Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття icon

Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяНазваДля самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Дата конвертації27.01.2014
Розмір146.85 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело
1. /модул 1 тема ь1 студ укр.doc
2. /модул 1 тема ь2 студ укр.doc
3. /модул 1 тема ь3 студ укр.doc
4. /модул 2 тема ь4 студ укр.doc
5. /модул 2 тема ь5 студ укр.doc
6. /модул 2 тема ь6 студ укр.doc
7. /модул 2 тема ь7. студ укр.doc
8. /модул 2 тема ь8. студ укр.doc
9. /модул 3 тема ь10 студ укр.doc
10. /модул 3 тема ь11 студ укр.doc
11. /модул 3 тема ь12 студ укр.doc
12. /модул 3 тема ь13 студ укр.doc
13. /модул 3 тема ь9. студ укр.doc
14. /модул 4 тема ь14 студ укр.doc
15. /модул 4 тема ь15 студ укр.doc
16. /модул 5 тема ь16 студ укр.doc
17. /модул 5 тема ь17 студ укр.doc
18. /модул 5 тема ь18 студ укр.doc
19. /модул 5 тема ь19 студ укр.doc
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Заняття №9
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна

Педіатрія

Модуль №

1

Змістовний модуль №

1

Тема заняття №1

Диференційна діагностика пневмоній у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.

Курс

6

Факультет

Загальномедичний


1. Актуальність теми: Захворювання органів дихання є найбільш поширеними хворобами серед дітей. При цьому особливе значення відводиться пневмоніям і різним бронхітам, частота яких практично не знижується, складаючи близько 1000 випадків на 100000 дитячого населення. Окремі форми пневмоній відрізняються тяжкістю перебігу, що може призвести до летального результату. Періодична зміна збудників захворювання, стан реактивності варіабельність клінічної картини пневмонії, широке і нераціональне використання антимікробних препаратів призвело до помітного зниження ефективності ряду антибіотиків. Для успішного лікування пневмонії необхідні своєчасна діагностика і адекватна антибактеріальна терапія. Знання етіології, клініко-рентгенологічних критеріїв діагностики бронхітів, типових і атипових пневмоній та їх ускладнень, адекватної терапії надзвичайно важливі для майбутнього лікаря, що визначає важливість вивчення даного розділу.

2. Конкретні цілі:

- Діагностувати різні клінічні варіанти пневмоній у дітей та їх ускладнення.

- Визначати тактику ведення хворого при різних клінічних варіантах перебігу пневмоній у дітей раннього та старшого віку.

- Демонструвати вміння ведення методичної документації хворих дітей з пневмонією з урахуванням класифікації.

- Планувати обстеження хворої дитини з пневмонією та інтерпретувати отримані результати лабораторних та інструментальних досліджень при різних клінічних варіантах пневмонії та її ускладненнях .

- Проводити диференційну діагностику пневмонії, бронхіту та бронхіоліту у дітей, ставити попередній діагноз.

- Діагностувати і надавати екстрену медичну допомогу дітям при гострій дихальній недостатності в залежності від причини виникнення та ступеня важкості.


3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Кафедра пропедевтичної педіатрії.


2. Кафедра фізіології, біохімії, патологічної фізіології, факультативної педіатрії.


3. Кафедра фізіології, біохімії, пропедевтичної педіатрії.

4. Кафедра патологічної анатомії


5. Кафедра факультетської терапії, педіатрії.

6. Кафедра фармакології, клінічної фармакології.

1. Збирати анамнез у хворих дітей з захворюваннями бронхолегеневої системи, проводити об’єктивне обстеження дитини.

2. Вибирати найбільш інформативні методи лабораторного обстеження, давати клінічну інтерпретацію одержаних результатів.

3. Оцінювати функціональний стан органів дихання.

4. Визначати морфологічний субстрат при гострому бронхіті, бронхіоліті, пневмонії.

5. Написати клінічну історію хвороби.

6. Визначати основні групи лікарських засобів, що застосовуються для лікування пневмонії та її ускладнень у дітей.4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття

4.1 Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.

Термін

Визначення

1. Ціаноз (локальний, генералізований)

Показник дефіциту кисню в крові

2. Частота дихання за 1 хвилину.

Новонароджений – 40 – 60; до 1 року 30 – 35; 5 років – 25; 10 років – 20; старше 12 років – 20 - 16

3. Задишка

Утруднення дихання з порушенням його частоти, глибини і ритму

4. Види задишки

Інспіратора, експіраторна, змішана

5. Види хрипів

Вологі, сухі

6. Ступені дихальної недостатності

І, ІІ, ІІІ

7. Спірографія

Метод графічної реєстрації дихальних рухів, що вказує на зміни легеневою об’єму

8. Нормативні дані коефіцієнта Тіффно

за 0,25 сек – 30-35%; за 0,5 сек – 70 – 75%, за сек -75-100%

9. Плеврит по характеру випоту:

Сухий і ексудативний10. Невідкладна допомога при зупинці дихання

ШВЛ

11. Види техніки штучного дихання

« Із рота в рот»

« Із рота в ніс»

12.Швидкість дихальних рухів при ШВЛ

Дорівнює віковій частоті дихання4.2 Теоретичні питання до заняття

1. Визначення пневмонії. Класифікація пневмоній.

2. Діагностичні критерії пневмонічного статусу у дітей раннього та старшого віку.

3. Провести диф. діагностику серозного ексудативного плевриту з нижньодолевою пневмонією.

4. Провести диф. діагностику ателектазу, абсцесу і плевриту.

5. Провести диф. діагноз гострого бронхіту і гострого обструктивного бронхіту у дітей.

6. Провести диф. діагноз гострого бронхіту і бронхіоліту у дітей.

7. Провести диф.діагностику бронхіту і пневмонії у дітей.

8. Провести диф. діагностику обструктивного бронхіту і бронхіальної астми у дітей.

9. Профілактика пневмоній та її ускладнень у дітей.

10. Тактика ведення хворої дитини при різних клінічних варіантах перебігу бронхіту у дітей.

11. Профілактика бронхіту і бронхіоліту у дітей.

12. Тактика ведення хворого при різних клінічних варіантах ускладнень пневмонії у дітей.

13. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності в залежності від причини виникнення та ступеня тяжкості.


4.3 Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1. Зібрати скарги, анамнез, обстежити об’єктивно хвору дитину для постановки попереднього діагнозу.

2. Планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених захворюваннях органів дихання у дітей.

3. Провести диференційну діагностику пневмоній і її ускладнень у дітей.

4. Знати тактику ведення хворої дитини при ускладнених пневмоніях.

5. Надати невідкладну допомогу при гострій дихальній недостатності в залежності від причин виникнення та ступеня тяжкості.

Матеріали для самоконтролю:

А. Завдання для самоконтролю

1. Назвіть класифікацію бронхітів у дітей.

2. Критерії діагностики гострого (простого) бронхіту.

3. Назвіть види збудників пневмоній у дітей в залежності від віку.

4. Назвіть діагностичні критерії пневматичного статусу у дітей.

5. Назвіть основні групи антибіотиків, що застосовуються при лікуванні пневмоній.

6. Назвіть відхаркувальні засоби і протикашльові препарати.

7. Назвіть жарознижувальні засоби, що призначаються при гострій пневмонії.

8. Назвіть клінічні та діагностичні критерії крупозної пневмонії.

9. Назвіть клінічні та діагностичні критерії сухого плевриту.

10. Назвіть клінічні та діагностичні критерії ексудативного плевриту.

11. Назвіть класифікацію дихальної недостатності.

12. Назвіть ознаки серцево-судинної недостатності.

13. Особливості інузійної терапії при гострій пневмонії у дітей.


Б. Задачі для самоконтролю

Б. Тести для самоконтролю:

1. Співвідношення частоти дихання і пульсу у дитини в віці 1 року:

 1. 1 : 2,5;

 2. 1 : 3;

 3. 1 : 3,5;

 4. 1 : 4.

2. Яка клінічна форма бронхіту найбільш типова для дітей першого півріччя життя?

 1. гострий бронхіт;

 2. гострий обструктивний бронхіт;

 3. гострий бронхіоліт;

 4. рецидивуючий бронхіт.

3. Найбільш інформативними ознаками обструктивного бронхіту є:

 1. свистяче дихання;

 2. наявність різнокаліберних вологих і сухих хрипів з обох сторін;

 3. інтоксикація;

 4. підвищення прозорості легень поряд з посиленням судинного рисунка на рентгенограмі; свистяче дихання (wheezinq);

 5. все перераховане.

4. Який вірус найчастіше являється збудником обструктивного бронхіту:

 1. парагрип;

 2. респіраторно-синтиціальний вірус;

 3. аденовірус;

 4. все перераховане.

5. Інформативні критерії бронхіолі ту наступні, за винятком:

 1. екстракторна задишка з участю допоміжної мускулатури;

 2. свистячий шум на видосі;

 3. дифузні дрібно пузирчасті хрипи;

 4. підвищення прозорості легеневого рисунку на рентгенограмі;

 5. мілкі вогнища інфільтрації з обох сторін на рентгенограмі;

 6. одно-дводенне підвищення температури тіла.

6. Які збудники найчастіше визивають бронхіоліт?

 1. грибки;

 2. мікоплазми;

 3. хламідії;

 4. РС-віруси;

7. Обструкції легень у дітей сприяють перераховані анатомо-фізіологічні особливості органів дихання, крім:

 1. вузькі повітроносні шляхи;

 2. експіраторна будова грудної клітки;

 3. діафрагмальний тип дихання;

 4. носове дихання;

 5. м’якість хрящів гортані, трахеї, бронхів.

8. Основний шлях поширення інфекцій при гострій пневмонії:

 1. бронхогенний;

 2. гематогенний;

 3. лімфогенний;

 4. кишковий;

 5. нейрогенний.

9. При якій пневмонії показано застосування імунокорегуючих препаратів:

 1. пневмококової етіології;

 2. стафілококової етіології;

 3. хламідійної етіології;

 4. невстановленої етіології;

 5. вірусної етіології.

10. Виберіть із перерахованих найбільш істотний патогенетичний ланцюг в виникненні гострої пневмонії:

 1. серцево-судинні порушення;

 2. підвищена збудливість нервової системи;

 3. порушення локальної імунологічної резистентності;

 4. ендокринні зміни;

 5. ферментативні зміни шлунково-кишкового тракту.

11. Який із збудників грає провідну роль в етіології поза лікарняної пневмонії:

 1. пневмокок;

 2. стафілокок;

 3. кишкова паличка;

 4. клебсієла

 5. вульгарний протей.

12. Який із збудників грає провідну роль в етіології внутрішньо лікарняних пневмоній:

 1. пневмокок;

 2. полірезистентний стафілокок;

 3. вульгарний протей;

 4. грам негативна флора;

 5. віруси.

13. Вкажіть фактори ризику деструкції легеневої тканини:

 1. важкий загальний стан;

 2. стійкий субфебрилітет;

 3. тахікардія;

 4. лобарний пневмонічний інфільтрат;

 5. експіраторна задишка.

14. В загальному анамнезі крові при пневмонії найбільш типові:

 1. лейкопенія;

 2. прискорена ШОЕ

 3. нейтрофільний лейкоцитоз;

 4. моноцитоз;

 5. еозінофілія.

15. У якому віці відзначається найбільша захворюваність на пневмонію?

 1. до 1 року

 2. від 2 до 4 років

 3. від 5 до 7 років

 4. від 7 до 10 років

 5. від 10 до 14 років

16. Найчастішим збудником інтерстиціальної пневмонії є:

 1. пневмокок

 2. стрептокок

 3. синьогнійна паличка

 4. клебсієла

 5. пневмоциста

17. Механізми дихальної недостатності при гострій пневмонії наступні:

 1. порушення зовнішнього дихання

 2. гемодинамічні порушення

 3. порушення газового складу крові

 4. порушення утилізації кисню

 5. все перераховане


18. У хворого спостерігається тахіпное, підвищена температура, блідість, гіпотонія, тахікардія, укорочення перкуторного звуку, послаблення дихання над ураженими ділянками легень, хрипи, крепітація. Перераховані симптоми спостерігаються при:

 1. сегментарна пневмонія

 2. гострий бронхіт

 3. обструктивний бронхіт

 4. крупозна пневмонія

 5. бронхіоліт

19. Дитина 8 років поступила у лікарню з високою температурою (39,8С), виснажливим сухим кашлем, болем у животі справа. При обстеженні – укорочення перкуторного звуку справа, послаблення дихання, крепітація, співвідношення дихання до серцевих скорочень 1/3. Назвіть можливий збудник захворювання.

 1. превмокок

 2. стафілокок

 3. хламідії

 4. гемофільна паличка

 5. вірус грипу

20. У дитини 2 років t тіла 38,5оС, задишка, вологий кашель, блідість шкірних покривів, тахікардія. Перкуторно – укорочення легеневого звуку, аускультативно – крепітуючі хрипи в нижніх відділах справа. Для якого захворювання характерні вказані симптоми

 1. гострий бронхіт

 2. обструктивний бронхіт

 3. гостра пневмонія

 4. гострий назофарингіт

 5. респіраторний алергоз

21. У 5-річної дитини спостерігається підвищення температури тіла до фебрильних цифр, кашлюкоподібний кашель, задишка змішаного характеру, акроціаноз, тахікардія. Перкуторно над легенями тимпанічний звук, аускультативно – жорстке дихання. Тони серця послаблені, систолічний шум. На рентгенограмі - ”сотовий” вигляд легень, пери бронхіальна інфільтрація справа. В загальному аналізі крові – лейкоцитоз зі зсувом лейкограми вліво. Який попередній діагноз?

 1. правобічна інтерстиціальна пневмонія

 2. бронхіальна астма, період нападу

 3. гострий (простий) бронхіт

 4. правобічна вогнищева пневмонія

 5. кашлюк, період спазматичного кашлю

22. У дитини 3-х років, яка лікувалася у дитячому відділенні з приводу обструктивного бронхіту, на 5-й день стан різко погіршився, підвищилася температура тіла до високих цифр, виникла важка двобічна полі сегментарна пневмонія. Назвіть найбільш ймовірний збудник пневмонії.

 1. вірусна інфекція

 2. пневмокок

 3. пневмоцисти

 4. синьогнійна паличка

 5. гемофільна паличка

23. У 7-річного хлопчика з підвищенням температури тіла до 39,4С, вологим кашлем, симптомами вираженої інтоксикації, ціанозом визначається посилення голосового тремтіння над правою легенею. При диханні правий бік грудної клітки відстає. Перкуторний звук вкорочений над легенями справа, дихання послаблене, з бронхіальним відтінком .Бронхофонія посилена. На рентгенограмі – гомогенне затемнення нижньої частки правої легені. Який попередній діагноз?

 1. гострий правобічний плеврит

 2. гострий правобічний пневмоторакс

 3. гостра правобічна інтерстиціальна пневмонія

 4. гостра правобічна крупозна пневмонія

 5. гостра правобічна сегментарна пневмонія

24. Дитині 2-х років поставлений діагноз правобічної нижньодолевої пневмонії. Виберіть типові аускультативні дані, характерні для даного захворювання в період розпалу

 1. жорстке дихання, дрібнопухирцеві вологі хрипи

 2. значне послаблення дихання, хрипи не вислуховуються

 3. послаблене дихання, крепітація

 4. жорстке дихання, сухі свистячі хрипи

 5. жорстке дихання


25. Дитині 6 років. Хворіє 2 доби. Лихоманка (38,2 – 39С), дихання 60 за хв., периоральний ціаноз, участь допоміжних м’язів в акті дихання. Перкуторно - вкорочення звуку в правій підлопатковій ділянці, у цьому ж місці вислуховується послаблене дихання, крепітація. На рентгенограмі зниження прозорості легеневої тканини в проекції 8 – 9 сегментів правої легені. Який діагноз найбільш вірогідний?

 1. плеврит

 2. бронхіоліт

 3. гострий бронхіт

 4. стороннє тіло правого бронха

 5. гостра правобічна полісегментарна пневмонія


26. У дитини 3 років з двобічною пневмонією стан погіршився. Наросла задишка і блідість, фебрильна температура, відказ від їжі. При огляді права половина грудної клітки відстає в акті дихання, міжреберні проміжки згладжені. Перкуторно справа тупий звук, дихання не вислуховується. Межі серця зміщені вліво. Найбільш ймовірний діагноз?

 1. двобічна пневмонія, пневмоторакс справа

 2. релаксація правого купола діафрагми

 3. туберкульоз легенів, правобічний плеврит

 4. ателектаз правої легені

 5. пухлина правої легені


Література.

Основна:

 1. Дитячі хвороби. За редакцією В.М.Сідельникова, В.В.Бережного. К.:Здоров’я. 1999 -734с.

 2. Медицина дитинства/ За ред. акад.П.С.Мощича. Київ: Здоров’я, 1994.

 3. Педіатрія: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації/ За ред.проф. О.В. Тяжкої/ Видання друге.- Вінниця: Нова книга. – 1096с.

 4. Педиатрия: Учебник для студентов высших учебных заведений ІІІ – ІV уровней аккредитации. 2-е ., испр. и доп. (В.Г Майданик. Харьков: «Фолио»- 2002.- с.1048 – 1087).

 5. Протокол лікування дітей з пневмонією. Наказ МОЗ України № 18 від 13.01.05.

 6. Сміян І.С. Лекції з педіатрії.-Тернопіль: Підручники і посібники, 2006.-767с.

7. Шабалов Н.П. Детские болезни.- С-Петербург: Сотис.-2006.-1080с.

Додаткова:

 1. А.Д.Царегородцев, В.А.Таболин.Руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии. Пульмонология.-М: Медицина, 2002.-325с.

 2. Аряев Н.Л., Волосовец А.П. и др. Пульмонология детского возраста. – К.: Здоров’я. 2004.-608с.

 3. Волосовец А.П., Юлиш Е.И. Рациональная антибиотикотерапия респираторных заболеваний у детей.-Донецк.: Регина. 2005.-389с.

 4. Гостра пневмонія у дітей: етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика та лікування (методичні рекомендації).-Івано-Франківськ-2006 -26 с.

 5. Л.М.Боярська. Принципи діагностики та антибіотикотерапії гострих пневмоній у дітей.-Запоріжжя – 2006.-69с.

 6. Майданник В.Г. Клинические рекомендации по диагностике и лечению острой пневмонии у детей.-К.:Знання України. 2002.-106с.Н.Л.Аряев. Детская пульмонология.-Одесса-2005.

 7. Практическая пульмонология детского возраста/Под редакцией В.К. Таточенко.-М: Медицина, 2002.-268с.

 8. Педиатрия: Национальное руководство: в 2т.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009.- Т.2.-1024С.

 9. Пневмонии у детей/Под редакцией С.Ю. Каганова, Ю.Е.Вельтищева.-М: Медицина, 1995.-301с.

 10. Рачинский В.Г., Таточенко В.К. Руководство по пульмонологии детского возраста.-М.: Медицина. 1990.-356с.

 11. Nelson Textbook of Pediatrics, 18/E, 2008, Vol.2, 3147p.Схожі:

Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Клініко-лабораторні етапи виготовлення частково-знімних пластинчастих протезів ( далі чзпп)
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Контроль початкового рівня знань. Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Саме ці закони і що таке ачт є одними з основних, що включені до пропонованої теми заняття, і можуть відповісти на важливе питання...
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ось чому сучасна біологія і медицина приділяють велику увагу вивченню поверхневих явищ в рослинах і тваринах. Ці знання дуже потрібні...
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Мон україни від 16. 05. 2003 р. №239 та експериментально – учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно – трансферної...
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ба уражає усі вікові категорії населення, та при неефективному контролі призводить до значного порушення якості життя, а у частини...
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Наказом мон україни від 28. 07. 2003 р. №239 І експериментально-учбового плану, який розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи