Всту п аналіз результатів діяльності icon

Всту п аналіз результатів діяльностіНазваВсту п аналіз результатів діяльності
Дата конвертації08.07.2014
Розмір293.92 Kb.
ТипДокументи
джерело

В С Т У П


 1. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ПРИ ВІДДІЛІ ОСВІТИ

У 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

У 2012-2013 н.р. районний методичний кабінет при відділі освіти Ріпкинської райдержадміністрації спрямовував свою діяльність на виконання розпорядчих документів та програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, відділу освіти Ріпкинської райдержадміністрації.

З метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, створення умов для зростання професійної майстерності та розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки, інноваційних технологій методична служба відділу освіти спрямовувала свою діяльність на реалізацію ІІ етапу науково-методичної проблеми «Створення сприятливих умов для формування компетентної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес».

Основними напрямками реалізації ІІ (практичного) етапу були:

- стимулювання роботи дирекції, педагогічних колективів навчальних закладів по впровадженню в практику роботи резервів підвищення ефективності навчально-виховного процесу; розробка основних положень, рекомендацій, заходів;

- упровадження прогресивних методів навчання та виховання із забезпечення формування компетентностей школярів;

- удосконалення навчально-виховного процесу з метою формування компетентностей школярів;

- удосконалення структури, типу й форми уроку;

ріст професіонального потенціалу колективу. наставництво;

- дидактико-методичне та матеріально-технічне забезпечення інноваційної діяльності педагогів;

- удосконалення форм методичної роботи з метою реалізації проблеми;

- пошук шляхів підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу;

- педагогічний моніторинг з проблеми.

У рамках опрацювання проблемного питання та відповідно до структури методичної роботи у 2012-2013 н.р. на базі районного методичного кабінету діями як традиційні, так і нетрадиційні форми методичної роботи:

 • районні методичні об’єднання (16);

 • районні семінари-практикуми (29);

 • районні творчі групи (10);

 • майстер-клас (1);

 • школа молодого педагога;

 • школа молодого заступника директора;

 • школа молодого та малодосвідченого керівника;

 • школа резерву керівних кадрів;

 • освітні округи (6);

 • опорні школи (з методичної роботи, керівництва і контролю за навчально-виховним процесом, організації профільної підготовки, по впровадженню нового базового компонента дошкільної освіти) (4);

 • опорні школи з виховної роботи (12);

 • інтервізійна група;

 • сімейна консультація;

 • індивідуальні форми роботи.

Методична діяльність у районі будується і проводиться за принципом моніторингу – систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси та запити всіх категорій педагогічних працівників та керівників навчальних закладів.

Відділом освіти, районним методичним кабінетом та педагогічними колективами навчальних закладів проводиться цілеспрямована робота щодо творчої реалізації районних цільових програм: розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки; розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року; «Ріпкинщина для дітей на 2011-2016 роки»; Стратегії «Ріпкинський район – територія дружня для дітей на 2012-2016 роки», впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно - комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.

Одним із пріоритетних напрямків роботи залишається робота з педагогічними кадрами. Наказом відділу освіти «Про організацію методичної роботи в закладах освіти району у 2012-2013 н.р.» № 177 від 03.09 2012р., та планом роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 н.р передбачено функціонування школи молодого та малодосвідченого керівника, резерву керівних кадрів, школи молодого заступника, постійнодіючих семінарів керівників ЗНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи, з виховної роботи, реалізуються індивідуальні плани роботи з молодими керівниками.

Метою організації районної школи молодого вчителя є допомога молодим фахівцям у їхньому професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики викладання предмета, сприяння розвитку їх творчого та професійного потенціалу, ознайомлення із сучасними технологіями навчання, ППД і на цій основі вироблення власного педагогічного стилю роботи.

У районі сформовано банк даних молодих вчителів, проведено та узагальнено діагностику професійного рівня, труднощів у роботі молодого вчителя, анкетування з метою визначення самоосвітнього рівня вчителя.

У рамках роботи школи у 2012-2013 навчальному році проведено семінари-практикуми на базі Радульської та Добрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, теоретичні заняття на базі РМК. Розроблено методичні рекомендації для керівників навчальних закладів «Типові труднощі в роботі молодих вчителів та їх усунення в системі методичної роботи».

Для молодих спеціалістів пропонуються поради досвідчених колег молодому вчителю; проведено психолого-педагогічні тренінги «Становлення молодого педагога», творчий звіт педагогів-початківців „Відкрита розмова”.

Метою школи молодого та малодосвідченого керівника є організація вивчення науково-педагогічної та методичної літератури, моделювання та розв’язання конкретних проблем щодо організації навчально-виховного процесу, ознайомлення з сучасними підходами до організації управлінської роботи в школі, сприяння професійного становлення, виробленню власного стилю керівництва, розвитку творчого потенціалу.

У рамках роботи школи проведено: теоретичні засідання на базі РМК з проблем організації атестації педагогічних працівників, планування та проведення внутрішкільного контролю та керівництва, планування методичної роботи на діагностичній основі; семінар-практикум на базі Добрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

На допомогу молодому керівнику розроблено циклограму управлінської діяльності директора школи, методичні рекомендації керівникам шкіл щодо прийняття управлінських рішень, запропоновано циклограму внутрішкільного контролю і керівництва, пам’ятки з організації атестації педагогічних працівників.

Метою школи молодого заступника є допомога у розв’язанні конкретних проблем щодо методики організації навчально-виховного процесу, опрацювання сучасних підходів до організації методичної роботи в школі, сприяння професійному становленню, виробленню власного стилю роботи, розвитку творчого потенціалу.

Створено банк даних учасників школи, проведено діагностику молодих заступників директорів.

У рамках роботи проведено семінар-тренінг «Плануємо роботу заступника», теоретичне заняття «Відвідування уроку та його аналіз», семінар-практикум на базі Добрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Розроблено циклограму управлінської діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи, методичні рекомендації щодо організації роботи закладу над єдиною науково-методичною проблемою, алгоритм вивчення системи та досвіду роботи педагогічних працівників.

Методистом психологічної служби забезпечується психологічний супровід організації та проведення роботи з молодими вчителями, заступниками директорів, молодими та малодосвідченими керівниками.

Однією з форм роботи з кадрами є курсова перепідготовка. У 2012-2013 н.р. на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського підвищення кваліфікації пройшли 87 педагогічних працівників, на базі Київського ЦІППО – 1, що складає 22% усіх педагогічних працівників.

Також особлива увага приділяється організації науково-методичного супроводу самоосвіти педагогів з метою відстеження ефективності курсової перепідготовки та методичної роботи педагога у міжкурсовий період.

У 2013 році організовано проведена атестація педагогічних працівників. Атестовано 80 осіб, що становить 20% від загальної кількості. Слід відзначити, що за результатами атестації 25 педагогічних працівників (31%) атестовано на присвоєння кваліфікаційної категорії, 2 (2,5%)– присвоєно педагогічне звання «учитель-методист», 6 (7,5%) – «старший учитель».

Методичною радою районного методичного кабінету вивчено й узагальнено досвід учителів, схвалено та направлено на розгляд науково-методичної ради ЧОІППО 7 методичних рекомендацій вчителів Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Новояриловицької ЗОШ І-ІІІ ст., Добрянської ЗОШ І-ІІІ ст., Ріпкинської гімназії.

У 2012-2013 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах району працювало 407 педагогічних працівників. З них (станом на 31.05.2013р.): спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 128 (31%), І кваліфікаційної категорії – 172 (42%). Мають педагогічні звання «учитель-методист» - 27 (7%), «старший учитель» - 54 (13%). Нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України» - 44 (11%) педагоги, «Софія Русова» – 4, «Василь Сухомлинський» – 1, лауреат премії Верховної Ради України – 1, 4 педагогічні працівники – лауреати обласної премії Софії Русової.

Велике значення в діяльності районної методичної служби займає організація представницьких заходів для педагогів району. Традиційним стало проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», конкурсу «Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі». У цьому навчальному році проведено конкурси «Класний керівник року», «Вихователь року», районний педагогічний ярмарок.

На І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2013» було подано 16 заяв педагогічних працівників Замглайської, Ріпкинської № 2 ЗОШ І-ІІІ ст. (по 4 учасники), Ріпкинської гімназії, Добрянської, Новояриловицької ЗОШ І-ІІІ ст. (по 2 учасники), Тарасо-Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. і Гучинської ЗОШ І-ІІ ст. (по 1 учаснику) у номінаціях: «Російська мова» - 4, «Фізика» - 4, «Інформатика» - 6, «Музичне мистецтво» - 2.

Більшість поданих робіт мають глибокий зміст, інноваційний характер, відповідний науково-методичний рівень, характеризуються глибокою продуманістю, оригінальністю висвітлення проблеми, цікавою презентацією. Додатки до поданих робіт містять методичні рекомендації, розробки уроків, учнівські доробки, інноваційні ідеї.

Переможцями І туру визнано педагогів Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2: Коваленко Тетяну Володимирівну (номінація «Російська мова»), Крутченко Наталію Анатоліївну, (номінація «Інформатика»), Шульгу Сергія Миколайовича, (номінація «Фізика»), Курленко Лідію Іванівну (номінація «Музичне мистецтво»), які представляли район в обласному турі.

Лауреатом ІІ туру конкурсу в номінації «Інформатика» стала Крутченко Наталія Анатоліївна (Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2).

У районному турі Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» взяли участь класні керівники 8 загальноосвітніх навчальних закладів: Добрянської ЗОШ І-ІІІ ст. (3 учасники), Ріпкинської гімназії, Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Радульської, Любецької, Замглайської, Новояриловицької та Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ст.

На розгляд журі було представлено 10 конкурсних робіт класних керівників.

Учасники конкурсу продемонстрували власні системи виховання, виходячи з пріоритетних напрямків виховання і рівня їх актуальності, впровадження інтерактивних методів, інноваційних технологій, орієнтуючись на нормативні документи, зокрема на «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ», організацію роботи з батьками, співпрацю з органами учнівського самоврядування, організацію діяльності учнівського колективу.

Переможцями районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» визнано: Лопату Ларису Миколаївну, Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (І місце); Дебелу Тетяну Вікторівну, Ріпкинська гімназія (ІІ місце); Мещенинець Наталію Андріївну, Любецька ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІІ місце).

На обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» відмічено за високий методичний рівень, творчий підхід до виконання робіт, визнано лауреатами та нагороджено дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації класних керівників Дебелу Т. В. та Лопату Л. М.,

оголошено подяку за участь у конкурсі Мещенинець Н. А.

У І турі Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року-2013» взяли участь педагогічні працівники Замглайського ДНЗ «Малятко», Ріпкинського ДНЗ «Колосок», Ріпкинського ДНЗ «Веселка», Добрянського ДНЗ «Івушка» та Любецького ДНЗ «Пролісок». Переможцем визнано Силенок Лідію Василівну, вихователя Ріпкинського ДНЗ «Колосок», лауреатами – Дудко Оксану Валеріївну, вихователя Замглайського ДНЗ «Малятко» та Пилипович Ларису Дмитрівну, вихователя Ріпкинського ДНЗ «Веселка».

Учителі Ріпкинської гімназії прийняли участь у ІІ Всеукраїнському конкурсі «Творчий учитель – обдарований учень» (номінація «авторські програми та розробки занять для організації позакласної роботи» (Колесник Г.В., Гарус С.О.); номінація «навчально-виховні процеси навчального закладу» (Глухенька В.С., Заровна Н.І., Красківська О.А.); номінація «авторський розвивальний урок та система уроків» (Кравченко С.П., Донська М.І., Бивалькевич Т.М., Костенок І.М., Мальковець Н.Л., Соловей В.В., Калайда С.М., Могильна Н.М., Шульга Н.І., Дебелий А.М., Шендрик С.В.)

За результатами Всеукраїнського Форуму «Вчитель-новатор» сертифікати учасника отримали вчителі інформатики Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Крутченко Н.А. та Шульга С.М.

Учителі району творчо використовують ІКТ під час навчально-виховного процесу. На районний етап конкурсу «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» надійшло 27 робіт із 6 закладів (найбільше (по 8 робіт) – Добрянська ЗОШ І-ІІІ ст. та Ріпкинська гімназія).

За результатами обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів у номінації «Навчальний кабінет практичного психолога» Дипломом І ступеня відзначено кабінет практичного психолога Ріпкинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (директор Лебедко С.А., практичний психолог Драгун О.А.); Дипломом ІІ ступеня у номінації «Тренінговий кабінет» – кабінет практичного психолога Ріпкинської гімназії (директор Корж Н.М., практичний психолог Колесник Г.В.); Дипломом ІІІ ступеня у номінації «Робочий кабінет практичного психолога» – кабінет практичного психолога Любецької загальноосвітньої школи І-III ступенів (директор Кузик М.В., практичний психолог Мещенинець Н.А.).

Напрацювання педагогічних колективів району з використання педагогічних інновацій демонструються на обласному та всеукраїнському рівнях. Так у 2012-2013 н.р.:

 • заслухано звіт за підсумками реалізації психолого-педагогічного проекту «Школа життєвого успіху» Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. (проміжний етап) на комісії з питань інноваціїйної та дослідно - експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти МОН України;

 • презентовано реалізацію проекту «Прикладна інформатика» (Ріпкинська гімназія) під час круглого столу Центру інформаційних технологій в рамках XVI Міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні - 2013»;

 • проведено обласну науково-практичну конференцію освітян Чернігівщини «Шкільний освітній округ як стратегічний напрям модернізації освіти» на базі Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. та Ріпкинської гімназії (15 листопада 2012 року);

 • проведено Регіональну науково-практична конференція «Педагогічна спадщина С.Русової в контексті модернізації освіти в Україні» на базі Ріпкинської гімназії (01 лютого 2013 року).

Варто відмітити роботу з питань впровадження інноваційного підходу до організації навчально-виховного процесу, науково-методичної роботи з педагогічними кадрами керівників навчальних закладів Лебедка С.А. (Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2); Корж Н.М. (Ріпкинська гімназія); Кузика М.В.(Любецька ЗОШ І-ІІІ ст.); Усік І.А. (Добрянська ЗОШ І-ІІІ ст.); Насона В.Д. (Замглайська ЗОШ І-ІІІ ст.).

Районний методичний кабінет при відділі освіти, педагогічні колективи навчальних закладів, окремі вчителі продовжують активно долучатися до реалізації інноваційних проектів, співпрацюючи з обласними вищими навчальними закладами, Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти.

В районі реалізуються:

- експериментальний психолого-педагогічний проект «Школа життєвого успіху» (Ріпкинський ДНЗ «Веселка», завідуюча – Мариненко О.М. Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 директор – Лебедко С.А.),

- проект «Прикладна інформатика» ( Ріпкинська гімназія, директор – Корж Н.М.);

- пілотний проект «Школи-новатори» (Ріпкинська гімназія, директор – Корж Н.М., Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 директор – Лебедко С.А., Добрянська ЗОШ І-ІІІ ст. директор – Усік І.А.);

- пілотний проект «Відкритий світ» (Ріпкинська гімназія, директор – Корж Н.М., Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 директор – Лебедко С.А., Добрянська ЗОШ І-ІІІ ст. директор – Усік І.А.);

- освітній інноваційний проект «Щоденник. ua»;

- співпраця з інститутом історії, археології та етнографії ЧНПУ ім. Т.Г.Шевченка (Любецька ЗОШ І-ІІІ ст. директор – Кузік М.В.).

Розроблено та розпочато реалізацію Програми розвитку закладу як школи сприяння здоров’ю «Плекаємо здоров’я дитини» (Ріпкинська гімназія).

В районі продовжують функціонувати 6 шкільних освітніх округів Вербицький освітній округ (опорний заклад – Вербицька ЗОШ І-ІІІ ст.), Добрянський освітній округ (опорний заклад – Добрянська ЗОШ І-ІІІ ст.), Замглайський освітній округ (опорний заклад – Замглайська ЗОШ І-ІІІ ст.), Любецький освітній округ (опорний заклад – Любецька ЗОШ І-ІІІ ст.), Ріпкинський освітній округ (опорний заклад – Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2),

Ріпкинський гімназійний освітній округ (опорний заклад – Ріпкинська гімназія).

Продовжується реалізація проекту «Шкільне лісництво» (Добрянська ЗОШ І-ІІІ ст.)

Шкільне лісництво (керівник Шевченко Г. М.) співпрацює з Добрянським лісгоспом, підтримує зв’язки з Чернігівською обласною станцією юних натуралістів. Члени шкільного лісництва вибороли ІІ місце у конкурсній програмі «Юннатівський експрес» на Всеукраїнському зльті учнівських лісництв у м Івано-Франківську, ІІІ – на обласному зльоті у м. Чернігів, є учасниками різноманітних акцій, конкурсів, проектів.

Значну увагу впродовж навчального року методисти РМК приділяли організації роботи на рівні освітнього округу. Дане питання було розглянуто на семінарі-практикумі директорів навчальних закладів (Гучинська ЗОШ І-ІІ ст., 20.02.2013 р.). У квітні 2013 року вивчалося питання ефективності організації методичної роботи у Замглайському та Добрянському освітніх округах. Аналіз даного питання показав, що організація роботи з педагогічними кадрами на рівні округу має ряд переваг; оптимізує охоплення усіх учителів фаховими методичними підрозділами, що на рівні сучасної сільської школи не завжди можливо; сприяє активному поширенню педагогічного досвіду; розв’язанню проблемних питань; підвищує результативність та ефективність роботи методичних структур; забезпечує ефективне проведення масових педагогічних заходів.

Проте в організації методичної роботи на рівні округу є і проблемні моменти: складність реалізації науково-методичної проблеми суб’єкта округу через відсутність спільної на рівні округу; відсутність узагальнюючих матеріалів за результатами їх роботи; перевантаженість відповідальних за організацію методичної роботи в опорних школах, відсутність стимулювання їх праці.

Аналіз переваг і недоліків у методичній роботі на рівні освітнього округу засвідчує, що за своїм змістом така форма організації роботи з педагогічними працівниками значно позитивніша за шкільну, проте її організація потребує удосконалення.

Маємо певні позитиви у видавництві, методичних рекомендацій. Силами вчителів, методистів підготовлено та надруковано 18 методичних рекомендацій. Учителі Ріпкинської гімназії, Ріпкинської №2, Добрянської, Замглайської, Павлівської ЗОШ І-ІІІ ст. мають друковані матеріали у фаховій пресі, педагогічні працівники розміщують свої матеріали на сайтах. У районному методичному кабінеті складено портфоліо учителів, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Проте аналіз методичної роботи показує, що потребує удосконалення організація, вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду як на рівні навчального закладу так і на рівні району.

Але питання активізації діяльності педагогів щодо підготовки авторських методичних розробок та друк у фахових журналах залишається актуальним.

На особливому контролі перебуває питання щодо створення єдиного інформаційного простору в системі освіти району. 13 загальноосвітніх закладів та ЦДЮТ підключено до мережі Інтернет. Потребують підключення ДНЗ. Впродовж навчального року відпрацьовувалась система роботи з електронною поштою між ЗНЗ та РМК. Зареєстровано, але перебуває в стадії наповнення матеріалом сайт відділу освіти.

За результатами обласного огляду веб-сайтів загальноосвітніх навчальних закладів дипломом управління освіти і науки облдержадміністрації ІІІ ступеня нагороджено Ріпкинської гімназії та Ріпкинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2.

РМК проводиться системна робота щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей. При районному методичному кабінеті функціонує консультаційний пункт по роботі з обдарованою учнівською молоддю (відповідальна – Савченко Т.В.).

Створено банк діагностичних методик, спрямованих на виявлення, навчання, виховання обдарованої молоді за віковими категоріями та надається соціально-педагогічна підтримка (психолог-методист РМК Яриловець В.М.). Шкільні практичні психологи складають плани роботи з обдарованими дітьми. Створено та оновлюється районний банк даних «Обдарована дитина». Кожна школа має банк даних обдарованих дітей.

З метою вдосконалення системи виявлення та розвитку творчого потенціалу учнів, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку учнів в навчальних закладах розроблені та реалізуються Програми «Обдарована дитина».

При освітніх округах створено консультативні пункти для роботи з обдарованою молоддю, діє факультатив «Основи науково-дослідницької роботи» (керівник Калайда С.М., гімназійний округ). У районі проводиться майстер-клас «Організація роботи з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку» (керівник – Гарус С.О., Ріпкинська гімназія).

Над розв’язанням проблеми «Роль учителя у педагогічній підтримці обдарованості» в Любецькій школі працює творча група вчителів.

З метою забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді у структурі районної освіти працює заклад нового типу – Ріпкинська гімназія (директор Корж Н.М.), де створена така освітньо-виховна система, за якої інваріантний компонент навчального процесу гармонійно поєднується з варіативним. Формування варіативного компонента тут розглядається як основна передумова виконання кожним учнем власних інтелектуальних, моральних духовних завдань, зумовлених його можливостями, потребами, інтересами, і здібностями. Підготовка окремих учнів проводиться за індивідуальним планом, ефективно проводиться науково-дослідницька робота з гімназистами. Широко практикуються розвиваючі заняття з психологом.

Під час проведення районних семінарів-практикумів, тренінгів вчителі-предметники вивчали питання науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими учнями, знайомилися з досвідом роботи вчителів.

У школах району у вересні-жовтні відбувся І етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. У листопаді-грудні 2012 року на базі Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та Ріпкинської гімназії проведено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. В інтелектуальних змаганнях взяли участь 488 учнів 21 загальноосвітніх навчальних закладів району.

Відповідно рейтингу кількість учасників олімпіад становила: Ріпкинська гімназія – 79 учнів, Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 71 учнь, Добрянська ЗОШ І-ІІІ ст. – 60 учнів, Замглайська ЗОШ І-ІІІ ст. – 58 учнів, що становить 55% від загальної кількості учасників, відповідно по ЗНЗ: Добрянська ЗОШ І-ІІІ ст. – 12%, Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 14,5%, Ріпкинська гімназія – 16%, Замглайська ЗОШ І-ІІІ ст. – 12%.

Дипломами І ступеня нагороджено 76 учасники . Слід відмітити, що деякі учні одержали дипломи І ступеня з декількох олімпіад: Павленко В., учень 8 класу Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та Волченко Д., учень 11 класу Олешнянської ЗОШ І-ІІІ ст. – з 3-х олімпіад; Мохнач А.С., Ященко К., учениці 10 класу, Ващенко К., учениця 8 класу, Пата А., учениця 11 класу Ріпкинської гімназії – з 2-х олімпіад; Кусок В., учень 11 класу, Крутій О., учениця 10 класу Добрянської ЗОШ І-ІІІ ст. – з 2-х олімпіад; Манжула Т., учениця 9 класу Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – з 2-х олімпіад;Руцький В., учень 9 класу Малинівської ЗОШ І-ІІ ст. – з 2 –х олімпіад.

Високий рівень підготовки продемонстрували учні Добрянської ЗОШ І-ІІІ ст., Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Ріпкинської гімназії, Замглайської ЗОШ І-ІІІ ст.,

Слід відзначити роботу з підготовки до олімпіад учнів Малинівської ЗОШ І-ІІІ ст., Вербицької ЗОШ І-ІІІ ст., Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ст., Олешнянської ЗОШ І-ІІІ ст., Новояриловицької ЗОШ І-ІІІ ст.. Любецької ЗОШ І-ІІІ ст.

Проте, недостатньою є підготовка школярів у ІІ етапі олімпіад учнів Радульської ЗОШ І-ІІІ ст., Вишнівської ЗОШ І-ІІ ст., Семаківської, ЗОШ І-ІІ ст. Взагалі не приймали участь учні Неданчицької ЗОШ І-ІІ ст.

У січні-лютому 2013 року відбувся ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, в якому взяли участь 64 учні району. За підсумками цих олімпіад маємо: 1 диплом І ступеня, 3 – ІІ ступеня та 11 дипломів ІІІ ступеня. Найкращі результати показали команди учнів з географії (загальне місце – ІІ), обслуговуючої праці (5 місце), хімії (6 місце), правознавства (7 місце), економіки (8 місце). Два учні брали участь у ІV етапі олімпіади з географії у м. Ужгород (Руцький Василь – Малинівська ЗОШ І-ІІ ст., Волченко Дмитро – Олешнянська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. С.Ф.Русової). Але, на жаль, загальнокомандне місце маємо тільки 19.

У відділі освіти зібрані матеріали попередніх олімпіад ІІ, ІІІ та ІV етапів, створено картотеку літератури для підготовки учнів для участі в олімпіадах.

Результати участі шкільних команд у ІІ та ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін були розглянуті на засіданнях шкільних, міжшкільних та районних методичних об’єднань вчителів-предметників, проаналізовані наказом по відділу освіти (№273 від 24.11.2012 року, №295 від 24.11.2012 року), на нарадах директорів (протокол № 1 від 03.01 2013р. та №3 від 03.04.2013 р.), раді РМК (протокол №3 від 20.02.2013 року «Про стан організації та зміст роботи з обдарованими дітьми»).

Мала академія наук (МАН), структурна складова системи позашкільної освіти, в останні роки стала провідним осередком наукової діяльності старшокласників. На базі Ріпкинської гімназії, Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Любецького освітнього округу працюють 3 гуртки від обласного комунального позашкільного навчального закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної ради. У закладах району створено і функціонують наукові товариства учнів: «Пошук» (Ріпкинська гімназія, керівник – заступник директора Соловей В.В.; міжшкільне наукове товариство «Паросток» (Любецький освітній округ, керівник – Попруга В.М., «Паросток» (Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, керівник – Теребун М.С.). Залучаючи молодь, до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи, МАН сприяє виявленню її здібностей та обдарувань, стимулює творчий, інтелектуальний, духовний розвиток.

В обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН брали участь 10 учнів району, з них 5 – стали дипломантами: 1 диплом І ступеня (Силенок Катерина (керівник – Колесник Г.В.), Ріпкинська гімназія), 2 дипломи ІІ ступеня (Пата Анастасія (керівник – Данич М.В.), Ріпкинська гімназія; Луцька Анастасія (керівник – Капітула Г.М.), Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2), 2 дипломи ІІІ ступеня (Манжула Тетяна (керівник – Теребун М.С.), Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Кагадій Марина (керівник – Дебела Т.В.), Ріпкинська гімназія).

Учні-переможці конкурсів, олімпіад, МАН, конкурсів нагороджені цінними подарунками на районному святі «Сузір’я талантів» та Святі останнього дзвоника. 4 учні отримують стипендію райдержадміністрації, 1 – обласної. У навчальних закладах здійснюється вшанування переможців на загальношкільному рівні.

Учні шкіл району є активними учасниками різноманітних конкурсів та інтелектуальних змагань: «Віват інтелект!», «Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу «Колосок», Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», Всеукраїнського конкурсу з інформатики «Бобер», Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня», Всеукраїнського інтерактивного конкурсу юних істориків «Лелека», Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівського та студентської молоді імені Тараса Шевченка, низки конкурсів, що проводяться в районі та області з образотворчого мистецтва, юннатівських акцій та конкурсів, спортивних змагань.

Переможцем обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (ІІІ місце) стала Тимошенко Дарія, учениця Ріпкинської гімназії.

Слід відзначити досягнення учнів:

- обласний конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник», винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму для учнів 9-11, 12-15 років включно – Ященко Ганни, ученицю 8 класу Семаківської ЗОШ І-ІІ ст., – ІІІ місце;

- обласний фестиваль-конкурс обдарованої молоді Чернігівщини «Поліський зорепад» (номінація «Вокально-хоровий жанр», солісти ІІ категорія (від 11 до 14 років) Пінчук Катерини, вихованку гуртка естрадної пісні «Дзвіночок» Ріпкинського Центру дитячої та юнацької творчості – І місце;

- обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Вчимося заповідувати», нагороджено дипломом управління освіти і науки облдержадміністрації за роботу зі збереження біорізноманіття членів екологічного гуртка Семаківської ЗОШ І-ІІ ступенів Ріпкинського району;

- переможців обласного етапу Всеукраїнського науково-освітнього проекту «Оптимізація озеленення території навчальних закладів» вихованців гуртка «Загальна біологія» Ріпкинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.

Методичною радою районного методичного кабінету розроблено та схвалено план заходів щодо розширення мережі класів з поглибленим вивченням окремих предметів (протокол №1 від 03.09.2012 року). Це дало змогу у 2012-2013 н.р. збільшити відсоток учнів які поглиблено вивчають окремі предмети до 4,8% (у порівнянні з 2011-2012 н.р. 2,1%). Класи з поглибленим вивченням відкрито в Добрянській ЗОШ І-ІІІ ст. – українська мова, 8 клас, 16 учнів; Ріпкинській гімназії – українська мова, 8 та 9 класи, 34 учні, математика, 8 та 9 класи, 36 учнів; Ріпкинській ЗОШ І-ІІІ №2 – українська мова, 8 клас, 28 учнів).Профілізація освіти є одним із пріоритетних напрямків розвитку освітньої галузі на сучасному етапі. Профільним навчанням охоплено 381 (92,2%) учень 10-11 класів. В районі функціонують класи філологічного, історичного, технологічного, біотехнологічного, біолого-хімічного, інформаційно-технологічного, математичного, естетичного профілів.

Значна увага приділялась забезпеченню психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу.

Працюючи над проблемою «Організація якісного інформаційно-методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби», методист забезпечувала виконання таких пріоритетних завдань: забезпечення функціонування психологічної служби освіти району, збереження і розвиток мережі, виконання прийнятої районної програми розвитку служби; підвищення вимогливості до працівників служби з метою дотримання ними вимог нормативних документів, Етичного кодексу; вдосконалення та розширення методичної бази працівників служби, стимулювання, пошуку, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи; надання методичної, інформаційної підтримки практичним психологам, соціальним педагогам; організації підвищення кваліфікації спеціалістів служби, їх атестації, професійному зростанню, кадровому забезпеченні служби; організацію діяльності методичного об'єднання практичних психологів та соціальних педагогів; координацію досліджень за пріоритетними напрямками діяльності служби; організацію консультативно-методичної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу закладів тощо.

З метою поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки працівників психологічної служби протягом року методистом застосовувалися різні форми організаційної та методичної роботи: інструктивно-методичні наради, робота районного методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів, організація роботи творчих груп, семінари-практикуми, засідання інтервізійної групи, індивідуальні та групові консультації з різних професійних проблем, тренінги, ділові ігри тощо.

З метою надання кваліфікованої адресної допомоги молодим працівникам методистом щомісячно здійснюються планові консультації для працівників служби, надається допомога в оформленні документації, підготовці різних рекомендацій, плануванні та проведенні певних видів робіт тощо. Проводяться і консультації з ініціативи працівників, коли вони звертаються з проблем планування та підготовки досліджень, підбору певних методик для діагностики, вирішення певних ситуацій, підбору літератури для підготовки тренінгів, занять для учнів, психолого-педагогічних семінарів тощо.

На засіданнях інтервізійної групи практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів району розглядалися питання вирішення учнівських конфліктів, попередження агресивної поведінки, співпраці з практичного психолога, соціального педагога та заступника з виховної роботи, планування та проведення роботи з батьками.

Проводилися інструктивно-методичні наради для працівників служби з питань орієнтирів діяльності у 2012-2013 році, організації та проведення «годин психолога» у ЗНЗ, атестації працівників, про завдання працівників психологічної служби системи освітив умовах інклюзивного навчання, про психологічне забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти, про забезпечення психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими потребами, підготовки статистичної та аналітичної звітності тощо.

Значна увага приділяється профорієнтаційній роботі, адже основне завдання сучасної школи допомогти дитині обрати професію, яка б відповідала її уподобанням та здібностям, та легко адаптуватися до умов життя. З цією метою з учнями старших класів проводилися бесіди, тренінги, анкетування, спрямовані на дослідження інтересів, нахилів дитини, сфери майбутньої діяльності тощо.

Психологічна служба є активним пропагандистом формування в учнів навичок здорового способу життя. 85% працівників якої є педагогами-тренерами просвітницьких програм “рівний-рівному” та проекту “Профілактика ВІЛ-інфекції на засадах розвитку життєвих навичок ”, що впроваджуються в закладах освіти.

Важливим напрямком освітньої роботи в районі є організація навчання дітей з особливими освітніми потребами, створення сприятливого навчально-виховного середовища, різнорівневої системи соціального захисту таких дітей та учнівської молоді з метою реалізації їхнього права на отримання рівного доступу до якісної освіти.

Протягом 2012-2013 н.р. було проведено 4 засідання попереднього психолого-педагогічного вивчення на яких обстежено 27 дітей. Надавалися консультації батькам, педагогам (всього110 консультацій), проводилися наради, семінари-практикуми для педагогічних працівників, директорів ЗНЗ, заступників директорів, індивідуально-корекційні заняття для даної категорії дітей.

Матеріали семінарів-практикумів систематизовані, узагальнені та видані методичні рекомендації «Формування позитивного ставлення до життя у дитини з особливими потребами».

До позитивних моментів, що характеризують результативність науково-методичної роботи в Ріпкинському районі, слід віднести:

 • зростання методичного рівня педагогів району;

 • створення належних умов для безперервного фахового вдосконалення та підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;

 • надання науково-методичних консультацій педагогічним працівникам, дошкільних, загальноосвітніх та позашкільного навчальних закладів, координація діяльності методичних об'єднань;

 • організація та проведення представницьких та масових педагогічних заходів: конкурсів, науково-практичних конференцій-презентацій, семінарів, виставок, творчих звітів педпрацівників, тренінгів;

 • організація та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу „Учитель року", інших фахових конкурсів педпрацівників, здійснення науково-методичного супроводу під час їх проведення, а також допомога учасникам конкурсів щодо їх подальшої участі у наступних етапах; організація інформаційно-методичного та інформаційно-аналітичного супроводу навчальних закладів;

 • упровадження моніторингових досліджень з питань організації навчально-виховного процесу.

Але поряд з досягненнями існують проблеми та недоліки в методичній роботі, над якими слід працювати:

 • підвищення рівня управлінської діяльності, загальної культури вчителя шляхом систематичного вивчення й аналізу навчальних програм, планів, посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів уроку, факультативних занять, навчально-виховного процесу в цілому;

 • потребує удосконалення робота з планування управлінської діяльності в навчальних закладах; бракує системності у співпраці із вищими педагогічними навчальними закладами;

 • поза увагою окремих керівників навчальних закладів залишається методична робота, її результативність не заслуховується на засіданнях педагогічних рад, не аналізується ефективність діяльності методичних об'єднань;

 • у деяких школах відсутня чітка система у виявленні, вивченні, узагальненні та поширенні ППД;

 • проведення експериментально та науково-дослідницької роботи у всіх ЗНЗ району;

 • потребує удосконалення робота з організації діяльності наукових товариств учнів та їх осередків у навчальних закладах, надання науково-методичної допомоги педагогам під час науково-дослідної роботи; результативність підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах;

 • потребує активізації діяльність педагогів щодо підготовки авторських методичних розробок та друк у фахових журналах;

 • потребує подальшого розширення мережа класів з поглибленим вивченням окремих предметів.


^ 2. ЗАВДАННЯ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

ПРИ ВІДДІЛІ ОСВІТИ

НА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


М е т а:

 • реалізація державної політики в галузі освіти і виховання;

 • навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в навчальних закладах міста та координація діяльності методичних кабінетів;

 • організація удосконалення відповідної фахової освіти та підвищення педагогічної компетенції освітян, керівних кадрів навчальних закладів міста;

 • впровадження інноваційних навчально-виховних технологій у практичну діяльність навчальних закладів міста;

 • виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду;

 • організація проведення представницьких педагогічних заходів, презентацій, моніторингових досліджень, рейтингу серед ЗНЗ, ДНЗ;

 • організація розробки, апробації і поширення навчально-методичних матеріалів.


З а в д а н н я:

 • вивчення всіх нормативних, програмно-методичних документів МОН України;

 • методичне забезпечення впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти в 2-х та 5-х класах;

 • вивчення та впровадження досягнень ППД у практику роботи педагогічних колективів;

 • стимулювання ініціативи та творчості педпрацівників й активізація їх діяльності в науково-дослідній, пошуковій роботі;

 • формування творчого потенціалу педагогів, розвиток їхньої ініціативи та творчості;

 • удосконалення змісту, форм та методів роботи з педагогічними та керівними кадрами освіти;

 • створення умов для підвищення рівня педагогічної майстерності на діагностичній основі;

 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо - кваліфікаційних стандартів;

 • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам, іншим категоріям педагогічних працівників, у тому числі в період підготовки до атестації; участь у роботі атестаційних комісій;

 • організація та навчально-методичне забезпечення діяльності психологічної служби;

 • методичний супровід організації навчально-виховного процесу в опорних школах;

 • вивчення стану та результатів викладання предметів і курсів, аналіз організації навчально-виховної та методичної роботи у навчальних закладах;

 • проведення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів;

 • організація науково-дослідницької роботи школярів та педагогів;

 • діагностика та прогнозування результатів навчально-виховного процесу ЗНЗ;

 • поповнення електронної бази даних ППД, інноваційної діяльності окремих педагогів.


^ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

ПРИ ВІДДІЛЛІ ОСВІТИ

У 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ


Науково-методичне забезпечення системи дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти:

 • формування структури методичної роботи на діагностичній основі;

 • методичний супровід методичної роботи закладів освіти;

 • організація постійнодіючих семінарів;

 • проведення інструктивно – методичних нарад для керівників закладів та їх заступників;

 • організація роботи творчих груп, майстер - класів;

 • методичний супровід шкільних, міжшкільних, районних методичних об’єднань та інших форм методичної роботи;

 • методичний супровід опорних шкіл, освітніх округів;

 • проведення методичних заходів із залученням до їх роботи досвідчених педагогічних працівників.Трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району:

 • пропаганда ППД;

 • використання педагогічними працівниками ІКТ у практиці своєї роботи;

 • участь у проектах «Школа життєвого успіху», «Прикладна інформатика», «Школи-новатори», «Відкритий світ».Інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників:

 • проведення просвітницької роботи серед освітян району щодо реалізації законодавства про освіту;

 • надання методичних рекомендації щодо календарно-тематичного та поурочного планування;

 • поповнення картотеки ППД;

 • проведення педагогічних заходів до дня народження видатних педагогів;

 • підготовка та розповсюдження методичних рекомендацій з актуальних освітянських проблем;

 • поповнення картотеки періодичних видань.Консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук:

 • опрацювання з учителями – предметниками навчальних програм, методичних рекомендацій;

 • надання консультацій керівникам навчальних накладів з питань організації навчально-виховного процесу, планування роботи закладу;

 • надання індивідуальних консультацій керівниками навчальних закладів з питань організації навчально-виховного процесу, планування роботи закладу;

 • надання індивідуальних консультацій керівникам навчальних закладів з питань управління та керівництва закладами освіти;

 • надання індивідуальних консультації педагогічним працівникам.

 • видавати методичні, навчальні посібники з даної теми;У 2013-2014 н. р. продовжити роботу по реалізації науково-методичної теми «Створення сприятливих умов для формування компетентностей особистості шляхом впровадження інноваційних технологій» (ІІІ етап).

 • протягом року

 • здійснювати психологічний супровід реалізації даної теми;

 • протягом року

 • здійснити моніторинг психологічного забезпечення формування компетентностей особистості

 • протягом року

 • друкувати матеріали по роботі над науково-методичною темою в засобах масової інформації, фахових виданнях;

 • протягом року


Схожі:

Всту п аналіз результатів діяльності iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи з дисципліни: «Аналіз банківської діяльності» для спеціальності 0030508 «Фінанси І кредит»
Курсова робота з дисципліни «Аналіз банківської діяльності» завершує курс в цілому
Всту п аналіз результатів діяльності iconТематичний план лекцій з аналітичної хімії для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету на 2012-2013 н р. Спеціальність „Фармація”
Кількісний аналіз. Основні принципи та методи, класифікація аналізу. Хімічні методи аналізу, їх характеристика. Статистична обробка...
Всту п аналіз результатів діяльності iconТематичний план лекцій з аналітичної хімії для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету на 2012-2013 н р. Спеціальність „Клінічна фармація”
Кількісний аналіз. Основні принципи та методи, класифікація аналізу. Хімічні методи аналізу, їх характеристика. Статистична обробка...
Всту п аналіз результатів діяльності iconПедагогічні ради
Педагогічний аналіз результатів навчально-виховного процесу за 2010-2011 навчальний рік та завдання на 2011-2012 навчальний рік
Всту п аналіз результатів діяльності iconМетодичні рекомендації щодо складання планів виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах Полтавського району
При такому підході план, безсумнівно, носить формальний характер і не може бути орієнтиром у діяльності. Ефективність результатів,...
Всту п аналіз результатів діяльності iconКриміналістика Тактичні прийоми допиту на очній ставці
...
Всту п аналіз результатів діяльності iconРішення медичної ради
Аналіз фінансово-господарської діяльності галузі охорони здоров'я по підсумкам за 2010 р
Всту п аналіз результатів діяльності iconЗвіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011рік. Звіт Ревізора Товариства за 2011р. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р
Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регламенту Загальних зборів
Всту п аналіз результатів діяльності iconЗвіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012рік. Звіт Ревізора Товариства за 2012р. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р
Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регламенту Загальних зборів
Всту п аналіз результатів діяльності iconРішення медичної ради
Аналіз фінансово-господарської діяльності галузі охорони здоров'я по підсумкам роботи за 2011р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи