Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття icon

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяНазваМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Дата конвертації27.01.2014
Розмір70.18 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело
1. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/3_Рентгенотерап_я су.doc
2. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/4_Дист.су-2007.doc
3. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/5 су. бол..doc
4. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/6-7_Рад_онукл_дна д_агностика(студ).doc
5. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/8ст укр КТ Рентг.doc
6. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/9 су. бол.doc
7. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/Тема ь 1 ст.doc
8. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Методички студентам рад_олог_я Модуль ь1/Тема2.DOC
9. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/11 су бол..doc
10. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/12cу бол..doc
11. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/13 су. бол.doc
12. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/14 су. бол..doc
13. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/15_су.DOC
14. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/16_су.doc
15. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/17_су.doc
16. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 2 укр/18_су.DOC
17. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/21_ШКТ_укр.docx
18. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/22_ШКТ_укр.doc
19. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/24_Печ_нка су.doc
20. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/25_Нирки су..doc
21. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/26_Статева су..doc
22. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/27_ЦНС су..doc
23. /Recomendations_for_Self_Learning_3_course_ukr/Студетам Модуль 3/28_Щитов.залоза су..doc
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.ПИРОГОВА


“Затверджено”


на методичній нараді курсу променевої діагностики та променевої терапії

Завідувач курсу

Доц. О.В.КОВАЛЬСЬКИЙ


“______” _____________ 200 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна

Радіологія

Модуль №

2

Змістовний модуль №

1

Тема заняття

Променеві методи дослідження опорно-рухової системи. Променеві симптоми патології опорно-рухової системи

Курс

3

Факультети

Медичний, медичної психології.


Вінниця 2007 1. Актуальність теми: методи променевого дослідження кісток дозволяють вивчати будову кісток а також ті зміни, що відбуваються в них при їх захворюванні або пошкодженні. Саме тому необхідно вивчити методи дослідження кісток та суглобів, навчитися розпізнавати симптоми та синдроми кісткової патології.


2. Конкретні цілі:

 1. Аналізувати рентгенограми кісток та суглобів.

 2. Пояснювати вміст рентгенограм.

 3. Класифікувати основні рентгенологічні симптоми та синдроми.

 4. Трактувати основні рентгенологічні симптоми.

 5. Малювати схематично основні рентгенологічні симптоми.

 6. Проаналізувати рентгенограми.

 7. Скласти опис рентгенограм.
 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1.Нормальна анатомія

2.Медична фізика

3.Медична радіологія

Описувати будову кісток та рентгенівської трубки, визначати методику рентгенологічного обстеження, класифікувати кістки скелета, ідентифікувати різні анатомічні відділи скелета людини на рентгенограмах, зобразити схематично будову довгої кістки.
 1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.


4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:


Термін

Визначення

1. Симптом


2. Синдром

1. Ознака , що характеризує патологічний процес.

2. Декілька ознак, що характеризують захворювання.


4.2. Теоретичні питання до заняття:

 1. Якi iснують показання та протипоказання до рентгенологiчного дослiдження кiсток i суглобiв.

 2. Роль рентгенологiчного методу в розпiзнаваннi вражнь скелету.

 3. Методи рентгенологiчного дослiдження кiсток i суглобiв.

 4. Ведучi рентгенологiчнi синдроми патологiї кiстково-суглобового апарату (запалення, пухлини, дегенеративно-дистрофічне враження. Травматичного пошкодження).

 5. Загальнi рентгенологiчнi симптоми захворювань кiсток i суглобiв.


4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

 1. Визначати показання та протипоказання до рентгенологiчного дослiдження кiсток i суглобiв i правильно оформити направлення хворого до рентгенолога;

 2. Правильно поставити на негатоскоп рентгенограми будь-якого вiддiлу кiстково-суглобового апарату, встановити який точно вiддiл дослiджений, в якiй проекцiї i за допомогою якої рентгенологiчної методики;

 3. На рентгеограмах назвати i показати всi анатомiчнi утворення будь-якого вiддiлу кiстково-суглобового апарату;

 4. Методика аналiзу рентгенограм будь-якого вiддiлу кiстково суглобового апарату;

 5. Розпiзнати на рентгенограмах загальнi симптоми i провiднi синдроми патологiї кiстково-суглобового апарату.


Зміст теми:

1. Перевiрка початкового рiвня знань письмово.

 1. Показ рентгенограм на яких вiдображенi методи дослідження кісток та суглобів, а також симптоми i синдроми кiсткової патологiї.

 2. Самостiйна робота з рентгенограмами.

 3. Кiнцевий рiвень знань оцiнюється за пiдсумками аналiзу рентгенограм.Матеріали для самоконтролю:

А. Завдання для самоконтролю:

 1. Анатомiя та класифiкацiя кiсток i суглобiв.

 2. Властивості рентгенівських променів.

 3. Будова рентгенівського апарату.

 4. Будова рентгенодіагностичного кабінету. Техніка безпеки при роботі у рентгенівському кабінеті.

 5. Основні методи рентгенологічного дослідження.

 6. Додаткові методи дослідження. Показання та протипоказання до них.

 7. Спеціальні методи рентгенологічного дослідження. Показання та протипоказання до них.


Б. Задачі для самоконтролю:


Тести самоконтролю знань та умiнь .

1. Вкажіть симптоми кісткової патології, які супроводжуються зменшенням кількості кісткової тканини в одиниці об”єму кістки.

2. Вкажіть симптоми кісткової патології, які супроводжуються збільшенням кількості кісткової тканини в одиниці об”єму кістки.

3. Вкажіть симптоми кісткової патології, які супроводжуються збільшенням кількості кісткової тканини в одиниці об”єму кістки із збільшенням розмірів кістки.

4. Вкажіть симптоми кісткової патології, характерні для синдрому запалення.

5. Вкажіть симптоми кісткової патології, характерні для синдрому доброякісних і злоякісних пухлин.

6. Вкажіть симптоми кісткової патології, характерні для дегенеративно-дистрофічного синдрому.


Преелік вілповідей на питання тестового контролю базисних знань студентів.

1. Остеопороз.

2. Лінійний періостит.

3. Звуження суглобової щілини.

4. Секвестрація.

5. Торочковий періостит.

6. Атрофія.

7. Субхондральний склероз.

8. Мереживоподібний періостит.

9. Вздуття.

10. Остеосклероз.

11. Деструкція.

12.Гребнеподібний періостит.

13. Деформація суглобової поверхні.

14. Бластоматозний ріст.

15.Розширення суглобової щілини.

16. Пошаровий періостит.

17. Кісткові розростання по краях суглобової поверхні кістки.

18. Голковий періостит.

19. Гіперстоз.

20. Козирьковий періостит.

Завдання для самопiдготовкиКАРТА 1.


1. Рентгенознаки остеопорозу.

2. Анатомiчна будова довгих трубчатих кiсток.

3. Дати визначення перiоститу.


КАРТА 2.


1. Види остеопорозу.

2. Рентгенознаки. атрофiї кiстки.

3. При яких синдромах зустрічається остеопороз.


КАРТА 3.


1. Намалюйте зображення центрального секвестру довгих трубчатих кiсток.

2. Що таке рентгенiвська суглобова щiлина?

3. Дати визначення атрофiї.


КАРТА 4.


1. Намалюйте схематично зображення кортикального секвестра трубчатих кiсток.

2. Рентгенознаки остеосклерозу.

3. Що таке гiперестоз?


КАРТА 5.


1. Що таке периостит?

2. Ознаки вздуття кiстки.

3. Будова окiстя.


КАРТА 6.


1. Види гіперостозу.

2. Намалюйте зображення проникаючого секвестру довг. трубч. кiстки.

3. Що таке вздуття кiстки?


КАРТА 7.


1. Що таке "козирковий" периостит при яких захворюваннях зустрiч?

2. Симптоми атрофiї кiстки i її рiзновиди.

3. Намалюйте схематич. зображення тотального секвестру довгої труб. кiстки.


КАРТА 8.


1. Дати визначення гiперестозу.

2. Що таке рентгенiвська суглобова щiлина?

3. Види остеопорозу i його поширенiсть.


КАРТА 9.


1. Причини утворення секвестрiв.

2. Симптоми враження суглобiв.

3. Перерахувати види периоститiв.


КАРТА 10.


1. Визначення деструкцiї i вiдмiннiсть її вiд остеопорозу.

2. Що таке бластоматозний ріст?

3. Намалюйте схематич. зображ. центрального секвестру довг. труб. кiстки.


КАРТА 11.


1. Сутнiсть остеосклерозу, ознаки, рiзновиди.

2. Перерахувати види периоститiв.

3. Симптоми враження суглобiв.


КАРТА 12.


1. Що таке гiперестоз.

2. Рентгенознаки. атрофiї кiстки.

3. Симптоми атрофiї кiстки i її рiзновиди.


Література.

Основна:

„Рентгенодіагностика” під ред. В.І.Мілька. „НОВА КНИГА”, Вінниця.- 2005.- 352с.

Л.Д.Линденбратен, Л.Б.Наумов “Медицинская радиология и рентгенология”.-М.-1993.

Л.Д.Линденбратен, Л.Б.Наумов “Медицинская рентгенология”.-М.-1984.

В.И.Милько с соавт. “Рентгенология”.-1982.


Додаткова:

 1. “Променева дiагностика” пiд ред. Г.Ю.Коваль, .-К.-”Орбiс”.-1998.

 2. Руцкий А.В., Михайлов А.Е. “Рентгендиагностический атлас”. Т.1.-Минск.-1987.Схожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Клініко-лабораторні етапи виготовлення частково-знімних пластинчастих протезів ( далі чзпп)
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Саме ці закони і що таке ачт є одними з основних, що включені до пропонованої теми заняття, і можуть відповісти на важливе питання...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ось чому сучасна біологія і медицина приділяють велику увагу вивченню поверхневих явищ в рослинах і тваринах. Ці знання дуже потрібні...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Мон україни від 16. 05. 2003 р. №239 та експериментально – учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно – трансферної...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Матеріали для фіксації ортопедичних конструкцій. Цементи. Характеристика, властивості, спосіб застосування
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Контроль початкового рівня знань. Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Ортопедична стоматологія. Організація роботи ортопедичного кабінету та зуботехнічної лабораторії. Морфологічна та функціональна анатомія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи