Національний стандарт україни проектування розділ \"енергоефективність\" у складі проектної документації об\

Національний стандарт україни проектування розділ "енергоефективність" у складі проектної документації об'єктів дсту б а 2-8: 2010НазваНаціональний стандарт україни проектування розділ "енергоефективність" у складі проектної документації об'єктів дсту б а 2-8: 2010
Сторінка1/2
Дата конвертації05.03.2014
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Проектування


РОЗДІЛ "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ" У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ


ДСТУ Б А.2.2-8:2010

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)


Київ

Мінрегіонбуд України

2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП "НДІБК"); Науково-дослідний інститут будівельної фізики, Росія; Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція"; Київський національний університет будівництва і архітектури; Національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка; Одеська державна академія будівництва і архітектури; "Данфосс ТОВ"; Донбаська національна академія будівництва і архітектури

РОЗРОБНИКИ:

ДП НДІБК (Г. Фаренюк, канд. техн. наук (науковий керівник); Є. Колесник; Є. Фаренюк);

НДІБФ, Росія (Ю. Матросов, канд. техн. наук);

НДІпроектреконструкція (Г. Агєєва, канд. техн. наук);

КНУБА (О. Сергейчук, д-р техн. наук);

ПНТУ ім. Юрія Кондратюка (В. Чернявський, канд. техн. наук);

ОДАБА (М. Арсірій; В. Вітвицька, канд. тех. наук; Т. Глікман, канд. техн. наук);

"Данфосс ТОВ" (В. Пирков, канд. техн. наук)

ДонНАБА (Н. Тимофеєв, канд. техн. наук)

^ 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 20.01.2010 № 17

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

с.

^ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 6

ДОДАТОК Б 46

БІБЛІОГРАФІЯ 46ВСТУП

Цей стандарт встановлює загальні вимоги до складу, викладення та оформлення розділу "Енергоефективність" при проектуванні житлових та громадських будинків.

Розділ є складовою проектної документації, в якому висвітлюються та узагальнюються рішення проекту з реалізації вимог щодо енергозбереження та енергетичної ефективності будинків згідно з загальними принципами ДБН В.1.2-11.

Вимоги встановлюються замовником у "Завданні на проектування" згідно з додатком Д ДБН А.2.2-3.

До розділу "Енергоефективність" додається енергетичний паспорт будинку згідно з ДБН В.2.6-31.

Складання розділу здійснюється на підставі вимог чинних нормативних документів, що встановлюють вимоги до показників енергоефективності будинків.

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Проектування

РОЗДІЛ "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ" У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ


Проектирование

^ РАЗДЕЛ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ" В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ


Design

CHAPTER "ENERGY EFFICIENT" IN COMPOSITION THE PROJECT DOCUMENTS OF OBJECTS

Чинний від 2010-07-01
^

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на порядок складання розділу "Енергоефективність" при проектуванні житлових та громадських будинків.

Цей стандарт застосовують юридичні та фізичні особи – суб'єкти господарської діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють проектування нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту (термомодернізації), енергетичної паспортизації будинків, при визначенні класу енергетичної ефективності будинку.

^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-11-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДБН Д.1.1-7-2000 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України

ДСТУ-Н Б А.2.2 5:2007 Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

ДСТУ-Н Б В.2.2-ХХХ:2010* Будинкі і споруди. Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика (Будівельна кліматологія та геофізика) СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

^ 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, встановлені в ДБН В.2.6-31: енергетична ефективність будинку (енергоефективність), теплоізоляційна оболонка будинку, клас енергетичної ефективності, енергетичний паспорт будинку.


* На розгляді

^ 4 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ"

 1. Розділ "Енергоефективність" повинен входити до складу проекту житлових будинків згідно з ДБН В.2.2-15 та громадських будинків згідно з ДБН В.2.2-9. У розділі повинні бути узагальнені рішення окремих частин проекту щодо дотримання вимог з енергоефективності, вжиття заходів
  ефективного використання енергії, виконання основної вимоги "економія енергії" згідно з ДБН В.1.2-11, визначення класу енергетичної ефективності будинку згідно з ДБН В.2.6-31, ДСТУ-Н Б А.2.2-5.

 2. Розділ повинен містити узагальнені показники енергоефективності, що мають відповідати вимогам чинних нормативних документів.

 3. Структурними елементами розділу повинні бути:

 • пояснювальна записка з результатами розрахунків теплотехнічних показників огороджу вальних конструкцій згідно з вимогами ДБН В.2.6-31 (розрахунок опору теплопередачі, тепло стійкості, повітропроникності, вологісного режиму огороджувальних конструкцій);

 • розрахунок тепловтрат будинку на опалення згідно з ДБН В.2.6-31;

 • посилання на розділ проектної документації з проектування раціональної площі світлопрозорих конструкцій згідно з ДБН В.2.5-28. У разі значного перевищення нормативне необхідної площі світлових прорізів – обґрунтування доцільності;

 • показники енергетичної ефективності інженерних систем та обладнання будинку згідно з вимогами СНиП 2.04.05 та інших чинних нормативних документів тощо;

 • енергетичний паспорт будинку згідно з ДБН В.2.6-31, ДСТУ-Н Б А.2.2-5;

 • аналіз енергоефективності використання інсоляції.

4.4 Розділ "Енергоефективність" складають проектні організації під час розроблення проекту та прив'язування його до умов конкретного будівельного майданчика на стадії "Проект" або "Робочий проект" у залежності від категорії складності будинку згідно з ДБН А.2.2-3.

За необхідності замовник та проектна організація можуть доручити виконання робіт щодо підготовки розділу "Енергоефективність" стороннім організаціям.

 1. Визначення кошторисної вартості проектних робіт щодо складання розділу "Енергоефективність" встановлюється відповідно до ДБН Д.1.1-7.

 2. Перелік відповідальних осіб, які підписують:

 • окремий розділ пояснювальної записки та пояснювальну записку в цілому, встановлений ДБН А.2.2-3;

 • енергетичний паспорт, встановлений у ДБН В.2.6-31, ДСТУ-Н Б А.2.2-5.

4.7 Вимоги до подання структурних елементів розділу Пояснювальна записка повинна містити:

 1. загальну характеристику проектного рішення будинку;

 2. стислу інформацію про весь комплекс прийнятих проектних рішень, що спрямовані на забезпечення ефективного використання енергії інженерними системами будинку:

 • оптимізація об'ємно-планувальних рішень, що одночасно забезпечують зниження тепловитрат через теплоізоляційну оболонку та теплові надходження від сонячної радіації;

 • відомості про проектні рішення зовнішніх огороджувальних конструкцій будинку, а також відомості про матеріали утеплення для конструкцій із фасадною теплоізоляцією (тип, марка матеріалу утеплення, його товщина та густина);

 • відомості про застосування сонцезахисних пристроїв для запобігання надходженню надмірної сонячної радіації всередину приміщень у теплий період року;

 • впровадження заходів з енергоефективності інженерних систем будинку (опалення, вентиляція, кондиціонування, гарячого водопостачання, освітлення – для кожної системи окремо);

 • наявність будинкового та поквартирного обліку споживання енергоресурсів;

 • використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії, включаючи сонячну радіацію тощо, а також акумулювання енергії у години мінімального енергоспоживання;

 • технічне та економічне обґрунтування приєднання систем теплоспоживання будівлі до місцевої котельної або до газового теплогенератора, а також технічне та економічне обґрунтування електроопалення, якщо застосовується електроенергія від непоновлюваних джерел енергії;

 1. розрахункові кліматичні параметри та об'ємно-планувальні характеристики будинку;

 2. розрахунок теплотехнічних показників зовнішніх огороджувальних конструкцій будинку;

 3. розрахунок енергетичних показників будинку;

 4. відомості про встановлений за результатами розрахунків клас енергетичної ефективності будинку;

 5. термін ефективної експлуатації теплоізоляційної оболонки будинку та її елементів;

 6. посилання на протоколи випробувань, що підтверджують прийняті теплотехнічні показники будівельних матеріалів і конструкцій та термін їх ефективної експлуатації, а також посилання на протоколи випробувань із визначення пожежно-технічних показників конструкцій та матеріалів згідно з ДБН В.1.1-7;

 7. висновок про відповідність проектного рішення будинку вимогам "Завдання на проектування" (у частині забезпечення енергоефективності) та вимогам ДБН В.1.2-11, ДБН В.2.6-31 щодо забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на опалення, нормативних санітарногігієнічних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій при експлуатації будинку.

4.8 В описі заходів, що впливають на додаткові енерговитрати системи опалення та на енергоефективність передачі теплоти системою опалення, слід указати деталізовані характеристики системи [1, 2], що зазначені у таблицях 1-6.

Таблиця 1 – Впливові фактори енергоефективності розподілення теплоносія водяної системи опалення

Впливовий фактор

Деталізація впливового фактора

Тип системи

Двотрубна:

- периметральна;

- променева;

- вертикальна;

Однотрубна

Регулювання температури теплоносія у системі

За погодних умов

Відсутнє (без залежності від погодних умов або з надмірною температурою)

Відповідність проекту опалюваної площі будівлі

Відповідає

Наявна надлишкова опалювана площа

Гідравлічне балансування системи

Відсутнє

Наявне

Тип управління вбудованим у котел насосом

За погодних умов (стаціонарний котел)

За погодних умов (настінний котел)

За температури приміщення (настінний котел)

Втрати на регулювання насосом

Коефіцієнт корисної дії насоса/насосів

Обслуговування насосом всього навантаження системи чи її частини

Відповідність робочої точки насоса проектним вимогам

Регулювання швидкості обертання насоса:

- відсутнє;

- із забезпеченням постійного перепаду тиску;

- із забезпеченням змінного перепаду тиску; Теплоізоляція насосів:

- наявна;

- відсутня

Регулювання періодичності зниження споживання енергії системою та/або розподілення теплоносія

Вкл./Викл.

Зниження температури теплоносія та мінімізація швидкості обертання насоса

Зниження температури теплоносія

Регулювання із застосуванням електроенергії

Клапани з моторними електроприводами Клапани з термоприводами

Соленоїдні клапани

Використання фанкойлів

Фанкойли прямої дії

Фанкойли з акумулюванням енергії та динамічною або тривалою динамічною розрядкою

Теплоізоляція трубопроводів та запірно-регулювальної арматури

Наявність

Відсутність

Таблиця 2 – Впливові фактори енергоефективності водяної системи опалення з опалювальними приладами (радіатор, конвектор тощо) у приміщеннях заввишки не більше 4 м

Впливовий фактор

Деталізація впливового фактора

Регулювання температури приміщення

Відсутнє, з центральним якісним регулюванням теплоносія

За усередненої (характерної) температури приміщень будівлі

П-регулювання (2 К)

П-регулювання (1 К)

ПІ-регулювання

ПІ-регулювання з оптимізацією (наприклад, наявність диспетчеризації, адаптованого контролю)

Температурний напір (за температури повітря 20 °С)

60 К (наприклад, 90/70)

42,5 К (наприклад, 70/55)

30 К (наприклад, 55/45)

Специфічні тепловтрати через зовнішні огородження

Опалювальний прилад установлено біля внутрішньої стіни

Опалювальний прилад установлено біля зовнішньої стіни:

- вікно без радіаційного захисту;

- вікно з радіаційним захистом (при запобіганні не менше 80 % втрат радіаційної теплоти);

- звичайна стіна

Гідравлічне налагодження

Відсутність балансувальних клапанів на стояках (горизонтальних вітках) системи; система не налагоджена

Наявність ручних балансувальних клапанів на стояках (горизонтальних вітках) або наявність автоматичних балансувальних клапанів на стояках (горизонтальних вітках) з кількістю опалювальних приладів більше восьми; система налагоджена [3]

Наявність автоматичних балансувальних клапанів на стояках (горизонтальних вітках із кількістю опалювальних приладів не більше восьми; система налагоджена [3]


Таблиця 3 – Впливові фактори енергоефективності панельно-променевої водяної або електричної системи опалення з інтегрованими у будівельні конструкції нагрівальними панелями у приміщеннях заввишки не більше 4 м


Впливовий фактор

Деталізація впливового фактора

Регулювання температури приміщення

Водяна система опалення:

- відсутнє;

- відсутнє, з центральним якісним регулюванням теплоносія;

- відсутнє, з підтриманням середнього значення різниці температур;

- за усередненої (характерної) температури приміщень будівлі;

- двопозиційне або П-регулювання;

- ПІ-регулювання

Електрична система опалення:

- двопозиційне;

- ПІ-регулювання

Тип системи

Підлогове опалення:

- з вологою підлогою;

- з сухою підлогою;

- з сухою підлогою та незначним покриттям

Стінове опалення

Стельове опалення

Специфічні тепловтрати через прилеглі до нагрівальних панелей поверхні

Нагрівальна панель без мінімальної теплоізоляції [4]

Нагрівальна панель з мінімальною теплоізоляцією [4];

Нагрівальна панель з 100 % теплоізоляцією [4]

Гідравлічне налагодження водяної системи опалення

Відсутність балансувальних клапанів на стояках (горизонтальних вітках) системи; система не налагоджена

Наявність ручних балансувальних клапанів на стояках (горизонтальних вітках) або наявність автоматичних балансувальних клапанів на стояках (горизонтальних вітках) з кількістю опалювальних приладів більше восьми; система налагоджена [3]

Наявність автоматичних балансувальних клапанів на стояках (горизонтальних вітках з кількістю опалювальних приладів не більше восьми; система налагоджена [3]

Таблиця 4 – Впливові фактори енергоефективності системи електроопалення у приміщеннях заввишки не більше 4 м

Впливовий фактор

Деталізація впливового фактора

Специфічні тепловтрати через зовнішні огородження

Опалювальний прилад установлено біля внутрішньої стіни

Опалювальний прилад установлено біля зовнішньої стіни

Регулювання температури приміщення

Пряме електроопалення з П-регулюванням (1 К)

Пряме електроопалення з ПІ-регулюванням та оптимізацією

Акумуляційне нерегульоване без залежної від зовнішньої температури зарядки та статичної/динамічної розрядки

Акумуляційне з П-регулюванням (1 К) та залежною від зовнішньої температури повітря зарядкою та статичною/динамічною розрядкою

Акумуляційне з ПІД-регулюванням та оптимізацією, а також залежною від зовнішньої температури повітря зарядкою та статичною й тривалою динамічною розрядкою

Таблиця 5 – Впливові фактори енергоефективності системи повітряного опалення нежитлових будівель з приміщеннями заввишки не більше 4 м

Впливовий фактор

Деталізація впливового фактора

Догрівання припливного повітря (доводчиками) та регулювання

Температури повітря приміщення

Температури повітря приміщення (багаторівневе регулювання температури припливного повітря)

Температури повітря, що видаляється

Догрівання рециркуляційного повітря (у розподільниках, вентиляторах-конвекторах) та регулювання

Температури повітря приміщення


Таблиця 6 – Впливові фактори енергоефективності систем у приміщеннях заввишки*) понад 4 м (будівлі із значним внутрішнім простором)

Впливовий фактор

Деталізація впливового фактора

Регулювання температури приміщення

Відсутнє

Двопозиційне

П-регулювання (2 К)

П-регулювання (1 К)

ПІ-регулювання

ПI-регулювання з оптимізацією

Тип опалення

Радіаторами

Повітряними горизонтальними або вертикальними струминами без рециркуляції

Повітряними горизонтальними або вертикальними струминами з рециркуляцією

Водяними панелями

Випромінювачами трубчастими

Випромінювачами світлими

Підлоговими панелями з високим рівнем теплоізоляції:

- нагрівальні елементи, вбудовані у підлогу;

- нагрівальні елементи, термічно не зв'язані з підлогою

*) висоту приміщень слід зазначати з кроком 2 м до 12 м включно; для вищих приміщень – з округленням до найближчої з висот: 12, 15 або 20 м

4.9 В описі заходів, що впливають на енергоефективність системи гарячого водопостачання, слід указати деталізовані характеристики системи з урахуванням [5; 6], що зазначені у таблиці 7.

4.10 В описі заходів з автоматизації інженерних систем, що впливають на показники їх енергоефективності, слід указати на наявність (відсутність) зазначених у таблиці 8 характеристик [7].

4.11 Приклад складання розділу "Енергоефективність" наведений у додатку А.

  1   2Схожі:

Національний стандарт україни проектування розділ \"енергоефективність\" у складі проектної документації об\Проектування розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів основні положення дсту б а 2-7: 2010
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Національний стандарт україни проектування розділ \"енергоефективність\" у складі проектної документації об\Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства
Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів
Національний стандарт україни проектування розділ \"енергоефективність\" у складі проектної документації об\Дсту 4163-2003 національний стандарт україни
Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи (далі документи)
Національний стандарт україни проектування розділ \"енергоефективність\" у складі проектної документації об\Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Національний стандарт україни проектування розділ \"енергоефективність\" у складі проектної документації об\Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Національний стандарт україни проектування розділ \"енергоефективність\" у складі проектної документації об\Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации
Національний стандарт україни проектування розділ \"енергоефективність\" у складі проектної документації об\Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации
Національний стандарт україни проектування розділ \"енергоефективність\" у складі проектної документації об\Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло з низькоемісійним твердим покриттям технічні умови дсту б в 7-115-2002
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве
Національний стандарт україни проектування розділ \"енергоефективність\" у складі проектної документації об\Дсту б в 7-17-95 державний стандарт україни

Національний стандарт україни проектування розділ \"енергоефективність\" у складі проектної документації об\Стислий зміст. Вступ. Розділ Теоретичні та класифікаційні ознаки страхування. Розділ Страховий ринок. Розділ Договір страхування. Розділ Організаційні засади діяльності суб’єктів страхового ринку. Розділ 5

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи