Загальні положення icon

Загальні положенняНазваЗагальні положення
Дата конвертації25.08.2014
Розмір141.06 Kb.
ТипДокументи
джерело


ПРОЕКТ

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з ветеринарної практики
Загальні положення

1.Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (далі – Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України „Про ветеринарну медицину”, „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, інших актів законодавства.

2. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарської діяльності, що зареєстровані у встановленому законодавством порядку як юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які проводять господарську діяльність з ветеринарної практики, а також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють зазначену вище діяльність.

3. Відповідно до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ветеринарна практика як вид господарської діяльності підлягає ліцензуванню.

4. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:

ветеринарна практика – діяльність з надання послуг, пов’язаних з профілактикою, клінічною діагностикою та лікуванням хвороб тварин і консультуванням з питань ветеринарної медицини, яка провадиться закладами ветеринарної медицини, у тому числі лікарями ветеринарної медицини, державними установами ветеринарної медицини;

протиепізоотичні заходи - організаційно-господарська та спеціальна ветеринарно-санітарна діяльність, у тому числі профілактична і діагностична, спрямована на запобігання заразним хворобам тварин, їх виявлення та ліквідацію;

спеціалісти ветеринарної медицини - лікарі та фельдшери ветеринарної медицини, бакалаври та магістри ветеринарної медицини, які мають відповідний диплом та здійснюють діяльність з профілактики, оздоровлення, клінічної діагностики і лікування тварин;

зона обслуговування - умовно визначена адміністративна територія (району, селища, міста, населеного пункту), за місцем здійснення спеціалістами ветеринарної медицини протиепізоотичних заходів, яка визначається начальником лікарні ветеринарної медицини району (міста) і погоджується головним державним інспектором ветеринарної медицини району (міста).

5. Відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Державним комітетом ветеринарної медицини України делеговані повноваження щодо ліцензування господарської діяльності з ветеринарної практики головному управлінню ветеринарної медицини в АР Крим, головним управлінням ветеринарної медицини в областях, містах Києві та Севастополі.

6. Ліцензія є єдиним документом, який дає право ліцензіату на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики протягом визначеного строку та за умови виконання ним Ліцензійних умов.
^ Організаційні вимоги

7. Суб’єкт господарювання при здійсненні господарської діяльності з ветеринарної практики повинен дотримуватись вимог:

Законів України:

- „Про ветеринарну медицину”;

- „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

- Інших нормативно-правових актів що регламентують діяльність з проведення ветеринарних послуг у сфері ветеринарної медицини.

8. Господарську діяльність з ветеринарної практики можуть провадити юридичні або фізичні особи – спеціалісти ветеринарної медицини на підставі ліцензії, при наявності відповідної до своєї діяльності матеріально-технічної бази та за умови виконання ними кваліфікаційних, організаційних а також інших спеціальних вимог передбачених цими Ліцензійними умовами.

9. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність з ветеринарної практики, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою (додаток 1) про видачу ліцензії.

У разі необхідності переоформлення ліцензії та отримання дубліката ліцензії суб'єкт господарювання подає до органу ліцензування заяву у довільній формі із зазначенням підстав для переоформлення ліцензії та видачі дубліката ліцензії.

10. У разі створення суб’єктом господарювання відокремлених філій до органу ліцензування в установленому порядку надається заява (додаток 2) для отримання копії ліцензії.

Копія ліцензії – документ що засвідчує право філії на провадження діяльності зазначеної в ліцензії. Копія ліцензії являє собою ксерокопію ліцензії на зворотній стороні якої зазначено адреса (місцезнаходження) філії, дата її видачі, скріплена печаткою і підписом керівника органу ліцензування або його заступника.
^ Матеріально-технічна база

11. Суб’єкти господарювання (юридичні та фізичні особи) здійснюють свою діяльність з ветеринарної практики в приміщені які за рівнем забезпечення матеріально-технічної бази поділяють на: клініки ветеринарної медицини; амбулаторії ветеринарної медицини; пункти ветеринарної медицини.

^ Клініка ветеринарної медицини – створений юридичними чи фізичними особами лікувальний заклад ветеринарної медицини для надання лікувально-профілактичної допомоги тваринам, проведення клінічних досліджень. Лікування тварин в клініці ветеринарної медицини здійснюється амбулаторно або стаціонарно.

Клініки ветеринарної медицини, з метою надання сервісного обслуговування також можуть організовувати в своєму складі готелі для тварин, косметичні салони (та інше).

У разі виникнення інфекційних захворювань в господарствах різної форми власності спеціалісти ветеринарної медицини клініки можуть здійснювати в зоні обслуговування карантинні та інші ветеринарно-санітарні заходи.

^ Амбулаторія ветеринарної медицини – створений юридичними чи фізичними особами лікувальний заклад ветеринарної медицини для надання лікувально-профілактичної допомоги тваринам, надання амбулаторного лікування тварин та здійснення профілактичних заходів.

^ Пункт ветеринарної медицини – створений юридичними чи фізичними особами лікувальний заклад ветеринарної медицини для обслуговування тваринництва населення в умовах господарств різної форми власності.

12. Надання послуг спеціалістами ветеринарної медицини клінік та амбулаторій ветеринарної медицини проводиться стаціонарне, в умовах цього лікувального закладу, або виїзне в умовах господарств різної форми власності.

13. Спеціалістами ветеринарної медицини пунктів ветеринарної медицини надаються ветеринарні послуги лише в умовах господарств різної форми власності.

14. В залежності від обраних видів надання послуг лікувальні заклади облаштовують спеціалізованими кімнатами (приміщеннями), обладнанням та інструментами, а їх кількість повинна відповідати об’єму та видам робіт що проводить відповідний лікувальний заклад.

15. За належністю використання приміщень їх умовно поділяють на такі зони:

Адміністративна зона – приміщення де знаходяться службово-побутові кімнати;

Амбулаторна зона – приміщення в яких розташована реєстратура, кімната спеціалістів (робочі кабінети), маніж, діагностичний кабінет, кімнати для зберігання медикаментів, біопрепаратів, медичних інструментів, стерилізаційна.

Зона стаціонарних приміщень – приміщення для утримання хворих тварин, інвентарна, для зберігання фуражу (фуражна).

Ізолятор - приміщення для утримання інфекційно-хворих тварин, приміщення для проведення лікувальних процедур інфекційних хвороб.

Допоміжна зона – приміщення для проведення лабораторно-діагностичних досліджень, косметичні салони для тварин, та інші.

16. Матеріально-технічна база лікувальних установ повинна відповідати наступним мінімальним вимогам:

16.1. пункти ветеринарної медицини повинні бути забезпечені робочим кабінетом спеціаліста; кімнатою для зберігання медикаментів, біопрепаратів, медичних інструментів; кімнатою (стерилізаційна) для проведення стерилізації спецодягу, інструментів і матеріалів; побутові кімнати;

16.2. амбулаторії ветеринарної медицини крім зазначеного в пункті 16.1 повинні бути додатково забезпечені кімнатою реєстратури, манежем, приміщення для проведення лікувальних процедур (операційна);

16.3. клініки ветеринарної медицини крім зазначених у пунктах 16.1 та 16.2 облаштовують приміщенням для утримання хворих тварин, інвентарною кімнатою та ізолятором.

17. Лікувальні заклади повинні мати наступний мінімальний перелік обладнання та інструментів:

 • стіл для огляду та проведення терапевтичних маніпуляцій;

 • стерилізатор;

 • стетофонендоскоп;

 • шафа для зберігання ветеринарних препаратів;

 • бактерицидна лампа;

 • термометр;

 • ваги для тварин;

 • сухожарові шафи;

 • сейф / металева шафа для зберігання отруйних / сильнодіючих речовин.

18. Спеціалізовані кабінети (ренгенкабінет, кабінет ультразвукової діагностики,) облаштовуються обладнанням у відповідності до технічних паспортів (інструкцій) з використання даних приладів, та мати комплект витратних матеріалів.

19. Приміщення, у яких перебувають тварини, повинні бути ізольованими від інших зон, мати окремий вхід і бути обладнаними системою вентиляції повітря та теплопостачанням. При вході в приміщення облаштовують дезкилимок.

20. Карантинні приміщення, та приміщення де утримуються тварини хворі на інфекційні хвороби повинні виключати можливість самостійного виходу ізольованої тварини.

21. Лікувальні заклади розміщують в спеціальних або пристосованих нежитлових приміщеннях, які повинні бути забезпечені електро- водопостачанням та системою каналізації.

22. Територія клініки ветеринарної медицини та амбулаторії ветеринарної медицини повинна бути огороджена суцільним парканом.

23. Забороняється розміщувати клініки ветеринарної медицини та амбулаторії ветеринарної медицини в житлових приміщеннях, в місцях віддалених менше 200 метрів від прилеглих до територій майданчиків дитячих садків, об’єктів громадського харчування, приміщень санітарно-курортних закладів.
^ Кваліфікаційні вимоги до суб'єктів господарювання, що здійснюють ветеринарну практику

24. Для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, суб'єкт підприємницької діяльності – фізична особа повинен мати спеціальну освіту спеціаліста ветеринарної медицини, а юридична особа - в своєму складі спеціалістів ветеринарної медицини.

25. Особи, які безпосередньо займаються ветеринарною практикою повинні мати відповідну спеціальну освіту, яка підтверджується диплом державного зразка за спеціальністю ветеринарна медицина, що виданий навчальним закладом І - IV рівня акредитації (згідно Закону України “Про освіту”).

26. Спеціалісти ветеринарної медицини відповідно до чинного законодавства не рідше ніж один раз на 5 років повинні проходити підвищення кваліфікації. Документом що підтверджує проходження курсів підвищення кваліфікації є свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації виданий інститутом післядипломного навчання.

27. Суб'єктам господарювання, забороняється допускати до здійснення господарської діяльності з ветеринарної практики осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам установленими пунктами 25 та 26 цих Ліцензійних умов.
^ Обов’язки суб’єктів господарювання

з приватної ветеринарної практики
28. Суб’єкти підприємницької діяльності при здійсненні господарської діяльності з ветеринарної практики у своїй роботі повинні:

- забезпечувати виконання заходів щодо охорони території від занесення збудників особливо небезпечних хвороб тварин;

- проводити амбулаторне і стаціонарне лікування тварин з забезпеченням належного, ефективного та безпечного застосування ветеринарних препаратів;

- здійснювати заходи унеможливлення перенесення хвороб тварин через товари, засоби догляду за тваринами і супутні об’єкти;

- вивчати епізоотичний і ветеринарно-санітарний стан, аналізувати причини захворювання, падежу та неплідності тварин, рекомендувати заходи щодо їх профілактики;

- при підозрі на гостроінфекційні захворювання – приймати відповідні заходи і терміново повідомляти головного державного інспектора району (міста);

- при встановленні випадків заразних хвороб чи появі підозри на наявність особливо небезпечних хвороб тварин давати вказівки власникам тварин або тваринницької продукції про тимчасові обмеження або заборону переміщення тварин, сировини, кормів тваринного походження, їх реалізацію, використання для споживання продуктів тваринництва, а також переробку тваринницької сировини що не відповідає ветеринарно-санітарним вимогам;

- складати акти про порушення власниками тварин або тваринницької продукції чинного законодавства та подавати їх головному державному інспектору ветеринарної медицини району, міста для притягнення винних до відповідальності;

- використовувати в своїй роботі ветеринарні препарати та медикаменти що зареєстровані в Україні;

- неухильно дотримуватись виконання чинних нормативних актів по боротьбі з хворобами тварин, зберіганню біопрепаратів і медикаментів (засобів захисту тварин);

- здійснювати заходи, спрямовані на захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;

- вести облік хвороб і загибелі тварин;

- у разі проведення лікувально-профілактичних та ветеринарно-санітарних заходів, у визначеному порядку подавати звіти та оперативну інформацію;

- здійснювати патолого-анатомічні розтини загиблих тварин, давати відповідні висновки, складати акти або протоколи розтину та давати вказівки власникам щодо порядку захоронення або утилізації трупів;

- організовувати доставку паталогічного матеріалу (відповідно до вимог безпеки) в лабораторію ветеринарної медицини для проведення лабораторних досліджень з метою своєчасної діагностики хвороб тварин та оцінки якості продуктів тваринного походження, кормів і води;

- додержуватися вимог законів і нормативно-правових актів з питань ветеринарної медицини та охорони праці.

29. Для проведення лабораторних (вірусологічних, бактеріологічних, хіміко-токсикологічних, патолого-анатомічних, гістологічних, паразитологічних, радіологічних та інших) досліджень, з метою діагностики хвороб тварин суб'єкт господарської діяльності за власним вибором укладає угоду з однією з державних лабораторій ветеринарної медицини (районною, міською, обласною, міжобласною, зональною, республіканською АР Крим, або іншою акредитованою лабораторією).
^ Права спеціалістів з приватної ветеринарної практики

30. Суб’єкти господарювання з ветеринарної практики мають право:

- здійснювати профілактичні заходи, спрямовані на захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;

- приймати участь в епізоотичному розслідуванні кожного випадку появи нових осередків інфекційних і паразитарних хвороб тварин;

- при виникненні інфекційних хвороб тварин разом із фахівцями державної ветеринарної медицини і місцевими органами самоврядування проводити карантинні та інші ветеринарно-санітарні заходи щодо ліквідації вогнища інфекції;

- укладати договір з будь-якою акредитованою лабораторією ветеринарної медицини на проведення досліджень патматеріалу, за погодженням з головним державним інспектором ветеринарної медицини району (міста);

- складати акти про порушення власниками тварин або тваринницької продукції чинного законодавства та подавати їх головному державному інспектору ветеринарної медицини району (міста) для вжиття заходів реагування;

- надавати консультації власникам тварин в питаннях дотримання основних ветеринарно-санітарних правил та гігієнічних вимог щодо доїння, первинної обробки молока, миття і знезараження молочного посуду й особистої гігієни дояра, інструктаж власників тварин щодо правил профілактики та виявлення ознак хвороб, зокрема маститу;

- впроваджувати у власну ветеринарну практику досягнення науки і передового досвіду;

- інструктувати спеціалістів, які працюють під його контролем з питань лікувально-профілактичної роботи і періодично перевіряти дотримання ветеринарних правил, інструкцій, настанов;
^ Особливі умови до суб’єктів господарювання щодо здійснення ними протиепізоотичних заходів
31. Виконання обов’язкових або необхідних протиепізоотичних заходів здійснюються державними установами ветеринарної медицини, а також на договірних засадах суб’єктами господарювання які працюють за ліцензією на ветеринарну практику.

32. Право здійснення суб’єктами господарювання обов’язкових або необхідних протиепізоотичних заходів мають спеціалісти ветеринарної медицини, що визначаються головним державним інспектором ветеринарної медицини району (міста) на конкурсних засадах.

33. Спеціалісти ветеринарної медицини які мають намір здійснювати протиепізоотичні заходи повинні мати безперервний стаж роботи в лікувальній установі не менше 3 років.

34. Спеціалісти ветеринарної медицини, які на конкурсних засадах вибороли право здійснювати протиепізоотичні заходи укладають договір на проведення цих робіт з установою ветеринарної медицини.

35. Договір про виконання суб’єктами господарювання обов’язкових або необхідних протиепізоотичних заходів укладається з державною установою ветеринарної медицини на один рік.

36. Додатково у договорі може бути передбачено, що спеціалісти ветеринарної медицини, які здійснюють протиепізоотичні заходи у разі надання таких повноважень головним державним інспектором району, міста можуть:

- проводити ветеринарний перед забійний та після забійний огляд тварин за результатом якого видавати відповідні документи;

- досліджувати збірне молока на приймальних пунктах на наявність соматичних клітин щоденно та молоко від корів на скриті мастити, що належать постачальникам молока - не рідше одного разу на місяць.

^

Відповідальність спеціалістів з приватної ветеринарної практики


37. За порушення вимог законодавства з питань ветеринарної медицини; Ліцензійних умов щодо підприємницької діяльності; звітності перед держустановами; неякісне надання лікувальної допомоги тваринам, що її потребують, несвоєчасне здійснення ветеринарно-профілактичних заходів, діагностики інфекційних хвороб тварин і птиці, що створило реальну загрозу розповсюдження захворювань, або призвело до шкідливих наслідків - суб’єкти господарювання з ветеринарної практики несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.


Додаток 1

____________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВА

на видачу ліцензії

заявник ______________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи)

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові громадянина підприємця, серія і номер паспорту,

ким, і коли виданий, місце проживання)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Місце здійснення підприємницької діяльності______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

організаційно – правова форма __________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи __________________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи __________________________________________

розрахунковий рахунок № ________________________ в ____________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(банківські реквізити)

просить видати ліцензію на впровадження такого виду діяльності:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами провадження

підприємницької діяльності ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Підпис заявника _______________________________________________________________

„ ___” ________________ 200 __ р.

дата і номер реєстрації заяви „ ____” _____________ 200 __р. № ______________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________ __________ __________________________________

(посадова особа, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали та прізвище)


____________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВА

на видачу копії ліцензії

заявник ______________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи)

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові громадянина підприємця, серія і номер паспорту,

ким, і коли виданий, місце проживання)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Місце здійснення підприємницької діяльності______________________________________

_____________________________________________________________________________

організаційно – правова форма __________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи __________________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи __________________________________________

розрахунковий рахунок № ________________________ в ____________________________

_____________________________________________________________________________

(банківські реквізити)

просить видати ліцензію на впровадження такого виду діяльності:

_____________________________________________________________________________
З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами провадження

підприємницької діяльності ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Перелік філій, підрозділів(місце здійснення підприємницької діяльності)

 1. __________________________________________________________________________

 2. __________________________________________________________________________

 3. __________________________________________________________________________

 4. __________________________________________________________________________


Підпис заявника _______________________________________________________________

„ ___” ________________ 200 _____ р.

дата і номер реєстрації заяви „ _____” _______________ 200 ____р. № ________________
_______________________________ __________ __________________________________

(посадова особа, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали та прізвище)
Схожі:

Загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ЗВ’язокпром» м. Дніпропетровськ 2011 рік загальні положення
Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Принципів корпоративного управління, затверджених...
Загальні положення iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства «закарпаттягазбуд» м. Мукачево 2011р. Загальні положення
Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства та Принципів корпоративного управління,...
Загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «атп-11210» м. Жовті Води 2011 рік загальні положення
Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Принципів корпоративного управління, затверджених...
Загальні положення iconЗагальні положення
Це Положення про Загальні збори акціонерів (далі – Положення) визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення...
Загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «тернобуддеталь» м. Тернопіль 2011 рік загальні положення > Це Положення Про загальні збори публічного
Це Положення "Про загальні збори публічного акціонерного товариства «Тернобуддеталь» (далі Положення) розроблено відповідно до Закону...
Загальні положення iconПоложення про Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства „ комінтернівський райпостач загальні положення
Це Положення про Загальні збори акціонерів розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного...
Загальні положення iconПоложення про загальні збори приватного акціонерного товариства «газінвест» 2011 рік загальні положення положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Газінвест»
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Газінвест» (далі Положення) розроблено відповідно до...
Загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства південбудтранс м. Южноукраїнськ 2012 рік Загальні положення
Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами
Загальні положення iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства "ремторгустаткування" м. Київ 2011 рік загальні положення
Положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного...
Загальні положення iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства "ремторгустаткування" м. Київ 2011 рік загальні положення
Положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного...
Загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «прикордонник» 2011 рік І. Загальні положення
«Положення», «Загальні збори», «Товариство») розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Відкритого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи