Лекція для лікарів ту з фаху \"медицина невідкладних станів\" Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента s-t. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаря icon

Лекція для лікарів ту з фаху "медицина невідкладних станів" Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента s-t. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаряНазваЛекція для лікарів ту з фаху "медицина невідкладних станів" Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента s-t. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаря
Дата конвертації19.01.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція
джерело


Лекція для лікарів ТУ з фаху “медицина невідкладних станів”

 • Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента S-T. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаря.

 • Професор кафедри внутрішніх хвороб з медициною невідкладних станів Потяженко М.М.


Інфаркт міокарда - це ішемічний некроз ділянки м’яза серця, який виникає внаслідок гострої невідповідності між потребою в кисню і доставкою його по коронарних судинах.

 • Найбільш частою причиною розвитку гострого інфаркту міокарда є розрив атеросклеротичної бляшки з тромбозом коронарної артерії на фоні недостатнього колатерального кровопостачання, що по суті і призводить до “Q-інфаркту міокарда”; спазм коронарних артетій.

 • Найчастіше тромбується передня міжшлуночкова та огинаюча гілки лівої коронарної, дещо рідше – гілки правої коронарної артерії.Щодо термінології:

 • 1. Інфаркт міокарда – більш вузьке поняття, ніж некроз міокарда, останній включає в себе, як, власне, інфаркт міокарда (коронарний, ішемічний), так і так звані некоронарогенні некрози міокарда, які можуть виникати при вторинній коронарній недостатності (дисметаболічні, стероїдні, адреналові некрози, тощо).Раніше виділяли трансмуральний і не трансмуральний (великовогнищевий та дрібновогнищевий) інфаркти міокарда, основними ознаками яких були зміни на ЕКГ.

 • Останнім часом ці поняття застосовуються переважно як патологоанатомічні, оскільки часто спостерігаються розбіжності з даними ЕКГ.

 • Картина ЕКГ не дозволяє точно встановити глибину і поширеність пошкодження серцевого м'яза. Інфаркт може бути нетрансмуральним за наявності зубця Q, навпаки при трансмуральному інфаркті міокарда на ЕКГ немає зубців Q, QS.Клінічна картина гострого інфаркту міокарда (ГІМ)

 • Домінуючим симптомом при ГІМ є:

 • 1. Біль у грудях (80-90%).

 • Біль при ГІМ відрізняється від стенокардитичного інтенсивністю, тривалістю (status anginisus), не купується нітратами, а іноді й наркотиками.

 • Біль стискаючого, пекучого, розриваючого, ріжучого характеру, він частіше в загрудинній ділянці, рідше – в нижній третині грудини та надчерев’ї.

 • Іррадіює в ліву руку, плече, лопатку, хребет, шию, нижню щелепу, вухо.

 • Біль, як правило, носить хвилеподібний характер з наростанням сили.

 • Особливістю болю при ГІМ є його виражене емоційне забарвлення (страх смерті, збудженність, суєтливість, деякі ж стогнуть, боячись зрушитись з місця).2. Другим за важкістю симптомом ІМ є задуха.

 • Задуха може супроводжуватися болевим синдромом, або ж бути єдиною ознакою ІМ – астматична форма початку ІМ (інфаркт папілярних м'язів.3. Третім симптомом є поява аритмій, які були відсутні до цього часу, особливо миготливої аритмії.

 • Указані симптоми можуть супроводжуватися:

 • блідістю шкірних покривів;

 • ціанозом слизових, акроціанозом;

 • Тахікардією, рідше брадикардією.

 • Величина АТ може бути різною, спочатку підвищується, а потім знижується, що є симптомом слабкості лівого шлуночка серця.З боку серця можливо виявити:

 • Збільшення лівої межі серця;

 • Систолічний шум над верхівкою серця;

 • Діастолічний ритм галопу;

 • Послаблення І тону над верхівкою;

 • Шум тертя перикарда (симптом Керніга).Клінічні форми (варіанти) ІМ

 • Типовий – ангінозний варіант (status anginosus).

 • Атипові:

 • 1. Астматичний (у похилих людей, при повторних ІМ). Як правило, це інфаркт папілярних м'язів. Це пов'язано з розвитком відносної недостатності мітрального клапана, що веде до швидкого розвитку серцевої недостатності.- Гастралгічний ( status abdominalis) – частіше при нижніх інфарктах. Характеризується болем у животі, нудотою, блювотою, здуттям живота (парез шлунково-кишкового тракту), при пальпації живота виявляють напруження й болючість передньої черевної стінки.Аритмічний – порушення ритму та провідності;

 • Церебральний – (цереброваскулярний) – синдром Боголєнова. Характеризується епізодами непритомності, мозкового інсульту, гіпертензивного кризу.

 • “Інсультна” форма початку ІМ пов'язана з локальною ішемією мозку, яка настає внаслідок одночасного спазму (або тромбозу) мозкових і коронарних артерій.

 • Верифікує діагноз ЕКГ і ЕхоКГ в динаміці та КТ мозку.Безсимптомний – ІМ без анамнезу (незрозуміла загальна слабкість, невизначений біль в грудях).

 • Шоковий – на перший план виступає картина кардиогенного шоку.Основним методом верифікації діагнозу “інфаркт міокарда” є старанний аналіз ЕКГ критеріїв порушення коронарного кровотоку.

 • Як відомо, інфаркт міокарда складається з трьох зон:

 • Зона некрозу;

 • Пошкодження;

 • Ішемії.Зона некрозу на ЕКГ характеризується комплексами Q або QrS, QS (трансмуральний).

 • Зона пошкодження на ЕКГ характеризується феноменом Парді (дугоподібним підйомом сегмента S-T).

 • Зона ішемії характеризується зміною зубця Т (від'ємний або високий рівносторонній зубець Т).Вже впродовж першої доби ГІМ у хворого з'являються ознаки резербитивно-некротичного синдрому, який характеризується:

 • Гарячкою (з 2-3 дня t˚ 37-38˚, триває 3-7 днів);

 • Лейкоцитозом (з 1го по 4-6й день);

 • Зсувом лейкоцитарної формули вліво;

 • Підвищенням ШОЕ (з 6-7дня);

 • Зростанням активності ряду ферментів крові (МВ-КФК, АсАТ. Підвищення рівня тропінів І та Т, міоглобіну, СРБ).Для перших днів ІМ характерне зменшення кількості еозинофілів аж до анеозинофілії.

 • На 2-3 день інфаркту міокарда позитивною стає реакція на С-реактивний протеїн, підвищуються α2, γ-глобуліни, фібриноген, цукор, залишковий азот.

 • Активність ферменту АсАТ (норма 0,5-0,6 ммоль/л) підвищується через 6-12 годин, максимальна вона на 2-4 день, до норми повертається через 5- днів.Активність КФК підвищується в першу добу і повертається до норми на 4-5 день, особливе значення має дослідження ізоферменту КФК-МВ (міокардіальний) – специфічний тест на некроз в міокарді.

 • Активність МВ-КФК зростає вже в перші 6 годин від початку ГІМ.

 • При некрозі кардіоміоцитів вже на 3-4 годині зростає в крові міоглобін (в нормі 5нг/мл), і сягає 1000-1500 нг/мл.Гіперміоглобінемія веде до міоглобінурії, що також використовується в діагностиці ГІМ.

 • Комплекс серцевих тропонінів І та Т (білків) зростає в крові через 3-12 годин від початку гострого інфаркту міокарда.

 • Високий рівень тропоніну І утримується упродовж 7 днів, а тропоніну Т – 10-12 днів поспіль.Послідовність дій лікаря на догоспітальному етапі та принципи надання лікування неускладненого гострого Q-інфаркту міокарда:

 • Фізичний та психоемоційний спокій;

 • Сублінгвально нітрогліцерин через кожні 3-5 хвилин або в аерозолі нітромік (ізомік) по 0,4-0,5 мг.

 • Оксигенотерапія.

 • Аналгезія (в залежності від вираженості болю, віку, стану): морфін до 10мг або нейролептаналгезія (фентаніл 0,05-0,1мг + 2,5-5мг дроперідола, або промедол 10-20мг або буторфанол 1-2мг + 2,5-5мг дроперідола в/в повільно).

 • Анаприлін 10-40мг сублінгвально, метаролол.6. Відновлення коронарного кровообігу в інфарктнозалежній коронарній артерії, тобто ранній медикаментозний тромболіз: металізе 50 МЕ болюсно протягом 5-10 сек, фраксипарин 0,6мл (0,3мл в/в, 0,3мл п/ш) або гепарин 5000 ОД в/в стркминно, потім крапельно та підшкірно.

 • 7. Аспірин – кардіо 100мг (аспекард).

 • 8. При шлуночкових екстрасистолах – лідокаїн 1-1,5мг/кг в/в повільно до отримання ефекту, або сумарної дози 3мг/кг.

 • 9. При брадикардії – 1мг атропіна сульфат в/в.

 • 10. Антиоксидантна терапія: 2,5% розчин тіотриазоліну 2,5мл в/м.11. Покращення мікроциркуляції, зменшення інтоксикації: реосорбілакт в/в крапельно, ксілат).

 • 12. Безперервний ЕКГ-моніторінг.

 • 13. Госпіталізація на ношах в інфарктне відділення після стабілізації стану хворого (систолічний тиск не нижче 90 мм.рт.ст.)Дякую за увагу!

Схожі:

Лекція для лікарів ту з фаху \"медицина невідкладних станів\" Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента s-t. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаря iconНавчальний план підготовки лікарів- інтернів зі спеціальності “Медицина невідкладних станів”
Організація надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та раньому госпітальному етапах
Лекція для лікарів ту з фаху \"медицина невідкладних станів\" Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента s-t. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаря iconПрограма спеціалізації (інтернатури) випусників вищих медичних закладів освіти із спеціальності " медицина невідкладних станів" Коди курсів та розділів
Організація надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та раньому госпітальному етапах
Лекція для лікарів ту з фаху \"медицина невідкладних станів\" Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента s-t. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаря iconБіохімічне дослідження крові
Білки контрактильного апарату міоцитів, що приймають участь у регуляції м’язового скорочення. Підвищення рівня Тр I у плазмі крові...
Лекція для лікарів ту з фаху \"медицина невідкладних станів\" Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента s-t. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаря iconПояснювальна записка згідно наказам моз україни
Коордінаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти моз україни півторарічна спеціалізація ( інтернатура) зі спеціальності...
Лекція для лікарів ту з фаху \"медицина невідкладних станів\" Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента s-t. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаря iconАнкета для лікарів по знеболенню
Розроблена з метою вивчення потреб лікаря для створення умов ефективного знеболення
Лекція для лікарів ту з фаху \"медицина невідкладних станів\" Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента s-t. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаря iconІнструкція з медичного застосування Діагностичні моноклональні реагенти анти-А, анти-В, анти-ав для визначення групи крові людини за системою ав0 Назва Діагностичні моноклональні реагенти анти-А,
Діагностичні моноклональні реагенти анти-А, анти-В, анти-ав містять специфічні моноклональні антитіла IgM до відповідних антигенів...
Лекція для лікарів ту з фаху \"медицина невідкладних станів\" Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента s-t. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаря iconПрограма спеціалазації (інтернатури) випусників вищих медичних закладів освіти ІІІ іv рівнів акредитації зі спеціальності "медицина невідкладних станів"
...
Лекція для лікарів ту з фаху \"медицина невідкладних станів\" Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента s-t. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаря iconТема №9: ”Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при пожаленнях, покусах, електротравмах, утопленнях та дії низьких та високих температур”. (5,0 академічні години)
Актуальність теми: Пожалення, покуси електротравми, утоплення це ті загрозливі для життя стани, які потребують від сімейного лікаря...
Лекція для лікарів ту з фаху \"медицина невідкладних станів\" Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента s-t. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаря iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ось чому сучасна біологія і медицина приділяють велику увагу вивченню поверхневих явищ в рослинах і тваринах. Ці знання дуже потрібні...
Лекція для лікарів ту з фаху \"медицина невідкладних станів\" Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента s-t. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаря iconРішення 20 (позачергової )сесії Глобинської районної ради
Забезпечення розроблення та оптимізації планів і програм післядипломної підготовки лікарів акушерів-гінекологів, сімейних лікарів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи