Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття icon

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяНазваМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Дата конвертації27.01.2014
Розмір105.49 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело
1. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/3_Рентгенотерап_я су.doc
2. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/4_Дист.су-2007.doc
3. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/5 су. бол..doc
4. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/6-7_Рад_онукл_дна д_агностика(студ).doc
5. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/8ст укр КТ Рентг.doc
6. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/9 су. бол.doc
7. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/Тема ь 1 ст.doc
8. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/Тема2.DOC
9. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/11 су бол..doc
10. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/12cу бол..doc
11. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/13 су. бол.doc
12. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/14 су. бол..doc
13. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/15_су.DOC
14. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/16_су.doc
15. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/17_су.doc
16. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/18_су.DOC
17. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/21_ШКТ_укр.docx
18. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/22_ШКТ_укр.doc
19. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/24_Печ_нка су.doc
20. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/25_Нирки су..doc
21. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/26_Статева су..doc
22. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/27_ЦНС су..doc
23. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/28_Щитов.залоза су..doc
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.Пирогова


Затверджено”


на методичній нараді курсу променевої діагностики та променевої терапії

Завідувач курсу

Доц. О.В.КОВАЛЬСЬКИЙ


“______” _____________ 200 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна

РАДІОЛОГІЯ

Модуль №

1

Змістовний модуль №

2

Тема заняття

Контактні методи променевої терапії

Курс

3

Факультети

МЕДИЧНИЙВінниця 2007


1.Актуальність теми: променева терапія є одним з основних методів в лікуванні хворих з злоякісними новоутвореннями, тому лікар – клініцист повинен вміти оцінити можливості різних методів променевої терапії та обрати оптимальний для лікування захворювань.

2.Конкретні цілі:

 • Знати механізм біологічної дії іонізуючої радіації.

 • Намалювати топографо-анатомічний ескіз тіла на рівні розміщення патологічного вогнища.

 • Визначити показання та протипоказання для проведення контактної променевої терапії.

 • Визначити дозу опромінення.

 • Скласти план променевого лікування хворого із злоякісним захворюванням.
 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

 1. Нормальна анатомія людини

 2. Гістологія

 3. Медична біофізика

 1. Розрізняти анатомічну структуру органів і систем.

 2. Розрізняти гістологічну структуру органів і систем.

 3. Пояснювати фізичну сутність та принципи отримання інформації про хворого.
 1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.


4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:


Термін

Визначення

1.

2.4.2. Теоретичні питання до заняття:

1.Апарати, джерела, форми джерел, які використовуються для
контактних методів лікування.

2.Контактні методи променевої терапії (аплікаційний, внутрішньотканинний, внутрішньопорожнинний). Характеристика
кожного з цих методів, показання для їх використання.

3.Лікування тиреотоксикозу, раку щитоподібної залози та її метастазів.

4. Лікування множинних метастазів у кістяк інших пухлин.


4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:


Контактні методи променевої терапії. Варіант №1.

1. Що не передбачає радикальна променева терапія?

а) збільшення тривалості життя хворого і покращення його стану;

б) вплив на шляхи можливого метастазування;

в) затримку росту пухлини та її розповсюдження;

г) зняти важкі клінічні симптоми, які зумовлені формою та локалізацією пухлини;

д) повне знищення елементів пухлини в первинному вогнищі.


2. Поєднана променева терапія не включає в лікувальний комплекс:

а) дистанційного і внутрішньопорожнинного методів;

б) променева терапія і хірургічне втручання;

в) променева терапія і хіміотерапія, або гормонотерапія.


3. Контактна променева терапія представлена такими способами променевого впливу:

а) внутрішньотканинна;

б) поєднана;

в) динамічна;

г) аплікаційна;

д) внутрішньопорожнинна.


4. Дайте визначення поняттю загальні променеві реакції:

а) це сукупність змін загального і місцевого характеру, які виникають в організмі при дії іонізуючого випромінювання і вимагають спеціального лікування;

б) це сукупність патологічних змін, які розвиваються внаслідок променевих уражень;

в) це сукупність змін загального і місцевого характеру, які виникають в організмі при дії іонізуючого випромінювання і характеризуються зворотністю процесу.

5. Одномоментне опромінення пухлин обмежене внаслідок:

а) значною загальною реакцією організму;

б) коштовності даного способу;

в) небезпеки місцевих променевих уражень;

г) підвищення температури хворого;

д) відсутності загибелі всіх пухлинних клітин.

6. Методом аплікаційної бета-терапії можна лікувати пухлини, які локалізуються на поверхні шкіри чи слизових з інфільтрацією прилягаючих тканин на глибину не більше:

а) 1-2 мм; б) 2,5-3 мм; в) 3,1-3,5 мм.


7. В які строки після променевої терапії не можливий розвиток променевого ураження лімфатичних судин і вузлів (слоновість)?

а) через 1 рік;

б) через 2 роки;

в) через 3 роки;

г) через 5 років.


8. Які джерела випромінювання використовуються при внутрішньотканинній променевій терапії:

а) закриті; б) відкриті;

в) рентгенівські.


9. Які патологічні зміни відносять до ранніх променевих уражень шкіри?

а) випадіння волосся в зоні опромінення;

б) ерітема;

в) сухий епідерміт;

г) вологий епідерміт;

д) бульозний набряк і рання променева виразка.


10. При контактній променевій терапії ВДО (відстань джерело-осередок) не перевищує:
а) 1 см; б) 0,5-3 см; в) 5 см; г) 7,5 см.


11. Для внутрішньотканинної g - терапії використовують:

а) закриті радіоактивні препарати;

б) відкриті радіоактивні препарати.


12. Яка властивість радіоактивного ізотопу застосовується при методі вибіркового накопичення:
а) добра розчинність;

б) специфічна органотропність;

в) невеликий період напіввиведення


Контактні методи променевої терапії. Варіант №2.

1. Що не передбачає симптоматична променева терапія?

А) повне знищення елементів пухлини в первинному вогнищі;

Б) вплив на шляхи можливого метастазування;

В) затримку росту пухлини та її розповсюдження;

Г) зняти важкі клінічні симптоми, які зумовлені формою та локалізацією пухлини;

Д) збільшення тривалості життя хворого і покращення його стану.


2. Комбінована променева терапія не включає в лікувальний комплекс:

а) дистанційного і внутрішньопорожнинного методів;

б) променева терапія і хірургічне втручання;

в) променева терапія і хіміотерапія, або гормонотерапія.

3. Гама-терапія аплікаційним методом джерелами низької активності доцільна при поверхнево розташованихпухлинах з інфільтрацією тканини на глибину не більше:

а) 0,5-0,9 см;

б) 1,0-1,5 см;

в) 1,6-2,1 см;

д) 2,1- 2,5 см.


4. Нижня межа сумарної осередкової дози не визначається:

а) толерантністю навколишніх тканин;

б) загальним станом хворого;

в) радіочутливістю пухлини.


5. При безперервному опроміненні оптимальним співвідношенням вважають дозу:

а) 80-100 Гр на протязі 4-5 діб;

б) 30-40 Гр на протязі 10-12 діб;

в) 50-80 Гр на протязі 6-8 діб.

6. Які місцеві променеві ураження належать до ранніх?

а) які розвиваються у процесі променевої терапії;

б) які розвиваються у процесі променевої терапії або в строки від 3-х днів до 3-х тижнів після закінчення променевого лікування;

в) які розвиваються у строки від 3-х днів до 3-х місяців після закінчення променевого лікування процесі променевої терапії;

г) які розвиваються у процесі променевої терапії або в найближчі 3 місяці після закінчення променевого лікування.


7. Провідна роль в розвитку пізніх променевих уражень належить кровоносній та лімфатичній системі, ваша тактика в виборі ефективного методу лікування:

а) дієтотерапія;

б) радіопротектори;

в) радіосенсибілізатори;

г) нормалізація тканинної мікроциркуляції в зоні променевого ураження .


8. Режим хворих, які отримують внутрішньотканинну променеву терапію:

а) загальний; б) ліжковий; в) обмежений „активною” палатою;


9. Внутрішньотканинна γ-терапія показана при поверхнево локалізованих пухлинах, розмір яких не перевищує:

а) 2 см; б) 4 см; в) 5 см; г) 7 см.


 1. Аплікаційна b-терапія застосовується для лікування

а) гіперкеротозу;

б) злоякісної пухлини рогівки та кон’юнктиви ока;

в) раку губи; г) раку шкіри.


 1. Для внутрішньопорожнинної g-терапії застосовуються наступні радіотерапевтичні препарати:
  а) закриті; б) відкриті.
 1. При якому методі опромінення вище відношення інтегральної дози в пухлині до інтегральної дози в усьому організмі хворого:

а) при дистанційній g-терапії;

б) при внутрішньотканинній b-терапії з колоідним розчиномм ітрію-90;

в) при внутрішньотканинній g-терапії з введенням в пухлину голок, заряджених Со-60.


Контактні методи променевої терапії. Варіант №3.

1. Що не передбачає паліативна променева терапія?

а) повне знищення елементів пухлини в первинному вогнищі;

б) вплив на шляхи можливого метастазування;

в) затримку росту пухлини та її розповсюдження;

г) зняти важкі клінічні симптоми, які зумовлені формою та локалізацією пухлини;

д) збільшення тривалості життя хворого і покращення його стану.

2. Комбінована променева терапія включає лікувальний комплекс із:

а) дистанційного і внутрішньопорожнинного методів;

б) променева терапія і хірургічне втручання;

в) променева терапія і хіміотерапія, або гормонотерапія.

3. В залежності відстані від джерела випромінювання до поверхні тіла (ВДП) розрізняють променеву терапію :

а) дистанційну;

б) радикальну;

в) комбіновану;

г) контактну;

д) внутрішньопорожнинну.


4. Що неє основною ознакою при виборі сумарної осередкової дози?

а) стан джерела випромінювання;

б) особливості росту пухлини;

в) толерантність сусідніх тканин;

г) загальний стан хворого;

д) гістологічну структуру пухлини.


5. Що не відноситься до способів опромінення?

а) одномоментне;

б) дистанційне;

в) дробне;

г) безперервне;

д) паліативне.


6. Які зміни зі сторони крові не характерні для загальної променевої реакції?

а) анемія;

б) зменшення кількості нейтрофілів;

в) лімфоцитопенія;

г) прискорення ШОЕ;

д) еозинфілія.


7. В пізні строки після променевої терапії (зовнішнє опромінення) відповідно колишнім полям опромінення не спотерігається:

а) ексудативний радіодерматит;

б) атрофія епідермісу;

в) стійка епіляція;

г) сухий радіодерматит;

д) променевий фіброз.


8. При внутрішньотканинній променевій терапії використовується опромінення:

а) безперервне; б) фракційне; в) одномоментне.


9.Внутрішньопорожнинна променева терапія може проводитись:

а) тільки закритими джерелами випромінювання;

б) відкритими джерелами випромінювання;

в) закритими і відкритими джерелами випромінювання;

г) відкритими джерелами випромінювання не проводиться.


 1. Аплікаційна g-терапія, як самостійний метод, застосовується в тому випадку, якщо розмір пухлини не перевищує:
  а) 1 см; б) 1,5-2 см; в) 2,5 см; г) 0,5 см.
 1. Безперервне опромінення можна забезпечити за допомогою наступних методів променевої терапії:
  а) аплікаційного; б) близькодистанційного;

в) далекодистанційного; г) внутрішньопорожниногой;

д) радіохирургичного; е) інкорпорованого.


 1. Режим хворих, що отримують контактну променеву терапію:

а) загальний; б) амбулаторний;

в) обмежений в межах спеціальної “активної” палати.


Зміст теми:

На занятті Ви отримаєте завдання по променевому лікуванню пухлинних захворювань. Ви повинні будете визначити:

 1. Оптимальний метод променевого лікування.

 2. Анатомо-топографічне знаходження місця опромінення.

 3. Покази та протипокази для проведення променевої терапії.

 4. Визначити сумарну та вогнищеву дозу.

 5. Вибрати оптимальні ритми опромінення.

 6. Передбачити можливі загальні і місцеві реакції та ускладненя.

Матеріали для самоконтролю:

А. Завдання для самоконтролю (таблиці, схеми, малюнки, графіки):

1.

2.Б. Задачі для самоконтролю:

Згадайте, зі скількох періодів складається структура курсу променевої терапії? Виберіть правильну відповідь.

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

E. 1.
Правильна відповідь -В.

 1. До контактніх методів променевої терапії з нижчеперерахованих відносяться:
  а) далекодистанційна рентгенотерапія; б) близькодистанційна Rо-терапія; в) аплікаційна г) телегамматерапія; д) радіохирургічний; е) внутрішньопорожнинний.Література.

Основна:

 1. Линденбратен Л.Д., Лясс Ф.М., Медицинская радиология. – М., 1986. – С. 247 – 282, 302-330.

2. Лазарь А.П., Радіонуклідна діагностика та

променева терапія. – Нова книга, Вінниця, 2006 –

С. 157 -173

3. Граф логічної структури теми (додаток).

4. Матеріали лекції.

Додаткова:

Схожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Клініко-лабораторні етапи виготовлення частково-знімних пластинчастих протезів ( далі чзпп)
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Саме ці закони і що таке ачт є одними з основних, що включені до пропонованої теми заняття, і можуть відповісти на важливе питання...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ось чому сучасна біологія і медицина приділяють велику увагу вивченню поверхневих явищ в рослинах і тваринах. Ці знання дуже потрібні...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Мон україни від 16. 05. 2003 р. №239 та експериментально – учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно – трансферної...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Матеріали для фіксації ортопедичних конструкцій. Цементи. Характеристика, властивості, спосіб застосування
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Контроль початкового рівня знань. Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Ортопедична стоматологія. Організація роботи ортопедичного кабінету та зуботехнічної лабораторії. Морфологічна та функціональна анатомія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи