком скла утворює полі акрилову сіль.

Композитні цементи.

Це цементи , до складу яких входять : органічний мономер та неорганічні наповнювачі, силани, стабілізатори, полімеризатори , барвники.


^ 4.2. Теоретичні питання до заняття.


 1. Основні вимоги до фіксуючих матеріалів.

 2. Додаткові вимоги до фіксуючих матеріалів.

 3. Типи матеріалів для постійної фіксації ортопедичних конструкцій.

 4. Цинко-фосфатні цементи . Їх властивості .

 5. Цинко-фосфатні цементи. Переваги та недоліки.

 6. Цинко-фосфатні цементи. Покази до застосування.

 7. Полікарбоксилатні цементи. Їх властивості.

 8. Полікарбоксилатні цементи .Переваги та недоліки.

 9. Полікарбоксилатні цементи .Покази до застосування.

 10. Склоіономерні цементи. Їх властивості .

 11. Склоіономерні цементи. Переваги та недоліки.

 12. Склоіономерні цементи. Покази до застосування.

 13. Полімерномодифіковані цементи ( склоіономерні цементи підсилені полімерами). Їх властивості .

 14. Полімерномодифіковані цементи ( склоіономерні цементи підсилені полімерами). Переваги та недоліки.

 15. Полімерномодифіковані цементи ( склоіономерні цементи підсилені полімерами). Покази до застосування.

 16. Композитні цементи. Їх властивості.

 17. Композитні цементи. Переваги та недоліки.

 18. Композитні цементи. Покази до застосування.


^ 4.3. Практичні завдання , які виконуються на занятті.


 1. Приготувати цемент для фіксації ортопедичних конструкцій .

 2. Провести фіксацію штучної коронки на фантомі.


^ 5 . ЗМІСТ ТЕМИ.


На сучасному етапі розвитку ортопедичної стоматології впровадження нових технологій та розробки матеріалів для фіксації ортопедичних конструкцій є перспективним напрямком.

Функціональна ефективність ортопедичних конструкцій визначається їх якісною фіксацією, тому прогрес сучасних технологій у цьому напрямку йде паралельно з розробкою та удосконаленням фіксуючих матеріалів.

Матеріали для постійної фіксації ортопедичних конструкцій зубних протезів повинні відповідати основним вимогам :

 • не мати шкідливого впливу на пульпу зубів та м’яких тканин ротової порожнини;

 • мати адгезію до тканин зубів та матеріалу , з якого виготовлений протез ( метал, кераміка , полімер );

 • не розчинятися в ротовій рідині;

 • не давати усадку при затвердінні;

 • мати тепловий коефіцієнт розширення близький до теплового коефіцієнту твердих тканин зуба та матеріалу штучної коронки;

 • стимулювати дентиногенез.

Застосування сучасних ортопедичних конструкцій висуває ряд додаткових вимог до фіксуючих матеріалів :

 • тиксотропність;

 • висока міцність при стисненні;

 • властивість утворювати тонку цементну плівку;

 • наявність регульованої адгезії;

 • прозорість;

 • широкий спектр кольорової гами;

 • ергономічність;

 • пролонгований робочий період.

Існує п’ять основних типів матеріалів для постійної фіксації ортопедичних конструкцій.

Перший тип : цинко – фосфатні цементи, які утворюють систему порошок-рідина. Склад порошку цинко-фосфатних цементів : оксид цинку та оксид магнію; рідина – водяний розчин ортофосфатної кислоти, що містить цинк , алюміній, магнію фосфат.

Основні переваги :

 • механічна адгезія;

 • добра рідинність;

 • простота застосування.

Основні недоліки :

 • гіперчутливість пульпи зубів;

 • висока розчинність у ротовій порожнині;

 • залежність від техніки замішування.

Показання до застосування : фіксація ортопедичних конструкцій, виготовлених штамповано-паяним методом.

Виробники : Кронфікс – Німеччина, Адгезор-Карбофайн – Чехія, Вістфат – Росія .

^ Другий тип : полікарбоксилатні цементи , які також є системою порошок – рідина. Основним компонентом є окис цинку , який вступає в реакцію з поліакриловою кислотою.

Основні переваги:

 • хімічна адгезія до зубних тканин та металів;

 • висока міцність на розтягування;

 • добра біосумісність;

 • низька розчинність;

 • мінімальни товщина цементної плівки.

Основні недоліки:

 • низька міцність на стискування;

 • пластична деформація.

Показання до застосування : фіксація одиноких металевих коронок, мостовидних протезів невеликої протяжності.

Виробники : Белокор – Німеччина, Адгезор-Карбофайн – Чехія, Селфаст – Франція.

^ Третій тип : традиційні склоіономерні цементи, які відносяться до кислотно-основних матеріалів , у яких за основу взято фторалюміносилікатне скло з високим вмістом фтору, який реагує на поліакрилову кислоту. Нове покоління традиційних склоіономерних цементів – водотвердіючі матеріали. У цих цементах висушена в певних умовах поліакрилова кислота входить до складу порошку , який взаємодіє з дистильованою водою.

Основні переваги :

 • біосумісність;

 • відсутність подразників на пульпу зубів;

 • хімічна адгезія до дентину зубів та металів;

 • тонка фіксуюча плівка;

 • висока антикаріозна активність за рахунок пролонгованого виділення фтору.

Основні недоліки :

 • повільне затвердіння;

 • чутливість до вологи на ранніх стадіях затвердіння.

Показання до застосування: фіксація культьових вкладок, анкерних штифтів, цільнолитих, металокерамічних коронок і мостовидних протезів.


Виробники : Кетак – Цем – Німеччина, Мерон – Німеччина, Аквіон – Росія , Фуджі І – Японія.

^ Четвертий тип : полімерномодифіковані цементи ( склоіономерні цементи , підсилені полімерами) , а також компомерні цементи.

Поліакрилова кислота , що є складовою полімерномодифікованих цементів , має у своєму складі акрилатні функціональні групи, завдяки яким через кислотно-основну реакцію при змішувані з порошком скла утворюється поліакрилова сіль. Складові суміші починають вільнорадикальну полімеризацію, в результаті якої формуються ковалентні пересічні елементи поліакрилової солі , що значно зміцнює цемент.

Компомери – це склоіономери , що доповнені смолами , але поліакрилові кислотні групи в них утворюються за рахунок пересічних елементів кислотно-функціонального диметакрилатного мономеру.

Основні переваги:

 • незначне реагування на вплив вологи;

 • більш низька розчинність;

 • механічна міцність;

 • кероване затвердіння.

Показання до застосування : фіксація металевих, металокерамічних , метало композитних коронок, мостоподібних протезів, вкладок , вінірів з композитів, кераміки та стоматологічних сплавів.

Виробники : Релікс-Лютінг – Німеччина; Калібрі – США ; Фуджі + - Японія ; Стартер – Кіт – США ; Дайрект – Цем – Німеччина.

^ П’ятий тип : композитні цементи, основними компонентами яких є органічний мономер та неорганічні наповнювачі. До складу також входять сілани, ініціатори полімеризації, стабілізатори , барвники.

Композити , що полімеризуються хімічним шляхом , складаються з двох паст і рідини або з рідини та порошку.

Композити , що полімеризуються під впливом світла , мають однорідну консистенцію у вигляді пасти. В якості ініціатора полімеризації застосовується світлочутлива речовина камфорохінон та амінний активатор. Інтенсивне розчеплення камфорохінону настає під впливом світла з довжиною хвилі 400-500 нм.

Основні переваги :

 • високі показники адгезії;

 • міцністні характеристики , що витримують значні оклюзивні навантаження;

 • практично нульова розчинність в ротовій рідині;

 • естетична якість.

Основні недоліки :

 • полімеризаційна усадка;

 • не виділяється фтор;

 • ризик постопераційної чутливості.

Показання до застосування : фіксація мостоподібних протезів великої протяжності; коронок із замковими кріпленнями для бюгельних протезів ; коронок та мостоподібних протезів на імплантантах; цементування вкладок , коронок, мостоподібних протезів , виготовлених з кераміки , металів , композитних матеріалів, а також ендодонтичних анкерних та скловолокнистих штифтів.

Виробники : Релікс – У100 – Німеччина; Біфікс – Німеччина; Релікс АРЦ – Німеччина.


^ 6. Матеріали для самоконтролю: ( додаються )

7. Література .

Основна :

 1. Конспект лекцій з предмету.

 2. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: Изд-во НГМА, 1997. – 365с.

Додаткова :

1. Трезубов З.Н., Штейнгарт М.З., Емгазов В.С., Быстров А.Г. Создание новых фиксирующих материалов для несъёмных протезов. //Актуальні проблеми ортопедичної стоматології – Львів. – 1996. – с.17 - 32

2. Абалмасов Н.Г., Абалмасов Н.Н., Бычков В.А., Шамшурина В.Р.

Ортопедическая стоматология, М., «Мед.пресс-информ» , 2002 .с. 38-63

 1. Internet.

 2. Дж.Шмидседер .Перевод под редакцией Т.Ф.Виноградовой . Эстетическая стоматология.Москва – «Медпресс-информ» 2004. с.117-138


Методичну розробку склав

ассистент кафедри ортопедичної стоматології

ВНМУ ім. М.І.Пирогова

В.В.КовальчукСхожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Ортопедична стоматологія. Організація роботи ортопедичного кабінету та зуботехнічної лабораторії. Морфологічна та функціональна анатомія...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Клініко-лабораторні етапи виготовлення частково-знімних пластинчастих протезів ( далі чзпп)
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття iconМетодичні вказівки з основ гомеопатії для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття №3
Гомеопатична фармакопея. Походження і виготовлення гомеопатичних ліків. Сучасні напрямки біологічної медицини. Гомотоксикологія та...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Саме ці закони і що таке ачт є одними з основних, що включені до пропонованої теми заняття, і можуть відповісти на важливе питання...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
У вузькому розумінні «ДМ» спосіб медичної практики, коли лікар застосовує у веденні пацієнта тільки ті методи, корисність яких доведено...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ось чому сучасна біологія і медицина приділяють велику увагу вивченню поверхневих явищ в рослинах і тваринах. Ці знання дуже потрібні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи