Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при органічних ураженнях головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Витяг] : наказ моз україни від 09 квіт. icon

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при органічних ураженнях головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Витяг] : наказ моз україни від 09 квіт.НазваПро затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при органічних ураженнях головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Витяг] : наказ моз україни від 09 квіт.
Дата конвертації07.01.2014
Розмір118.04 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
джерело

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА

36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 133

Тел./факс (05322) 7-50-21

E-mail : poltava-onmb@rambler.ru


Інформаційний лист № 9

м. Полтава « 12» _липня_2013 р.


Нормативні документи

1. Про затвердження форм облікової документації та звітності стосовно реєстрації випадків контакту осіб з кров’ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами, проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення : наказ МОЗ України від 22 трав. 2013 р. № 410 // Офіційний вісник України. - 2013. - №47. – С. 57-91.

2. Про моніторинг надання медичної допомоги дітям, хворим на гастроентерологічні захворювання : наказ МОЗ України від 04 квіт. 2013 р. № 271 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2013. - № 6. – С. 47-53.

3. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при органічних ураженнях головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Витяг] : наказ МОЗ України від 09 квіт. 2013 р. № 286 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2013. - № 6. – С. 54-79.

4. Про затвердження інформаційних карток адміністративної послуги : наказ ДСУ з контролю за наркотиками від 17 квіт. 2013 р. № 101 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2013. - № 6. – С. 101-108.

5. Методичні рекомендації «для лікарів загальної практики – сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування» : наказ МОЗ України від 14 січ. 2013 р. № 16 // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2013. - № 3. – С. 51-63.

6. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із захворюваннями підшлункової залози» : наказ МОЗ України від 29 січ. 2013 р. № 59 // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2013. - № 3. – С. 64-70.

7. Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» : Закон України від 18 черв. 2013 р. № 333-VII // Урядовий кур’єр. – 2013. – 10 лип. (№121). – С. 4.

8. Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України вiд 9 жовтня 2006 р. № 1404 [Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти]: постанова КМ України від 03 лип. 2013 р. № 475 // Урядовий кур’єр. – 2013. – 11 лип. (№122). – С. 4.


Про нововведення в систему охорони здоров’я


- з проблеми «Акушерство та гінекологія»:

1. Комплексна доплерометрія при тазовому передлежанні плоду / Луценко Н.С., Потебня В.Ю., Островський К.В., Соколовська І.С. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 448. – Вип. 31.

2. Кравченко, О.В. Комплексний спосіб корекції плацентарної дисфункції в ранніх термінах гестації / Кравченко О.В., Ясніковська С.М. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 365. – Вип. 29.

3. Кравченко, О.В. Спосіб клінічної діагностики реалізації внутрішньоутробної інфекції / Кравченко О.В., Ясніковська С.М. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 360. – Вип. 22.

4. Кравченко, О.В. Спосіб лікування первинної плацентарної дисфункції при кровотечі в ранніх термінах вагітності / Кравченко О.В., Ясніковська С.М. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 361. – Вип. 26.

5. Кравченко, О.В. Спосіб лікування вторинної плацентарної дисфункції при пізніх термінах вагітності / Кравченко О.В., Ясніковська С.М. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 359. – Вип. 24.

6. Кравченко, О.В. Спосіб профілактики розвитку дисфункції плаценти у вагітних групи ризику щодо внутрішньоутробного інфікування плода / Кравченко О.В., Ясніковська С.М. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 363. – Вип. 25.

7. Оцінка психологічного статусу жінок з різними типами гіперплазії ендометрію / Луценко Н.С., Мельник О.Д., Плотнікова В.М. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 447. – Вип. 30.


- з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»:

1. Дагеш Атеф Оптимізація анестезії в абдомінальній хірургії на підставі показників BIS моніторингу / Дагеш Атеф, Кобеляцький Ю.Ю. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 6. – Вип. 10.

2. Кріштафор, А.А. Моніторинг когнітивних функцій при критичних станах / Кріштафор А.А. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 4. – Вип. 8.

3. Лисенко, В.Й. Спосіб діагностики латентних ушкоджень міокарда у пері операційному періоді у хворих з гнійнонекротичними формами діабетичної стопи / Лисенко В.Й., Голяніщенв М.О., Карпенко Є.О. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 205. – Вип. 12.

4. Мальцева, Л.О. Спосіб діагностики сепсис-асоційованої енцефалопатії / Мальцева Л.О. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 5. – Вип. 9.

5. Цорьов, О.В. Спосіб оптимізації інтенсивної терапії хворих з травматичним та нетравматичним пошкодженням головного мозку шляхом контрольованої нормо термії / Царьов О.В., Усенко Л.В., Кобеляцький Ю.Ю. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 1. – Вип. 11.

6. Шайда, О.О. Застосування внутрішньовенної контрольованої пацієнтом аналгезії морфіном після абдомінальних хірургічних втручань у хворих старшої вікової групи з підвищеним кардіальним ризиком / Шанда О.О., Кобеляцький Ю.Ю. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 3. – Вип. 7.

7. Шайда, О.О. Застосування тора кальної епідуральної анестезії про проведенні оперативних втручань на органах верхнього відділу черевної порожнини для попередження розвитку кардіальних ускладнень / Шанда О.О., Кобеляцький Ю.Ю. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 2. – Вип. 6.

7. Шкурупій, Д.А. Спосіб діагностики синдрому полі органної недостатності у новонароджених / Шкурупій Д.А. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 257. – Вип. 2.


- з проблеми «Вірусологія та мікробіологія»:

1. Фенотипова детекція метало-бета-лактамаз у карбапенемрезистентних неферментуючих штамів методом радіальної дифузії в агар / Поліщук О.І., Покас О.В., Лоскутова М.М., Яновська В.В. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 175. – Вип. 2.


- з проблеми «Гастроентерологія»:

1. Крилова, О.О. Корекція нітроергічної системи та вираженості оксидативного стресу у хворих на хронічний панкреатит / Крилова О.О., Ягмур В.Б., Руденко А.І. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 172. – Вип. 6.


- з проблеми «Гематологія та трансфузіологія»:

1. Прогнозування тривалості життя дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію, за показниками ініціального рівня кортизолу в сироватці крові / бекешко В.Г., Бруслова К.М., Цветкова Н.М. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 432. – Вип. 4.


- з проблеми «Гігієна навколишнього середовища»:

1. Використання мікробіологічного тесту Еймса при вивченні мутагенного ефекту харчових ароматизаторів / Тарасюк О.О., Андрейко О.Ю., Чумаченко С.С. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 418. – Вип. 30.

2. Особливості мікроекології верхніх дихальних шляхів у хворих на грип та ГРВІ / Тарасюк О.О., Ломницька В.Б., Мота Б.Є. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 433. – Вип. 29.

3. Пластунов, Б.А. Заходи оптимізації умов перебування та навчання дітей 6-7 років з групи ризику формування незадовільної адаптації у загальноосвітніх школах-інтернатах / Пластунов Б.А., Завада М.І. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 416. – Вип. 26.


- з проблеми «Гігієна праці та профзахворювання»:

1. Демецька, О.В. Оцінка та керування ризиком на робочих місцях, де використовуються нанотехнології / Демецька О.В., Ткаченко Т.Ю., Леоненко О.Б. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 442. – Вип. 3.


- з проблеми «Гігієна харчування»:

1. Карпенко, П.О. Спосіб розрахунку хімічного складу та енергетичної цінності раціонів харчування / Карпенко П.О., Кириленко Є.К., Фус С.В., Мельничук Н.О. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 378. – Вип. 4.


- з проблеми «Інфекційні та паразитарні хвороби»:

1. Крамарьов, С.О. Лікування грипу та ГРВІ у дітей / Крамарьов С.О., Виговська О.В., Закрутько Л.І. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2013. - № 14. – Вип. 1.


- з проблеми «Кардіологія та ревматологія»:

1. Вакалюк, І.П. Спосіб лікування хворих високого серцево-судинного ризику, що перенесли інфаркт міокарда в поєднання з артеріальною гіпертензією / Вакалюк І.П., Варунків Н.Б. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 290. – Вип. 9.

2. Вакалюк, І.П. Спосіб лікування хворих після інфаркту міокарда в поєднанні з серцевою недостатністю з врахуванням серцево-судинного ризику / Вакалюк І.П., Варунків Н.Б. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 291. – Вип. 10.

3. Долженко, М.М. Зниження ризику смертності хворих з гострим коронарним синдромом / Долженко М.М. Клименко Л.В. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2013. - № 82. – Вип. 1.

4. Катеренчук, І.П. Оптимізація лікування хворих на стабільну стенокардію, асоційовану з артеріальною гіпертензією / Катеренчук, І.П., М’якінькова, Л.О. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2013. - № 75. – Вип. 2.


- з проблеми «Клінічна фармакологія та клінічна фармація»:

1. Лікування НР-позитивної виразкової хвороби / Рябушко М.М., Іщейкін К.Є.,Кітура О.Є, Власова О.В. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 366. – Вип. 7.


- з проблеми «Курортологія і фізіотерапія»:

1. Каладзе, М.М. Спосіб лікування дітей з хронічним пієлонефритом на санаторно-курортному етапі / Каладзе М.М., Тітова О.В. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2013. - № 82. – Вип. 1.


- з проблеми «Лікувальна фізкультура та спортивна медицина»:

1. Михалюк, Є.Л. Вибір потужності першого навантаження на велоергометрі під час проведення субмаксимального тесту PWC170 у спортсменів з брадикардією / Михалюк Є.Л. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 347. – Вип. 1.


- з проблеми «Неврологія»:

1. Зозуля, А.І. Оптимізована сист6ма комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку / Зозуля А.І. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2013. - № 76. – Вип. 1.

2. Покращення організації медичної допомоги хворим з гострими порушеннями мозкового кровообігу / Зозуля І.С., Лисенко Г.І., Зозуля А.І., Лятоха І.О. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2013. - № 77. – Вип. 2.


- з проблеми «Онкологія»:

1. Методика комбінованої терапії α2β- та γ-інтерферонами хворих на первинно-локалізовану меланому шкіри / Коровін С.І., Кукушкіна М.М., Палівець А.Ю. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 413. – Вип. 4.


- з проблеми «Ортопедія та травматологія»:

1. Метод діагностики інфекційних ускладнень у постраждалих з полі травмою / Рощін Г.Г., Гур’єв С.О., Танасієнко П.В., Соловйов О.С. / // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 409. – Вип. 2.

2. Перспективи застосування тазово-абдомінального пояса для транспортування постраждалих внаслідок ДТП у лікувально-профілактичні заклади / Гур’єв С.О., Новіков Ф.М., Сацик С.П. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 410. – Вип. 3.

3. Протокольна схема надання екстреної медичної допомоги постраждалим з полі травмою на фоні екзогенних інтоксикацій / Гур’єв С.О., Кушнір В.А., Сацик С.П. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 412. – Вип. 4.


- з проблеми «Патологічна анатомія»:

1. Харченко, О.В. Спосіб діагностики інфільтративно-виразкового раку шлунка / Харченко О.В., Марковський В.Д., Балацький В.М. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 456. – Вип. 4.


- з проблеми «Педіатрія»:

1. Гнатейко, О.З. Особливості діагностики та лікування дуоденогастрального рефлексу у дітей з патологією гастродуоденальної зони / Гнатейко О.З., Личковська О.Л. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2013. - № 47. – Вип. 4.

2. Колоскова О.К. Оптимізація лікування стрептодермій у новонароджених та дітей грудного віку / Колоскова О.К., Воротняк Т.М. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 452. – Вип. 40.

3. Мокія-Сербіна, С.О. Корекція когнітивних порушень у дітей дошкільного віку з дефіцитом заліза / Мокія-Сербіна С.О., Чечель В.В., Закрутько Л.І. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2013. - № 13. – Вип. 1.

4. Оптимізація клінічної діагностики нейрометаболічних епілептичних енцефалопатій у дітей / Кирилова Л.Г., Ткачук Л.І., Шевченко О.А. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 377. – Вип. 43.

5. Спосіб визначення груп ризику щодо формування атопічної патології у дітей / Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Ковальчук Т.А. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2013. - № 36. – Вип. 2.

6. Спосіб лікування дітей, хворих на атопічний дерматит / Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Ковальчук Т.А. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2013. - № 37. – Вип. 3.

7. Спосіб молекулярно-генетичної діагностики та прогнозування перебігу захворювань органів дихання у передчасно народжених дітей / Ковальова О.М., Похилько В.І., Гончарова Ю.О. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 462. – Вип. 42.

8. Спосіб молекулярно-генетичного прогзування перебігу асфіксії у доношених новонароджених / Ковальова О.М., Похилько В.І., Коробка О.В. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 461. – Вип. 41.

9. Чернега, Н.Ф. Алгоритм діагностики захворювань печінки у дітей раннього віку / Чернега Н.Ф., Басараба Н.М., Шадрін В.О. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 451. – Вип. 44.


- з проблеми «Проблеми радіаційної медицини»:

1. Ризики розвитку злоякісних новоутворень у групах населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, у віддалений після аварійний період / Присяжнюк А.Є., гудзенко Н.А., Фузік М.М. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 383. – Вип. 5.


- з проблеми «Психіатрія»:

1. Застосування ЕЕГ-моніторингу у кардіохірургічній клінічній практиці / Дзюба О.М., Хаустова О.О., Кардашов В.П. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 463. – Вип. 12.

2. Надання медико-психологічної допомоги кардіохірургічним пацієнтам / Дзюба О.М., Хаустова О.О., тушинська О.В., Тарновецька К.І. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 464. – Вип. 13.


- з проблеми «Психіатрія та наркологія»:

1. Расін, М.С. Новий спосіб лікування хвороби Альцгеймера І типу у осіб з інсулінорезистентністю / Расін М.С., Кайдашев І.П., Расін С.М. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2011. - № 321. – Вип. 2.


- з проблеми «Соціальна медицина»:

1. Гойда, Н.Г. Ризик-менеджмент профілактики порушень репродуктивного здоров’я / Гойда Н.Г., Горбань Н.Є., Бісярин О.Ю. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2013. - № 41. – Вип. 1.

2. Криштопа, Б.П. Методика організації навчання персоналу з питань якості медичного обслуговування / Криштопа Б.П., Горачук В.В. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2013. - № 40. – Вип. 2.

3. Ситенко, О.Р. Методологічні підходи до комунікацій в умовах підготовки до реформування системи медичної допомоги / Ситенко О.Р., Горбань А.Є., Кривенко Є.М. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 458. – Вип. 10.


- з проблеми «Стоматологія»:

1. Аветіков, Д.С. Спосіб медикаментозного лікування патологічних рубців, що локалізовані в ділянці голови та шиї / Аветіков Д.С., почерняєва В.Ф., Ставицький С.О. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 270. – Вип. 8.

2. Якубова, І.І. Диспансеризація вагітних жінок у стоматолога / І.І. Якубова // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 441. – Вип. 23.


- з проблеми «Урологія»:

1. Бойко, М.І. Спосіб лапароскопічного лікування пацієнтів з двостороннім варикокоцеле / Бойко М.І., Бойко О.М., Шейко М.С. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 265. – Вип. 2.


- з проблеми «Фармація»:

1. Іванцик, Л.Б. Шляхи підвищення ефективності використання комбінованих мазей для лікування ран / Іванцик Л.Б., бутко Я.О., Дроговоз С.М. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 424. – Вип. 46.

2. Марчишин, С.М. Макро- і мікроскопічні ознаки трави красолі великої (Tropaeolum majus L.) / Марчишин С.М., Демидяк О.Л., Баев О.О. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 36. – Вип. 48.

3. Методика виготовлення супозиторіїв ректальних в умовах аптеки / Гладишев В.В., Кечин І.Л., Горчакова Н.О. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 390. – Вип. 39.

4. Методика виготовлення супозиторіїв ректальних в умовах аптеки / Гладишев В.В., Кечин І.Л., Пухальська І.О. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 391. – Вип. 40.

5. Підвищення ефективності фармакокорекції гнійного ранового процесу / Іванцик Л.Б., Бутко Я.О., Дроговоз С.М., Булига Л.О. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 425. – Вип. 47.

6. Соколова, Л.В. Технологія виготовлення очного генлю з діючою речовиною таурином в умовах аптек / Соколова Л.В., Бердей І.І. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2013. - № 5. – Вип. 1.

7. Тихонов, О.І. Контроль якості настройки на основі личинок вогнівки бджолиної в умовах аптек / Тихонов О.І., Богуцька О.Є. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 114. – Вип. 42.


- з проблеми «Хірургічне лікування серця та судин»:

1. Застосування аутологічної пуповинної крові при хірургічному лікуванні новонароджених з пренатально діагностованими критичними вродженими вадами серця / Часовський К.С., Жовнір В.А., Воробйова Г.М., Смець І.М. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 421. – Вип. 3.

2. Магнітно-резонансна томографія серця як новий підхід у діагностиці кардіоміопатій / Ялинська Т.А., Раад Таммо, Рокицька Н.В. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 419. – Вип. 1.

3. Операція артеріального переключення в перші години життя у пацієнтів з пренатально встановленою транспозицією магістральних судин / Федевич О.М., Жовнір В.А., Воробйова Г.М., Ємець І.М. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 420. – Вип. 3.

4. Спосіб пренатальної ультразвукової діагностики транспозиції магістральних судин / Куркевич А.К., Павлова А.О., Острась О.В. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 422. – Вип. 4.


- з проблеми «Хірургія»:

1. Бодяка, В.Ю. Пристрій для вимірювання внутрішньочеревного тиску та спосіб його застосування / Бодяка В.Ю., Іващук О.Л. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 69. – Вип. 16.

2. Гур’єв, С.О. Методика тимчасової зупинки кровотечі та централізації кровообігу у травмованих з масивною внутрішньочеревною кровотечею / Гур’єв С.О., Кукуруз Я.С., Шуригін О.Ю. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 411. – Вип. 15.

3. Міщук, В.В. Спосіб інтраопераційної та післяопераційної санації черевної порожнини при розлитому перитоніті / Міщук, В.В. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 393. – Вип. 18.

4. Морар І.К. Пристрій для лікування гострого деструктивного панкреатиту, ускладненого ферментативним перитонітом, та вимірювання величини внутрішньочеревного тиску / Морар І.К., Іващук О.Л. // Інформаційний лист МОЗ України. – 2012. - № 70. – Вип. 17.


Директор ОНМБ О.Є. КуделичВиконавець:

зав. відділом наукової медичної інформації

Луценко Н.В.Схожі:

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при органічних ураженнях головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Витяг] : наказ моз україни від 09 квіт. iconПовідомлення про оприлюднення Проект наказу моз україни "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі на засадах доказової медицини"
Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому...
Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при органічних ураженнях головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Витяг] : наказ моз україни від 09 квіт. iconПро затвердження та впровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини, з медичної допомоги при відмові від тютюнопаління
Проект наказу моз україни "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини,...
Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при органічних ураженнях головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Витяг] : наказ моз україни від 09 квіт. iconПовідомлення про оприлюднення Проект наказу моз "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини, з медичної допомоги при лімфомах" Пояснювальна записка
Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини, з медичної допомоги...
Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при органічних ураженнях головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Витяг] : наказ моз україни від 09 квіт. iconПовідомлення про оприлюднення Проект наказу моз "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини, з медичної допомоги при цукровому діабеті ІІ типу" Пояснювальна записка
Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини, з медичної допомоги...
Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при органічних ураженнях головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Витяг] : наказ моз україни від 09 квіт. iconПро затвердження змін до деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Міністерства охорони здоров’я України : наказ Мін економічного розвитку І торгівлі України, моз україни від 27 груд.
Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони...
Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при органічних ураженнях головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Витяг] : наказ моз україни від 09 квіт. iconПовідомлення про оприлюднення Проект наказу моз "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини" Пояснювальна записка Повідомлення про оприлюднення проекту наказу моз
Проект наказу моз "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини" (артеріальна...
Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при органічних ураженнях головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Витяг] : наказ моз україни від 09 квіт. iconПовідомлення про оприлюднення Проект наказу моз "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини" Пояснювальна записка Повідомлення про оприлюднення проекту наказу моз
...
Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при органічних ураженнях головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Витяг] : наказ моз україни від 09 квіт. iconПро затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства : наказ моз україни від 10 квіт.
Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення : наказ Міністерства...
Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при органічних ураженнях головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Витяг] : наказ моз україни від 09 квіт. iconРішення від «21» грудня 2012 р м. Кременчук Про затвердження Статуту комунального закладу "Кременчуцький районний центр первинної медико санітарної допомоги"
Наказу моз україни від 29. 06. 2011 №384 "Про затвердження Примірного статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги", керуючись...
Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при органічних ураженнях головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Витяг] : наказ моз україни від 09 квіт. iconПро затвердження п’ятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності : наказ моз україни від 29 берез. 2013 №251 (Витяг) // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. 2013. № С. 41. Про затвердження
Про принципи належної фармакотерапевтичної практики та запобігання поліпрагмазії : наказ моз україни від 26 лип. 2013 р. №651 //...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи