Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття icon

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяНазваМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Дата конвертації27.01.2014
Розмір51.69 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело
1. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/3_Рентгенотерап_я су.doc
2. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/4_Дист.су-2007.doc
3. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/5 су. бол..doc
4. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/6-7_Рад_онукл_дна д_агностика(студ).doc
5. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/8ст укр КТ Рентг.doc
6. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/9 су. бол.doc
7. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/Тема ь 1 ст.doc
8. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/Тема2.DOC
9. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/11 су бол..doc
10. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/12cу бол..doc
11. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/13 су. бол.doc
12. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/14 су. бол..doc
13. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/15_су.DOC
14. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/16_су.doc
15. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/17_су.doc
16. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/18_су.DOC
17. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/21_ШКТ_укр.docx
18. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/22_ШКТ_укр.doc
19. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/24_Печ_нка су.doc
20. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/25_Нирки су..doc
21. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/26_Статева су..doc
22. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/27_ЦНС су..doc
23. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/28_Щитов.залоза су..doc
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.Пирогова


Затверджено”


на методичній нараді

КУРСУ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ

ТА ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ

Завідувач курсу

Доц. О.В.КОВАЛЬСЬКИЙ


“______” _____________ 200 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна

РАДІОЛОГІЯ

Модуль №

1

Змістовний модуль №

1

Тема заняття

Принципи , методи та основи променевої терапії пухлинних та непухлинних захворювань.


Курс

3

Факультет

МЕДИЧНИЙВінниця 2007


1.Актуальність теми: в арсеналі засобів, які застосовуються для лікування злоякісних новоутворень, променева терапія посідає одне з провідних місць і часто буває єдино можливим методом лікування, а також відмічається її висока ефективність при лікуванні різних непухлинних захворювань. Покращились як безпосередні, так і віддалені результати променевого лікування за рахунок стійкої регресії пухлин і збереження функції ураженого органу. Тому лікар – клініцист повинен вміти оцінити можливості різних методів променевої терапії та обрати оптимальний для лікування пухлинних і непухлинних захворювань.

2.Конкретні цілі:

  1. Знати основні принципи променевої терапії злоякісних пухлин.

  2. Знати основні принципи променевої терапії непухлинних захворювань.

  3. Визначити покази до променевої терапії.

4. Виключати протипокази до проведення променевої терапії.

5. Визначити план променевого лікування при онкологічній

патології.

6. Визначити план променевого лікування при неонкологічній

патології.


  1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1.Фізика


2. Біологія

3. Хімія

4. Гістологія


1. Класифікувати джерела іонізуючого випромінювання; знати типи взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною; порівняти іонізуючу, проникаючу здатність різних видів випромінювання.

2. Згадайте мітотичний цикл клітини.

3. Визначте радіоліз води.

4. Порівняйте тканини за ступенем їх диференціації і здатності до поділу.
  1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.


4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:


Термін

Визначення

1. Основний принцип ПТ


2. Радіотерапевтичний інтервал


3. Ритм опромінення

4. СОД

- концентрація енергії випромінювання в патологічно змінених тканинах при максимальному зниженні дози в прилеглих неуражених тканинах і в усьому організмі;

- це різния радіочутливості пухлин по відношенню до здорових тканин в межах однієї гістологічної структури;

- це розподілення дози в часі;

- це доза, яка необхідна для дезактивації пухлинного росту, діапазон 40-120 Гр.


4.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Класифікація методів променевої терапії.

2. Основні принципи променевої терапії.

3. Самостійна, радикальна, паліативна, симптоматична променева терапія.

4. Характеристика комбінованого, комплексного методів лікування та поєднано-променевого методу.

5. Вибір вогнищевої дози, ритму, полів опромінення.

6.Загальні і місцеві променеві реакції при різних методах променевої терапії. Засоби їх профілактики.

7. Закриті і відкриті джерела іонізуючого випромінювання.

8. Зовнішнє і внутрішнє опромінення.

9. Далеко- та близькодистанційний методи зовнішнього опромінення.

10. Основні методи контактної променевої терапії:аплікаційний, внутрішньопорожнинний, внутрішньотканинний, метод виборчого накопичення радіонуклідів.

11. Обгрунтування променевої терапії непухлинних захворювань та злоякісних пухлин.

12. Протизапальна, десенсибілізуюча, знеболююча діїї іонізуючого випромінювання.

13. Загальні покази та протипокази до променевої терапії.

14. План променевого лікування онкологічних захворювань.

15. Зміст і завдання «Протоколу лікування онкологічного хворого».

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Побудуйте топографо-анатомічний ескіз на рівні середнього поверху середостіння. Розташуйте шкірні поля, через які буде проводитись дистанційна гама-терапія хворому з злоякісною пухлиною середостіння.


Матеріали для самоконтролю:

А. Завдання для самоконтролю .

1. Складіть логічні пари

Методи ПТ Джерела випромінювання

а) дистанційна гама-терапія а) І-131

б) рентгенотерапія б) Со-60

в) інкорпорований в) РУМ-17

2. Значення яких гематологічних показників відносяться до абсолютних протипоказнь щодо проведення ПТ?

Хворий А Л-3.0×109/л, Тр-160×109/л, Нb-90г/л

Хворий Б Л-3.5×109/л, Тр-140×109/л, Нb-100г/л

Хворий В Л-4.0×109/л, Тр-165×109/л, Нb-65г/л

Б. Задачі для самоконтролю:

1. Чому бета-аплікатори необхідно накладати безпосередньо на поверхню патологічного вогнища, що опромінюється?

2. Чому саркома Юінга, яка виникає з кістки, набагато чутливіша до опромінення, ніж хондросаркома, яка також виникає з кістки?


Література:

1. Линденбратен Л.Д., Лясс Ф.М., Медицинская радиология. – М., 1986. – С. 153 – 173, 233 – 330, 355 - 361.

2. Лазарь А.П., Радіонуклідна діагностика та

променева терапія. – Нова книга, Вінниця, 2006 –

С. 35 – 64, 157 – 195, 247 – 282, 302 – 330.

3. Граф логічної структури теми (додаток).

4. Матеріали лекції.Схожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Клініко-лабораторні етапи виготовлення частково-знімних пластинчастих протезів ( далі чзпп)
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Саме ці закони і що таке ачт є одними з основних, що включені до пропонованої теми заняття, і можуть відповісти на важливе питання...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ось чому сучасна біологія і медицина приділяють велику увагу вивченню поверхневих явищ в рослинах і тваринах. Ці знання дуже потрібні...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Мон україни від 16. 05. 2003 р. №239 та експериментально – учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно – трансферної...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Матеріали для фіксації ортопедичних конструкцій. Цементи. Характеристика, властивості, спосіб застосування
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Контроль початкового рівня знань. Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Ортопедична стоматологія. Організація роботи ортопедичного кабінету та зуботехнічної лабораторії. Морфологічна та функціональна анатомія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи