Кабінет міністрів україни постанова icon

Кабінет міністрів україни постановаНазваКабінет міністрів україни постанова
Дата конвертації23.01.2014
Розмір89.98 Kb.
ТипПостанова
джерело


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 15 лютого 2002 р. N 169

Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців


Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 листопада 2004 року N 1558,
 від 18 травня 2005 року N 371,
від 21 травня 2009 року N 518,
 від 8 грудня 2009 року N 1432,
 від 20 квітня 2011 року N 426,
 від 31 серпня 2011 року N 916,
 від 2 листопада 2011 року N 1126,
 від 23 травня 2012 року N 412,
 від 22 серпня 2012 року N 809

На виконання пункту 11 заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2000 - 2001 роки, затверджених Указом Президента України від 26 липня 2000 р. N 925, та з метою формування дієздатного кадрового потенціалу, залучення на державну службу висококваліфікованих спеціалістів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців (додається).

2. Головному управлінню державної служби разом з Українською Академією державного управління при Президентові України розробити і затвердити у тримісячний термін Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

Державним органам, у яких працюють державні службовці, з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розробити порядок проведення іспиту у конкретному державному органі та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки своїх функціональних повноважень.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 782 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 56).

4. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2002 року.

 

Прем'єр-міністр України 

^ А. КІНАХ Інд. 19

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 р. N 169 


^

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

Загальні положення


1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців третьої - сьомої категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наказом (розпорядженням) керівника відповідного державного органу, який здійснює призначення на посаду державного службовця, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник керівника державного органу. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату державного органу.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. N 1558,
 від 18.05.2005 р. N 371,
від 21.05.2009 р. N 518)

Абзац третій пункту 3 виключено

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. N 518,
 абзац третій пункту 3 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 916)

4. У державному органі з нечисленним апаратом (до п'яти осіб) конкурс може проводитися керівником цього органу або конкурсною комісією органу вищого рівня.

5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.
^

Умови проведення конкурсу


6. Умови проведення конкурсу в окремому державному органі відповідно до цього Порядку визначаються його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.

Рішення про проведення конкурсу приймається керівником органу за наявності вакантної посади державного службовця.

7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

абзац другий пункту 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.04.2011 р. N 426)

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

(абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1432)

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

8. Особи, які подали необхідні документи до державного органу для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

9. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.
^

Оголошення про конкурс


10. Державний орган, у якому проводиться конкурс, зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

12. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку в межах одного державного органу конкурс не оголошується.
^

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі


13. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

копію документа, який посвідчує особу;

абзац восьмий пункту 13 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.05.2012 р. N 412)

абзац дев'ятий пункту 13 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.05.2012 р. N 412)

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

(абзаци п'ятий - дев'ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1432,
 замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1126)

Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

14. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1432)

15. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

16. Кадрова служба державного органу перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

17. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

171. Пункт 171 виключено

(Порядок доповнено пунктом 171 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1432,
пункт 171 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1126)

18. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.
^

Проведення іспиту та відбір кандидатів


19. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

20. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

21. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1432,
 від 02.11.2011 р. N 1126)

22. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розробляється Нацдержслужбою разом з Українською Академією державного управління при Президентові України.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809)

23. Порядок проведення іспиту у державному органі та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень цього державного органу та його структурних підрозділів затверджується керівником органу, в якому проводиться конкурс, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

24. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

25. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.

26. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в цьому державному органі і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

27. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

28. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

29. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається керівнику державного органу, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

30. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

31. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ.

(пункт 31 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. N 412)

32. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник державного органу на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Рішення про призначення на посаду державного службовця приймається за результатами спеціальної перевірки.

(пункт 32 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. N 412)

33. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику відповідного державного органу протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

34. Рішення керівника державного органу може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

____________Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова Кабінету міністрів України від 28. 07. 2010 р. N 668 кабінет міністрів україни постанова
...
Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова
Відповідно до статей 12 і 25 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Кабінет Міністрів...
Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова
...
Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова
З метою вдосконалення управління енергоспоживанням, посилення контролю за режимами використання електричної І теплової енергії Кабінет...
Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова
З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2012 р. №661
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. №1256
Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова
Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. N 936 (Офіційний вісник України,...
Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова від 17 липня 2013 р. №640

Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова від 21 грудня 2012 р. №1178
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. №393 і від 25 квітня 2012 р. №347 та визнання такою,...
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова від 5 серпня 2009 р. №844
З метою захисту конституційних прав громадян України на землю Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи