Державний стандарт України Будівельні матеріали icon

Державний стандарт України Будівельні матеріалиНазваДержавний стандарт України Будівельні матеріали
Сторінка1/4
Дата конвертації25.08.2014
Розмір485.81 Kb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4

 

                      Державний стандарт України

                   -------------------------------

                         Будівельні матеріали

                       ПЛИТИ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ

                           Технічні умови

                         ДСТУ Б В.2.7-8-94

                          Видання офіційне

               Міністерство України у справах будівництва

                             і архітектури

                                 Київ

                                 1994

     ПЕРЕДМОВА

     1.РОЗРОБЛЕНО

       Українським науково-дослідним і

       проектним інститутом будівельних

       матеріалів та виробів (НДІБМВ)

     2.ВНЕСЕНО

       Головним управлінням перспективного

       розвитку матеріально-технічної бази

       будівництва Мінбудархітектури

       України

     3.ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

       Наказом Міністерства України у справах

       будівництва і архітектури від 24.03.94

       N 64.

       Стандарт відповідає ДСТУ 1.5-93

       "Загальні вимоги до побудови, викладу,

       оформлення та змісту стандартів."

     4.ЗАМІСТЬ ГОСТ 15588-86

     Цей стандарт не може бути повністю або частково

     відтворений, тиражований і розповсюджений без

     дозволу Мінбудархітектури України

                            
ЗМІСТ

    1. Галузь використання .................................  1

    2. Нормативні посилання ................................  2

    3. Типи. Основні параметри та розміри ..................  4

    4. Технічні вимоги .....................................  6

    5. Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища ..  8

    6. Правила приймання ................................... 10

    7. Методи контролю ..................................... 11

    8. Транспортування і зберігання ........................ 19

    9. Вказівки щодо експлуатації .......................... 19

   10. Гарантії виробника .................................. 20

                     


Державний стандарт України

                   -------------------------------

                         Будівельні матеріали

                       ПЛИТИ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ

                           Технічні умови

                        Строительные материалы

                       ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ

                         Технические условия

                          Building materials

                       Polystyrene foam boards

                           Specifications

       -------------------------------------------------------

                                             Чинний від 1994-07-01

     1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

     Цей стандарт поширюється на плити пінополістірольні (далі

за текстом "плити"), які виготовляються безпресовим способом із

суспензійного полістиролу, що спінюється, з добавкою або без

добавки антипірену.

     Плити застосовуються для теплової ізоляції як внутрішній

середній шар будівельних огороджувальних конструкцій та промис-

лового устаткування при відсутності контакту плит з внутрішні-

ми приміщеннями.

     Температура поверхень, що ізолюються не повинна перевищу-

вати 80 оС.

     Вимоги даного стандарту є обов'язковими.

     Стандарт придатний для цілей сертифікації.

------------------------------------------------------------

Видання офіційне

                            - 2 -

     2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

     В цьому стандарті є посилання на такі документи:

ГОСТ 12.1.004-91   |  ССБТ. Пожарная безопасность. Общие

                    |  требования.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.005-88   |  ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

                    |  требования к воздуху рабочей зоны.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.007-76   |  ССБТ. Вредные вещества. Классификация

                    |  и общие требования безопасности.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.014-84   |  ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод опре-

                    |  деления концентрации вредных веществ

                    |  индикаторными трубками.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.018-86   |  ССБТ. Пожарная безопасность.

                    |  Электростатическая искробезопасность.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.019-79   |  ССБТ. Электробезопасность. Общие

                    |  требования и номенклатура видов защиты.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.044-89   |  ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и

                    |  материалов. Номенклатура показателей и

                    |  методы их определения.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.3.002-75   |  ССБТ. Переработка пластических масс.

                    |  Требования безопасности.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.3.030-83   |  ССБТ. Процессы производственные.

                    |  Общие требования безопасности.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.021-75   |  ССБТ. Системы вентиляционные.

                    |  Общие требования.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.028-76   |  ССБТ. Респираторы ШБ "Лепесток".

                    |  Технические условия.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 17.2.3.02-78  |  Охрана природы. Атмосфера. Правила ус-

                    |  тановления допустимых выбросов вредных

                    |  веществ промышленных предприятий.

---------------------------------------------------------------

                             - 3 -

ГОСТ 162-90        |  Штангенглубиномеры. Технические условия.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 166-89        |  Штангенциркули. Технические условия.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 427-75        |  Линейки измерительные металлические.

                    |  Технические условия.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 2874-82       |  Вода питьевая. Гигиенические требования

                    |  и контроль за качеством.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 7076-87       |  Материалы и изделия строительные.

                    |  Метод определения теплопроводности.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 7502-89       |  Рулетки измерительные металлические.

                    |  Технические условия.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 14192-77      |  Маркировка грузов.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 21204-83      |  Горелки газовые промышленные.

                    |  Общие технические требования.

                    |  Классификация, маркировка и хранение.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 25336-82Е     |  Посуда и оборудование лабораторные

                    |  стеклянные. Типы, основные параметры

                    |  и размеры.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 26433.1-89    |  Правила выполнения измерений.

                    |  Элементы заводского изготовления.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 27574-87      |  Костюмы женские для защиты от общих

                    |  производственных загрязнений и механи-

                    |  ческих воздействий.

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 27575-87      |  Костюмы мужские для защиты от общих

                    |  производственных загрязнений и механи-

                    |  ческих воздействий.

---------------------------------------------------------------

ТУ 6-09-4711-81    |  Кальций хлористый безводный.

                    |  Технические условия.

---------------------------------------------------------------

ТУ 25-1819-0021    |  Секундомеры механические.

                    |  Технические условия.

---------------------------------------------------------------

                              - 4 -

СНиП 2.04.05-91    |  Строительные нормы и правила.

                    |  Отопление, вентиляция и кондиционирова-

                    |  ние воздуха.

---------------------------------------------------------------

СНиП 11.26-76      |  Строительные нормы и правила.

                    |  Нормы проектирования. Кровли.

---------------------------------------------------------------

Сан ПиН 4630-88    |  Санитарные правила и нормы охраны

                    |  поверхности от загрязнений.

---------------------------------------------------------------

Сан ПиН 4946-89    |  Санитарные правила и нормы по охране

                    |  атмосферного воздуха и населенных мест.

---------------------------------------------------------------

СП 1042-73         |  Санитарные правила организации техно-

                    |  логических процессов и гигиенические

                    |  требования к производственному

                    |  оборудованию.

---------------------------------------------------------------

СН 3044-84         |  Санитарные нормы вибрации рабочих мест.

---------------------------------------------------------------

СН 3223-85         |  Санитарные нормы допустимых уровней

                    |  шума на рабочих местах.

---------------------------------------------------------------

СН 4088-86         |  Санитарные нормы микроклимата

                    |  производственных помещений.

---------------------------------------------------------------

РСН 356-91         |  Положение о радиационном контроле на

                    |  обЬектах строительства и предприятиях

                    |  стройиндустрии и стройматериалов

                    |  Украины.

---------------------------------------------------------------

     3. ТИПИ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

     3.1. Плити в залежності від наявності антипірену виготовля-

ються двох типів:

     - ПСБ-С  -  з антипіреном;

     - ПСБ    -  без антипірену.

     3.2. Плити в залежності від граничного значення густини

поділяються на марки 15, 25, 35 і 50.

                              - 5 -

     3.3. Номінальні розміри плит повинні бути, мм:

     - по довжині - від 800 до 5000 з інтервалом через 50;

     - по ширині  - від 500 до 1300 з інтервалом через 50;

     - по товщині - від  20 до  500 з інтервалом через 10.

     За домовленістю із споживачем допускається виготовлення

плит інших розмірів по довжині, ширині та товщині.

     3.4. Граничні відхилення від номінальних розмірів плит не

повинні перевищувати, мм:

       по довжині

     - для плит завдовжки до 1000

       включно                                    +- 5,0

     - для плит завдовжки понад

       1000 до 2000 включно                       +- 8,0

     - для плит завдовжки понад

       2000                                       +- 10,0

     по ширині

     - для плит завширшки до 1000

       включно                                    +- 5,0

     - для плит завширшки понад

       1000                                       +- 8,0

       по товщині

     - для плит завтовшки до 50

       включно                                    +- 2,0

     - для плит завтовшки понад

       50                                         +- 3,0

     3.5. Умовне позначення плит повинно складатися з літерного

позначення типу плити, цифрових позначень марки, розмірів по

довжині, ширині, товщині в міліметрах та позначення цього стан-

дарту.

                              - 6 -

     Приклад умовного позначення плит із спіненого полістіролу

з добавкою антипірену марки 25, завдовжки 1000, завширшки 700 і

завтовшки 100 мм:

             ПСБ-С-25-1000 х 700 х 100 ДСТУ Б В.2.7-8-94.

     4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

     4.1. Плити повинні відповідати вимогам цього стандарту і

виготовлятися за технологічним регламентом, затвердженим у

встановленому порядку.

     4.2.Для виготовлення плит застосовують полістирол, що має зда-

тність спінюватись і відповідає вимогам діючої нормативно-технічної

документації.

     4.3. Плити повинні мати правильну геометричну форму. Відхилен-

ня від прямолінійності грані плити не повинно перевищувати 3 мм на

500 мм довжини грані.

     Різниця довжин діагоналей не повинна перевищувати, мм:

     - в плитах завдовжки до 1000

       включно                                       5,0

     - в плитах завдовжки понад

       1000 і до 2000 включно                        7,0

     - в плитах завдовжки понад

       2000                                         13,0

     4.4. На поверхні плит не допускаються випуклості або запа-

дини завдовжки більше 50 мм, завширшки більше 3 мм і заввишки

(завглибшки) більше 5 мм.

     У плитах не допускається притуплення ребер і кутів завглиб-

шки більше 10 мм від вершини прямого кута і скоси по сторонах

притупленого кута завдовжки більше 80 мм.

     4.5. Показники фізико-механічних властивостей плит повинні

відповідати нормам, наведеним в таблиці 1.

                              - 7 -

     Таблиця 1

------------------------------------------------------------------

|    Найменування    |         Норма для плит марок              |

|     показників     |-------------------------------------------|

|                    |    15    |    25    |   35     |   50     |

|----------------------------------------------------------------|

|Густина, кг/м3      |  До 15   | Від 15,1 | Від 25,1 | Від 35,1 |

|                    |          |  до 25,0 |  до 35,0 |  до 50,0 |

|----------------------------------------------------------------|

|Міцність на стиск   |   0,05   |   0,10   |   0,16   |   0,20   |

|при 10% лінійній    |          |          |          |          |

|деформації, МПа,    |          |          |          |          |

|не менше            |          |          |          |          |

|----------------------------------------------------------------|

|Границя міцності при|   0,07   |   0,18   |   0,25   |   0,35   |

|згині, МПа, не менше|          |          |          |          |

|----------------------------------------------------------------|

|Теплопровідність у  |   0,042  |  0,039   |   0,037  |   0,037  |

|сухому стані при те-|          |          |          |          |

|мпературі (25+-5) оC|          |          |          |          |

|Вт/(м.К.), не більше|          |          |          |          |

|----------------------------------------------------------------|

|Вологість плит, від-|  12      | 12       |  12      |  12      |

|вантажуваних спожи- |          |          |          |          |

|вачеві, %, не більше|          |          |          |          |

|----------------------------------------------------------------|

|Водопоглинання за   |   3,0    |  2,0     |   2,0    |   1,8    |

|24 год., % по об'єму|          |          |          |          |

|не більше           |          |          |          |          |

------------------------------------------------------------------

     4.6. При невідповідності плит хоча б по одному показнику да-

ної марки, крім густини, вони повинні бути віднесені до марки з

меншою густиною.

     4.7. Плити поставляють запакованими в пакети або в неупакова-

ному вигляді.

     Висота пакета не повинна перевищувати 0,9 м. При товщині  плит

більше 450 мм пакет формують із двох плит.

     Для закріплення плит в пакеті слід використовувати стрічку,

яка витримує навантаження на розрив не менше 200Н (по основі).

                              - 8 -

     4.8. На бічну грань плити або пакета слід нанести маркування

із зазначенням найменування підприємства-виготівника, типу і марки

плити.

     4.9. Транспортне маркування повинне виконуватися у відповід-

ності з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційних знаків:

"Захищати від вологи" і "Захищати від нагрівання".

     5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

     5.1. При виробництві й зберіганні плит можливе виділення лег-

ких речовин - незаполімерізованих домішок, які містяться у вихідній

сировині - в полістиролі, що спінюється (ізопентану, пентану і за-

лишкового монометру - стиролу).

     5.2. Полістирол, що спінюється, схильний до утворення електро-

статичних зарядів при недостатньому повітрообміні, що може бути

джерелом небезпеки, бо пил, який міститься в повітрі, створює ви-

бухонебезпечну суміш.

     5.3. Гранично допустимі концентрації (ГДК) парів легких речо-

вин, пилу полістиролу в повітрі робочої зони виробничих приміщень,

а також клас їх небезпеки у відповідності з ГОСТ 12.1.005 і ГОСТ

12.1.007 наведені в таблиці 2.

     Таблиця 2

------------------------------------------------------------------

|     Найменування речовин          |  ГДК  |   Клас небезпеки   |

|----------------------------------------------------------------|

| Стирол (мономер), мг/м3           | 30/10 |         3          |

|----------------------------------------------------------------|

| Ізопентан,  мг/м3                 |  300  |         4          |

|----------------------------------------------------------------|

| Пентан,  мг/м3                    |  300  |         4          |

|----------------------------------------------------------------|

| Пил полістиролу,  г/м3            | 27,5  |         3          |

------------------------------------------------------------------

     5.4. Концентрацію шкідливих речовин в повітрі робочої зони

слід визначати у відповідності з вимогами ГОСТ 12.1.005 і

ГОСТ 12.1.014 і за Методичними вказівками МУ 1993-79 "Газохрома-

тографическое определение стирола, окиси углерода, этана, метана,

                              - 9 -

этилена, ацетилена, изопентана в воздухе производственных поме-

щений".

     5.5. Плити повинні виготовлятися при дотриманні температурного

режиму і технологічних параметрів у приміщеннях, обладнаних при-

пливно-витяжною вентиляцією згідно з ГОСТ 12.4.021 і СНиП 2.04.05.

     5.6. При виробництві плит необхідно дотримуватись вимог сані-

тарних правил організації технологічних процесів і вимог гігієни

до виробничого устаткування згідно з ГОСТ 12.3.002, СП 1042-73,

СН 3044-84, СН 3223-85, СН 4088-86.

     5.7. Експлуатація електроустановок і  електроприладів  повинна

здійснюватись згідно з ГОСТ 12.1.019.

     Устаткування, комунікації і ємкості повинні бути заземлені від

статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018 і ПУЭ-76.

     5.8. Плити з пінополістиролу згідно з вимогами ГОСТ 12.1.044

належать до групи горючих матеріалів середньої займистості.

     5.9. Плити типу ПСБ-С здатні до самостійного горіння не більше

4 с.

     5.10. Температура займання плит - (74 +- 10) оС.

     5.11. При займанні плит їх гасять розпиленою водою зі змочува-

чами. Гасіння пожежі в приміщеннях проводять в ізолюючих протига-
  1   2   3   4Схожі:

Державний стандарт України Будівельні матеріали iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали суміші бетонні методи випробувань
Науково-дослідним, проектно-конструк-торським і технологічним інститутом бетону та залізобетону
Державний стандарт України Будівельні матеріали iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали добавки для бетонів методи визначення ефективності
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию
Державний стандарт України Будівельні матеріали iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации
Державний стандарт України Будівельні матеріали iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации
Державний стандарт України Будівельні матеріали iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло з низькоемісійним твердим покриттям технічні умови дсту б в 7-115-2002
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве
Державний стандарт України Будівельні матеріали iconДержавний стандарт україни будівельні матеріали цементи
Державним концерном "Укрцемент" та державним підприємством "Орган з сертифікації цементів сепроцем" (Бабіч М. В., Салдугей М. М.,...
Державний стандарт України Будівельні матеріали iconДержавний стандарт україни будівельні матеріали суміші асфальтобетонні І асфальтобетон дорожній та аеродромний технічні умови
Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом (хнаду), Національним транспортним університетом (нту) І державним дорожнім...
Державний стандарт України Будівельні матеріали iconДержавний стандарт україни будівельні матеріали добавки активні мінеральні для цементів методи випробувань дсту б в 7-100-2000 (гост 25094-94)
Державним інститутом цементної промисловості (ниицемент) І державним проектним та науково-дослідним інститутом цементної промисловості...
Державний стандарт України Будівельні матеріали iconПоложення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «гранітні будівельні матеріали» (нова редакція) м. Донецьк 2012 рік загальні положення
Публічного акціонерного товариства «гранітні будівельні матеріали» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Державний стандарт України Будівельні матеріали iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України (від 23 листопада 2011 р. №1392)
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи