Срс № Практична стилістика І культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.) Мета : навчитись розрізняти поняття «культура мовлення» icon

Срс № Практична стилістика І культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.) Мета : навчитись розрізняти поняття «культура мовлення»НазваСрс № Практична стилістика І культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.) Мета : навчитись розрізняти поняття «культура мовлення»
Сторінка1/3
Дата конвертації10.05.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3

СРС № 1. Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.)

Мета : навчитись розрізняти поняття «культура мовлення» та «стилістика», терміни «стилістика мови» й «стилістика мовлення», ознайомитись із рівнями володіння мовою, навчити знаходити стилістичні помилки й визначати їх вид; розвивати вміння визначати стилі мовлення та виділяти засоби створення емоційно – експресивної виразності, розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки; за допомогою мовленнєво – комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до культурних надбань рідного народу.

^ Знати: норми української літературної вимови, дотримуватись їх.

Уміти: визначати і виправляти допущені в усному мовленні орфоепічні помилки, знаходити у тексті стилістично забарвлені морфологічні засоби, визначати доречність їх використання в тексті.


Література

1.Олійник О. Українська мова: підручник для 10-11 класу середньої школи. – вид. 7-ме. – К.: Вікторія, 2007. – 448 с.

2. Українська мова: підручник для 10-11 класу. О.М. Біляєв та ін. – К.: Освіта, 2007.

3. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2009.

4. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. К.: Вища школа, 2001.

Питання

1. Що вам відомо про стилістику з попередніх класів?

2. Які стилі мовлення ви знаєте?

3. З якою метою використовують різні стилі мовлення?

4. Навести приклади використання кожного стилю мовлення.

5. Висловити свої думки про значення культури мовлення.

6. Які найбільш ефективні, на вашу думку, шляхи підвищення культури мовлення?

7. Які методи підвищення власної культури мовлення ви використовуєте, а про які дізналися вперше?

8. Які особливості мовлення вивчає стилістика, а які – культура мовлення?

9. Чим відрізняється стилістика мови від стилістики мовлення? А що вних спільного?

10. Як емоційно-експресивне забарвлення мовних явищ співвідноситься з поняттям синонімії?

11. Яким чином відсутність образності й нульова емоційність можуть охарактеризувати функціональний стиль?

Стилістичні засоби фонетики

1.З якої кількості звуків складається звукова система української літературної мови?

2.Класифікація голосних та приголосних звуків.

3. Виконати завдання

Вправа 1.Вказати алітерацію. Які звуки алітеруються в кожному з прикладів? З’ясувати стилістичну роль такого засобу фонетики, як алітерація.

Тиша. Тиша. Вітер жито колише. Заплелося в колосся мовчазне стоголосся. (В. Швець.) Я так давно у житі не лежав, у голубому просто неба житі. Жита однакові в усіх держав. Та тільки дома запитає поле неначе в серце колоском уколе: «А ти давно у житі не лежав?» (Л. Горлач.) До думи дума доруша… Стодоли дум – в одну стодолу! Дивись і думай, моя доле, - до думи дума доруша. Стобальним, стоглобальним болем до неба дибиться душа. До думи дума доруша… Стодоли дум – в одну стодолу! (М.Вінграновський.) Жовте листячко лежить, сніг по ньому шепелить… Сніг Сніг… Перший сніг… Сніг по листі шепелить… (В. Поліщук.) Тужавіє живиця, жолудь жовкне, журливість жовтня жебонить джерельцем… І журавлиний жаль збентежено не мовкне – курличе ностальгію чиєсь серце. (М. Горбаль.) Над ожинами, понад жоржинами журавлина жура моя… (А.Мойсієнко.) Чорно, чорно уночі. Чорні очі у сичів, чорні очі, чорні крила, чорна тінь усіх накрила… (Г. Чубач.) Вічний дощ до скла прилип, не одліпиш цілий липень. (І. Жиленко.) До липи слава липне, як слива-прилипуха. А лепеха в липні до лопуха липне, і лепече лопух, що від щастя оглух, залипаючи в липовий пух. (П. Осадчук.) В білих льолях сплять лілеї… (М.Вінграновський.) Малинова мелодія. Минуле не минає. Малинове відлуння з весною на вустах. (В. Чуйко.)

Вправа 2. Які голосні повторюються, створюючи певну мелодію? Як зветься такий засіб фонетики? Яка стилістична роль такого асонансу? Чи може асонанс поєднуватися з алітерацією? Наведіть приклади.

Зорі в морі у прозорій хтось розсипав у воді. Стиха диха хвиля тиха, колисає, заплітає їх в мережки золоті. (^ С. Черкасенко.) Поїхав Данило в долину по глину, в долину полинну аж ген за село. Усілося сонце на згорблену спину, вгорнуло старого в шовкове тепло. (Л. Горлач.)

Вправа 3. Довести, що в поетичних рядках наявна звукова анафора (повторення початкових звуків рядка у вірші або першого звука у слові).

Худеляє хуга хуртовинна. (І. Драч.) Лисніє липовий липневий липець, липучий і лискучий в білім збанку. (Б.-І. Антонич.) Літає літо легко ластівками, обнявши обіруч обжинком обрій. (М. Горбаль.) Затоплю недолю дрібними сльозами. Затопчу неволю босими ногами. (Т. Шевченко.) У вирі вирію вирла вирлаті вирують… (Є. Гуцало.) Зелене злинуло й злиняло, відзеленіло назавжди. (Б. Чепурно.) Сірим степом сині роси сивий спокій сонно носе… (О. Слісаренко.) З солодких слів сплітався сон солодкий. (М.Горбаль.) Стебельце сивої осоки стискається судомою самоти. (В. Чуйко.)

Д л я д о в і д о к.

Анафора, або єдинопочаток – повторення тих самих звуків (слів або синтаксичних конструкцій) на початку віршових рядків, частин фрази, речень, абзаців, розділів твору.

Вправа 4. Вказати вжиту в поетичних рядках звукову епіфору (повторення кінцевих звуків у закінченнях слів віршованого рядка).

Такі у Слові видноколи, що їх збутися ніколи! (С. Жикол.) Де ти, мій козаче? Чуєш, вітер плаче… Там, де ми любились, верби пожурились… (Т. Буркацька.) Коли читає вірші графоман, мені вчувається, мов гупа барабан. Слова у віршах – начебто солдати, яких ведуть колонами на страту. (О. Завгородній.)

Д л я д о в і д о к.

Епіфора – повторення тих самих слів, словосполучень, звукосполучень у закінченнях суміжних віршових рядків, строф, речень, абзаців.

Вправа 5.Записати рядки строфою, вказати слова, що римуються.

З’ясувати роль рими (звукового повтору, побудованого на співзвучності кінцевих слів або їхніх частин. Пояснити значення виділених слів. Які віршові розміри вам відомі?

Слова повинні буть покірні чуттям і помислам твоїм, і рими мусять бути вірні, як друзі в подвигу святім. (^ М. Рильський.) Земляки ріднесенькі, за нестачі рим геть для вас роблюся я автором нудним. Принесіть, не гаючись, мені з дому клей – я шматок анапесту вклею на хорей. (Р. Качурівський.) Душа поезії – не рима, не брязкальце для диваків. Її субстанція незрима палахкотить поміж рядків. Ти чуєш, як вона співає, як хилить вітром комиші? А не знайшов – її немає і не було в твоїй душі. (Л. Первомайський.) Пишіть собі квадратами, драбинкою, півколами, із римами багатими чи біднувато-голими, та людською мовою, чистою, здоровою, мовою великою, не бідно-калікою! (О. Ющенко.) В пручання слів – пручання гілки, що стане горлечком сопілки… (І. Прокоф’єв.)

С л о в н и к.

Анапест – трискладова стопа з останнім наголошеним складом. ^ Хорей – двоскладова стопа з наголосом на першому складі. Субстанція – основа, сутність чого-небудь.

Вправа 6. Зробити фонетичний аналіз слів.

Оновлюється, волелюбність, незбагненний, українська, агентство, зв’язаний, взаємність, велетенський, контрастний.


^ СРС № 2 Складні випадки правопису апострофа та м’якого знака (2год)


Мета: поглибити та систематизувати знання про вживання апострофа та м’якого знака, удосконалювати правописні вміння та навички; розвивати пам'ять, логічне мислення, уміння знаходити матеріал самостійно та працювати з таблицею, виділяти головне.

^ Знати: правила правопису апострофа та м’якого знака.

Уміти: практично використовувати вивчені правила, знаходити та виправляти помилки в своєму та чужому мовленні.


Література

1.Олійник О. Українська мова: підручник для 10-11 класу середньої школи. – вид. 7-ме. – К.: Вікторія, 2007. – 448 с.

2. Українська мова: підручник для 10-11 класу. О.М. Біляєв та ін. – К.: Освіта, 2007.

3. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2009.

4. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. К.: Вища школа, 2001.

5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2007.


Вправа 1. Пояснити, для чого вживається м’який знак і для чого вживається апостроф. По два слова з м»яким знаком і з апострофом передати фонетичною транскрипцією.

Ніч одягне на груди свій старий медальйон… Скільки років землі – і мільярд, і мільйон, а яка вона й досі ще гарна! (^ Л. Костенко.) Так синьо сяє погляд твій, як тихий вечір після дня утоми. (В. Сосюра.) А от же пуп’янки у мене на столі сьогодні розцвіли у хатньому теплі. (М. Рильський.) Зібралась рада ластів’яна перед відльотом в рідний край. (М. Братан.) Заглядає вітер крізь акацій віти, і в кущах десь тьохка срібно соловей. (В. Сосюра.) Намалюйте свободу м’ятежну, як буряна ніч… (Л. Забашта.)

Вправа 2. Виписати слова з апострофом. Пояснити правопис кожного з виписаних слів. Вказати слова іншомовного походження.

Запрягайте коні! Їдемо по проліски! На подвір’ї півень синю воду п’є. Витягни всі клякси, осоружно-болісне, освіжи, небесне чисте прес-пап’є! (В.Лазарук.) Сонце вже низеньке, мов капуста, вже стає навшпиньки між портьєр, коли я йому призначу зустріч, щоб позолотило інтер’єр. (І.Жиленко.) Хмар перемінні кон’юнктури полоще небо в річці всі віки. (Й. Струцюк.) Продавець мені піранью зважив. Ця рибка непроста. І я її засмажив. (Н. Колєв-Босія, переклад з болг.)

Вправа 3. Подані іменники поставити у формі давального відмінка однини, пояснити вживання і невживання м’якого знака.

Учителька, рибалка, сопілка, бурулька, жінка, Наталка, лялька, брунька, галька, Галинка, нянька, Оксанка, ненька, спілка, кобилка, Маринка.

Вправа 4. Переписати слова, вставляючи замість крапок, де це потрібно, м’який знак.

Ольгопіл.., Сіверс..кодонец..к, Благовєщен..с..к, Н..ю-Йорк, хар..ківс..кий, севастопол..с..кий, сіл..с..коогосподар..с..кий, перемишл..с..кий, сформул..ований, Нижн..околимс..к, Верхн..одніпровс..к, Солов..йов, Салас..єв, Усол..є, П..отровський.

Вправа 5. Переписати слова, на місці крапок уставляючи, де потрібно, пропущені букви, м’який знак або апостроф.

Поділ..я, Поліс..я, Підмосков..я, покрит..я, насін..я, корін..я, прибут..я. Примор..я, Покут..я, Приазов..я, Приурал..я, роздоріж..я, збіж..я, лист..я, щаст..я, роззброєн..я, повіст..ю, річ..ю, піч..ю, стиснен..я, радіст..ю, швидкіст..ю, любов..ю, сіл..ю, мід..ю, подоро..чан..я, бря..чан..я, довкіл..я, риштован..я.

Вправа 6. Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з апострофом, у праву - без нього.

В..єтнам, хутор..янин, об..єм, б..юст, б..є, лл..ється, Ілл..я, об..єкт, р..яно, об..єднання, напам..ять, астрахан..ський, ув..язнений.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу літеру - отримаєте назву твору Б. Олійника.

Вправа 7. Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з апострофом, і праву - без нього.

Дит..ясла. духм..яні снопи, ін..єкція, в..яжеться, Р..єпін, св..ятопис, п..ятсот, кров..ю, міл..йони, В..єтнам, бур..як.

Ключ. Підкресліть у кожному слові або словосполученні передостанню букву - прочитаєте назву одного з творів Лесі Українки.


Вправа 8. Запишіть слова у дві колонки: 1) у яких вживається апостроф; 2) у яких не вживається апостроф.

Опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, електрозвар..ювання, ад..ютант, атель..є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, вар..яг, Лук..янівка, інформб..юро, об..єкт, кань..йон, верб..я, р..явкнути, арф..яр, авант..юра, дов..янути, щупл..явий, оп..яніти, евол..юція.

Ключ. Підкресливши перші букви, прочитаєте прислів'я.


Вправа 9. Розташуйте слова у два стовпчики: в перший з апострофом, у другий без нього.

Інтерн..ю, ф..юзеляж, різьб..яр, верб..я, ад..юльтер, ад..ютант, н..юанс, к..ювет, нав..язливий, Омел..ян.

Ключ. Прочитавши перші букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому отримаєте ім'я та прізвище ″каменяра″ України, автора збірки ″З вершин і низин″, п'єси ″Украдене щастя″.

Вправа 10. Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з м'яким знаком, у праву - без нього.

Чіл..не, област.., р..ясно, різ..бяр, ад..ютант, нян..ка, духм..яний, асфал..т, арф..яр.

Ключ. Підкресливши першу літеру у словах, отримаєте назву твору М. Куліша.


Вправа 11. Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з м'яким знаком, у праву - без нього.

Різ..ба, парас..чин, дикан..ський, стан..мо, заховайс.., у куз..ні, прал..ня, гарнен..кий, тіт..ці, рибон..ки, брен..кати.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву - прочитаєте назву одного з творів І. Франка.


Вправа 12. Запишіть дані слова у дві колонки: 1) у яких вживається м'який знак; 2) у яких не вживається м'який знак.

Улюбленец.., козац..кий, різ..бяр, адмірал..с..кий, їд..те, Н..ютон, аквалан..гіст.

Ключ. Підкресливши перші букви, прочитаєте назву країни.


Вправа 13. Виписати слова у два стовпчики: 1) з м'яким знаком; 2) без нього.

Ковал..чук, щонаймен..ший, учител..ство, камін..чик, різ..бяр, сон..ця, медал..йон, чотир..ма, лял..ці, с..міх, бат..ківський.

Ключ. Підкресліть в першому стовпчику останню букву - прочитаєте ім'я героя твору Уласа Самчука ″Марія″.


Вправа 14. Розташуйте слова у два стовпчики: в перший слова з м'яким знаком, а в другий - без нього.

Промін..чик, міл..йон, ос..овий, пун..акція, ател..є, дос..є, ус..мішка, Юрянс..к, кін..чик, різ..бяр, нян..чити, св..ято.

Ключ. Прочитайте другі букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому - дізнаєтеся назву літературно-публіцистичної пам'ятки кінця ХVІІ - початку ХІХ століття, в якій розповідається про події, що відбувалися в Україні від давнини до 1769 року.

^ Питання для самоконтролю

1 .Якими буквами передається на письмі м’якість приголосних звуків?

2. Після яких букв уживається м’який знак? Наведіть приклади.

3. М’який знак не може стояти на початку слова?

 1. Після яких букв м’який знак не вживається? Наведіть приклади.

 2. Відповідно до якого правила м’який знак не пишеться у словах кінчик, менший, банщик?

 3. Як переконатися в тому, що в словах Маринчин, Маринці м’який знак писати не потрібно?

 4. Які звуки позначаються буквосполученням йо?

 5. За яких умов уживається буквосполучення ьо? Наведіть приклади.

 6. Для чого вживається апостроф?

 7. Чому апостроф не вживається на початку слова або в кінці слова?

 8. Перед якими буквами ставиться апостроф?

 9. Після яких букв ставиться апостроф? Наведіть приклади.

 10. Відповідно до якого правила апостроф не вживається після букв, що позначають губні приголосні, перед я, ю, є, ї? Наведіть приклади.

14. За якими правилом уживається апостроф у словах з’юрмитися, під’язичний?

 1. Чому не ставиться апостроф після букви р у словах повітря, рясний?

 2. У яких словах апостроф ставиться після букви к?

 3. За якими правилами вживається апостроф у словах іншомовного походження?СРС № 3. Складні випадки правопису слів з подвоєнням та подовженням приголосних (1год.)

Мета: поглибити та систематизувати знання про подвоєння та подовження приголосних, удосконалювати правописні вміння та навички; розвивати пам'ять, логічне мислення, уміння знаходити матеріал самостійно та працювати з таблицею, виділяти головне.

^ Знати: правила , коли відбувається подвоєння та подовження приголосних, винятки.

Уміти: практично використовувати вивчені правила, знаходити та виправляти орфографічні помилки в своєму та чужому писемному мовленні.

Література

1.Олійник О. Українська мова: підручник для 10-11 класу середньої школи. – вид. 7-ме. – К.: Вікторія, 2007. – 448 с.

2. Українська мова: підручник для 10-11 класу. О.М. Біляєв та ін. – К.: Освіта, 2007.

3. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2009.

4. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. К.: Вища школа, 2001.

5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2007.


Вправа 1.Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу - без подвоєння.

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз'єднан..ий, олов'ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев'ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.

^ Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву - прочитаєте вислів В. Сухомлинського.

Вправа 2. Випишіть слова у дві колонки: у першу - відбувається подвоєння, у другу- не відбувається.

З вірніст..ю, повін..ю, осін..ю, величніст..ю, якіст..ю, від..аллю, мит..ю, радіст..ю, з безліч..ю, доповід..ю, вартіст..ю, з точніт..ю, сіл..ю, заздріст..ю, у сміливост..і, плот..ю, за галуз..ю, смерт..ю, з розкіш..ю, віс..ю, велич..ю, шерст..ю, з розповід..ю, північ..ю, блакит..ю, зі зліст..ю, ненавист..ю, чверт..ю.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву - прочитаєте народну мудрість.


Вправа 3. Запишіть українською мовою такі слова.

Столетие, ветвистый, обезоружить, Поволжье, бессмертие, Илья, папоротником, воссоединение, памятью, соотечественники, желчью, сталью, деталью, братья, Прикарпатье, Полесье, беззаветный, обочина, побережье, безделье, бесследный, кассир, нежданный, священный, кроссворд, иллюстрация, опенок, оттепель, бездорожье, уверенность, бассейн, жужжать, рассчитывать, знания, массаж, соломенный, воссоединение.


Вправа 4. Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу – без подвоєння.

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз'єднан..ий, олов'ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев'ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.


Вправа 5. Знайдіть слова, які записані неправильно, випишіть їх, виправивши помилки.

Галиччина, воз'єднання, священний, ссавці, статей, заввідділом, академмістечко, їзджу, жаданий, міццю, шалений, обільєш, ніччю, жовч’ю, відзеркалений, старанний, несказанний, час-від-часу, безталанний, бовван, петербуржський, страйком, тушшю, притаманний, буквенний, написаний, письменний, блаженний.

Вправа 6. Запишіть слова українською мовою

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, жюри, парфюм, парашют, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

Питання для самоконтролю

 1. У чому різниця між подвоєнням і подовженням приголосних?

 2. У яких випадках відбувається подовження?

 3. У яких випадках наявне подвоєння?

 4. Що треба запам’ятати про подвоєння в іншомовних словах?СРС № 4. Складні випадки правопису слів з спрощенням в групах приголосних (1год.)

Мета: поглибити та систематизувати знання про спрощення в групах приголосних, удосконалювати правописні вміння та навички; розвивати пам'ять, логічне мислення, уміння знаходити матеріал самостійно та працювати з таблицею, виділяти головне.

^ Знати: правила , коли відбувається спрощення, винятки.

Уміти: практично використовувати вивчені правила, знаходити та виправляти орфографічні помилки в своєму та чужому писемному мовленні.

Література

1.Олійник О. Українська мова: підручник для 10-11 класу середньої школи. – вид. 7-ме. – К.: Вікторія, 2007. – 448 с.

2. Українська мова: підручник для 10-11 класу. О.М. Біляєв та ін. – К.: Освіта, 2007.

3. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2009.

4. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. К.: Вища школа, 2001.

5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2007.


Вправа 1.Випишіть слова у дві колонки: у першу - відбувається спрощення, у другу - не ідбувається.

Пристрас/ний, контрас/ний, хвас/нути, кількіс/ний, у доблес/ному, зап'яс/ний, знавіс/нілий. радіс/ний, у мас/ному.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу букву - прочитаєте словосполучення

Вправа 2. Від наведених слів утворіть прикметники, запишіть їх у три колонки:

а) ті, у яких відбувається спрощення приголосних лише у вимові;

б) ті, у яких спрощення приголосних відбувається у вимові і фіксується на письмі;

в) ті, у яких не відбувається спрощення

Баласт, агент, користь, захист, проїзд, кар'єрист, цілість, улестити, щастя, хвастати, пестити, комендант, турист, мастити, ремесло, форпост, випуск, кості, захист, кількість, диригент, зап'ястя, журналіст, перехрестя, контраст, злість, тиждень, якість, пропагандист, пристрасть.

Питання для самоконтролю

 1. Назвати правила, коли відбувається спрощення в групах приголосних.

 2. Коли спрощення відбувається лише у вимові?

 3. Коли спрощення не відбувається?


  1   2   3Схожі:

Срс № Практична стилістика І культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.) Мета : навчитись розрізняти поняття «культура мовлення» iconI семестр срс № Практична стилістика І культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.) Мета : навчитись розрізняти поняття «культура мовлення»
Срс № Практична стилістика І культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.)
Срс № Практична стилістика І культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.) Мета : навчитись розрізняти поняття «культура мовлення» iconПрактична робота №1 Тема: Мовлення та його особливості. Культура мовлення під час дискусії Мета
Мета: вивчити основні критерії професійної майстерності, особливості мовленнєвого етикету, ознайомити студентів з дискусією як формою...
Срс № Практична стилістика І культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.) Мета : навчитись розрізняти поняття «культура мовлення» icon2011 рік Мета Закріпити знання учнів про Україну, її символи, розширити і поглибити поняття «я — громадянин Ук­раїни»; розвивати українське мовлення дітей, їхній кругозір;
Україну, її символи, розширити і поглибити поняття «я — громадянин Ук­раїни»; розвивати українське мовлення дітей, їхній кругозір;...
Срс № Практична стилістика І культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.) Мета : навчитись розрізняти поняття «культура мовлення» iconПитання до заліку з «Культурології» Культурологія як наука. Поняття «культура»
...
Срс № Практична стилістика І культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.) Мета : навчитись розрізняти поняття «культура мовлення» iconПрограма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю
Як і будь-яка інша діяльність, мовлення характеризується вмотивованістю, цілеспрямованістю, певною структурою. До функцій мовлення,...
Срс № Практична стилістика І культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.) Мета : навчитись розрізняти поняття «культура мовлення» iconТема Техніка мовлення Мовленнєвий апарат. Дихання. Голос. Темп мовлення. Дикція та артикуляція

Срс № Практична стилістика І культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.) Мета : навчитись розрізняти поняття «культура мовлення» iconIi семестр срс № Слово І його лексичне значення. Лексико – стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. Основні групи фразеологізмів (4год) Мета
Срс № Слово І його лексичне значення. Лексико – стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. Основні групи фразеологізмів (4год)
Срс № Практична стилістика І культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.) Мета : навчитись розрізняти поняття «культура мовлення» iconВсеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції»
Ницьких і найпопулярніших студентських конференцій в нашій державі – Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта,...
Срс № Практична стилістика І культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.) Мета : навчитись розрізняти поняття «культура мовлення» iconМовлення дитини
Розмовляйте неголосно, м'яко та чітко, у жодному разі не «сюсюкаючи». Колискові, мамині «примовки», татові майже «дорослі» розмови...
Срс № Практична стилістика І культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (2год.) Мета : навчитись розрізняти поняття «культура мовлення» iconПідсумки практичної конференції «трансформація державного мовлення в суспільне: шляхи та проблеми»
Нрку, б резолюцію представників одтрк, в перелік запропонованих учасниками конференції змін та доповнень до законодавства щодо суспільного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи