Обласної держадміністрації icon

Обласної держадміністраціїНазваОбласної держадміністрації
Сторінка8/8
Дата конвертації19.01.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипІндивідуальний план
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8
1. /Регламетуюч_ документи/_нд_в_дуальний план ВХ 2010.doc
2. /Регламетуюч_ документи/В_ДОМ_СТЬ первинна атест.doc
3. /Регламетуюч_ документи/Внутр_шн_ хвороби.doc
4. /Регламетуюч_ документи/ДОКУМЕНТИ БАЗОВОГО КЕР_ВНИКА.doc
5. /Регламетуюч_ документи/Метод розробка для базових кер_вник_в.doc
6. /Регламетуюч_ документи/Перел_к практичних навичо1.doc
7. /Регламетуюч_ документи/Перел_к практичних навичо2.doc
8. /Регламетуюч_ документи/наказ 291.doc
Обласної держадміністрації
Відомість обліку результатів первинної атестації знань та практичних навичок лікарів-інтернів з фаху „Внутрішні хвороби” в базових лікувальних установах
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності
Програма з фаху «Внутрішні хвороби»
Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів
Перелік практичних навичок, якими лікарі-інтерни повинні оволодіти під час навчання в інтернатурі (1 рік навчання)
Перелік практичних навичок, якими лікарі-інтерни повинні оволодіти під час навчання в інтернатурі (2 рік навчання)
Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Накази Міністерства охорони здоров’я України, стандарти і протоколи діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів.

2. Офіційна доказова практично-орієнтована медична інформація, яку містять видання:

газети:

  • “Здоров’я України”;

  • “Ваше здоров’я”;

  • “Медичний вісник України”;

  • “Medicus Amicus”;

журнали:

  • “Therapia”

  • “Архів клінічної та експериментальної медицини”;

  • “Астма і алергія”;

  • “Журнал сучасного лікаря. Мистецтво лікування”;

  • “Інфекційні хвороби”;

  • “Клиническая медицина”

  • “Клінічна інформатика і телемедицина”

  • “Ліки України”

  • “Лікувальна справа”

  • “Лікування та діагностика”

  • “Медицина світу”;

  • “Медичний всесвіт”

  • “Нове в гематології та трасфузіології”

  • “Онкологія”;

  • “Променева діагностика, променева терапія”;

  • “Радіологічний вісник”;

  • “Український кардіологічний журнал”;

  • “Український медичний часопис”;

  • “Український пульмонологічний журнал”;

  • “Український терапевтичний журнал”

 1. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. - Киев: Здоров'я, 2002. - Т. 2. - 989 с.

 2. Бабак О.Я. Фадеенко Г.Д. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Интерфарма, Киев, 2000. – 175 с.

 3. В.Г. Передерий, В.В. Чернявский. Изжога. Опасно ли это? Диагностика и лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, пищевода Баррета и предупреждение рака пищевода в вопросах и ответах гастроентеролога врачу общей практики и пациенту. 2-е издание. Монография. – Луганск: ОАО “ЛОТ”, 2004. – 170 с.

 4. Внутрішні хвороби. / За ред. проф. Глушка Л.В. в 2-х т., Івано-Франківськ, 2004.

 5. Гайдукова С.М., Видиборець С.В. Залiзодефiцитна анемiя як проблема сучасної медицини // Здоров’я України. - 2001. - №8. - с. 30-33.

 6. Гематологія і трансфузіологія / під ред. проф. Гайдукової С.М. – К.: ВПЦ “Три крапки”, 2001.-725 с.

 7. Губергриц Н.Б., Христич Т.Н. Клиническая гастроэнтерология. - Донецк: Лебедь, 2000.-416 с.

 8. Дегтярева И.И. Заболевания органов пищеварения. - К.: 2000. -321 с.

 9. Дзяк Г.В., Василенко А.М., Перцева Т.О. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: Підручник.- Дніпропетровськ: Пороги, 2002.

 10. Дядык А.И., Багрий А.Э. Хроническая сердечная недостаточность в современной клинической практике.- Донецк: КП „ Регион”, 2005.- 549 с.

 11. Ішемічна хвороба серця – стенокардія: навчальний посібник / Під ред. проф. О.І. Дядика. - Донецьк: КП Регіон, 2005.-132 с.

 12. Клінічна пульмонологія / За ред. І.І. Сахарчука. – К.: Книга плюс, 2003.-368 с.

 13. Коломоєць М.Ю., Хухліна О.С. Професійні хвороби, 2004р.

 14. Лікування артеріальної гіпертензії в особливих клінічних ситуаціях / За ред. В.М. Коваленка, Є.П. Свіщенко та ін. - Кам’янець-Подільський: ПП. Мошак М.І., 2005.-504 с.

 15. Лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнтів з елевацією сегменту SТ // Метод, рекомендації Європейського кардіологічного товариства. - 2003.

 16. Лікування гострого коронарного синдрому без стійкого підйому сегменту SТ на ЕКГ // Рекомендації Європейського товариства кардіологів. - 2002.

 17. Мала Л.Т. Волков В Л., Коваль СМ. Невідкладна допомога в кардіології. - Київ: Здоров'я, 1999. - 320 с.

 18. Москаленко В.Ф., Рощін Г.Г., Анкін Л. М. та ін. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги в разі невідкладних станів / - Київ, 2001 .-111с.

 19. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб / За ред. Г.В. Дзяка. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2004. - 517с.

 20. Нейко Є.М. та ін. Хронічний пієлонефрит: клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування / Є.М. Нейко, Д.П. Соломчак, А.Г. Шевчук. – Івано-Франківськ, 2004 – 144с.

 21. Нейко Є.М. та ін. Аритмії серця: монографія / Є.М. Нейко, І.Г. Купновицька, І.П. Вакалюк. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2004. – 144с.

 22. Нейко Є.М. та ін. Медицина катастроф. Базові схеми лікування невідкладних станів: навч. посібник / Є.М. Нейко, О.В. Волошинський, І.І. Тітов. – Івано-Франківськ. 2003 – 170с.

 23. Нетяженко В.З. «Класифікації внутрішніх хвороб», Київ.- 2005.- 456 с.

 24. Обструктивные заболевания легких: образовательная программа для врачей / Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, А.М. Полянская, А.Н. Туманов. - Київ, 2004.

 25. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. - М.: Мед. лит.,2003.-Т. 6.

 26. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. - М.: Мед. лит.,2003.-Т. 7.

 27. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. - М.: Мед. лит.,2004.-Т. 8.

 28. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Практ. рук.: в 3-х томах, Т. 1. - Витебск, 1998. - 535 с.

 29. Орлов В.Н. Руковоство по электрокардиографии. - М.: Медицина, 2000. - 526 с.

 30. Палмер В.А. Ультразвуковая диагностика внутренних органов. - Женева, 2002.

 31. Пелещук А.П., Передерій В.Г., Свінціцький А.С. Гастроентерологія. – К.: Здоров’я, 1995. – 304 с.

 32. Передерий В.Г. Язвенная болезнь: прошлое, настоящее, будущее. — Київ, 2004. -256 с.

 33. Передерій В. Г., Ткач СМ. Заболевания поджелудочной железы. - К., 2001.

 34. Посібник з ендокринології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П.М. Боднар, Ю.І. Комісаренко, Г.П. Михальчишин, В.Є. Мілер’ян, О.М. Приступюк; За ред.: П.М. Боднара, С.Д. Максименка. – К.: Здоров’я, 2004. – 181 с. – Бібліогр.: с. 179.

 35. Принципи ведення хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь. Рекомендації Асоціації кардіологів України. - 2005. - 46 с

 36. Свищенко Е.П., Коваленко В.Н. Гипертоническая болезнь. Вторичные гипертензии. К., Либідь, 2002, 504 с.

 37. Свіщенко Є.П., Багрій А.Е., Єна Л.М. та ін. Рекомендації Української Асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії : Посібник до Нац. програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії.-К., 2004.-80 с.

 38. Сиволап В.Д., Нерянов Ю.М., Єремеєв В.Г., Каленський В.Х., Каджарян В.Г. Екстрена терапевтична допомога в умовах надзвичайних ситуацій / - Запоріжжя. - 2003. - 188 с.

 39. Скрипник І.М., Мельник Т.В., Потяженко М.М. Клінічна гематологія. навч. посібник. – Полтава: Дивосвіт, 2007. – 424с.

 40. Справочник пульмонолога и фтизиатра. Лекарственные препараты. Практическое пособие. / Ю.И. Фещенко, В.М. Мельник. – К.: ПЦ “Плеяда”, 2003, 500с.

 41. Стандарти в гематології. / За ред. Виговської Я.І., Новака В.Л. – Львів: ПП. “Кварт”, 2002.- 165 с.

 42. Стародуб Є.М. і співавт. Алгоритм діагностики і лікування захворювань органів травлення. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 164 с.

 43. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред. д-ра мед. наук, проф. Ю.М.Мостового. -Вид. сьоме, доп. і перероб. - Вінниця: ДП ДКФ, 2005. -480 с.

 44. Фармакотерапевтический справочник гастроентеролога. Лекарственные препараты. Практическое пособие по гастроэнтерологии. / Свинцицкий А.С., Бабак О.Я. – К.: ПЦ “Плеяда”, 2000, 422 с.

 45. Фещенко Ю.І. Основи інгаляційної терапії при хронічному обструктивному бронхіті та бронхіальній астмі: Посіб. для студ. та лікарів / Ю.І. Фещенко, Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Дніпропетр. держ. мед. акад.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 71 с.: іл. – Бібліогр.: с. 69-71.

 46. Чопей І.В., Долгош М.Ю. «Приклади формулювання та кодування діагнозів при хворобах внутрішніх органів».- Ужгород, 2005.- 131с.

 47. Швец Н.И., Скрыпник И.Н., Т.М. Бенца Фармакотерапия заболеваний пищеварительной системы в практике терапевта. Уч. пособие. – К.: 2006. – 645с.

 48. Швец Н.И., Пидаев А.В., Бенца Т.М., Федорова О.А., Миронец В.И. Неотложные состояния в клинике внутренней медицины. Уч. пособие. – Киев, 2006. – 752с.


1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Обласної держадміністрації iconПоложення про відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, розпорядженнями голови обласної...
Обласної держадміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної держадміністрації Хмельницької області (далі управління) є її структурним...
Обласної держадміністрації iconПоложення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації
Реєстру є: у районі – структурний підрозділ апарату районної держадміністрації, який утворюється головою місцевої держадміністрації,...
Обласної держадміністрації iconБажаємо Вам міцного здоров’я, благополуччя і щастя, успішного здійснення задумів, тепла і любові рідних та підтримки друзів
Перечинська міська рада щиро вітає із Днем народження заступника голови обласної держадміністрації Івана Івановича Качура
Обласної держадміністрації iconВідкриті міжнародні змагання з танцювального спорту Відкритий Кубок Житомирської області з танцювального спорту 2012 року
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної держадміністрації
Обласної держадміністрації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шановні колеги!
«Шкільний підручник суспільно-гуманітарного змісту з погляду учителя та громадськості»
Обласної держадміністрації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шановні колеги!
Суспільно-політичні умови, реалізації особистісного потенціалу представників етносів, що проживають на теренах Вінниччини
Обласної держадміністрації iconРозпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації
Головному управлінню праці та соціального захисту населення Харківської обласної держадміністрації
Обласної держадміністрації iconМіністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня
«Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний...
Обласної держадміністрації iconМіжнародна науково-практична конференція «методологічні засади художньо-творчого розвитку особистості в контексті міжкультурного спілкування в системі освіти»
У вінницькій області за підтримки управління освіти І науки Вінницької обласної держадміністрації було організовано та проведено...
Обласної держадміністрації iconРішення м. Луганськ № Про скасування статусу ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Віковий дуб-І»
«Про клопотання про скасування статусу ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Віковий дуб-І», експертний висновок Луганського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи