Самостійна робота студентів з дисципліни «охрана праці в галузі» icon

Самостійна робота студентів з дисципліни «охрана праці в галузі»НазваСамостійна робота студентів з дисципліни «охрана праці в галузі»
Дата конвертації06.02.2013
Розмір201.52 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

з дисципліни «ОХРАНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»


ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Основи законодавства України про охорону праці. Конституція держави про охорону праці. Кодекс законів про працю (КЗОП). Закон про охорону праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП). Реєстр державних нормативних актів охорони праці (ДНАОП). Система управління охороною праці. Організація фінансування і управління (стимулювання) охорони праці. Економічне значення і показники ефективності заходів щодо поліпшення умов охорони праці. Функціональні обов'язки посадових осіб і робітників по забезпеченню безпечних умов праці як на державних, так і приватних підприємствах. Власність і охорона праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Органи державного нагляду і суспільного контролю за станом охорони праці.

Література [І]Л4],[5], [б]ЛЮ]ЛН].

Методичні вказівки

Основні положення охорони праці варто вивчати по тексту Закону "Про охорону праці". Питання по правам, обов'язкам, відповідальності адміністрації, посадових осіб і робітників за забезпечення і дотримання вимог безпеки праці, а також спеціальні правила з охорони праці жінок, молоді, інвалідів, рекомендується також вивчати з використанням Закону "Про охорону праці".

При вивченні питань організації роботи, системи управління охороною праці, діяльності органів державного і суспільного контролю необхідно розібратися в структурі цих організацій, особливо звернувши увагу на роль керівників вищої і середньої ланки в організації такою роду діяльності.

Панування і фінансування заходів щодо охорони праці враховують при упорядкуванні колективного договору на підприємстві, і спрямовані на поліпшення умов праці.

При оцінці економічної ефективності заходів охорони праці варто враховувати вплив умов праці на "її продуктивність, стан виробничого травматизму, з якими пов'язані величезні соціальні, моральні й економічні витрати підприємства, що особливо ясно повинні усвідомлювати сучасні менеджери і підприємці при організації роботи на підприємстві. Велику увагу необхідно приділити навчанню працюючих безпеці праці.

Питання для самоперевірки

 • Які питання охорони праці закріплені в статтях Конституції держави?

 • Охарактеризуйте основні тези охорони праці, викладені в Законі України "Про охорону праці",

 • Які функції і структура ССБП?

 • Хто несе юридичну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві?

 • Як проводиться технічне навчання, інструктаж працюючих з охорони праці? Види інструктажу працюючих.

 • Як плануються і по яким статтям фінансуються заходи щодо охорони праці?

 • Як оцінюють економічну ефективність роботи з охорони праці?

 • Які види відповідальності передбачені в Україні за порушення
  законодавства про охорону праці?


 • Як здійснюється державний і суспільний контроль за станом охорони праці?
  Відобразіть структурну схему організації роботи з охорони праці в Україні.
^ ТЕМА 2. ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ

тема 2-1 Стан і оздоровлення повітряного середовища

Метеорологічні умови виробничого середовища. Вплив на людину метеорологічних умов виробничого середовища. Терморегуляція організму людини і зміни в організмі, пов'язані з порушенням сприятливих сполучень параметрів мікроклімату робочої зони. Нормування метеорологічних умов на виробництві. Профілактика надмірних впливів тепла і холоду на організм людини. Шкідливі речовини. Класифікація шкідливих речовин за характером і ступенем впливу їх на організм людини, при попаданні технічних речовин в організм. Особливості впливу шкідливих речовин на здоров'я людини. Гранично припустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони. Заходи щодо забезпечення безпеки праці при контакті зі шкідливими речовинами. Виробничий пил. Дія виробничого пилу на організм людини. Заходи боротьби з пилом у виробничих умовах. Засоби індивідуального захисту. Вентиляція і кондиціювання повітря. Методи контролю повітряного середовища в робочій зоні. Заходи безпеки при експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря. Література: [2], [31, [7]. [8], [22].

Методичні вказівки.

Стан повітря в помешканні є одним із важливих показників рівня добробуту виробничого середовища, що впливає безпосередньо на самопочуття і здоров'я людини, фахівців будь-якого рівня на підприємстві.

Для досконалого вивчення даної теми варто усвідомити, якими способами відбувається тепловіддача організму людини в навколишнє середовище, як впливають метеорологічні умови на здоров'я людини. Потрібно ознайомитися з принципом нормування параметрів мікроклімату, із шляхами забезпечення припустимих і комфортних метеоумов на робочому місці.

У виробничих умовах виділяються шкідливі випаровування, гази, виробничий пил.

Необхідно знати ступінь небезпеки впливу їх на здоров'я людини, шляхи захисту й усунення цих шкідливостей. Одним з ефективних методів оздоровлення повітряного середовища є вентиляція і кондиціювання повітря. Варто вивчити способи вентиляції і кондиціювання у виробничих приміщеннях, норми і методи розрахунку обміну повітря.


Питання для самоперевірки.

 • Що являє собою процес терморегуляції організму людини?

 • Як нормуються метеорологічні умови виробничих приміщень?

 • Як класифікуються шкідливі речовини, що містяться в повітрі робочої зони?

 • Які існують методи виміру концентрації токсичних речовин і пилу в повітрі?

 • Які засоби індивідуального і колективного захисту використовуються
  для зменшення впливу шкідливих речовин на працюючих?


 • Як розрахувати повітрообмін і вибрати вентилятор?


Тема 2.2. Захист від шуму і вібрації

Джерела шуму і вібрації. Професійні наслідки шкідливого впливу шуму і вібрації на людину.

Фізичні і фізіологічні характеристики шуму: акустична потужність, інтенсивність, звуковий тиск. Спектр шуму, рівень шуму, рівень гучності, рівень сприйнятливого шуму, ефективний рівень і доза шуму. Принцип нормування шуму на виробництві. Нормування інфра- і ультразвуку. Нормування вібрації. Прилади і методи виміру шуму і вібрації. Зниження шуму і вібрації на робочому місці: у джерелі утворення, на шляху розповсюдження засобами колективного й індивідуального захисту працюючих.

Література: [2], [3], [7], [12], [14].

Методичні вказівки.

При вивченні виробничого шуму і вібрації, крім засвоєння фізичної сутності, варто звернути увагу на небезпеку їхнього впливу на організм людини. Треба знати одиниці виміру шуму і вібрації, граничне припустимі рівні і методи боротьби з цими явищами в робочих приміщеннях та способи організації роботи з високо шумними технологіями.

Питання для самоперевірки

 • Які професійні захворювання можуть виникнути під впливом шуму і
  вібрації?


 • Розрахуйте загальний рівень шуму у виробничому приміщенні при
  наявності декількох джерел шуму.


 • Як нормується шум?

 • Як нормують вібрацію?

 • Які методи захисту від шкідливої дії шуму і вібрації?

 • Назвіть засоби індивідуального захисту.Тема 2.3. Виробниче освітлення


Вплив світла на організм людини. Світлотехнічні характеристики. Вплив якості освітлення па продуктивність і безпеку праці. Економічна доцільність створення оптимальної освітленості робочих місць. Види виробничого освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення. Норми проектування природного і штучного освітлення у виробничих приміщеннях. Загальні принципи нормування освітленості і методи розрахунку освітлювальних установок на робочих місцях.

Література: [2],[3],[7],[14],[15].

Методичні вказівки.

Світло діє на очі людини і через них на кору великих півкуль головного мозку, на центральну нервову систему і на організм людини в цілом\. Вивчаючи дану тему, студенту варто звернути увагу на психологічний вплив світла, вплив кольору й архітектурних особливостей інтер'єра на працездатність людини, особливо людей розумової праці, у тому числі менеджерів усіх рівнів управління в організації та фахівців. Необхідно вивчити питання нормування і методи розрахунку освітленості, зупинитися на основних джерелах освітлення у виробничому приміщенні, що застосовуються сьогодні на підприємствах, в організаціях. Необхідно вміти робити розрахунки штучного освітлення у виробничому помешканні, цеху, офісі.

Питання для самоперевірки.

 • Назвіть основні світлотехнічні характеристики.

 • Як проявляється несприятливий вплив недостатньої освітленості на
  організм людини?


 • Назвіть існуючі види природного і штучного освітлення.

 • Який принцип нормування освітленості?

 • Які основні джерела світла й освітлювальні прилади застосовуються
  сьогодні на підприємствах, в організаціях?Тема 2.4. Захист від іонізуючих і електромагнітних випромінювань

Застосування радіоактивних речовин і джерел іонізуючих випромінювань у галузях народного господарства. Вплив Іонізуючих випромінювань на організм людини. Фізичні характеристики радіоактивних випромінювань. Норми радіаційної безпеки й основні санітарні правила роботи з джерелами радіоактивних випромінювань. Загальні принципи захисту від іонізуючих випромінювань.

Методи контролю і прилади виміру радіоактивних випромінювань. Міри і засоби індивідуального захисту.

Загальні поняття про ЕМП радіочастот. Основне джерело енергії коливань високочастотних (ВЧ) і надвисокочастотних (НВЧ) випромінювань. Небезпека впливу електромагнітних полів ВЧ і НВЧ на організм людини. Нормування електромагнітних випромінювань. Засоби захисту працюючих з установками, електронно-обчислювальними машинами (ЕОМ). Вимоги до виробничих помешкань і обслуговуючого персоналу. Контроль умов праці при роботах з джерелами електромагнітних випромінювань (комп'ютер, тощо).

Література: [2]ЛЗ]Д14], [16], [17].

Методичні вказівки.

Радіоактивні речовини й інші джерела іонізуючих випромінювань небезпечні для здоров'я людини, тому варто старанно вивчити засоби захисту від них. Необхідно звернути увагу на організацію роботи з радіоактивними речовинами, способи дотримання гігієнічних вимог, а також принцип нормування випромінювань, що іонізують, в робочих приміщеннях.

Сьогодні широке застосування в народному господарстві для засобів зв'язку та ін. одержали коливання ВЧ і НВЧ радіодіапазону. Впровадження сьогодні обчислювальної техніки в усі сфери народного господарства України призвело до виникнення проблеми організації робочих місць і оптимізації їхньої діяльності відповідно до вимог охорони праці. Візуальні дисплейні термінали ЕОМ є джерелом випромінювання ЕМП різноманітної частоти, у-,р -випромінювань, рентгенівського та ін. видів випромінювання. Тому варто вивчити ступінь небезпеки вплину ЕМП на ЛЮДИНУ, ознайомитися з нормуванням і способами захисту від електромагнітних і іонізуючих випромінювань, особливо приділивши увагу питанням безпеки на робочих місцях фахівців, керівників, обладнаних ПК із різноманітного роду захисними екранами.

Питання для самоперевірки.

 • Як проявляється шкідливий вплив радіоактивних випромінювань на
  організм людини?


 • Поясніть сутність різноманітних одиниць виміру радіоактивності.

 • Які в Україні діють норми радіаційної безпеки?

 • В чому полягає принцип захисту працюючих екрануванням, відстанню, часом?

 • Розкрийте періодичність та види радіаційного контролю.

 • Назвіть заходи індивідуального захисту.

 • Від яких чинників залежить ступінь небезпеки впливу ЕМП на людину?

 • Які порушення можуть статися в організмі людини під впливом
  електромагнітних випромінювань?


 • Назвіть одиниці виміру інтенсивності випромінювання?

 • Які гранично припустимі значення потоку енергії ЕМП?

 • Назвіть типи захисних покриттів.

 • Які заходи необхідно проводити для захисту від НВЧ-опромінення?^ РОЗДІЛ 3. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Тема 3.1. Техніка безпеки при виконанні загальногосподарських робіт

Поняття і визначення нещасного випадку, виробничої травми, професійного захворювання та отруєння. Основні причини виробничого травматизму на підприємствах народного господарства. Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Ризик у трудовій діяльності. Небезпечні зони. Охоронні зони.

Загальні методи поліпшення умов праці: організація робочих місць і розміщення устаткування, механізація та автоматизація виробництва, наукова організація й естетика праці, вивчення і дотримання нормативних вимог, індивідуальний та колективний захист, медичний огляд та ін.

Література:[2],[3],[12].

Методичні вказівки.

При вивченні теми необхідно перш за все засвоїти термінологію з охорони

праці і класифікацію небезпечних і шкідливих виробничих чинників відповідно до ГОСТ 12.0.002-80 і ГОСТ 12.0.003-74. При вивченні порядку розслідування й обліку нещасних випадків на виробництві варто керуватися „Положенням про розслідування та облік нещасних випадків", що є чинним у державі. Необхідно знати загальні методи поліпшення умов праці й основні напрямки наукових досліджень по найважливішим сучасним проблемам охорони праці, що сьогодні широко розробляються в українських періодичних виданнях з проблем соціального захисту і охорони праці. Варто ознайомитись із причинами нещасних випадків на підприємстві, де працює студент, спробувати розробити заходи і розрахувати необхідні кошти на їх впровадження, що потім доречно було б відобразити при написанні реферату. Треба також спів ставити об'єм фінансування цих заходів з економічними збитками від нещасних випадків на підприємстві.

Питання для самоперевірки.

 • Дайте визначення нещасного випадку, виробничої травми, професійного захворювання й отруєння відповідно до ГОСТ ССБП.

 • Які існують причини виробничих травм на підприємстві, де працює студент?

 • Які методи застосовуються для аналізу виробничого травматизму?

 • Назвіть основні методи і напрямки поліпшення умов праці.


Тема 3.2. Техніка безпеки при експлуатації машин, устаткування і засобів транспорту, судин, що працюють під тиском

Види вантажопідйомних і транспортних машин і механізмів, особливості їхньої експлуатації на відкритих площадках, на території підприємства та у виробничих помешканнях. Запобіжні пристрої й обмежувачі підйомних механізмів, радіус небезпечної зони при їх роботі. Порядок технічного огляду. Техніка безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах. Норми переміщення тяжкостей вручну. Організація пересування спецтранспорту. Маршрути безпечного пересування по виробничій зоні людей і техніки.

Заходи безпеки при експлуатації кисневих компресорів, балонів і судин. Вимоги до судин, що працюють під тиском, реєстрація їх і технічне засвідчення. Вимоги до балонів для стиснутих і зжижених газів. Правила складування і схову устаткування і матеріалів під тиском.

Література:[2],[3],[12],[19],[20].

Методичні вказівки.

Вивчаючи дану гему варто звернути увагу па причини травм при експлуатації вантажопідйомних машин, пристосувань, а також судин, що працюють під тиском. Потрібно ознайомитись з основними запобіжними пристроями, що перешкоджають самовільному прямуванню, переміщенню, падінню і руйнації вантажопідйомних і ін. машин І механізмів. Необхідно знати правила пересування самохідних засобів механізації по території підприємства, правила техніки безпеки при роботі з кисневими балонами. На підприємстві у відділі охорони праці треба ознайомитися з документацією по технічному огляду машин і механізмів, а також судин, що працюють під тиском. Варто звернути увагу на сумісність схову їх на складах.

Питання для самоперевірки.

 • Які види вантажопідйомних і ін. машин і механізмів використовуються сьогодні в народному господарстві?

 • Які пристрої і механізми підлягають технічному огляду?

 • У чому полягає суть проведення технічного огляду?

 • Що являє собою запобіжна апаратура судин, що працюють під
  надлишковим тиском?


 • Які речовини і матеріали несумісні при схові на складах?Тема 3.3. Електробезпека 1 год.

Природа електричного струму. Блискавка, статична електрика, електромережі. Дія електричного струму на організм людини. Чинники, що впливають на результат поразки електричним струмом .Характер виробничих приміщень і їх класифікація за електронебезпечністю. Види поразки електричним струмом. Надання першої допомоги при поразці електричним струмом.

Аналіз небезпеки включення людини в електричний ланцюг. Однополюсне і двополюсне доторкання. Елементи й пристрій захисного заземлення і захисного відключення. Блокування і сигналізація. Аналіз явищ при розтіканні аварійного струму в землі. Блискавказахист. Техніка безпеки при роботі з електроустаткуванням. Засоби індивідуального захисту людини від впливу електричного струму.

Література: [2],[3],[12],[19],[20.

Методичні вказівки.

При вивченні впливу електричного струму на людину варто враховувати чинники, що впливають на вихід поразки. Необхідно знати, що являє собою опір тіла людини, як він змінюється в залежності від умов навколишнього середовища і які процеси відбуваються в організмі людини при поразці електричним струмом. Необхідно засвоїти, як підрозділяються помешкання по ступеню небезпеки поразки в них працівника електричним пристроями, що перешкоджають самовільному прямуванню, переміщенню, падінню і руйнації вантажопідйомних і ін. машин і механізмів. Необхідно знати правила пересування самохідних засобів механізації по території підприємства, правила техніки безпеки при роботі з кисневими балонами. На підприємстві у відділі охорони праці треба ознайомитися з документацією по технічному огляду машин і механізмів, а також судин, що працюють під тиском. Варто звернути увагу на сумісність схову їх на складах.

Питання для самоперевірки.

 • Які види вантажопідйомних і ін. машин і механізмів використовуються сьогодні в народному господарстві?

 • Які пристрої і механізми підлягають технічному огляду?

 • У чому полягає суть проведення технічного огляду?

 • Що являє собою запобіжна апаратура судин, що працюють під
  надлишковим тиском?


 • Які речовини і матеріали несумісні при схові на складах?


^ РОЗДІЛ 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА


Тема 4.1. Аналіз процесу горіння

Визначення пожежі. Класифікація пожеж. Горіння твердих речовин. Горіння рідин, температура спалаху. Пожежовибухонебезпечних властивості' газів та пилу.

Література: [2],[3],[7],[10],[13].

Методичні вказівки.

У даній темі потрібно вивчити класифікацію пожеж в залежності від речовини, яка горить.

Необхідно вивчити розподіл видів горючості твердих речовин. При вивченні горіння рідин, засвоїти класифікацію рідин в залежності від температури спалаху рідини. Вимоги до зберігання легкозаймистих речовин. Пожежовибухонебезпечність газів в залежності від їх концентрації в повітрі (нижня та верхня межа концентрації).Небезпека, яка виникає при запиленості приміщень. Заходи боротьби з загазованості та запиленістю приміщень,

Питання для самоперевірки.

1.Назвіть види пожеж згідно з класифікацією.

2.Приведіть визначення пожежі.

3. Поділ твердих матеріалів по їх горючості.

4.Що таке температура спалаху?

5.Як поділяються горючі рідини в залежності від температури спалаху?

6.Які вимоги до зберігання легкозаймистих рідин?

7.Які небезпеки виникають при присутності вибухопожежонебезпечних газів в повітрі?

8.Які використовуються засоби для запобігання загазованості та запиленості виробничих приміщень.

Тема 4.2. Пожежна профілактика

Вогнестійкість матеріалів, конструкцій, споруд. Методи підвищення вогнестійкості. Пожежна профілактика. Засоби гасіння пожеж і вогнегасні речовини. Засоби пожежного зв'язку і сигналізації. Надання першої медичної допомоги при травмах, отруєнні, опіках.

Література: [2],[3],[7],[11],[ІЗ].

Методичні вказівки.

У даній темі потрібно вивчити класифікацію виробництв і зон по пожежо-і вибухонебезпеці, а також ступені вогнестійкості будівель л споруд.

Необхідно засвоїти основні види і властивості вогнегасних речовин, використання їх в автоматичних системах пожежегасіння, пожежній техніці, а також в ручних вогнегасниках. Потрібно ознайомитися з побудовою схем пожежної сигналізації, принципами їх спрацювання.

Обізнаність керівників всіх рівнів управління в цих питаннях забезпечить чітку організацію пожежо- і вибухобезпеки на підприємстві згідно з нормативними вимогами, існуючими в Україні і нормальну безаварійну робот\ підприємства, фірми.

Питання для самоперевірки.

 • Що таке ступінь вогнестійкості будівлі? Які ви знаєте ступені вогнестійкості?

 • Як класифікують будинки і споруди за пожежною безпекою?

 • Які вогнегасні властивості засобів пожежогасіння?

 • Охарактеризуйте вогнегасну дію води.

 • Як гасити пожежу від електроустановки, що знаходиться під напругою?

 • Назвіть основні принципи спрацьовування датчиків сигналізації.
  Тема 4.3. Примусова евакуація людей із приміщень


Нормування евакуаційних шляхів. Розрахунок швидкості евакуації. Економічна ефективність протипожежних заходів. Визначення заподіяної шкоди та збитків від пожежі. Визначення економічного ефекту від впровадження протипожежного обладнання.

Література: [2], [7], [11].

Методичні вказівки.

При упорядкуванні генерального плану підприємства питання санітарної і пожежної безпеки й економічної доцільності вирішуються комплексно. При проектуванні будинків необхідно забезпечити людям можливість швидко покинути будівлю. Для цього необхідно вивчити принципи нормування евакуаційних шляхів, часу і швидкості евакуації з приміщення. Пожежі завдають суспільству великий матеріальний збиток і часто призводять до загибелі людей, тому практично усі заходи, спрямовані на підвищення рівня пожежної безпеки об'єктів економіки, мають великий соціальний і економічний ефект. Тож студентам необхідно вивчити і вміти застосовувати методику їх визначення.

Питання для самоперевірки.

 1. Що є шляхами евакуації на підприємстві?

 2. Який принцип нормування швидкості евакуації?

 3. Яка методика розрахунку очікуваного економічного ефекту від впровадження рекомендацій з пожежного захисту об'єктів?^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ "ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ"

 1. Визначення і структура курсу "Охорона праці в галузі".

 2. Основні законодавчі і правові акти з охорони праці (ОП).

 3. Закон України про ОП. Основні принципи державної політики щодо ОП.

 4. Гарантії прав громадян на ОП.

 5. Порядок відшкодування власником матеріального і морального збитків працівникові у разі порушення умов праці.

 6. Державний нагляд за додержанням чинного законодавства про ОП.

 7. Громадський контроль за станом ОП.

 8. Види відповідальності за порушення чинного законодавства з ОП.

 9. Основні положення ОП неповнолітніх осіб.

 10. Основні положення ОП жінок.

 11. Правове регулювання робочого часу і відпочинку.

 12. Організація ОП на виробництві.
  Науково-технічний прогрес і ОП.
  Небезпечні і шкідливі виробничі чинники.


 13. Порядок розслідування і обліку нещасних випадків на виробництві.

 14. Які нещасні випадки кваліфікуються як "випадки поза виробництвом"?

 15. Які нещасні випадки належать до "випадків на виробництві".

 16. Відносні показники виробничого травматизму і професійної захворюваності.

 17. Методи аналізу травматизму.

 18. Сутність і структура системи управління ОП.

 19. Планування робіт з ОП.

 20. Організація і координація робіт з ОП.

 21. Стимулювання робіт з ОП.

 22. Облік, аналіз і оцінка показників стану ОП.

 23. їнформація в системі управління ОП.

 24. 3адачі управління ОП.

 25. Навчання працюючих безпеці праці. Види інструктажу працюючих.

 26. Фінансування робіт з ОП.

 27. Визначення економічної ефективності заходів по поліпшенню умов праці.

 28. Класифікація стандартів ССБП

 29. Обов'язки адміністративно-технічного персоналу підприємств з
  поліпшення умов праці.


 30. Ергономічне забезпечення безпеки праці.

 31. Організація робочого місця офіс-менеджера. Урахування
  антропометричних характеристик людини при проектуванні робочого місця.


 32. Задачі виробничої санітарії.

 33. Метеоумови виробничого середовища. Гігієнічне нормування параметрів мікроклімату.

 34. Способи нормалізації мікроклімату виробничих приміщень.

 35. Дія шкідливих речовин на організм людини.

 36. Класифікація шкідливих речовин за характером, ступенем дії на організм людини.

 37. Гігієнічне нормування шкідливих речовин.

 38. Захист від шкідливих речовин. Захист від пилу у виробничих приміщеннях.

 39. Методи контролю вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони та засоби очистки.

 40. Дія шуму на організм людини.

 41. Основні фізичні параметри шуму.

 42. Нормування виробничого шуму.

 43. Методи виміру та захисту від шуму.

 44. Вібрації, виникнення та вплив на організм людини.

 45. Нормування вібрації, засоби захисту.

 46. Нормування ультра- та інфразвуку, основні джерела.

 47. Вплив інфра-, ультразвуку на організм людини.

 48. Засоби захисту від інфра-, ультразвуку.

 49. Основні світлотехнічні поняття, види освітлення.

 50. Нормування природного та штучного освітлення.

 51. Методи розрахунку і виміру штучного та природничого освітлення.

 52. Види і джерела іонізуючих випромінювань. ^

 53. Дія іонізуючих, електромагнітних випромінювань на організм людини.

 54. Нормування іонізуючих, електромагнітних випромінювань.

 55. Засоби контролю та захисту від іонізуючих, електромагнітних
  випромінювань.


 56. Дія електромагнітного струму на організм людини. Види електротравм.

 57. Фактори, що впливають на небезпеку ураження електричним струмом.
  Категорії приміщень з електробезпеки,


 58. Засоби захисту від дотику до струмопровідного устаткування. Захисне заземлення, занулення.

 59. Небезпека прояву та засоби захисту від статичного струму.

 60. Вимоги безпеки при експлуатації судин, що працюють під тиском та засобів механізації.

 61. Пожежна і вибухова безпека. Причини виникнення пожеж і вибуху.

 62. Категорії приміщень з пожежо- та вибухобезпеки. Засоби пожежогасіння.

 63. Система запобігання пожеж та вибухів.Схожі:

Самостійна робота студентів з дисципліни «охрана праці в галузі» iconСамостійна робота студентів з дисципліни «політологія»
Студенти повинні письмово виконати завдання згідно визначених годин та рекомендованої літератури
Самостійна робота студентів з дисципліни «охрана праці в галузі» iconСамостійна робота№1
Самостійна робота№2. Введення, відображення та виведення графіки. Використання сканерів, принтерів, моніторів, відеоадаптерів та...
Самостійна робота студентів з дисципліни «охрана праці в галузі» iconСамостійна робота студентів
Розглядаються основні види банківського ризику, розкривається їх сутність, методи вимірювання, та можливості захисту від неочікуваних...
Самостійна робота студентів з дисципліни «охрана праці в галузі» iconСамостійна робота з дисципліни «Педагогіка сімейного виховання»
Можливості застосування етнопедагогічних знань у процесі підвищення психолого-педагогічних знань батьків
Самостійна робота студентів з дисципліни «охрана праці в галузі» iconІндивідуальна робота студентів на термін карантину з дисципліни «фінансовий менеджмент в бунку» Завдання 1
Ндивідуальна робота студентів на термін карантину з дисципліни «фінансовий менеджмент в бунку»
Самостійна робота студентів з дисципліни «охрана праці в галузі» iconПерелік базових тестових задач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії для підготовки до практичних занять студентів
Тема №1: Самостійна робота студентів під керівництвом викладача. Обхід хворих в стаціонарі. Перевірка навичок щодо оформлення історій...
Самостійна робота студентів з дисципліни «охрана праці в галузі» iconЄвропейський університет Юридичний факультет
Самостійна робота студентів на період карантину передбачає виконання індивідуальних завдань з наступним їх оцінюванням у балах(див...
Самостійна робота студентів з дисципліни «охрана праці в галузі» iconТематичний план з дисципліни «Охорона праці в галузі»
Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві
Самостійна робота студентів з дисципліни «охрана праці в галузі» iconТематичний план практичних занять Модуль Колоїдна хімія для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету
Самостійна навчально-дослідницька робота „Дисперсійний аналіз високодисперсних порошків методом седиментації”
Самостійна робота студентів з дисципліни «охрана праці в галузі» iconТематичний план практичних занять Модуль Колоїдна хімія для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи