Обласної держадміністрації icon

Обласної держадміністраціїНазваОбласної держадміністрації
Сторінка5/8
Дата конвертації19.01.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипІндивідуальний план
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8
1. /Регламетуюч_ документи/_нд_в_дуальний план ВХ 2010.doc
2. /Регламетуюч_ документи/В_ДОМ_СТЬ первинна атест.doc
3. /Регламетуюч_ документи/Внутр_шн_ хвороби.doc
4. /Регламетуюч_ документи/ДОКУМЕНТИ БАЗОВОГО КЕР_ВНИКА.doc
5. /Регламетуюч_ документи/Метод розробка для базових кер_вник_в.doc
6. /Регламетуюч_ документи/Перел_к практичних навичо1.doc
7. /Регламетуюч_ документи/Перел_к практичних навичо2.doc
8. /Регламетуюч_ документи/наказ 291.doc
Обласної держадміністрації
Відомість обліку результатів первинної атестації знань та практичних навичок лікарів-інтернів з фаху „Внутрішні хвороби” в базових лікувальних установах
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності
Програма з фаху «Внутрішні хвороби»
Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів
Перелік практичних навичок, якими лікарі-інтерни повинні оволодіти під час навчання в інтернатурі (1 рік навчання)
Перелік практичних навичок, якими лікарі-інтерни повинні оволодіти під час навчання в інтернатурі (2 рік навчання)
Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів


Лікар-інтерн ______________________

Науковий керівник ______________________

Навчальна Програма

підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю

«Внутрішні хвороби»


 1. Організація терапевтичної допомоги населенню.

  1. Основи законодавства про охорону здоров’я в Україні. Основні директивні документи, що визначають діяльність органів та установ охорони здоров’я.

  2. Загальні питання організації медичної допомоги населенню України. Принципи роботи лікувально - поліклінічних закладів. Стаціонарна та амбулаторна терапевтична допомога.

  3. Функціональні обов’язки дільничного лікаря-терапевта. Оформлення медичної документації. Статистична звітність. Санітарно-освітня робота.

  4. Профілактичні та реабілітаційні державні програми. Реабілітація терапевтичних хворих.

  5. Денні стаціонари та стаціонари вдома як сучасні форми надання терапевтичної допомоги населенню. Наступність у роботі підрозділів терапевтичної служби.

  6. Диспансеризація. Планування, аналіз ефективності.

  7. Принципи лікарсько-трудової експертизи. Експертиза тимчасової та постійної втрати працездатності.

  8. Стандарти діагностики і лікування. Застосування принципу доказовості у внутрішній медицині.


02. Хвороби органів дихання та професійні хвороби.

02.01. Методи обстеження хворих з патологією органів дихання. Функціональна діагностика. Лабораторні та рентгенологічні методи дослідження.

02.02. Гострі респіраторні захворювання. Клінічна картина та діагностика основних форм і ускладнень. Лікування. Профілактика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

02.03. Хронічне обструктивне захворювання легень. Класифікація. Критерії бронхіальної обструкції. Програми лікування. Покази до госпіталізації. Реабілітаційна терапія.

02.04. Пневмонії. Класифікація. Нові підходи до лікування.

02.05. Рак легень.

02.06. Хвороби плеври. Плеврити. Пневмоторакс. Діагностика, методи невідкладної допомоги. Покази до плевральної пункції та дренування порожнини плеври.

02.07. Нагнійні захворювання легень. Абсцес легень. Бронхоектатична хвороба. Емпієма плеври.

02.08. Інтерстиціальні захворювання легень. Фіброзуючі альвеоліти.

02.09. Саркоїдоз органів дихання.

02.10. Паразитарні та грибкові захворювання легень.

02.11. Синдром нічного апное.

02.12. Дихальна недостатність. Класифікація. Діагностичні критерії.

02.13. Легеневе серце. Класифікація легеневої гіпертензії. Тромбоемболія легеневої артерії. Критерії діагнозу. Комплексне лікування. Інтенсивна терапія. Профілактика.

02.14. Приступ бронхіальної астми. Астматичний статус.

02.15. Легенева кровотеча. Діагностика. Тактика лікаря. Невідкладна допомога.

02.16. Гостра дихальна недостатність (в т.ч. гострий стеноз, ларинготрахеїт тощо)

02.17. Спонтанний пневмоторакс.

02.18. Муковісцидоз.

02.19. Імунотропний вплив вірусів і бактерій. Опортуністичні інфекції. Вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему. Методи імунопрофілактики. Методи раціональної антибіотикотерапії.

02.20. Особливості перебігу і лікування захворювань органів дихання у вагітних, хворих похилого та старечого віку.

02.21. Клінічна фармакологія основних груп препаратів, що застосовуються в лікуванні захворювань органів дихання.

02.22. Нетрадиційні методи лікування в лікуванні захворювань бронхолегеневої системи.

02.23. Професійні легеневі хвороби. Пневмоконіози. Пилові бронхіти. Екзогенні альвеоліти. Діагностика. Експертиза непрацездатності.

02.24. Вібраційна хвороба. Хвороби, викликані переохолодженням.


03. Хвороби серцево-судинної системи.

03.01. Методи обстеження при серцево-судинній патології. Значення лабораторних та інструментальних методів обстеження в діагностиці захворювань.

03.02. Основи електрокардіодаігностики, методика проведення, основні електрокардіографічні синдроми при захворюваннях серцево-судинної системи, їх значення.

03.03. Артеріальні гіпертензії. Есенціальна артеріальна гіпертензія. Загальні принципи терапії.

03.04. Вторинні артеріальні гіпертензії. Гіпертензивні кризи. Загальні принципи терапії. Невідкладна допомога.

03.05. Клінічна фармакологія антигіпертензивних засобів.

03.06. Атеросклероз. Сучасні погляди на проблему. Принципи лікування та профілактика.

03.07. Клінічна фармакологія основних груп препаратів, що застосовуються при лікуванні хворих з атеросклерозом.

03.08. Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія. Діагностика, диференційна діагностика, лікування. Реабілітація.

03.09. Гострий коронарний синдром. Нестабільна стенокардія. Інфаркт міокарда. Діагностика, диференційна діагностика. Ускладнення. Невідкладна допомога. Лікування. Реабілітація.

03.10. Інтенсивна терапія і реанімація при захворюваннях серця. Зупинка кровообігу та дихання. Раптова серцева смерть. Причини. Діагностика. Тактика лікаря. Методи оживлення. Реабілітація.

03.11. Основні групи та клінічна фармакологія засобів, що використовуються при лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця.

03.12. Особливості ведення і реабілітації хворих після кардіохірургічних втручань.

03.13. Патологічні порушення діяльності серцево-судинної системи в перименопаузальному періоді.

03.14. Захворювання серцево-судинної системи у вагітних. Тактика лікаря. Методи профілактики.

03.15. Соматоформна вегетативна дисфункція. Критерії діагнозу. Лікування. Профілактика.

03.16. Хвороби міокарда. Міокардити. Міокардіофіброз.

03.17 Кардіоміопатії.

03.18. Інфекційний ендокардит. Сучасні особливості перебігу. Диференційна діагностика. Тактика лікування.

03.19. Захворювання перикарду.

03.20. Вроджені вади серця. Тактика лікаря-терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансеризація

03.21. Порушення збудливості. Фібриляція та тріпотіння передсердь. Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування.

03.22. Порушення збудливості. Шлуночкова екстрасистолія. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія. Фібриляція шлуночків. Асистолія. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування.

03.23. Блокади серця.

03.24. Лікування окремих форм порушень серцевого ритму та провідності. Клінічна фармакологія антиаритмічних, антитромботичних, антитромбоцитарних препаратів.

03.25. Серцева недостатність. Класифікація (клінічні стадії, варіанти, функціональні класи за критеріями NYНА). Особливості лікування.

03.26. Гостра серцева недостатність. Серцева астма. Набряк легень. Тактика лікаря-терапевта. Діагностика. Алгоритми лікування.

03.27. Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс). Кардіогенний шок. Фатальні порушення серця та провідності.

03.28. Особливості перебігу серцево-судинних захворювань у хворих похилого та старечого віку.


04. Ревматичні хвороби.

04.01. Методи обстеження хворих з ревматичними захворюваннями. Лабораторна біохімічна, імунологічна діагностика. Рентгенологічні та ультразвукові методи дослідження серця і суглобів. ЕКГ, Ехо-кардіографія.

04.02. Ревматична лихоманка. Класифікація. Діагностичні критерії. Методи лікування. Первинна та вторинна профілактика.

04.03. Хронічна ревматична хвороба серця. Діагностика. Лікування. Набуті вади серця. Тактика лікаря-терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансеризація.

04.04. Захворювання суглобів. Ревматоїдний артрит. Класифікація. Діагностичні критерії. Сучасні методи лікування. Експертиза непрацездатності.

04.05. Спондилоартрити. Анкілозуючий спондилоартрит. Псоріатичний артрит. Реактивні поліартрити. Хвороба Рейтера.

04.06. Дрібнокристалічні артропатії. Подагра. Хондрокальциноз.

04.07. Остеоартроз. Клінічні варіанти. Критерії діагнозу. Базисна терапія. Хондростимулятори. Профілактика.

04.08. Системні захворювання сполучної тканини. Системний червоний вовчак. Системні васкуліти. Вузликовий периартеріїт. Диференційно-діагностичні критерії. Сучасні програми лікування.

04.09. Системна склеродермія. Дерматоміозит (поліоміозит). Паранеопластичні артропатії.

04.10. Гострий біль (біль голови, у шиї, у спині, у м’яких тканинах).

04.11. Клінічна фармакологія імуномодулюючих та протизапальних препаратів.

04.12. Особливості перебігу ревматичних захворювань у хворих похилого та старечого віку.


05. Хвороби органів травлення.

05.01. Методи обстеження хворих з патологією органів травлення. Діагностичні можливості візуальних методів дослідження (рентгенологічних, сонографічних). Інтрагастральна рН-метрія. Методи дослідження мікробіоценозу дигестивного тракту та гелікобактеріозу.

05.02. Хвороби стравоходу. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Ахалазія кардії.

05.03. Функціональна шлункова диспепсія. Гастрити. Дуоденіти.

05.04. Виразкова хвороба. Основні методи лікування. Хвороби оперованого шлунка.

05.05. Рак стравоходу. Рак шлунку. Діагностика передракових станів в гастроентерології.

05.06. Захворювання біліарної зони. Хронічний некаменевий холецистит. Жовчнокам’яна хвороба.

05.07. Синдром холестазу. Диференційний діагноз жовтяниць.

05.08. Хвороби печінки. Хронічні гепатити. Алкогольна хвороба печінки. Алкогольна кома. Діагностика. Тактика лікаря. Прогноз.

05.09. Цирози печінки. Гепатоцелюлярна недостатність. Синдром портальної гіпертензії.

05.10. Печінкова кома. Печінкова енцефалопатія. Діагностика. Тактика.

05.11. Хвороби підшлункової залози. Хронічний панкреатит. Зовнішньосекреторна панкреатична недостатність.

05.12. Хвороби кишок. Глютенова ентеропатія. Целіакія. Синдром надлишкового бактеріального росту.

05.13. Функціональна кишкова диспепсія. Синдром подразненої кишки.

05.14. Неспецифічний виразковий коліт. Хвороба Крона.

05.15. Злоякісні пухлини гепатобіліарної системи. Рак підшлункової залози. Рак кишківника.

05.16. Інтенсивна терапія при захворюванях органів травлення. Внутрішні кровотечі в гастроентерології.

05.17. Синдром «гострого живота». Кров у випорожненні.

05.18. Особливості клініки та лікування захворювань органів травлення у хворих похилого та старечого віку.

05.19. Клінічна фармакологія препаратів, що застосовують при лікуванні пацієнтів із захворюваннями органів травлення.


06. Хвороби нирок.

06.01. Методи обстеження при патології нирок.

06.02. Хронічна хвороба нирок. Поняття. Класифікація. Тактика.

06.03. Гломерулонефрит: гострий, швидкопрогресуючий, хронічний. Діагностичні критерії. Лікування. Соціально-професійна реабілітація хворих.

06.04. Нефротичний синдром. Диференційна діагностика. Патогенетична і симптоматична терапія.

06.05. Хронічний пієлонефрит. Диференційний діагноз, лікування. Основні принципи антибактеріальної терапії. Амбулаторний нагляд та протирецидивна терапія. Нефролітіаз.

06.06. Нефропатія вагітних.

06.07. Гостра ниркова недостатність. Хронічна ниркова недостатність. Інтенсивна терапія при захворюваннях нирок.

06.08. Гостра затримка сечі. Ниркова еклампсія.

06.09. Особливості перебігу та лікування хвороб нирок у хворих похилого та старечого віку


 1. Клінічна алергологія.

  1. Принципи діагностики алергічних захворювань (алергологічний анамнез, елімінаційні проби, провокаційні тести, лабораторні, інструментальні методи дослідження).

  2. Бронхіальна астма. Анафілактичний шок. Сучасні підходи до класифікації, діагностики, лікування.

  3. Алергічний риніт. Атопічний дерматит. Полінози. Кропив’янка. Набряк Квінке. Харчова алергія.

  4. Інтенсивна терапія і реанімація при алергічних захворюваннях. Передвісники гострих алергічних реакцій.

  5. Гострі алергічні реакції. Медикаментозна хвороба.

  6. Гостра шкірна висипка. Токсикодермії. Основні діагностичні критерії сифілісу.

  7. Основні принципи лікування алергічних хвороб. Специфічна гіпосенсибілізація. Антигістамінові засоби, глюкокортикоїдна терапія, нестероїдні стабілізатори клітинних мембран, антагоністи лейкотрієнових рецепторів, інгібітори протеолізу. Профілактика алергічних хвороб.


08. Хвороби органів кровотворення.

08.01. Клініко-лабораторні методи обстеження гематологічних хворих. Нормативи показників периферичної крові. Тлумачення патологічних змін в аналізі крові, мієлограмі.

08.02. Анемії. Класифікація. Діагностичні критерії. Сучасні методи лікування. Первинна та вторинна профілактика анемій.

08.03. Гемобластози. Класифікація. Діагностичні критерії. Тактика терапевта.

08.04. Геморагічні захворювання і синдроми. Лабораторна та клінічна діагностика порушень гемостазу. Методи діагностики. Тактика лікування.

08.05. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові. Методи експрес-діагностики. Основні клініко-патогенетичні варіанти. Тактика терапевта.

08.06. Лімфаденопатії. Класифікація. Діагностичні критерії. Лікарська тактика, вимоги до біопсії лімфатичних вузлів. Лейкемоїдні реакції. Лейкопенії. Агранулоцитоз. Тактика терапевта.

08.07. Кровотечі та крововтрата. Показання, правила та техніка переливання компонентів крові та кровозамінників.


09. Хвороби ендокринної системи та обміну речовин.

09.01. Методи обстеження хворих з ендокринною патологією.

09.02. Хвороби гіпофіза та гіпоталамуса. Гіпоталамічний синдром. Гіпоталамо-гіпофізарна кахексія. Акромегалія. Хвороба Іценко-Кушинга. Гіперпролактинемія. Діагностика. Нецукровий діабет. Принципи лікування.

09.03. Хвороби щитоподібної залози. Дифузний токсичний зоб. Гіпотиреоз. Тиреоїдити. Діагностика. Принципи лікування. Мікседематозна кома.

09.04. Цукровий діабет. Особливості перебігу інсулінзалежного цукрового діабету. Ускладнення. Діабетичні мікро- і макроангіопатії. Діабетичні нейропатії. Комплексне лікування. Профілактика.

09.05. Коми при цукровому діабеті. Діагностика. Тактика лікаря. Невідкладна допомога.

09.06. Захворювання наднирників. Хвороба Аддісона. Синдром Іценко-Кушинга. Первинний альдостеронізм. Феохромоцитома. Діагностика. Принципи лікування.

09.07. Інтенсивна терапія і реанімація при ендокринних захворюваннях. Тиреотоксичний криз. Гостра недостатність наднирникових залоз.

09.08. Ожиріння. Метаболічний синдром Х. Діагностика. Тактика терапевта.

09.09. Клімакс. Патологічний клімакс. Остеопенічний синдром. Остеопороз. Діагностика. Тактика терапевта.


 1. Інтенсивна терапія. Невідкладні стани.

10.01. Принципи надання невідкладної допомоги. Етичні та юридичні аспекти. Основні реанімаційні заходи (інкубація трахеї, пункція та катетеризація трахеї, коніотомія, трахеотомія, ШВЛ, непрямий та прямий масаж серця, дефібриляція серця, пункція серця, пункція та катетеризація центральних та периферичних вен). Особливості реанімації людей похилого віку.

10.02. Зупинка кровообігу та дихання, раптова коронарна смерть.

10.03. Гострий коронарний синдром.

10.04. Пароксизмальні порушення ритму та провідності серця.

10.05. Гостра серцева недостатність.

10.06. Гіпертензивні кризи.

10.07. Колапс.

10.08. Кардіогенний шок.

10.09. Втрата свідомості.

10.10. Інсульти.

10.11. Судомний синдром.

10.12. Гострий психоз.

10.13. Епілептичний статус.

10.14. Абстинентний синдром. Алкогольний делірій.

10.15. Жертва сексуального насильства.

10.16. Гострий біль (біль голови, у шиї, у спині, у м’яких тканинах).

10.17. Гостра дихальна недостатність ( в т.ч. астматичні стани, гострий стеноз, ларинготрахеїт, пневмоторакс тощо).

10.18. Кров у випорожненні.

10.19. Коматозні стани (кетоацидотична, гіперосмолярна, лактацидемічна, гіпоглікемічні, мікседематозна коми).

10.20. Гостра наднирникова недостатність, тиреотоксичний криз.

10.21. Анафілаксія (набряк гортані, набряк Квінке, анафілактичний шок).

10.22. Гостра шкірна висипка. Токсикодермії. Основні діагностичні критерії сифілісу.

10.23. Гострі радіаційні ураження.

10.24. Організація допомоги при масових гострих радіаційних ураженнях.

10.25. Організація допомоги при промислових отруєннях.

10.26. Гострі побутові отруєння. Гострі медикаментозні отруєння. Гострі професійні отруєння. Гострі бойові отруєння. Покуси, вжалення.

10.27. Системні інфекційні захворювання (висипний тиф, холера, бруцельоз).

10.28. Організація невідкладної допомоги при особливо небезпечних інфекціях.

10.29. Політравма.

10.30. Транспортна іммобілізація.

10.31. Переохолодження та обмороження.

10.32. Електротравма. Утоплення.

10.33. Опіки термічні і хімічні. Гіпертермічний синдром. Тепловий удар.

10.34. Геморагічний шок. Травматичний шок. Гіповолемічний шок.

10.35. Кровотечі та крововтрата.

10.36. Трансфузіологія.

10.37. Гостра печінкова недостатність.

10.38. Гостра ниркова недостатність.

10.39. Гостра затримка сечі. Гостра гематурія.

10.40. Гострий абдомінальний біль, напруження передньої черевної стінки.

10.41. Глибокий венозний тромбоз.

10.42. Гострий біль у промежині і тазовій ділянці.

10.43. Організація невідкладної допомоги при аваріях і катастрофах.

10.44. Особливості реанімації новонароджених і дітей грудного віку.

10.45. Трансфузіологія у дітей.

10.46. Невідкладна допомога при хворобах органів дихання та алергічних станах у дітей.

10.47. Гостра дихальна недостатність у дітей ( в т.ч. астматичні стани, гострий стеноз, ларинготрахеїт).

10.48. Пароксизм альні порушення ритму і провідності серця у дітей. Гостра серцева недостатність, колапс, задишково-ціанотичний криз у дтей..

10.49. Кровотечі і крововтрата у дітей.

10.50. Кров у випорожненні у дітей.

10.51. Гостра наднирникова недостатність у дітей.

10.52. Коматозні стани (кетоацидотична, гіперосмолярна, гіпоглікемічні) у дітей.

10.53. Анафілаксія (набряк гортані, набряк Квінке, анафілактичний шок) у дітей.

10.54. Токсикоексикоз, синдром блювання у дітей.

10.55. Інфекційно-токсичний шок у дітей.

10.56. Геморагічний шок у вагітних і породіль.

10.57. Інфекційно-токсичний шок у вагітних і породіль.

10.58. Септичний аборт.

10.59. Аборти, ускладнені кровотечею.

10.60. Перфорація матки під час абортів.

10.61. Невідкладна допомога при еклампсії.

10.62. Профілактика еклампсії та важких форм гестозу.

10.63. тактика ведення пологів при еклампсії та її ускладненнях.

10.64. Гостра фетоплацентарна недостатність: діагностика, лікування та акушерська тактика.

10.65. Хронічна фетоплацентарна недостатність: діагностика, лікування та акушерська тактика.

10.66. Тактика ведення фізіологічних пологів.

10.67. Тактика ведення патологічних пологів.

10.68. Гострий біль у промежині і тазовій ділянці.


11. Побічна дія ліків. Немедикаментозні методи лікування.

11.01. Побічна дія ліків.

11.02. Лікувальне харчування при захворюваннях внутрішніх органів. Фітотерапія.

11.03. Фізичні методи лікування, бальнеотерапія.

11.04. Санаторно-курортне та реабілітаційне лікування.


СУМІЖНІ ДИСЦИПЛІНИ.

 1. Військово-медична підготовка.

13. Фтизіатрія. Методика лікування. ДОТС-стратегія.

Організація боротьби з туберкульозом на сучасному етапі. Методи діагностики хворих на туберкульоз. Клінічні форми туберкульозу органів дихання. Диференційна діагностика хворих на туберкульоз. Методи профілактики і лікування туберкульозу. Особливості ведення вагітних, хворих похилого та старечого віку. Туберкульоз інших органів і систем. Принципи ДОТС-стратегії.

14. Інфекційні хвороби. Особливо небезпечні інфекції. СНІД і вірусні гепатити.

Патогенез, епідеміологія і клініка ВІЛ-інфекції. Принципи діагностики. Методи профілактики. Вірусні гепатити: епідеміологія, класифікація, лабораторна діагностика, диференційоване лікування, профілактика. Грип та інші гострі респіраторні захворювання. Харчові токсикоінфекції. Ботулізм. Дизентерія. Сальмонельоз. Дифтерія. Менінгококова інфекція. Принципи діагностики, лікування, профілактики. Тифи. Чума. Гарячки. Сибірка. Тактика лікаря при виявленні особливо-небезпечних інфекцій. Системні інфекційні захворювання (виспний тиф, холера, бруцельоз). Організація невідкладної допомоги при особливо небезпечних інфекціях.


15. Клінічна неврологія, психологія.

Порушення мозкового кровообігу. Синдроми ураження вегетативної нервової системи. Синдроми ураження периферичної нервової системи. Психологія ведення бесіди в роботі лікаря, психологія поведінки в конфліктних ситуаціях. Психологія досягнення прихильності і довіри пацієнта, формування стилю спілкування і порозуміння з хворими.

16. Радіаційна медицина.

Гігієнічні аспекти радіаційної безпеки та ядерних аварій. Променева хвороба. Хронічні і віддалені наслідки опромінення. Диспансеризація осіб, які постраждали від радіаційного опромінення.

17. Ендоскопічна і променева діагностика.

Рентгенологічне дослідження органів і систем організму при захворюваннях внутрішніх органів. Поняття про магнітно-ядерний резонанс. Основи ехокардіографічного обстеження пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи, методика проведення, тлумачення результатів, значення в діагностиці. Ультразвукова діагностика органів шлунково-кишкового тракту. Ультразвукова діагностика сечовидільної системи. Ультразвукова діагностика ендокринної системи. Ендоскопічні методи дослідження езофагогастродуоденальної зони. Ендоскопічне дослідження проктосигмоїдальної зони.


ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ.

 1. Медична генетика.

Організаційні принципи допомоги хворим із спадковою патологією. Медико-генетичне консультування. Молекулярні і цитологічні основи спадковості. Гени. Методи дослідження. Закони спадковості. Клінічна генетика. Характеристики спадкових хвороб.

 1. Клінічна імунологія.

Клітинний та гуморальний імунітет. Імунні зміни при захворюваннях внутрішніх органів. Сучасні методи діагностики.

3. Прикладна медична інформатика.

Використання комп’ютерних технологій у практичній медицині. Телемедицина. Методи прикладного комп’ютерного забезпечення діяльності лікаря-терапевта.

 1. Основи первинної профілактики.

Принципи профілактики внутрішніх захворювань. Первинна та вторинна профілактика. Тактика лікаря-терапевта при виявленні факторів ризику. Пропаганда здорового способу життя.

 1. Основи трансплантології.

Розвиток трансплантології на сучасному етапі. Загальні принципи. Методи. Завдання та проблеми. Тактика підготовки пацієнтів до трансплантації, ведення у післяопераційному та віддаленому періодах.


ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ З ФАХУ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ»

І РІК НАВЧАННЯ

Тема лекції

к-ть год.Атеросклероз. Сучасні погляди на проблему. Принципи лікування та профілактика.

2Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія. Діагностика, диференційна діагностика, лікування. Реабілітація.

2Гострий коронарний синдром. Нестабільна стенокардія. Діагностика, диференційна діагностика. Ускладнення. Невідкладна допомога. Лікування. Реабілітація.

2Серцева недостатність. Класифікація (клінічні стадії, варіанти, функціональні класи за критеріями NYHA). Особливості лікування.

2Хронічна хвороба нирок. Нові дані про етіологію, патогенез, клініку та діагностику.

2Диференційна діагностика основних синдромів в нефрології

2Стандарти діагностики та лікування. Застосування принципу доказовості у внутрішній медицині.

2Сучасні уявлення про етіологію і патогенез кислотозалежних захворювань. Принципи раціональної фармакотерапії. Маастрихт-ІІІ (2005): основні положення консенсусу щодо ерадикаційної терапії гелікобактерної інфекції

2Функціональні та органічні захворювання біліарного тракту. Сучасні аспекти патогенезу, діагностики, лікування та профілактики. Тактика лікаря-інтерніста.

2Хронічні дифузні захворювання печінки: нове в патогенезі, діагностиці та лікуванні хронічних гепатитів та цирозів печінки

2Анемічний синдром в клініці внутрішніх хвороб. Класифікації, діагностичні критерії, сучасні принципи лікування та профілактики

2Гострі та хронічні лейкемії в практиці лікаря-терапевта. Нові уявлення про етіологію і патогенез. Класифікація, критерії діагностики, сучасні методи лікування.

2Сучасні аспекти етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування хворих на ревматичну лихоманку.

2Остеоартроз. Сучасні уявлення про патогенез, діагностичні критерії та лікувальні програми.

2Диференційна діагностика суглобового синдрому

2Хронічні обструктивні захворювання легень. Сучасні підходи до класифікації, критеріїв діагностики та лікування

2Пневмонії. Нові дані про етіологію, патогенез, диференційну діагностику та лікування.

2Інтерстиціальні захворювання легень. Фіброзуючі альвеоліти. Сучасні аспекти діагностики та лікування.

2ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ З ФАХУ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ»


ІІ РІК НАВЧАННЯ
Тема лекції

к-ть год.Хвороби підшлункової залози. Хронічний рецидивуючий панкреатит. Хронічний панкреатит із зовнішньосекреторною панкреатичною недостатністю. Сучасні методи діагностики та лікування

2Функціональні захворювання кишечника у світлі Римських критеріїв ІІІ. Синдром подразненого кишечника. Диференційна діагностика, класифікація, лікування.

2Гіпертонічна хвороба. Симптоматична артеріальна гіпертензія. Загальні принципи терапії.

2Диференційна діагностика порушень ритму та провідності

2Лікування окремих форм порушень ритму

2Хвороби міокарду. Міокардити. Кардіоміопатії.

2Нагнійні захворювання легень. Диференційна діагностика. Сучасні методи лікування.

2Легеневе серце. Класифікація. Діагностика та протокольне лікування.

2Спадкові захворювання легень. Диференційна діагностика та лікування.

2Функціональні обов’язки лікаря-терапевта. Санітарно-освітня робота.

2Основні принципи клінічної генетики та діагностики спадкових хвороб

2Побічна дія ліків. Основні принципи профілактики та лікування ускладнень.

2ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ З ФАХУ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ»

На кафедрі внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів ФПО

І РІК НАВЧАННЯ
Тема заняття

Практ. заняття

Семін. заняттяМетоди обстеження хворих з ревматичними захворюваннями. Лабораторна, біохімічна, імунологічна діагностика. Рентгенологічні та ультразвукові методи дослідження серця і суглобів. ЕКГ, ЕХО-кардіографія.

7


Ревматична лихоманка. Класифікація. Діагностичні критерії. Методи лікування. Первинна та вторинна профілактика.

5

2Хронічна ревматична хвороба серця. Діагностика. Лікування. Набуті вади серця. Тактика лікаря-терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансерізація.

5

2Захворювання суглобів. Ревматоїдний артрит. Класифікація. Діагностичні критерії. Сучасні методи лікування. Експертиза непрацездатності.

5

2Спондилоартрити. Анкілозуючий спондилоартроз. Псоріатичний артрит.

5

2Реактивні поліартрити. Хвороба Рейтера.

5

2Дрібнокристалічні артропатії. Подагра. Хондрокальциноз. Паранеопластичні артропатії.

5

2Остеоартроз. Клінічні варіанти. Критерії діагнозу.

5

2Остеоартроз. Базисна терапія. Хондростимулятори. Профілактика.

7


Системні захворювання сполучної тканини. Системний червоний вовчак. Системна склеродермія. Дерматоміозит (поліміозит).

5

2Системні васкуліти. Вузликовий периартеріїт. Диференційно-діагностичні критерії. Сучасні програми лікування.

5

2Гострий біль (біль голови, у шії, у спині, у м`яких тканинах).

5

2Клінічна фармакологія імуномодулюючих та протизапальних препаратів.

5

2Особливості перебігу ревматичних захворювань у хворих похилого та старечого віку.

5

2Диференційна діагностика суглобового синдрому.

4


Кістково-мозкове кровотворення. Клініко-лабораторні методи обстеження гематологічних хворих. Нормативи показників периферичної крові, мієлограми.

7


Анемії (залізодефіцитна, гемолітична, вітамін В12-дефіцитна, фолієво-дефіцитна, апластична): класифікація, діагностичні критерії. Сучасні методи лікування.

5

2Анемії (залізодефіцитна, гемолітична, вітамін В12-дефіцитна, фолієво-дефіцитна, апластична): сучасні методи лікування. Первинна та вторинна профілактика.

7


Гострі та хронічні лейкемії в практиці лікаря терапевта. Нові уявлення про етіологію і патогенез. Класифікація, критерії діагностики, сучасні методи лікування.

Мієлодиспластичний синдром. Гострі лейкемії: класифікація, критерії діагностики, принципи лікування, тактика терапевта.52Хронічні мієлопроліферативні захворювання (хронічна мієлоїдна лейкемія, ідіопатичний мієлофіброз, справжня поліцитемія). Хронічні лімфопроліферативні захворювання (хронічна лімфоїдна лейкемія, множинна мієлома).

5

2Лейкоцітарні реакції крові. Лейкопенії. Агранулоцитоз.

7


Лімфаденопатії: класифікація, діагностичні критерії, тактика лікаря, показання до біопсії лімфовузлів. Неходжкінські лімфоми.

5

2Геморагічні захворювання і синдроми: коагулопатії (гемофілія А,В,С), тромбоцитопенії (ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура) та тромбоцитопатії. Геморагічний васкуліт Шенлейн-Генеха. Класифікація, клініко-лабораторна діагностика порушень гемостазу, тактика лікування.

5

2Синдром дисемінованого внутришньосудинного згортання крові. Класифікація, методи діагностики та експрес-діагностики. Основні клініко-патогенетичні варіанти, тактика лікування.

5

2Кровотечі та крововтрата. Показання, правила та техніка переливання компонентів крові та кровозамінників.

3

2Нові дані про етіологію, клініку, діагностику та лікування захворювань нирок.

Методи обстеження при патології нирок.

5


Хронічна хвороба нирок. Поняття. Класификація. Тактика.

5

2Гломерулонефріт: гострий, швидкопрогресуючий, хронічний. Діагностичні критерії. Лікування. Соціально-професійна реабілітація хворих.

5

2Нефротичний синдром. Диференційна діагностика. Патогенетична і симптоматична терапія.

5

2Хронічний пієлонефріт. Диференційний діагноз, лікування. Основні принципи антибактеріальної терапії. Амбулаторний нагляд та протирецидивна терапія. Нефролітіаз.

5

2Нефропатія вагітних. Диференційних діагноз, лікування.

5

2Гостра ниркова недостатність.

5

2Хронічна ниркова недостатність. Інтенсивна терапія при захворюваннях нирок.

7


Гостра затримка сечі. Ниркова еклампсія.

5

2Особливості перебігу та лікування хвороб нирок у хворих похилого та старечого віку.

5

2Методи обстеження хворих з патологією органів дихання. Функціональна діагностика. Лабораторні та рентгенологічні методи дослідження.

7


Гострі респіраторні захворювання. Клінічна картина та діагностика основних форм та ускладнень. Лікування. Профілактика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій

5

2Хронічне обструктивне захворювання легень. Класифікація. Критерії бронхіальної обструкції. Програма лікування. Покази до госпіталізації. Реабілітаційна терапія.

5

2Пневмонії. Класифікація. Нові підходи до лікування.

2

2Рак легень.

Хвороби плеври. Плевріти. Пневмоторакс. Діагностика, методи невідкладної допомоги. Покази до плевральної пункції та дренування порожнини плеври.

5

2Нагнійнй захворювання легень. Абсцесс легені. Бронхоектатична хвороба. Емпієма плеври.

Інтерстиціальні захворювання легень. Фіброзуючі альвеоліти.

2

2Саркоїдоз органів дихання.

Паразитарні та грибкові захворювання легень

7


Синдром нічного апное.

7


Дихальна недостатність. Класификація. Діагностичні критерії.

5

2Легеневе серце. Класифікація легеневої гіпертензії. Тромбоемболія легеневої артерії. Критерії діагнозу. Комплексне лікування. Інтенсивна терапія. Профілактика.

5

2Приступ бронхіальної астми. Астматичний статус.

5

2Легенева кровотеча. Діагностика. Тактика лікаря. Невідкладна допомога.

5

2Гостра дихальна недостатність ( в тому числі гострий стеноз, ларингіт, трахеїх, тощо).

7


Імунотропний вплив вірусів і бактерій. Опортуністичні інфекції. Вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему. Методи імунопрофілактики. Методи раціональної антибіотикотерапії

5

2Особливості перебігу і лікування захворювань органів дихання у вагітних, хворих похилого та старечого віку.

5

2Клінічна фармакологія основних груп препаратів, що застосовується в лікуванні захворювань органів дихання.

7


Нетрадиційні методи лікування в лікуванні захворювань бронхолегеневої системи.

7


Професійні легеневі хвороби. Пневмоконіози. Пилові бронхіти. Екзогенні альвеоліти. Діагностика. Експертиза непрацездатності.

5


Вібраційна хвороба. Хвороби, викликані переохолодженням.

7


Методи обстеження при серцево-судинній патології. Значення лабораторних та інструментальних методів обстеження в діагностиці захворювань.

12

4Основи електрокардіодіагностики, методика проведення, основні електрокардіографічні синдроми при захворюваннях серцево-судинної системи, їх значення.

18

4Артеріальні гіпертензії. Есенціальна артеріальна гіпертензія. Загальні принципи терапії.

6

4Вторинні артеріальні гіпертензії. Гіпертензивні кризи. Загальні принципи терапії. Невідкладна допомога.

6

4Клінічна фармакологія антигіпертензивних засобів.

6


Атеросклероз. Сучасні погляди на проблему. Принципи лікування та профілактика.

6


Клінічна фармакологія основних груп препаратів, що застосовуються при лікуванні хворих з атеросклерозом.

6


Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія. Діагностика, диференційна діагностика, лікування. Реабілітація.

6

4Гострий коронарний синдром. Нестабильна стенокардія. Інфаркт міокарда. Діагностика, діференційна діагностика. Ускладнення. Невідкладна допомога. Лікування. Реабілітація.

24

4Інтенсивна терапія і реанімація при захворюваннях серця. Зупинка кровообігу та дихання. Раптова серцева смерть. Причини. Діагностика. Тактика лікаря. Методи оживлення. Реабілітація.

12

4Основні групи та клінічна фармакологія засобів, що використовуються при лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця

6

4Особливості ведення і реабілітації хворих після кардіохірургічних втручань.

6


Патологічні порушення діяльності серцево-судинноїсистеми в перименопаузальному періоді.

6


Захворювання серцево-судинної системи у вагітних. Тактика лікаря. Методи профілактики.

6


Соматоформна вегетативна дисфункція. Критерії діагнозу. Лікування. Профілактика.

6


Хвороби міокарда. Міокардити. Міокардіофіброз.

6

2Кардіоміопатії.

6

2Інфекційний ендокардит. Сучасні особливості перебігу. Диференційна діагностика. Тактика лікування.

6

2Захворювання перикарду.

6


Вроджені вади серця. Тактика лікаря-терапевта. Методи лікування. Прогноз. Діспансерізація.

6


Порушення збудливості. Фібріляція та тріпотіння передсердь. Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування.

6

4Порушення збудливості. Шлуночкова екстрасистолія. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія. Фібріляція шлуночків. Асистолія. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування.

6

4Блокади серця.

4

4Лікування окремих форм порушень серцевого ритму та провідності. Клінічна фармакологія антиаритмічних, антитромботичних, антитромбоцитарних препаратів.

6

2Серцева недостатність. Класифікація (клінічні стадії, варіанти, функціональні класи за критеріями NYHA). Особливості лікування.

6

4Гостра серцева недостатність. Серцева астма. Набряк легень. Тактика лікаря-терапевта. Діагностика. Алгоритми лікування.

6

4Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс). Кардіогенний шок. Фатальні порушення серця та провідності.

6

4Особливості перебігу серцево-судинних захворювань у хворих похилого та старечого віку.

61   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Обласної держадміністрації iconПоложення про відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, розпорядженнями голови обласної...
Обласної держадміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної держадміністрації Хмельницької області (далі управління) є її структурним...
Обласної держадміністрації iconПоложення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації
Реєстру є: у районі – структурний підрозділ апарату районної держадміністрації, який утворюється головою місцевої держадміністрації,...
Обласної держадміністрації iconБажаємо Вам міцного здоров’я, благополуччя і щастя, успішного здійснення задумів, тепла і любові рідних та підтримки друзів
Перечинська міська рада щиро вітає із Днем народження заступника голови обласної держадміністрації Івана Івановича Качура
Обласної держадміністрації iconВідкриті міжнародні змагання з танцювального спорту Відкритий Кубок Житомирської області з танцювального спорту 2012 року
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної держадміністрації
Обласної держадміністрації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шановні колеги!
«Шкільний підручник суспільно-гуманітарного змісту з погляду учителя та громадськості»
Обласної держадміністрації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шановні колеги!
Суспільно-політичні умови, реалізації особистісного потенціалу представників етносів, що проживають на теренах Вінниччини
Обласної держадміністрації iconРозпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації
Головному управлінню праці та соціального захисту населення Харківської обласної держадміністрації
Обласної держадміністрації iconМіністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня
«Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний...
Обласної держадміністрації iconМіжнародна науково-практична конференція «методологічні засади художньо-творчого розвитку особистості в контексті міжкультурного спілкування в системі освіти»
У вінницькій області за підтримки управління освіти І науки Вінницької обласної держадміністрації було організовано та проведено...
Обласної держадміністрації iconРішення м. Луганськ № Про скасування статусу ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Віковий дуб-І»
«Про клопотання про скасування статусу ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Віковий дуб-І», експертний висновок Луганського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи