Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття icon

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяНазваМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Дата конвертації27.01.2014
Розмір90.12 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело
1. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/3_Рентгенотерап_я су.doc
2. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/4_Дист.су-2007.doc
3. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/5 су. бол..doc
4. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/6-7_Рад_онукл_дна д_агностика(студ).doc
5. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/8ст укр КТ Рентг.doc
6. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/9 су. бол.doc
7. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/Тема ь 1 ст.doc
8. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/Тема2.DOC
9. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/11 су бол..doc
10. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/12cу бол..doc
11. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/13 су. бол.doc
12. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/14 су. бол..doc
13. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/15_су.DOC
14. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/16_су.doc
15. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/17_су.doc
16. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/18_су.DOC
17. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/21_ШКТ_укр.docx
18. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/22_ШКТ_укр.doc
19. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/24_Печ_нка су.doc
20. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/25_Нирки су..doc
21. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/26_Статева су..doc
22. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/27_ЦНС су..doc
23. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/28_Щитов.залоза су..doc
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.Пирогова


Затверджено”


на методичній нараді курсу променевої діагностики та променевої терапії

Завідувач курсу

Доц. О.В.КОВАЛЬСЬКИЙ


“______” _____________ 200 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна

РАДІОЛОГІЯ

Модуль №

1

Змістовний модуль №

2

Тема заняття

Рентгенотерапія

Курс

3

Факультети

Медичний, медична психологіяВінниця 2007 1. Актуальність теми: Променеві методи терапії займають одне з провідних місць в лікуванні пухлинних та не пухлинних захворювань, вагоме місце серед яких займає рентгенотерапія; тому лікар – клініцист повинен вміти оцінити можливості різних методик рентгенотерапії та обрати оптимальний для лікування захворювань.


2. Конкретні цілі:

 • Знати механізм біологічної дії іонізуючої радіації.

 • Намалювати топографо-анатомічний ескіз тіла на рівні розміщення патологічного вогнища.

 • Визначити показання та протипоказання для проведення рентгенотерапії.

 • Визначити сумарну та вогнищеву дозу.

 • Скласти план променевого лікування хворого із злоякісним і непухлинним захворюванням.
 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

 1. Нормальна анатомія людини

 2. Гістологія

 3. Медична біофізика

 1. Розрізняти анатомічну структуру органів і систем.

 2. Розрізняти гістологічну структуру органів і систем.

 3. Пояснювати фізичну сутність та принципи отримання інформації про хворого.
 1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.


4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:


Термін

Визначення
4.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Методи зовнішнього опромінення: далеко- та близько- дистанційна рентгенотерапія.

2. Рентгенотерапевтичні апарати та фізико-технічні умови їх роботи.

3. Реакції та ускладнення при проведенні рентгенотерапії, загальні та місцеві.


4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:


Зміст теми:

На занятті Ви отримаєте завдання по променевому лікуванню пухлинних та не пухлинних захворювань. Ви повинні будете визначити:

 1. Оптимальний метод променевого лікування.

 2. Анатомо-топографічне знаходження місця опромінення.

 3. Покази та проти покази для проведення променевої терапії.

 4. Визначити сумарну та вогнищеву дозу.

 5. Вибрати оптимальні ритми опромінення.

 6. Визначення можливих загальних і місцевих реакцій та ускладнень.


Матеріали для самоконтролю:

А. Завдання для самоконтролю :

 1. Промені Буккі відносяться до:

а) гамма-променів; б) бета-променів; в) рентгенівських променів.

 1. Рентгенівське випромінювання по своїй природі є:

а) корпускулярне; б) фотонне.

 1. Джерелом рентгенівського випромінювання є:

а) рентгенівський апарат; б) кобальт-60; в) бетатрон.

 1. При опроміненні осередків гострого запалення сумарна доза складає:
  а) 0,3-0,6 Гр; б) 2,5-3 Гр; в) 7-10 Гр.

 2. Сумарна доза опромінення при променевій терапії дегенеративно-дистрофічних захворювань складає:

а) 0,3-0,6 Гр; б) 3-5 Гр; в) 7-10 Гр.

 1. При опроміненні осередків хронічного запалення сумарна доза складає:
  а) 0,3-0,6 Гр; б) 2,5-3 Гр; в) 7-10 Гр.

 2. Короткодистанційна рентгенотерапія показана при лікуванні

а) раку гортані; б) раку шкіри І-ІІ ст; в) раку шкіри ІІІ-ІV ст.

 1. В рентгентерапевтичних апаратах використовуються фільтри з

а) алюмінію; б) міді; в) заліза; г) кобальту.


Б. Задачі для самоконтролю:

Варіант №1.


1. Радикальна променева терапія передбачає:

А) повне знищення елементів пухлини в первинному вогнищі;

Б) вплив на шляхи можливого метастазування;

В) затримку росту пухлини та її розповсюдження;

Г) зняти важкі клінічні симптоми, які зумовлені формою та локалізацією пухлини;

Д) збільшення тривалості життя хворого і покращення його стану.


2. Поєднана променева терапія включає лікувальний комплекс із:

А) дистанційного і внутрішньопорожнинного методів;

Б) променева терапія і хірургічне втручання;

В) променева терапія і хіміотерапія, або гормонотерапія.


3. Чи може рентгенотерапія використовуватися у онкохворих для лікування непухлинних захворювань?

А) так;

Б) ні.


4. Верхня межа сумарної осередкової дози визначається:

А) толерантністю навколишніх тканин;

Б) загальним станом хворого;

В) радіочутливістю пухлини.

5. Одномоментне опромінення пухлин обмежене внаслідок:

А) значною загальною реакцією організму;

Б) коштовності даного способу;

В) небезпеки місцевих променевих уражень;

Г) підвищення температури хворого;

Д) відсутності загибелі всіх пухлинних клітин.


6. В яких випадках може використовуватися рентгенотерапія при лікуванні запальних захворювань гнійно-хірургічного профілю?

А) самостійний метод;

Б) передопераційний варіант;

В) післяопераційний варіант;

Г) все зазначене.


7. В які строки після променевої терапії можливий розвиток променевого ураження лімфатичних судин і вузлів (слоновість)?

А) через 1 рік;

Б) через 2 роки;

В) через 3 роки;

Г) через 5 років.


8. Який метод променевої терапії бажаний при лікуванні непухлинних захворювань?

А) телегаматерапія;

Б) дальньодистанційна рентгенотерапія;

В) близькофокусна рентгенотерапія;

Г) електронотерапія.


9. Для якого випромінювання характерний пік Брегга (максимум дози в кінці пробігу)?

А) рентгенівське випромінювання;

Б) протонне;

В) важкі іони;

Г) γ- випромінювання

Д) нейтронне.


Варіант №2.

1. Симптоматична променева терапія передбачає:

А) повне знищення елементів пухлини в первинному вогнищі;

Б) вплив на шляхи можливого метастазування;

В) затримку росту пухлини та її розповсюдження;

Г) зняти важкі клінічні симптоми, які зумовлені формою та локалізацією пухлини;

Д) збільшення тривалості життя хворого і покращення його стану.


2. Комбінована променева терапія включає лікувальний комплекс із:

А) дистанційного і внутрішньопорожнинного методів;

Б) променева терапія і хірургічне втручання;

В) променева терапія і хіміотерапія, або гормонотерапія.


3. Чи є загострення після першого сеансу підставою для припинення променевого лікування непухлинних захворювань?

А) так;

Б) ні.

4. Нижня межа сумарної осередкової дози визначається:

А) толерантністю навколишніх тканин;

Б) загальним станом хворого;

В) радіочутливістю пухлини.


5. При рентгенотерапії максимум іонізації знаходиться:

А) на поверхні фантому;

Б) на глибині 0,5 см;

В) на глибині 1,5 см.

6. Через який період часу можливе проведення повторного курсу рентгенотерапії для лікування не пухлинного захворювання?

А) 1-2 місяці;

Б) не менше 3 місяців;

В) 8-10 місяців;

Г) обмеження відсутні.


7. Провідна роль в розвитку пізніх променевих уражень належить кровоносній та лімфатичній системі, ваша тактика в виборі ефективного методу лікування:

А) дієтотерапія;

Б) радіопротектори;

В) радіосенсибілізатори;

Г) нормалізація тканинної мікроциркуляції в зоні променевого ураження.


8. В яких стадіях запального процесу може проводитись променева терапія непухлинних захворювань?

А) гостра;

Б) підгостра;

В) хронічна;

Г) все зазначене;

Д) ні одне із зазначенних.


9. Яка толерантність шкіри при близькофокусній рентгенотерапії?

А) 35 Гр;

Б) 45- 50 Гр;

В) 80 Гр.


Варіант №3.

1. Паліативна променева терапія передбачає:

А) повне знищення елементів пухлини в первинному вогнищі;

Б) вплив на шляхи можливого метастазування;

В) затримку росту пухлини та її розповсюдження;

Г) зняти важкі клінічні симптоми, які зумовлені формою та локалізацією пухлини;

Д) збільшення тривалості життя хворого і покращення його стану.

2. Комплексна променева терапія включає лікувальний комплекс із:

А) дистанційного і внутрішньопорожнинного методів;

Б) променева терапія і хірургічне втручання;

В) променева терапія і хіміотерапія, або гормонотерапія.

3. В залежності від відстані від джерела випромінювання до поверхні тіла (ВДП) розрізняють променеву терапію :

А) дистанційну;

Б) контактну;

В) комбіновану;

Г) радикальну;

Д) внутрішньопорожнинну.


4. При виборі сумарної осередкової дози беруть до уваги:

А) стан джерела випрмінювання;

Б) особливості росту пухлини;

В) толерантність сусідніх тканин;

Г) загальний стан хворого;

Д) гістологічну структуру пухлини.


5. Які способи опромінення ви знаєте?

А) одномоментне;

Б) дистанційне;

В) дробне;

Г) безперервне;

Д) паліативне.


6. Які зміни зі сторони крові характерні для загальної променевої реакції?

А) анемія;

Б) зменшення кількості нейтрофілів;

В) лімфоцитопенія;

Г) прискорення ШОЕ;

Д) еозинофілія.


7. В пізні строки після променевої терапії (зовнішнє опромінення) відповідно колишнім полям опромінення спостерігається:

А) ексудативний радіодерматит;

Б) атрофія епідермісу;

В) стійка епіляція;

Г) сухий радіодерматит;

Д) променевий фіброз.


8. Мінімальна кількість лейкоцитів у периферичній крові, допустима для променевої терапії:

А)3,0 ×10 9/л;

Б)3,2 × 10 9/л;

В)3,5 × 10 9/л;

Г)4,0 × 10 9/л;

Д) все зазначене.


9. Яка толерантність шкіри при дальньодистанційній рентгенотерапії методом звичайного фракціонування?

А) 35 Гр;

Б) 45-50 Гр;

В) 80 Гр.


Література.

Основна:

 1. Лазарь А.П., Радіонуклідна діагностика та променева терапія. – Нова книга, Вінниця, 2006 – С. 157 -173

 2. Граф логічної структури теми (додаток).

 3. Матеріали лекції.


Додаткова:

 1. Линденбратен Л.Д., Лясс Ф.М., Медицинская радиология. – М., 1986. – С. 261-266, 283 – 291, 333-335; 357-362.


Схожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Клініко-лабораторні етапи виготовлення частково-знімних пластинчастих протезів ( далі чзпп)
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Саме ці закони і що таке ачт є одними з основних, що включені до пропонованої теми заняття, і можуть відповісти на важливе питання...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ось чому сучасна біологія і медицина приділяють велику увагу вивченню поверхневих явищ в рослинах і тваринах. Ці знання дуже потрібні...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Мон україни від 16. 05. 2003 р. №239 та експериментально – учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно – трансферної...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Матеріали для фіксації ортопедичних конструкцій. Цементи. Характеристика, властивості, спосіб застосування
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Контроль початкового рівня знань. Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Ортопедична стоматологія. Організація роботи ортопедичного кабінету та зуботехнічної лабораторії. Морфологічна та функціональна анатомія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи