Обласної держадміністрації icon

Обласної держадміністраціїНазваОбласної держадміністрації
Сторінка4/8
Дата конвертації19.01.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипІндивідуальний план
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8
1. /Регламетуюч_ документи/_нд_в_дуальний план ВХ 2010.doc
2. /Регламетуюч_ документи/В_ДОМ_СТЬ первинна атест.doc
3. /Регламетуюч_ документи/Внутр_шн_ хвороби.doc
4. /Регламетуюч_ документи/ДОКУМЕНТИ БАЗОВОГО КЕР_ВНИКА.doc
5. /Регламетуюч_ документи/Метод розробка для базових кер_вник_в.doc
6. /Регламетуюч_ документи/Перел_к практичних навичо1.doc
7. /Регламетуюч_ документи/Перел_к практичних навичо2.doc
8. /Регламетуюч_ документи/наказ 291.doc
Обласної держадміністрації
Відомість обліку результатів первинної атестації знань та практичних навичок лікарів-інтернів з фаху „Внутрішні хвороби” в базових лікувальних установах
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності
Програма з фаху «Внутрішні хвороби»
Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів
Перелік практичних навичок, якими лікарі-інтерни повинні оволодіти під час навчання в інтернатурі (1 рік навчання)
Перелік практичних навичок, якими лікарі-інтерни повинні оволодіти під час навчання в інтернатурі (2 рік навчання)
Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


(І рік навчання)


 1. Алкогольні ураження внутрішніх органів: клінічні варіанти, діагностичні критерії, диференційна діагностика, лікування.

 2. Атеросклероз. Основні принципи профілактики та лікування захворювання та його ускладнень.

 3. Гіпертонічна хвороба. Фактори ризику та шляхи попередження їх впливу на розвиток захворювання.

 4. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів. Профілактика ускладнень їх застосування.

 5. Загальні принципи екстреної медичної допомоги при гострих професійних отруєннях.

 6. Клінічні форми професійної патології, обумовлені впливом несприятливих факторів виробничого мікроклімату.

 7. Радіаційні і токсичні ураження внутрішніх органів.


(ІІ рік навчання)

 1. Вагітність та супутня патологія внутрішніх органів.

 2. Кислотозалежні захворювання. Особливості дієтичного лікування.

 3. Особливості немедикаментозного лікування сечових діатезів.

 4. Питні курорти України. Мінеральні води, їх внутрішнє застосування.

 5. Методи ЛФК при лікуванні терапевтичних хворих.

 6. Хвороби цивілізації. Паління. Атеросклероз. Ожиріння. Основні принципи профілактики ускладнень.

 7. Клінічні форми професійної патології, обумовлені впливом несприятливих факторів виробничого мікроклімату.Робочий день лікаря-інтерна


 • загальна тривалість робочого дня – 7 год. 12 хв.

 • ранкова конференція (підсумки чергувань, обговорення ситуації у відділенні) – 1 година,

 • курація хворих у палатах, ведення і заповнення історій хвороб, медичної документації – 4 години,

 • клінічний розбір хворого і/або семінар, контроль засвоєння матеріалу, робота в спеціалізованих кабінетах /або підсумки – 2 години.


*В окремих випадках, в залежності від ситуації, потреб регіону розпорядок робочого дня може змінюватись.


ЩОДЕННИК


Записи в щоденнику ведуться щоденно. В скороченому варіанті відображається інформація про роботу за день.

Щоденно проводиться опис одного хворого (скарги, анамнез, об‘єктивне та інструментальне обстеження, попередній діагноз). В послідуючих щоденниках коротко подається інформація про динаміку розвитку хвороби, виявлені патологічні зміни в даних обстеження з їх інтерпретацією. Дані про курируємих хворих заносяться в таблицю, яка виноситься на окремі аркуші щоденника в кінці кожного циклу. В щоденних заносяться кількість маніпуляцій, які інтерн виконав на протязі дня (в/в, в/м, пункції, розшифровка ЕКГ, ФКГ, загального аналізу сечі чи крові, т.п.). Лікарські засоби, які призначаються наводяться у латинській транскрипції з обов’язковим зазначенням дози, методу введення та тривалості курсу лікування. Сумарний звіт по практичним навичкам заповнюється в кінці кожного циклу (виносяться в звіт лише навички, якими лікар-інтерн оволодів, засвоїв чи ознайомився на цьому циклі навчання) та в кінці 1 року та 2 року навчання.


Список курируємих хворих
п/п

П.І.П. вік

Діагноз

План обстеження

План

лікування

Дані обстеження, що підтверджують діагноз

Результати лікуванняприклад оформлення щоденника


02.11.07.

8.00 – 8.30 Присутня на ранковій конференції в пульмонологічному

відділенні.

8.30 – 9.30 Провела аналіз отриманих результатів у курируємих хворих:

 • загальний аналіз крові – 4 (3-без патологічних змін; 1-L-12·109/л; ШОЕ 27 мм/год; п/я-12%);

 • загальний аналіз сечі – 2 (2- Ν);

 • ЕКГ – 5 (4-без патологічних змін; 1-миготлива аритмія, 120-85'. Гіпертрофія лівого шлуночка, порушення процесів реполяризації задньої стінки лівого шлуночку;

 • ЕхоКС – 4 (3-без патологічних змін; 1-легеневе серце, збільшення лівого передсердя, помірно зменшена ФВ (47%);

 • ФГОГК – 3 (1-посилення легеневого малюнку, корені фіброзні; 1-сегментарна пневмонія S4-5 справа, 1-легеневий малюнок підсилений та деформовані, корені фіброзні; тінь серця розширена - помірна гіпертрофія ЛШ);

 • Спірограма – 2 (1-без порушень ФЗД; 1- порушення функції зовнішнього дихання ІІ ст. за обструктивним типом. Проба з беродуалом позитивна.
  1. – 11.00. Описала госпіталізованого хворого:

Ромахно Віктор Володимирович, 40 р.

Скарги: на кашель з виділенням незначної кількості слизового харкотиння, біль в правій половині грудної клітини, що підсилюється на вдосі, задишку при незначному фізичному навантаженні, підвищення температури тіла до 38,5º, підвищеною пітливістю.

Анамнез захворювання: вважає себе хворим з 20.10.07 після загального переохолодження, коли підвищилась t тіла до 37,5ºС, з’явився кашель. Лікувався амбулаторно з приводу гострого бронхіту: приймав мукалтін, амброксол, найз. Стан погіршувався – наростала задишка, підвищувалась температура тіла. Хворий був госпіталізований у пульмонологічне відділення ПОКЛ для дообстеження та лікування.

Анамнез життя: ріс та розвивався в нормальних побутових умовах. Умови праці пов’язані з переохолодженнями. Вірусний гепатит, венеричні захворювання, туберкульоз, цукровий діабет заперечує. Алергологічний анамнез не обтяжений.

Об’єктивно: Загальний стан середнього ступеню важкості. Шкіра та видимі слизові оболонки бліді, дифузний ціаноз. Периферичні лімфовузли не збільшені, безболісні, рухомі. Набряків немає, t 37,7º;

ЧДР 21 за хв., грудна клітка нормастенічна. При перкусії – справа до ІІІ ребра притуплення легеневого звуку. При аускультації – справа дихання не вислуховується до ІІІ ребра, зліва – в нижніх відділах крепітація. Пульс 80 за хв., одинаків на обох руках. Серцева діяльність правильна, тони дещо приглушені ЧСС 80 за хв. АТ 125/70 мм рт ст. Язик вологий, чистий. Живіт м’який, безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Селезінка не пальпується. Симптом постукування негативний з обох сторін.

Рентгенографія ОГК (02.11.07.): лівостороння нижньодольова пневмонія. Двохсторонній ексудативний плеврит.


На підставі скарг, анамнестичних даних, даних об’єктивного обстеження та даних додаткових методів обстеження попередній діагноз: позагоспітальна нижньодольова пневмонія, ускладнена двобічним ексудативним плевритом ДН І ст.

План обстеження:

 1. Загальний аналіз крові

 2. Біохімічний аналіз крові

 3. Загальний аналіз сечі

 4. Глюкоза крові

 5. ЕКГ

 6. РГОГК

 7. Аналіз харкотиння

 8. Плевральна пункція (цитологія, посів)


План лікування:

  • Режим ІІ, стіл №15

  • Медикаментозне:

   1. Loxof 500,0 в/в крапельно № 5;

   2. Sol. Sulfocamphocaini 10% - 2 мл в/м 1 раз на добу № 5;

   3. Caps.Teotardi 0,2 по 1 капсулі через 12 годин;

   4. Sol. Diclofenac natrii 3,0 в/м один раз на день № 5;

   5. Sorbilacti 200,0 в/в крап. № 3;

   6. Lasix 2,0 в/в струменево в кінці крапельниці № 3;

   7. Lasolvani 2,0 в/в струменево № 5;

   8. Caps. Fluconazoli 0,05 по 1 капсулі 2 рази на добу (через 12 годин) № 5


11.00 – 13.00 Оглянула курируємих хворих:

Мороз І.М., 43 р. ХОЗЛ ІІ ст., період інфекційного загострення, ДН ІІ ст.

Гіпертонічна хвороба ІІ ст.

Сім’ян Г.В., 50 р. Бронхіальна астма, персистуючий перебіг важкого ст. тяжкості, період загострення. Емфізема легень, пневмосклероз ДН ІІІ ст. Хронічне легеневе серце субкомпенсоване, ХСН І ст.

Гулак І.Б., 48 р. Позагоспітальна правобічна осередкова S4- S5 пневмонія, затяжний перебіг ДН ІІ ст..


13.00 – 15.00 Семінар на тему: “Інтерстиціальні захворювання легень”.


Графік чергувань лікарів-інтернів на клінічних базах
(заочна частина)


Структурні підрозділи

Дата

Відмітка про виконання

Приймальне відділенняВідділення невідкладної допомогиШвидка допомога (БРІТ)Терапевтичне відділення
Клінічні та клініко-патанатомічні конференції


Дата

Тема

Висновок конференціїПриклад написання:
Дата

Тема конференції

Висновки конференції

1.

12.12.07

Клінічний розбір хворого В., 35 років.

Діагноз: Гострий інфекційно-алергічний міокардит, середнього ступеню важкості, вогнищева форма, СН ІІА, систолічний варіант ФК ІІІ ст.

В залежності від мети (установлення

діагнозу, корекція лікування, визначення

тактики ведення пацієнта,

працездатності) записати висновок.Лікар-інтерн _______________ / ________________________ /

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Назва_______________________________________________________________________________________________________________________________

Актуальність теми:__________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета дослідження:__________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Методи дослідження:________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результати:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назва заходу

КількістьУчасть в науково-практичних конференція, конгресах, з’їздах, симпозіумах


Участь в клінічних розборах


Наукові семінари з базовим керівником


Складено доповідей


Написано тез, статей1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Обласної держадміністрації iconПоложення про відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, розпорядженнями голови обласної...
Обласної держадміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної держадміністрації Хмельницької області (далі управління) є її структурним...
Обласної держадміністрації iconПоложення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації
Реєстру є: у районі – структурний підрозділ апарату районної держадміністрації, який утворюється головою місцевої держадміністрації,...
Обласної держадміністрації iconБажаємо Вам міцного здоров’я, благополуччя і щастя, успішного здійснення задумів, тепла і любові рідних та підтримки друзів
Перечинська міська рада щиро вітає із Днем народження заступника голови обласної держадміністрації Івана Івановича Качура
Обласної держадміністрації iconВідкриті міжнародні змагання з танцювального спорту Відкритий Кубок Житомирської області з танцювального спорту 2012 року
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної держадміністрації
Обласної держадміністрації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шановні колеги!
«Шкільний підручник суспільно-гуманітарного змісту з погляду учителя та громадськості»
Обласної держадміністрації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шановні колеги!
Суспільно-політичні умови, реалізації особистісного потенціалу представників етносів, що проживають на теренах Вінниччини
Обласної держадміністрації iconРозпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації
Головному управлінню праці та соціального захисту населення Харківської обласної держадміністрації
Обласної держадміністрації iconМіністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня
«Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний...
Обласної держадміністрації iconМіжнародна науково-практична конференція «методологічні засади художньо-творчого розвитку особистості в контексті міжкультурного спілкування в системі освіти»
У вінницькій області за підтримки управління освіти І науки Вінницької обласної держадміністрації було організовано та проведено...
Обласної держадміністрації iconРішення м. Луганськ № Про скасування статусу ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Віковий дуб-І»
«Про клопотання про скасування статусу ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Віковий дуб-І», експертний висновок Луганського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи