Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів icon

Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станівНазваПротокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів
Дата конвертації19.01.2013
Розмір25.7 Kb.
ТипПротокол
джерело
1. /Регламетуюч_ документи/_нд_в_дуальний план ВХ 2010.doc
2. /Регламетуюч_ документи/В_ДОМ_СТЬ первинна атест.doc
3. /Регламетуюч_ документи/Внутр_шн_ хвороби.doc
4. /Регламетуюч_ документи/ДОКУМЕНТИ БАЗОВОГО КЕР_ВНИКА.doc
5. /Регламетуюч_ документи/Метод розробка для базових кер_вник_в.doc
6. /Регламетуюч_ документи/Перел_к практичних навичо1.doc
7. /Регламетуюч_ документи/Перел_к практичних навичо2.doc
8. /Регламетуюч_ документи/наказ 291.doc
Обласної держадміністрації
Відомість обліку результатів первинної атестації знань та практичних навичок лікарів-інтернів з фаху „Внутрішні хвороби” в базових лікувальних установах
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності
Програма з фаху «Внутрішні хвороби»
Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів
Перелік практичних навичок, якими лікарі-інтерни повинні оволодіти під час навчання в інтернатурі (1 рік навчання)
Перелік практичних навичок, якими лікарі-інтерни повинні оволодіти під час навчання в інтернатурі (2 рік навчання)
Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів

Затверджено на засіданні кафедри

”___”___________200 р.

Протокол №

Зав. кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів

проф. Скрипник І.М.


Методична розробка для базових керівників.


Тема: Організація та забезпечення базового та проміжних контролів теоретичних знань та практичних вмінь на базах стажування.


Актуальність: Проведення атестації дає можливість виявити “слабкі” місця в підготовці лікаря-інтерна та розробити графік індивідуального навчання.


Об’єм повторної інформації: знання, набуті на кафедрах терапевтичного профілю (пропедевтиці внутрішніх хвороб з геронтологією, факультетська терапія, госпітальна терапія).


Об’єм нової інформації в інтернеті, матеріали з’їздов, конгресів з актуальних проблем терапії, нормативні документи МОЗ України.


Витяг з наказу МОЗ України № 291 від 3 грудня 1996 року.


З метою перевірки засвоєння лікарями-інтернами розділів навчальної програми, оволодіння відповідними практичними навиками проводиться базовий проміжний контроль на базі стажування.


Підсумковий контроль проводиться при завершенні циклу навчання на базі стажування перед направленням лікаря-інтерна на очну частину навчання на кафедру вищого закладу освіти. Склад і графік роботи комісії затверджується наказом головного лікаря базової установи охорони здоров’я. До складу комісії включаються відповідальні за інтернатуру на базі стажування (голова), безпосередні керівники лікарів-інтернів, управління охорони здоров’я обласної держадміністрації, викладачі профільних кафедр вищих закладів освіти.


Підсумковий контроль включає в себе:

  • перевірку професійної практичної підготовки лікаря-інтерна згідно з планом і програмою;

  • тестовий контроль знань і вмінь;

  • співбесіду.


Лікарі-інтерни, які не атестовані за результатами підсумкового контролю або не з’явились на нього без поважних причин, забов’язані пройти підсумковий контроль у терміни, погоджені з деканатом інтернатури, але не пізніше двох місяців від початку нового навчального року.

Неатестовані особи підлягають звільненню з інтернатури як такі, що не відповідають займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації і направляються до Головного управління державної служби і кадрів Міністерства охорони здоров’я України для вирішення питання щодо їх працевлаштування.


Комп’ютерний контроль знань та вмінь проводиться в комп’ютерному класі кафедри вищого закладу освіти за тестовими комп’ютерними програмами з відповідних спеціальностей, затверджених Міністерством охорони здоров’я України в присутності членів Державної атестаційної комісії, або на базі стажування.


При проведенні оцінки вмінь та володіння практичними навиками лікарі-інтерни лікувального профілю підлягають обов’язковому контролю вміння провести обстеження хворого, тлумачити результати допоміжних досліджень, провести диференційний діагноз, виставити клінічний діагноз, призначити лікування конкретному хворому, надати невідкладну допомогу (включаючи проведення серцево-легеневої реанімації на тренажері), вирішити питання експертної працездатності.


При незадовільній оцінці вмінь і оволодіння практичними навиками лікар-інтерн вважається таким, що не засвоїв практичні навики, передбачені навчальною програмою і за рівнем підготовки не відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста. В цьому разі лікар-інтерн до подальших етапів атестації не допускається і вважається не атестованим.

Співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури проводиться з кожним лікарем-інтерном. За результатом співбесіди з урахуванням оцінок попередніх етапів приймається рішення про рівень підготовки лікаря-інтерна і присвоєння йому звання лікаря-спеціаліста певного фаху.Схожі:

Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів iconЛекція для лікарів ту з фаху "медицина невідкладних станів" Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента s-t. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаря
Професор кафедри внутрішніх хвороб з медициною невідкладних станів Потяженко М. М
Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів iconПротокол проведення та оцінювання диференціального заліку з внутрішніх хвороб

Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів iconПротокол проведення та оцінювання підсумкового модульного контролю з внутрішньої медицини (модуль №4)
Контроль уміння діагностувати і надавати допомогу при невідкладних станах (45 балів)
Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів iconНавчальний план підготовки лікарів- інтернів зі спеціальності “Медицина невідкладних станів”
Організація надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та раньому госпітальному етапах
Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів iconПрограма спеціалізації (інтернатури) випусників вищих медичних закладів освіти із спеціальності " медицина невідкладних станів" Коди курсів та розділів
Організація надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та раньому госпітальному етапах
Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів iconТиповий навчальний план І програма
Крамарєв С. О. – головний позаштатний інфекціоніст моз україни, завідуючий кафедрою дитячих інфекційних хвороб Національного медичного...
Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів iconВ. М. Половець
Автор: В. М. Половець – сучасний український історик, професор, зав кафедрою українознавства і політології Чернігівського державного...
Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів iconПояснювальна записка згідно наказам моз україни
Коордінаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти моз україни півторарічна спеціалізація ( інтернатура) зі спеціальності...
Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів iconРекомендовано кафедрою методики викладання природничо-математичних дисциплін Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. Протокол №4 від 25. 12. 2007 року
...
Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів iconТематичний план самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р. Модуль 2 «Основи внутрішньої медицини»
Змістовий модуль 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб системи кровообігу»
Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів iconПрограма спеціалазації (інтернатури) випусників вищих медичних закладів освіти ІІІ іv рівнів акредитації зі спеціальності "медицина невідкладних станів"
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи