Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності icon

Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальностіНазваСпеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності
Сторінка1/6
Дата конвертації19.01.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6
1. /Регламетуюч_ документи/_нд_в_дуальний план ВХ 2010.doc
2. /Регламетуюч_ документи/В_ДОМ_СТЬ первинна атест.doc
3. /Регламетуюч_ документи/Внутр_шн_ хвороби.doc
4. /Регламетуюч_ документи/ДОКУМЕНТИ БАЗОВОГО КЕР_ВНИКА.doc
5. /Регламетуюч_ документи/Метод розробка для базових кер_вник_в.doc
6. /Регламетуюч_ документи/Перел_к практичних навичо1.doc
7. /Регламетуюч_ документи/Перел_к практичних навичо2.doc
8. /Регламетуюч_ документи/наказ 291.doc
Обласної держадміністрації
Відомість обліку результатів первинної атестації знань та практичних навичок лікарів-інтернів з фаху „Внутрішні хвороби” в базових лікувальних установах
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності
Програма з фаху «Внутрішні хвороби»
Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів
Перелік практичних навичок, якими лікарі-інтерни повинні оволодіти під час навчання в інтернатурі (1 рік навчання)
Перелік практичних навичок, якими лікарі-інтерни повинні оволодіти під час навчання в інтернатурі (2 рік навчання)
Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів
Міністерство охорони здоров’я України

Координаційна науково-методична рада з післядипломної освіти лікарів і провізорів при

Департаменті кадрової політики, освіти і науки


Типовий навчальний план і програма


спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності

“Внутрішні хвороби”
2006 рік

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності “Внутрішні хвороби” розроблені за наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.11.2005р. №621 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2005 №81” та листа МОЗ України №08.01-22/279 від 04.02.06 у відповідності з вимогами “Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”.


Рецензенти:

1. Нейко Є. М., доктор медичних наук, професор, ректор Івано-Франківського державного медичного університету;

2. Гайдукова С.М., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гематології і трансфузіології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.


Навчальний план і програма схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів і провізорів при Департаменті кадрової політики, освіти і науки МОЗ України 19 квітня 2006р.


Відповідальний за випуск:

Проректор з навчальної роботи, зав. кафедрою терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти Івано-Франківського державного медичного університету, д. мед. н., проф. Глушко Л.В.


Склад робочої групи:


Амосова К. М., член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор;

Гавриш Т. Ю., кандидат медичних наук, доцент;

Глушко Л. В., доктор медичних наук, професор;

Коваль Н. М., доктор медичних наук, професор;

Коломоєць М.Ю., доктор медичних наук, професор;

Кривенко В.І., доктор медичних наук, професор;

Лапковський Е. Й., кандидат медичних наук, доцент;

Маковецька Т. І., кандидат медичних наук, доцент;

Міщук В. Г., доктор медичних наук, професор;

Паращак Г. П., доктор медичних наук, професор;

Свінціцький А. С., доктор медичних наук, професор;

Скрипник Л. М., кандидат медичних наук, доцент;

Стародуб Є. М., доктор медичних наук, професор;

Федоров С. В., кандидат медичних наук, доцент;

Швець Н. І., доктор медичних наук, професор.

Пояснювальна записка


Первинна спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форм власності, яка закінчується присвоєнням кваліфікації лікаря-спеціаліста з певного профілю.

Метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, їх професійна адаптація до самостійної лікарської діяльності.

Основним завданням інтернатури із спеціальності „Внутрішні хвороби” є набуття знань, професійних умінь і навичок за кваліфікаційною характеристикою лікаря-спеціаліста-терапевта.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі в закладах медичної післядипломної освіти, на факультетах післядипломної освіти ВНЗ III-IV рівнів акредитації, а також в базових установах закладів охорони здоров'я. В якості клінічних установ очного навчання використовуються, крім стаціонарних, і заклади амбулаторної допомоги (поліклініки, амбулаторії).

Підчас навчання в інтернатурі лікарі-інтерни можуть одночасно навчатися в магістратурі з такої ж спеціальності, як і спеціальність інтернатури. Навчання в магістратурі проводиться на тій же кафедрі вищого закладу освіти, на якій лікар-інтерн проходить очну форму навчання в інтернатурі. Вступ до магістратури та навчання в ній регламентуються відповідними директивними документами.

Підготовка лікарів-інтерністів проводиться за індивідуальними навчальними планами, які розробляються на підставі типового навчального плану і програми інтернатури.

Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю «Внутрішні хвороби» упродовж 2 років (22 місяці) передбачено: 6 місяців (з вересня по лютий) упродовж першого року і 5 місяців (з лютого по червень) упродовж другого року навчання на кафедрі терапії і на суміжних кафедрах (разом 11 місяців – 1716 годин). На базах стажування підготовка інтернів буде здійснюватися за перший рік упродовж 5 місяців і за другий рік – відповідно 6 місяців (разом 11 місяців).


Рік навчання

Місяці


VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

1 рік

б

к

к

к

к

к

к

б

б

б

б

в

2 рік

б

б

б

б

б

б

к

к

к

к

к

в


Примітки: б-стажування на базі:

к-навчання на профільній та суміжних кафедрах 11 місяців, 1716 годин

в-відпустка

Даний навчальний план розрахований на 36-годинний робочий тиждень.

Навчальна програма підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби» є нормативним документом, яким визначається зміст навчання в інтернатурі і встановлюються вимоги до обсягу та рівня професійної підготовки фахівців.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навиків, необхідних для лікарів-інтернів-терапевтів для самостійної роботи з надання кваліфікованої допомоги хворим і потерпілим.

Програма складається з трьох блоків – «Внутрішні хвороби», «Суміжні дисципліни» та «Додаткові програми», які в свою чергу поділяються на розділи, що складаються з тем дисципліни. Збільшення годин на проходження розділу “Інтенсивна терапія. Невідкладні стани.” зумовлене актуальністю даного питання і необхідністю належної підготовки до здачі ліцензованого іспиту “Крок-3”. З цієї ж причини вивчення даного розділу передбачене на першому році інтернатури. Розподіл годин на викладання тем до даного розділу віддається на розгляд ВУЗу.

Такі розділи програми як «Теоретичні основи внутрішньої патології», «Актуальні питання клінічної фармакології», “Онкологія”, “Геронтологія” пропонується викладати в окремих розділах в залежності від актуальності питань на сучасному етапі розвитку внутрішньої медицини.

З метою надання викладанню питань лікування, клінічної фармакології прикладного характеру вони включені окремими темами в розділи плану.

Зміст та форми військово-медичної підготовки регламентуються додатковими планами і здійснюються на базі відповідних підрозділів ВНЗ.

Для виконання даної програми в процесі очної частини інтернатури передбачено такі види занять: лекції, практична лікарська діяльність під керівництвом викладача, семінарські заняття. За потребою до структури практичної лікарської діяльності можуть включатися практичні заняття.

Кількість годин, відведених на лекційний матеріал становить 5% від загального обсягу навчального часу. Теоретична підготовка передбачає, крім лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних, клінічних і патологоанатомічних конференціях, тощо. Проведення науково-практичних конференцій, конференцій молодих вчених та лікарів-інтернів відбувається за рахунок часу, відведеного на викладання розділів, підчас проведення яких проводяться дані заходи.

Основним видом навчання в інтернатурі є практична лікарська підготовка під керівництвом викладача. Практична підготовка лікарів-інтернів підчас занять на профільній та суміжних кафедрах проводиться у вигляді практичної лікарської діяльності, що передбачає роботу лікаря-інтерна на клінічній базі під керівництвом викладача. Кількість годин, відведених на практичну підготовку лікарів-інтернів складає приблизно 70% загального навчального часу. Особливий наголос під час занять робиться на засвоєння практичних навичок. В переліку практичних навичок передбачено три рівні засвоєння матеріалу: 1-ий рівень (+) – ознайомлення з даними питаннями, 2-й (++) – знання методів та інтерпретації даних при курації хворих, виконання окремих маніпуляцій, 3-й (+++) – уміння самостійно застосовувати набуті знання та навички в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих. Перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти лікар-інтерн-терапевт поданий в цій програмі окремо. З метою узагальнення результатів практичної підготовки слід максимально впроваджувати клінічні розбори-семінари. Така організація навчального процесу максимально готує лікаря-інтерна до самостійної практичної роботи, особливо в структурі надання первинної медико-санітарної допомоги.

На додаткові програми виділено 71 годину з включенням викладання медичної генетики, клінічної імунології, прикладної медичної інформатики, основ трансплантології. Додаткові програми та суміжні дисципліни можуть викладатися на відповідних кафедрах.

Загальна кількість годин, відведених на проведення певних тематичних блоків, структурування навчального плану за видами занять (лекції, семінари, практична лікарська діяльність) за рішенням ВНЗ може змінюватися в межах 15% в залежності від актуальності питань на сучасному етапі розвитку медичної науки та регіональних особливостей роботи лікарів. Питання перерозподілу викладання тем і розділів за роками навчання може змінюватись при умові відповідної компенсації годин з інших розділів навчального плану.

Як правило, робочий день лікаря-інтерна формується так: ранкова конференція (підсумки чергувань, обговорення ситуації у відділенні) – 1 година, курація хворих у палатах, ведення і заповнення історій хвороб, медичної документації – 3,5 години, перерва – 0,5 годин, клінічний розбір хворого і/або семінар, контроль засвоєння матеріалу, підсумки – 2 години. В окремих випадках, в залежності від ситуації, потреб регіону розпорядок робочого дня може змінюватись.

Самостійна робота лікаря-інтерна над засвоєнням навчального матеріалу поза аудиторією може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах кафедр, комп’ютерних класах, клініці тощо.

Для визначення початкового рівня знань і практичних навиків на початку першого року навчання на кафедрі проводиться базовий контроль знань, який складається з двох етапів. Перший етап – перевірка рівня оволодіння практичними навиками, який проводиться у відділенні біля ліжка хворого із заповненням відповідних атестаційних листків, другий етап – тестовий контроль, який проводиться у вигляді вирішення тестових завдань чи у вигляді комп’ютерного контролю. Результати базового контролю враховуються при складанні індивідуального плану підготовки в інтернатурі. Викладання кожного розділу дисциплін закінчується перевіркою засвоєння практичних навичок з даної дисципліни.

При завершенні очної частини першого року навчання в інтернатурі на кафедрі вищого закладу освіти проводиться підсумковий контроль, що включає в себе перевірку професійної практичної підготовки лікаря-інтерна згідно з планом і програмою, тестовий контроль рівня знань та умінь, співбесіду.

Практична частина підсумкового контролю знань лікарями інтернами може розпочинатись заздалегідь, шляхом їх участі в клінічних, інструментальних, санітарно-епідеміологічних обстеженнях, виробничих процесах тощо у присутності викладача. Лікарі-інтерни, які не атестовані за результатами підсумкового контролю або не з'явились на нього без поважних причин, зобов'язані пройти підсумковий контроль у терміни, погоджені з деканатом (відділом) інтернатури, але не пізніше двох місяців від початку нового навчального року. Повторне нескладання підсумкового контролю кваліфікується як невиконання навчального плану. На перших заняттях другої частини очного циклу розглядаються стан виконання індивідуального навчального плану інтерна, дискусійні та проблемні питання, що виникли підчас проходження інтернатури на базах стажування.

По закінченні терміну підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни підлягають атестації для визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста із спеціальності «Внутрішні хвороби».

За період навчання в інтернатурі лікар-інтерн повинен скласти ліцензований іспит “Крок-3”, що визначено відповідними регламентуючими документами.

Атестація лікарів-інтернів включає в себе: контроль знань та вмінь за комп'ютерними тестуючими програмами, оцінку державною атестаційною комісією володіння практичними навиками, співбесіду чи іншу форму підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури.

Комп'ютерний контроль знань та вмінь проводиться в комп'ютерному класі кафедри (факультету) вищого закладу освіти за тестовими комп'ютерними програмами, затверджених Міністерством охорони здоров'я України, в присутності членів державної атестаційної комісії.

При проведенні оцінки володіння практичними навиками лікарі-інтерни підлягають обов'язковому контролю вміння провести обстеження хворого, тлумачити результати допоміжних досліджень, провести диференційний діагноз, виставити клінічний діагноз, призначити лікування конкретному хворому, надати невідкладну допомогу (включаючи проведення серцево-легеневої реанімації на тренажері), вирішити питання експертизи працездатності.

Співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури проводиться з кожним лікарем-інтерном. За результатами співбесіди з урахуванням оцінок попередніх етапів приймається рішення про рівень підготовки лікаря-інтерна і присвоєння йому звання лікаря-спеціаліста.

Проведення атестації та підведення її підсумків регламентуються відповідними директивними документами.

При проходженні заочної частини інтернатури лікар-інтерн підпорядковується адміністрації базової лікувально-профілактичної установи. На нього поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, права та пільги, що встановлені для медичних працівників даної установи. Підчас проходження інтернатури при здійсненні функції лікаря інтерн володіє правами і несе відповідальність за свої вчинки на рівні з іншими лікарями.

Заочна частина інтернатури проводиться на базі терапевтичних чи відповідних спеціалізованих відділень стаціонарних закладів, поліклінік, амбулаторних закладів. Час проходження заочної частини первинної спеціалізації за окремими курсами навчальної програми на базі амбулаторних закладів повинен становити не менше третини часу, відведеного для вивчення курсу.

Відповідно до чинного положення про інтернатуру, лікар-інтерн повинен самостійно забезпечувати діагностичний та лікувальний процес під керівництвом безпосереднього керівника.

Лікарі-інтерни чергують 2 рази в місяць у стаціонарі під керівництвом відповідального чергового лікаря і звітують про результати чергування на ранкових конференціях, оперативних нарадах у відділенні.

Практична підготовка лікарів-інтернів на базі стажування.

  1   2   3   4   5   6Схожі:

Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності iconТиповий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності

Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності iconПрограма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ іу рівнів акредитації зі спеціальності
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ іу рівнів акредитації...
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності iconСпеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності
Координаційна науково-методична рада з післядипломної освіти лікарів і провізорів при
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності iconПрограма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти iii-iy рівнів акредитації зі спеціальності
України №81 від 23. 02. 2005 р. «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних І...
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності iconНаціональна медична академія післядипломної освіти
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації...
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності iconНаціональна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти пі-iv рівнів акредитації...
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності iconП. Л. Шупика затверджено моз україни " " 2006 р. Типовий навчальний план та програма
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності iconТиповий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності
України від 21. 11. 2005р. №621 „Про внесення змін до наказу моз україни від 23. 02. 2005р. №81" та листа моз україни №08. 01-22/279...
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності iconП. Л. Шупика моз україни " " 2006 р. Типовий навчальний план та програма
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації...
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності iconПрограма спеціалазації (інтернатури) випусників вищих медичних закладів освіти ІІІ іv рівнів акредитації зі спеціальності "медицина невідкладних станів"
...
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності iconЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького Національна медична академія післядипломної освіти
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи