Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття icon

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяНазваМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Дата конвертації27.01.2014
Розмір66.39 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело
1. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/3_Рентгенотерап_я су.doc
2. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/4_Дист.су-2007.doc
3. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/5 су. бол..doc
4. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/6-7_Рад_онукл_дна д_агностика(студ).doc
5. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/8ст укр КТ Рентг.doc
6. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/9 су. бол.doc
7. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/Тема ь 1 ст.doc
8. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/Тема2.DOC
9. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/11 су бол..doc
10. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/12cу бол..doc
11. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/13 су. бол.doc
12. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/14 су. бол..doc
13. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/15_су.DOC
14. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/16_су.doc
15. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/17_су.doc
16. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/18_су.DOC
17. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/21_ШКТ_укр.docx
18. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/22_ШКТ_укр.doc
19. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/24_Печ_нка су.doc
20. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/25_Нирки су..doc
21. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/26_Статева су..doc
22. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/27_ЦНС су..doc
23. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/28_Щитов.залоза су..doc
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.ПИРОГОВА


“Затверджено”


на методичній нараді курсу променевої діагностики та променевої терапії

Завідувач курсу

Доц. О.В.КОВАЛЬСЬКИЙ


______” _____________ 200 р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна

Радіологія

Модуль №

2

Змістовний модуль №

1

Тема заняття

Променева діагностика запальних захворювань опорно-рухової системи.

Курс

3

Факультети

Медичний, медичної психології.Вінниця 2007


  1. Актуальність теми: методи променевого дослідження кісток дозволяють вивчати будову кісток а також ті зміни, що відбуваються в них при їх захворюванні або пошкодженні. Саме тому необхідно вивчити методи дослідження кісток та суглобів, навчитися розпізнавати симптоми, що характеризують запальні захворювання та остеохондропатій.


2. Конкретні цілі:

Аналізувати рентгенограми кісток та суглобів.

Пояснювати вміст рентгенограм.

Класифікувати запальні захворювання кісток та суглобів.

Трактувати клініко рентгенологічні симптоми запальних захворювань.

Малювати схематично рентгенограми.

Проаналізувати рентгенограми.

Скласти опис рентгенограм з запальними захворюваннями кісток та суглобів.


  1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1.Нормальна анатомія

2.Медична фізика

3.Медична радіологія

Описувати будову кісток та рентгенівської трубки, визначати методику рентгенологічного обстеження, класифікувати кістки скелета, ідентифікувати різні анатомічні відділи скелета людини на рентгенограмах, зобразити схематично будову довгої кістки.
  1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.


4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:


Термін

Визначення

1. Остеомієліт

2. Абсцес Броді


3. Остеомієліт Гарре


4. Первиннокістковий туберкульозний артрит


5. Первинносиновіальний туберкульозний артрит


6. Туберкульозний спонділіт


1. Гнійне ураження кісток.

2. Хронічний обмежений гематогенний остеомієліт.

3. Хронічний діафізарний склерозуючий остеомієліт.

4. Виникнення туберкульозного процесу в епіфізі кістки з поширенням прцесу на суглоб.

5. Первинне висипання туберкульозних горбиків на синовіальній оболонці.

6. Туберкульозне ураження хребта.


4.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Роль рентгенологiчного методу дослiдження в розпiзнаваннi запальних захворювань кiсток, суглобiв та остеохондропатiї.

2. Клiнiко-рентгенологiчнi особливостi туберкульозу кiсток. Фази і стадiї.

3. Звичайнi форми остеомiєлiту.

4. Атиповi форми остеомiєлiту.

  1. Клiнiко-рентгенологiчнi особливостi вродженого та набутого сифiлiсу кiсток.

6. Клiнiко-рентгенологiчна картина рахiту.


4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1.Розгляд рентегнограм з запальними захворюваннями кісток та суглобів.

Зміст теми:

?????????

Матеріали для самоконтролю:

А. Тести самоконтролю знань та умiнь.


ЗАВДАННЯ 1.

Вкажiть симптоми кiстквої патологiї, характернi для синдрому запалення.


ЗАВДАННЯ 2.

Вкажiть симптоми кiсткової патологiї, характернi для синдрому злоякiсного

росту.

ЗАВДАННЯ 3.

Вкажiть симптоми кiсткової патологiї, характерний для синдрому дегенеративно-

дистрофiчного процесу.


ЗАВДАННЯ 4.

Вкажiть симптоми кiсткової патологiї, характернi для хронiчного остеомiєлiту.


ЗАВДАННЯ 5.

Вкажiть симптоми кiсткової патологiї, характернi для кiстково-суглобового

туберкульозу (артритична форма).


Перелiк вiдповiдей на тести самоконтролю


1. Остеопороз.

2. Лiнiйний перiостит.

3. Звуження суглобової щiлини.

4. Секвестрацiя.

5. Бахромчатий перiостит.

6. Атрофiя.

7. Субхондральний склероз.

8. Мережевний перiостит.

9. Вздуття.

10. Остеосклероз.

11. Деструкцiя.

12. Гребнеподiбний перiостит.

13. Деформацiя суглобової поверхнi.

14. Костеутворення (бластоматозний рiст).

15. Розширення суглобової щiлини.

16. Слоїстий перiостит.

17. Кiстквi розростання по краях суглобової повернi кiстки.

18. Головковий перiостит.

19. Гiперостоз.

20. Козирковий перiостит ( перiостальнi "козирки").

21. Краайова деструкцiя.

22. Ущiльнення та склерозування.

23. Порушення спiввiдношень в суглобi.

24. Ущiльнення суглобової сумки.

25. Витончення компактного шару.

26. Чiтка границя норма-патологiя.

27. Вiдсутнiсть реактивних змiн.

28. Додатковi кiстковi утворення.

29. Замiщення нормальної структури комiрковою або пористою.

30. Асептичний некроз.

31. Руйнування суглобової поверхнi.

32. Один суглобовий кiнець сплющений.


Б. Задачі для самоконтролю:

Завдання для самопiдготовки


КАРТА 1.


1. Рентгенознаки остеопорозу.

2. Рентгенознаки абсцеса Броді.

3. Перерахуйте види перiоститу, характерні для запальних захворювань кісток.


КАРТА 2.


1. Види остеопорозу.

2. Характерні рентгенознаки остеомієліта Гарре.

3. Рентгеносеміотика первинно-кісткової форми туберкульозу.


КАРТА 3.


1. Намалюйте зображення центрального секвестру довгих трубчатих кiсток.

2. Стадії первиннокісткової форми туберкульозу.

3. Рентгенсеміотика хронічного остеомієліту в стадії загострення.


КАРТА 4.


1. Намалюйте схематично зображення кортикального секвестра трубчатих кiсток.

2. Рентгенознаки остеосклерозу.

3. Що таке гiперестоз.


КАРТА 5.


1. Класифікація остемієліту.

2. Рентгенсеміотика первинносиновіальної форми туберкульозу

3. Що таке остеонекроз?


КАРТА 6.


1. Що таке деструкція?

2. Намалюйте зображення проникаючого секвестру довг. трубч. кiстки.

3. Стадії первинносиновіальної форми туберкульозу.


КАРТА 7.


1. Дати визначення гiперестозу.

2. Що таке рентгенiвська суглобова щiлина?

3. Намалюйте схематич. зображення тотального секвестру довгої труб. кiстки.


КАРТА 8.


1. Чим вiдрiзняється деструкцiя вiд остеопорозу.

2. Якi частини кiстки найбiльш часто вражаються туберкульозом.

3. Види остеопорозу i його поширенiсть.


КАРТА 9.


1. Причини утворення секвестрiв.

2. Симптоми враження суглобiв.

3. Перерахувати види периоститiв.


КАРТА 10.


1. Визначення деструкцiї.

2. Строки появи вогнищевого остеопорозу.

3. Намалюйте схематич. зображ. центрального секвестру довг. труб. кiстки.


КАРТА 11.


1. Сутнiсть остеосклерозу, ознаки, рiзновиди.

2. Перерахувати види периоститiв.

3. Симптоми враження суглобiв.


Література.

Основна: Рентгенодіагностика” під ред. В.І.Мілька. „НОВА КНИГА”, Вінниця.- 2005.- 352с.

Л.Д.Линденбратен, Л.Б.Наумов “Медицинская радиология и рентгенология”.-М.-1993.

Л.Д.Линденбратен, Л.Б.Наумов “Медицинская рентгенология”.-М.-1984.

В.И.Милько с соавт. “Рентгенология”.-1982.


Додаткова:

  1. “Променева дiагностика” пiд ред. Г.Ю.Коваль, .-К.-”Орбiс”.-1998.

  2. Руцкий А.В., Михайлов А.Е. “Рентгендиагностический атлас”. Т.1.-Минск.-1987.Схожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Клініко-лабораторні етапи виготовлення частково-знімних пластинчастих протезів ( далі чзпп)
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Саме ці закони і що таке ачт є одними з основних, що включені до пропонованої теми заняття, і можуть відповісти на важливе питання...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ось чому сучасна біологія і медицина приділяють велику увагу вивченню поверхневих явищ в рослинах і тваринах. Ці знання дуже потрібні...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Мон україни від 16. 05. 2003 р. №239 та експериментально – учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно – трансферної...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Матеріали для фіксації ортопедичних конструкцій. Цементи. Характеристика, властивості, спосіб застосування
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Контроль початкового рівня знань. Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Ортопедична стоматологія. Організація роботи ортопедичного кабінету та зуботехнічної лабораторії. Морфологічна та функціональна анатомія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи