Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє icon

Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляєНазваПро затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє
Дата конвертації29.12.2012
Розмір66.07 Kb.
ТипПостанова
джерелоКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 16 січня 2012 р. N 17

Київ

Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів


Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів, що додається.

2. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству оборони, Службі безпеки, Адміністрації Державної прикордонної служби привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

^ Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2012 р. N 17
^

ПОРЯДОК
зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів


1. Цей Порядок визначає загальні правила зберігання, у тому числі обліку речей і документів, вилучених посадовими особами органів, визначених у статтях 234123422444262 і 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення(далі - уповноважені органи), під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

2. Дія цього Порядку не поширюється на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, вилучені з незаконного обігу, зберігання яких здійснюється в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. N 422 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 34, ст. 1135), а також на речі (товари) з обмеженим терміном зберігання, порядок обліку, зберігання яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340(Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1280).

Порядок зберігання та обліку речей і документів, що визнані доказами у справах про адміністративні правопорушення, які надійшли до суду, визначається інструкціями з діловодства в місцевому загальному суді, а також в апеляційних і місцевих адміністративних судах, затвердженими ДСА.

3. Речі і документи приєднуються до справи, крім тих, що за своїми властивостями (габаритами, кількістю, вагою, об'ємом) не можуть бути приєднані до справи.

Речі і документи, приєднані до справи, зберігаються в індивідуальному сейфі (металевій шафі) посадової особи, в провадженні якої перебуває справа про адміністративне правопорушення.

Речі і документи, що не можуть бути приєднані до справи, зберігаються в приміщеннях уповноваженого органу або його підрозділу, обладнаних сейфами (металевими шафами), стелажами, оббитими металом дверима, гратами на вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією (далі - обладнані приміщення). За відсутності обладнаного приміщення виділяються спеціальні сейфи (металеві шафи) достатнього розміру.

4. Відповідальною за зберігання речей і документів, приєднаних до справи, є посадова особа, в провадженні якої перебуває справа про адміністративне правопорушення.

Відповідальною за зберігання речей і документів в обладнаному приміщенні є посадова особа уповноваженого органу або його підрозділу, яка призначається наказом керівника цього органу або його підрозділу.

5. Для обліку речей і документів у кожному уповноваженому органі або його підрозділі ведеться книга обліку речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення (далі - книга обліку) за формою згідно з додатком 1, яка нумерується, прошнуровується, засвідчується підписом керівника відповідного уповноваженого органу або його підрозділу і скріплюється печаткою.

6. Облік речей і документів проводиться не пізніше наступного дня після їх вилучення шляхом внесення відповідного запису до книги обліку. У разі коли облік речей і документів у книзі обліку не може бути проведений з об'єктивних причин (значна віддаленість місця вилучення речей від місцезнаходження уповноваженого органу або його підрозділу тощо), такий облік повинен проводитися в день їх фактичної доставки. Якщо день, в який повинен бути проведений облік речей і документів, припадає на святковий або інший неробочий день, їх облік проводиться в перший робочий день.

7. Запис про вилучені речі і документи робиться у книзі обліку на підставі протоколу, в якому зафіксовано факт їх вилучення, посадовою особою, яка є відповідно до пункту 4 цього Порядку відповідальною за їх зберігання.

Записи робляться у книзі обліку в хронологічному порядку, інформація про кожну річ і документ зазначається окремо. У разі коли робляться записи про кілька однорідних предметів, зазначаються їх найменування, кількість, вага, об'єм (залежно від виду вилучених речей чи документів).

Якщо речі і документи залишаються в матеріалах справи про адміністративні правопорушення і не здаються на зберігання до обладнаного приміщення, в книзі обліку робиться відмітка про це із зазначенням прізвища відповідальної посадової особи, в провадженні якої перебуває справа про адміністративне правопорушення.

8. Передача речей і документів, які за своїми властивостями повинні зберігатися в обладнаному приміщенні, здійснюється відразу після їх обліку у книзі обліку.

Речі і документи, які передаються на зберігання, повинні бути належним чином упаковані та опечатані.

Відповідальна особа під час прийняття для зберігання речей і документів перевіряє відповідність даних, зазначених у протоколі про вилучення речей і документів чи відповідних записах у протоколі про адміністративне правопорушення, огляд речей або про адміністративне затримання, їх фактичному стану.

На кожну окремо упаковану річ і на кожен документ прикріплюється бирка, на якій зазначаються номер книги обліку і порядковий номер запису.

Про отримання речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, для зберігання в обладнаному приміщенні відповідальна особа заповнює квитанцію за формою згідно з додатком 2, яка долучається до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

9. Умовою зберігання речей і документів повинне бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей.

Забороняється зберігання речей і документів в умовах, що можуть призвести до їх знищення чи псування.

У разі потреби повинні бути вжиті невідкладні заходи з приведення таких речей і документів до стану, що дає змогу забезпечити їх подальше зберігання.

10. Речі і документи, які за обсягом чи габаритами не можуть бути розміщені для зберігання в обладнаному приміщенні, можуть передаватися для зберігання на підставі відповідної угоди торговельному підприємству, включеному до єдиного реєстру торговельних підприємств, яке має у володінні чи користуванні відповідні приміщення.

11. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення речі і документи в установленому порядку конфіскуються, повертаються володільцеві або знищуються, а у разі вилучення речей за плату - реалізуються.

 

Додаток 1
до Порядку

^ КНИГА ОБЛІКУ
речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, N _____


Порядковий номер

Дата надходження

Найменування речей і документів (кількість, вага, об'єм)

Номер справи про адміністративне правопорушення

Місце фактичного зберігання, прізвище відповідальної особи

Рішення щодо речей і документів. Дата його прийняття

Відмітка про виконання рішення із зазначенням дати

Примітка

 

Додаток 2
до Порядку

КВИТАНЦІЯ
про отримання речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, N _______


Посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка вилучила речі і документи
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата вилучення _______________________________________________________________________

Найменування вилучених речей і документів ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Обсяг ________________________________________________________________________________

Відомості про упаковку (печатки, підписи) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Номер справи про адміністративне правопорушення ________________________________________

Номер книги обліку речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення ________________________________________________________

Порядковий номер __________________
_____________________
_____________________
_____________________
(найменування посади)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
(підпис)Схожі:

Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє iconВступ 2 Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження 3 Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення 7 Задачі провадження 20 Стадії провадження 21
Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення 7
Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про адміністративні послуги" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних
Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України “Про адміністративні послуги” Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє iconРішення 07 березня 2013 року м. Ічня №21 Про надання повноважень посадовим особам на складання протоколів про адміністративні правопорушення
Кодексу України про адміністративні правопорушення та керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 38 Закону України «Про...
Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг
Відповідно до статті 17 Закону України “Про адміністративні послуги” Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє iconПоложення Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі купАП), Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ). Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів про
Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі
Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє iconПорушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами Відповідно до частини другої статті 13 Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити
...
Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла Відповідно до частини сьомої статті 20 Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє iconРішення 14 лютого 2013 року м. Ічня №6 Про затвердження Положення про постійно
Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 38, частиною шостою статті...
Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє iconРішення 20. 01. 2011 р. №5 Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт, де будуть відбувати
Керуючись ст., ст. 34, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 36 Кримінально-виконавчого кодексу України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи