Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг icon

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послугНазваПро затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг
Дата конвертації23.01.2014
Розмір81.62 Kb.
ТипПостанова
джерелоКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 3 січня 2013 р. № 13 
Київ

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг

Відповідно до статті 17 Закону України “Про адміністративні послуги” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації та іншими заінтересованими органами розробити в тримісячний строк вимоги до Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 4-6 пункту 3абзацу другого пункту 10 Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, затвердженого цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.

^ Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 січня 2013 р. № 13

ПОРЯДОК 
ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг (далі - Портал).

Портал ведеться з метою забезпечення доступу суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням Інтернету і є офіційним джерелом інформації про надання адміністративних послуг.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

3. Портал забезпечує:

1) доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги, суб’єктів надання адміністративних послуг та центри надання адміністративних послуг;

2) доступність для завантаження і заповнення в електронній формі заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг;

3) можливість подання суб’єктами звернення заяв за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку;

4) можливість отримання суб’єктами звернення інформації про хід розгляду їх заяв;

5) можливість отримання суб’єктами звернення за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку результатів надання адміністративних послуг;

6) можливість здійснення суб’єктами звернення оплати за надання адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі.

4. На Порталі розміщуються:

1) інформація про суб’єктів надання адміністративних послуг та центри надання адміністративних послуг;

2) Реєстр адміністративних послуг;

3) реквізити нормативно-правових актів з питань надання адміністративних послуг;

4) електронні форми заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг (далі - форми заяв);

5) адреса електронної пошти суб’єктів надання адміністративних послуг для подання суб’єктами звернення заяв щодо надання адміністративних послуг за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

5. Держателем Порталу є Мінекономрозвитку.

6. Ведення Порталу забезпечується Мінекономрозвитку шляхом збирання, оброблення, розміщення та оновлення інформації про адміністративні послуги, поданої державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

7. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування подають для розміщення на Порталі:

1) інформацію за формами згідно з додатками 1-3;

2) форми заяв.

8. Для розміщення на Порталі подаються форми заяв та інформація:

1) центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами - про всі адміністративні послуги, які надаються ними та/або їх територіальними органами;

2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим - про центри надання адміністративних послуг та всі адміністративні послуги, надавачами яких є:

райдержадміністрації (їх структурні підрозділи) в Автономній Республіці Крим;

органи влади Автономної Республіки Крим (їх структурні підрозділи);

органи місцевого самоврядування (їх виконавчі органи) в Автономній Республіці Крим;

3) облдержадміністраціями - про центри надання адміністративних послуг відповідної області та всі адміністративні послуги, надавачами яких є:

структурні підрозділи облдержадміністрацій;

райдержадміністрації (їх структурні підрозділи) у відповідній області;

органи місцевого самоврядування (їх виконавчі органи) у відповідній області;

4) Київською та Севастопольською міськдержадміністраціями - про центри надання адміністративних послуг та всі адміністративні послуги, надавачами яких є:

структурні підрозділи Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій;

районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (їх структурні підрозділи);

органи місцевого самоврядування (їх виконавчі органи) у відповідному місті.

9. Інформація, що підлягає розміщенню на Порталі, та зміни до раніше розміщеної інформації подаються:

1) державними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим - Мінекономрозвитку в десятиденний строк з дня виникнення відповідних підстав;

2) районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування - відповідним обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим у п’ятиденний строк з дня виникнення відповідних підстав.

10. Інформація для розміщення на Порталі подається до Мінекономрозвитку в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Excel - на електронну пошту portalap@me.gov.ua) або шляхом автоматичного завантаження даних. У темі електронного повідомлення та назві файлу зазначається найменування органу, який його надсилає.

Інформація, що надходить у паперовій та електронній формі, підлягає розміщенню на Порталі в триденний строк з дня її надходження до Мінекономрозвитку.

11. Суб’єкти надання адміністративних послуг забезпечують проведення постійного моніторингу нормативно-правових актів з питань надання адміністративних послуг з метою своєчасного оновлення інформації, розміщеної на Порталі.

12. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність подання інформації для розміщення на Порталі покладається на державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, які її подають відповідно до пункту 7 цього Порядку.

Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність розміщення інформації на Порталі покладається на держателя Порталу.


Додаток 1 
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ 
про суб’єктів надання адміністративних послуг для розміщення її на Єдиному державному порталі адміністративних послуг

Вид суб’єкта надання адміністративних послуг (державний колегіальний орган, центральний орган виконавчої влади, його територіальний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація, орган місцевого самоврядування)

Найменування державного колегіального органу, центрального органу виконавчої влади

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Місцезнаходження, номер контактного телефону, офіційний веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Адреса електронної пошти суб’єкта надання адміністративної послуги для подання суб’єктом звернення заяв щодо отримання адміністративної послуги

Електронні форми заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Графік прийому суб’єктів звернень

Перелік адміністративних послуг, які надаються суб’єктом надання адміністративних послуг
__________ 
Примітка.


1. Разом з цією інформацією надсилаються відомості в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Excel - на електронну пошту portalap@me.gov.ua) про форми заяв та інші документи, необхідні для отримання адміністративної послуги. Назва файлу, що містить таку інформацію, зазначається у графі “Електронні форми заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги”.

2. Графа “Найменування державного колегіального органу, центрального органу виконавчої влади” заповнюється у разі, коли суб’єктом надання адміністративної послуги є територіальний орган державного колегіального органу, центрального органу виконавчої влади.

Додаток 2 
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ 
про центри надання адміністративних послуг для розміщення на Єдиному державному порталі адміністративних послуг

Найменування міської, селищної ради або Київської, Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, при якій утворено центр

Найменування центру

Місцезнаходження, номер контактного телефону, офіційний веб-сайт, адреса електронної пошти центру

Графік прийому суб’єктів звернень

Перелік адміністративних послуг, що надаються через центр

Перелік суб’єктів надання адміністративних послуг, послуги яких можна отримати через центр


Додаток 3 
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ 
про структурний підрозділ (посадову особу) суб’єкта надання адміністративних послуг, що відповідає за подання та оновлення інформації, яка розміщується на Єдиному державному порталі адміністративних послуг

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Найменування структурного підрозділу суб’єкта надання адміністративної послуги

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відповідає за своєчасне подання та оновлення інформації, що розміщується на Єдиному державному порталі адміністративних послуг

Номер контактного телефону відповідальної особи

Адреса електронної пошти відповідальної особи
Схожі:

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг iconКабінет міністрів україни постанова від 3 січня 2013 р. №13 Київ
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг iconПро затвердження Переліку платних адміністративних послуг
Проект постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Переліку платних адміністративних послуг, які надаються моз, та розміри...
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг iconПро затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про адміністративні послуги" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних
Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України “Про адміністративні послуги” Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг iconРішення від 13 грудня 2010 року №284 о м. Чернігів Про ведення Єдиного держа-вного реєстру осіб, що мають право на пільги
«Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального...
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг iconПерелік адміністративних послуг, що безоплатно надаються органами дпс україни
Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного...
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг iconПро затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних Відповідно до пункту 201. 10 статті 201 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
...
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг iconПовідомлення про оприлюднення проекту Наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення"
...
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг iconПро затвердження стандартів адміністративних послуг, що надаються районною державною адміністрацією
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 року №33...
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг iconПерелік рахунків Державного бюджету України, відкритих в органах Державної казначейської служби Одеської області для зарахування плати за надання адміністративних послуг за кодом доходів 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг»,
Державного бюджету України, відкритих в органах Державної казначейської служби Одеської області для зарахування плати за надання...
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг iconНаказ №1340 Про внесення змін до наказу Держветфітослужби України від 27. 03. 2013 №137 "Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, що надаються
З метою приведення у відповідність до вимог бюджетного законодавства наказу (v0137842-13) Держветфітослужби України від 27 березня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи