Рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про індустріальні парки\" Кабінет Міністрів України постановляє icon

Рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про індустріальні парки" Кабінет Міністрів України постановляєНазваРішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про індустріальні парки" Кабінет Міністрів України постановляє
Дата конвертації24.08.2014
Розмір63.26 Kb.
ТипРішення
джерело

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА


від 16 січня 2013 р. № 216 
Київ

Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків
Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України “Про індустріальні парки” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків, що додається.


^ Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 січня 2013 р. № 216


ПОРЯДОК 
прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків
1. Цей Порядок визначає механізм прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку (далі - індустріальний парк) до Реєстру індустріальних (промислових) парків (далі - Реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про індустріальні парки”.

3. Для прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру ініціатор створення індустріального парку (далі - ініціатор) подає Держінвестпроекту документи, передбачені статтею 15 Закону України “Про індустріальні парки” (далі - документи).

Ініціатор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься у поданих ним документах.

4. Держінвестпроект реєструє документи в журналі за затвердженою ним формою, про що письмово повідомляє ініціатору.

5. Держінвестпроект проводить перевірку відповідності документів вимогам статті 15 Закону України “Про індустріальні парки”, перевірку відповідності концепції індустріального парку вимогам статті 17 зазначеного Закону, подає такі документи протягом п’яти робочих днів з моменту їх реєстрації на розгляд Мінфіну, а також у разі потреби - іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади для перевірки відповідності документів вимогам статей 8 і 9 Закону України “Про індустріальні парки”.

У разі невідповідності документів вимогам статей 15 і 17 зазначеного Закону Держінвестпроект повертає їх ініціатору протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації.

6. Розгляд документів центральними та місцевими органами виконавчої влади здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

залучення недержавних джерел фінансування в обсязі не менш як 75 відсотків кошторисної вартості проекту облаштування індустріального парку;

рівень економічної, фінансової та бюджетної ефективності функціонування індустріального парку;

функціональне призначення індустріального парку;

створення нових робочих місць для висококваліфікованих кадрів у рамках функціонування індустріального парку;

впровадження сучасних технологій, забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час облаштування та функціонування індустріального парку.

7. Центральні та місцеві органи виконавчої влади не пізніше ніж через 10 календарних днів з моменту надходження документів подають Держінвестпроекту висновки щодо відповідності документів вимогам статей 8 і 9 Закону України “Про індустріальні парки”.

8. Держінвестпроект подає протягом трьох календарних днів документи та висновки центральних та місцевих органів виконавчої влади Мінекономрозвитку для розгляду утвореною ним постійно діючою міжвідомчою комісією (далі - комісія) з метою підготовки рекомендацій щодо включення індустріального парку до Реєстру.

9. Мінекономрозвитку протягом семи календарних днів готує та подає комісії пропозиції щодо розгляду поданих Держінвестпроектом матеріалів і забезпечує проведення її засідання.

10. За результатами розгляду матеріалів, зокрема висновків центральних та місцевих органів виконавчої влади, комісія готує рекомендації щодо включення індустріального парку до Реєстру, відмови в такому включенні або доопрацювання поданих ініціатором документів.

11. У разі підготовки комісією рекомендацій щодо включення індустріального парку до Реєстру або доопрацювання поданих ініціатором документів Мінекономрозвитку повідомляє у дводенний строк Держінвестпроекту про рішення комісії та повертає подані матеріали.

12. Держінвестпроект у дводенний строк з дня надходження матеріалів і повідомлення від Мінекономрозвитку включає індустріальний парк до Реєстру та видає ініціаторові витяг за формою згідно з додатком 1 або повідомляє ініціатору про необхідність доопрацювання документів.

13. У разі коли комісія рекомендує відмовити у включенні індустріального парку до Реєстру, Мінекономрозвитку виносить у триденний строк відповідне питання на розгляд Кабінету Міністрів України.

14. Мінекономрозвитку у дводенний строк після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення повідомляє про це Держінвестпроекту та повертає подані матеріали.

Держінвестпроект у триденний строк з дня надходження матеріалів і повідомлення від Мінекономрозвитку з урахуванням прийнятого Кабінетом Міністрів України рішення включає індустріальний парк до Реєстру або повертає ініціаторові документи з повідомленням про відмову у включенні такого парку до Реєстру.

15. Витяг з Реєстру за формою згідно з додатком 2 розміщується у триденний строк з дня включення індустріального парку до Реєстру на офіційному веб-сайті Держінвестпроекту.Додаток 1
до Порядку

Державне агентство з інвестицій та управління
національними проектами України


ВИТЯГ
з Реєстру індустріальних
(промислових) парків

№ _________

Індустріальний (промисловий) парк _________________________________________
(найменування)

_____________________________________________________________________________

включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків ______________________
(номер і дата)

Ініціатор створення _______________________________________________________
(найменування)

Строк, на який створено індустріальний (промисловий) парк, - ______________ років

(цифрами і словами)

Місцезнаходження ________________________________________________________

(область, район, назва населеного пункту)

Площа _____________________ гектарів

(цифрами і словами)

Додаток 2 
до Порядку

Державне агентство з інвестицій та управління
національними проектами України


ВИТЯГ 
з Реєстру індустріальних (промислових) парків


Найменування індустріального (промислового) парку

Ініціатор створення

Строк, на який створено індустріальний (промисловий) парк, років

Дата включення до Реєстру

Місцезнаходження індустріального (промислового) парку (область, район, назва населеного пункту)

Площа індустріального (промислового) парку, гектарівСхожі:

Рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про індустріальні парки\" Кабінет Міністрів України постановляє iconНаказ №079-07 Про затвердження інформаційної картки адміністративної послуги з включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Відповідно до статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги»
Затвердити інформаційну картку адміністративної послуги з включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних...
Рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про індустріальні парки\" Кабінет Міністрів України постановляє iconІнформації в держінвестпроекті україни (2014 р.) Станом на 31. 07. 2014 № картки Назва документа Номер документа Дата створення
«Про включення індустріального (промислового) парку «Долина» до Реєстру індустріальних (промислових) парків»
Рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про індустріальні парки\" Кабінет Міністрів України постановляє iconІнформації в держінвестпроекті україни (2014 р.) Станом на 30. 05. 2014 № картки Назва документа Номер документа Дата створення
«Про включення індустріального (промислового) парку «Долина» до Реєстру індустріальних (промислових) парків»
Рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про індустріальні парки\" Кабінет Міністрів України постановляє iconІнформації в держінвестпроекті україни (2014 р.) Станом на 31. 03. 2014 № облікової картки Назва документа Номер документа Дата створення
«Про включення індустріального (промислового) парку «Долина» до Реєстру індустріальних (промислових) парків»
Рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про індустріальні парки\" Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про адміністративні послуги" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних
Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України “Про адміністративні послуги” Кабінет Міністрів України постановляє
Рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про індустріальні парки\" Кабінет Міністрів України постановляє iconРішення наради від 05. 06. 2013 р. «Про створення та розвиток індустріальних (промислових) парків в Україні» під головуванням Прем’єр-міністра України М. Азарова
Кабінету Міністрів України «Деякі питання створення та функціонування індустріальних парків»
Рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про індустріальні парки\" Кабінет Міністрів України постановляє iconРішення наради від 05. 06. 2013 р. «Про створення та розвиток індустріальних (промислових) парків в Україні» під головуванням Прем’єр-міністра України М. Азарова. Мета та шляхи її досягнення
Кабінету міністрів України «Деякі питання створення та функціонування індустріальних парків»
Рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про індустріальні парки\" Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами Відповідно до частини другої статті 13 Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити
...
Рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про індустріальні парки\" Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Кабінет...
Рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про індустріальні парки\" Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи