Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття icon

Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяНазваДля самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Дата конвертації27.01.2014
Розмір109.29 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело
1. /модул 1 тема ь1 студ укр.doc
2. /модул 1 тема ь2 студ укр.doc
3. /модул 1 тема ь3 студ укр.doc
4. /модул 2 тема ь4 студ укр.doc
5. /модул 2 тема ь5 студ укр.doc
6. /модул 2 тема ь6 студ укр.doc
7. /модул 2 тема ь7. студ укр.doc
8. /модул 2 тема ь8. студ укр.doc
9. /модул 3 тема ь10 студ укр.doc
10. /модул 3 тема ь11 студ укр.doc
11. /модул 3 тема ь12 студ укр.doc
12. /модул 3 тема ь13 студ укр.doc
13. /модул 3 тема ь9. студ укр.doc
14. /модул 4 тема ь14 студ укр.doc
15. /модул 4 тема ь15 студ укр.doc
16. /модул 5 тема ь16 студ укр.doc
17. /модул 5 тема ь17 студ укр.doc
18. /модул 5 тема ь18 студ укр.doc
19. /модул 5 тема ь19 студ укр.doc
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Заняття №9
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна

Педіатрія

Модуль №

1

Змістовний модуль №

1

Тема заняття №2

Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Невідкладна допомога при астматичному статусі.

Курс

6

Факультет

Загальномедичний1. Актуальність теми:

Поширеність бронхіальної астми (БА) у світі коливається від 3 до 11%. В Україні (по розрахунковим даним) – 3 – 5%. У дітей, в залежності від віку, частота БА 2- 5 %. В Росії зареєстровано 1,4 млн хворих БА. Витрати на БА в світі складають біля 2% від усіх витрат на охорону здоров’я. Латентність від БА у дітей складає1%, у дорослих від 2 до 4%. Своєчасна діагностика БА, уміння призначати контролюючі і симптоматичні лікарські засоби при БА, надавати невідкладну допомогу в період загострення БА і асматичному статусі надзвичайно важливі для майбутнього лікаря, що визначає необхідність вивчення даного розділу.

2. Конкретні цілі:

- Визначати провідні клінічні симптоми та синдроми при бронхіальній астмі, бронхіоліті і гострому обструктивному бронхіті у дітей.

- Виділити особливості перебігу бронхіальної астми у дітей в залежності від ступеню тяжкості та рівня контролю.

- Інтепретувати дані лабораторних та інструментальних досліджень при БА, бронхіоліті і гострому обструктивному бронхіті та їх ускладненнях.

- Проводити диференційну діагностику БА та синдрому бронхіальної обструкції на тлі гострих респіраторних захворювань у дітей різного віку.

- Встановити попередній діагноз

- Демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей при різних клінічних варіантах перебігу бронхообструктивного синдрому та ускладненнях.

- Надавати невідкладну допомогу при астматичному статусі.


3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).


Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Кафедра пропедевтичної педіатрії.


2. Кафедра фізіології, біохімії, патологічної фізіології, факультативної педіатрії.


3. Кафедра фізіології, біохімії пропедевтичної педіатрії.

4. Кафедра патологічної анатомії


5. Кафедра факультетської терапії, педіатрії.

6. Кафедра фармакології, клінічної фармакології.

1. Збирати анамнез у хворих дітей з захворюваннями бронхолегеневої системи, проводити об’єктивне обстеження дитини.

2. Вибирати найбільш інформативні методи лабораторного обстеження, давати клінічну інтерпретацію одержаних результатів.

3. Оцінювати функціональний стан органів дихання.

4. Визначати морфологічний субстрат при БА, бронхіоліті і гострому обструктивному бронхіті.

5. Написати клінічну історію хвороби.

6. Визначати основні групи лікарських засобів, що застосовуються для лікування дітей з синдромом бронхіальної обструкції та при астматичному статусі.4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін

Визначення

1. Ціаноз (локальний, генералізований)

Показник дефіциту кисню в крові

2. Частота дихання за 1 хвилину.

Новонароджений – 40 – 60; до 1 року 30 – 35; 5 років – 25; 10 років – 20; старше 12 років – 20 - 16

3. Задишка

Утруднення дихання з порушенням його частоти, глибини і ритму

4. Види задишки

Інспіратора, експіраторна, змішана

5. Види хрипів

Вологі, сухі

6. Степені дихальної недостатності

І, ІІ, ІІІ

7. Спірографія

Метод графічної реєстрації дихальних рухів, що вказує на зміни легеневою об’єму

8. Нормативні данні коефіцієнта Тиффно

за 0,25 сек – 30-35%; за 0,5 сек – 70 – 75%, за сек -75-100%

9. Ортопное

Вимушене положення дитини, що виникає під час нападу бронхіальної астми.

10. Емфизематозна форма грудной клітки

В основі лежить збільшення об’єму легеневої тканини в результаті тривалої емфіземи легень

11.Тахіпное

Підвищення частоти дихань більше, ніж на 10%

12 Експіраторна задишка

Результат порушення проходження повітря під час видиху через нижні дихальні шляхи

13 Пікфлоуметрія

Легкий сучасний засіб діагностики ступеня обструкції дихальних шляхів пікфлоуметром

14Добове колебания ПШВ

Зміна ПШВ більше 20%


4.2 Теоретичні питання до заняття:

Контрольні питання:

1. Провідні клінічні симптоми та синдроми при бронхіальній астмі у дітей.

2. Провідні клінічні симптоми та синдроми при простому бронхіті і обструктивному бронхіті у дітей.

3. Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей в залежності від ступеню тяжкості та рівня контролю.

4. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при бронхіальній астмі, бронхіоліті і гострому обструктивному бронхіті та їх ускладненнях.

5. Диференційна діагностика бронхіальної астми та синдрому бронхіальної обструкції на тлі гострих респіраторних захворювань у дітей різного віку.

6. Встановлення попереднього діагнозу при синдромі бронхіальної обструкції у дітей.

7. Тактика ведення хворого при різних клінічних варіантах перебігу бронхообструктивного синдрому та його ускладненнях у дітей.

8. Надання невідкладної допомоги при астматичному статусі.

9. Профілактика синдрому бронхіальної обструкції на тлі гострих респіраторних захворювань у дітей різного віку.

4.3 Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1. Зібрати скарги, анамнез, обстежити об’єктивно хвору дитину для постановки попереднього діагнозу.

2. Планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при бронхообструктивному синдромі у дітей.

3. Провести диференційну діагностику синдрому бронхіальної обструкції у дітей.

4. Знати тактику ведення хворої дитини при бронхіальній астмі у дітей (ступеневий підхід).

5. Надати невідкладну допомогу при астматичному статусі.

6. Профілактика синдрому бронхіальної обструкції при гострих респіраторних захворюваннях у дітей.


Матеріали для самоконтролю:

А. Тести для самоконтролю:

№1. До специфічних провокаційних тестів відносяться всі, за винятком:

А) шкірні

Б). назальні

В).кон’юнктивальні

Г). інгаляційні з бронхоконстрікторами

Д). експозиційні


№2. До неспецифічних шкірних проб відносяться всі, за винятком:

А). Холодові

Б). Теплові

В). Скарифікаційні із алергенами

Г). Скарифікаційні з медіаторами

Д). Дермографізм


№3.Правила постановки алергопроб містять все, за винятком:

А). Проби проводять під час ремісії;

Б). Алергени повинні бути стандартними

В). Проби ставлять з алергенами, на які був анафілактичний шок

Г). В кабінеті повинен бути протишоковий набір

Д). Проби не ставлять з алергенами, на які був анафілактичний шок


№4. Основними критеріями діагностики БА є всі перелічені, окрім:

А). Наявність характерного анамнезу та клінічних симптомів

Б). Спадкова схильність до алергії

В). Позитивні шкірні проби із специфічними алергенами

Г). Наявність хронічної екстрагенітальної патології у матері

Д).Наявність специфічних Ig E у крові та секретах.


№5. Протипоказанням для проведення алергопроб являється все, окрім:

А). Загострення алергічного чи будь-якого захворювання

Б). Онкологічні захворювання

В). Відсутність алергоанамнезу

Г). Тривале вживання бронхолітиків

Д). Анафілактичний шок в анамнезі.


№ 6 Дитина 10 місяців потрапила до лікарні в тяжкому стані з експіраторною задишкою та сухим кашлем. Відомо, що хворіє тиждень – був нежить, температура 380. При обстеженні - над легенями перкуторно тимпаніт, аускультативно - багато сухих свистячих та поодиноких вологих хрипів з обох сторін. Ваш діагноз?

А). Гострий обструктивний бронхіт

Б). Гостра пнвмонія

В). Бронхіальна астма

Г). Кашлюк

Д). Екзогенний алергічний альвеоліт

№7 Хворий 9 років скаржиться на приступоподібний сухий кашель, більше вночі. Об”єктивно: експіраторна задишка з участю допоміжної мускулатури, вимушене положення в ліжку. Перкуторно– коробочний звук, аускультативно – жорстке дихання, сухі свистячі та жужачі хрипи. В гемограмі: лейкоцитоз, анеозінофілія. Яке захворювання можна запідозрити?

А). Бронхіальна астма

Б). Обструктивний бронхіт

В). Рецидивуючий бронхіт

Г). Бронхіоліт

Д). Астматичний бронхіт


№ 8 У хворого 12 років періодично [весна, осінь] виникають напади задухи, кашель, спочатку сухий, а пізніше вологий. Обличчя бліде, трохи набрякле, грудна клітина здута і розширена у передньо-задньому розмірі, ЧД-32в 1хв. Чути сухі хрипи. В крові: Нb-120 г/л, лейкоцити - 8 Г/л, п/я-1, с/я-52, л-36, мон-3, ШОЕ- 7мм/год. Імовірний діагноз?

А). Бронхіальна астма

Б). Бронхіт

В). Гостре респіраторне захворювання

Г). Пневмонія

Д). Муковісцидоз


№ 9 У приймальне відділення поступила дитина 12 років зі скаргами на млявість, зниження маси тіла, малопродуктивний кашель, задишку при фізичному навантаженні. З історії хвороби відомо, що хлопчик впродовж 2 місяців перебував на канікулах у сільській місцевості, допомагав у збиранні сіна. Аускультативно у базальних відділах дрібно міхурцеві хрипи. Ренгненологічно – сотопобідний малюнок з розсіяними вогнищами дрібних тіней. Результати бактеріологічних досліджень: Thermophilus actinomycetes, чиї антигени призвели до порушення стану дитини. Який Ваш діагноз?

А). Екзогенний алергічний альвеолі

Б). Бронхіальна астма

В). Первинний туберкульоз легень

Г). Муковісцидоз

Д). Синдром Картагенера


№ 10 Дитинi 4 роки. Лягала спати здоровою. В 2 години ночі раптово прокинупась з температурою 39, шумним диханням, осиплим голосом. Звертае на себе увагу положення в ліжку- сидить, нахилившись вперед, з закинутою головою, з відкритого рота тече слина. Скаржиться на біль у горлі, утруднене ковтання. Поставте попередній діагноз.

A). Епіглотит

Б). Менінгіт
В). Стороннє тіло дихальних шляхів

Г). Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

Д). Бронхіальна астма


№11 Для бронхіальної астми у періоді загострення характерні такі рентгенологічні зміни:

А). Низьке положення куполу діафрагми

Б) Підвищення прозорості легеневої тканини;

В) Розширення міжреберних проміжків;

Г) Може бути гомогенне затемнення з чіткими контурами сегментарних меж;

Д) Усе перераховане


№12. До ведучих патогенетичних механізмів БА слід віднести:

А). Бронхоспазм;

Б). Набряк слизової оболонки бронхів;

В). Гіперсекреція бронхіальних залоз;

Г). Зниження активності ß2-адренорецепторів;

Д). Усе перераховане.


Література:

Основна:

 1. Детская пульмонология / под. ред.. Н.Л.Аряева.- К., Здоровье, 2005 – 608с.

 2. Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб. Вінниця – Київ, 2001. – с.195-254.

 3. Наказ МОЗ України №437 від 31.08.2004р. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і до шпитальному етапах» стр.4-5 (додаток №1).

 4. Наказ МОЗ України №18 від 13.01.2005р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча пульмонологія» стр.33-35 (додаток №2).

 5. Педиатрия: Учебник для студентов высших учебных заведений ІІІ – ІV уровней аккредитации. 2-е ., испр. и доп. (В.Г Майданник. Харьков: «Фолио» с.140 – 153).

 6. Педіатрія: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації/ За ред.проф. О.В. Тяжкої/ Видання друге.- Вінниця: Нова книга, 2008. – 1096с.

 7. Шабалов Н.П. Детские болезни: учебник 5-е изд. В двух томах Т.1.-СПб: Питер, 2006 - С. 435-440

Додаткова:

 1. Зайцева О.В. и др. // Атмосфера. Пульмонология и аллергология. – 2007. - №1. – С.28.

 2. Зайцева О.В. Бронхообструктивный синдром у детей // Педиатрия. – 2005.- №4 – С.94-104

 3. Педиатрия: Национальное руководство: в 2т.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009.- Т.2.-1024С

 4. Пульмонология: современные аспекты диагностики и лечения: учебное пособие для вузов – Д.И.Грухан – С.224

 5. Сенаторова Г.С., Логінова О.Л., Чужинська Н.Р. та ін.. Рецидивуючий обструктивний бронхіт у дітей: попередити чи лікувати?// Здоровье ребенка. – 2007.- №3(6)

 6. Сергиенко Д.В. Острый бронхит: проблемы диагностики и лечения // Новости медецины и фармации. – 2009. - №295. – С.41-44
 1. Синопальников А.И., Козлов Р.С., Внебольничная инфекция дыхательных путей . М., 2007 Премьер –РТ с.354

 2. Яковлев В.Н., Щегольков А.М., Шурник С.Я, Резник М.И. Клиническая интерпретация предбронхита и хронического бронхи та // Военномедицинский журнал. – 1994. - №5. – С.28 – 30

 3. Янковский Д.С., Дымент Г.С. Микрофлора и здоровье человека. – К.:Тов. «Червона Рута – Турс, 2008.- 552с.

 4. Nelson Textbook of Pediatrics, 18/E, 2008, Vol.2, 3147p.Схожі:

Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Клініко-лабораторні етапи виготовлення частково-знімних пластинчастих протезів ( далі чзпп)
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Контроль початкового рівня знань. Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Саме ці закони і що таке ачт є одними з основних, що включені до пропонованої теми заняття, і можуть відповісти на важливе питання...
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ось чому сучасна біологія і медицина приділяють велику увагу вивченню поверхневих явищ в рослинах і тваринах. Ці знання дуже потрібні...
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Мон україни від 16. 05. 2003 р. №239 та експериментально – учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно – трансферної...
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ба уражає усі вікові категорії населення, та при неефективному контролі призводить до значного порушення якості життя, а у частини...
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Наказом мон україни від 28. 07. 2003 р. №239 І експериментально-учбового плану, який розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи