Проект інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження icon

Проект інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереженняНазваПроект інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Дата конвертації30.01.2013
Розмір106.36 Kb.
ТипДокументи
джерело


У зв'язку з очікуваними змінами в законодавстві з питань закупівель за державні кошти та до остаточного затвердження інструкції щодо заповнення форми № 1-торги (тендери) пропонуємо користуватись проектом інструкції, розробленим спільно з Антимонопольним комітетом та Міністерством економіки.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту просимо надсилати на електронну адресу roznitsa@ukrstat.gov.ua та Kruglyak@ukrstat.gov.ua .

Проект


ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

1 – торги (тендери) "Звіт про проведення процедур закупівель товарів,

робіт, послуг за державні кошти"  1. Загальні положення

1.1. Звіт за формою № 1–торги (тендери) "Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти" (квартальна) (далі – форма № 1–торги (тендери)) складається щоквартально наростаючим підсумком з початку року центральними та місцевими органами виконавчої влади згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України:

– Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями – головними розпорядниками бюджетних коштів (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також комунальних підприємств, щодо яких здійснюються функції з управління комунальним майном);

– центральними органами державної влади – головними розпорядниками бюджетних коштів, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, розпорядниками державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду, державних цільових фондів, фондів соціального страхування (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих їм установах, організаціях, а також державних, казенних підприємствах та господарських товариствах, в яких державна частка перевищує 50 відсотків, щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави).

Метою складання звіту за формою № 1–торги (тендери) є одержання інформації щодо процедур закупівель для забезпечення державного нагляду та контролю за використанням державних коштів у відповідності до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти".

Звіт за формою № 1–торги (тендери) повинен заповнюватися на підставі даних, які подають відповідному органу виконавчої влади підпорядковані та підконтрольні установи, організації, а також державні, казенні, комунальні підприємства та господарські товариства, в яких державна частка перевищує 50 відсотків та щодо яких відповідним органом виконавчої влади здійснюються функції з управління державним, комунальним майном або корпоративними правами держави.

1.2. Звіт за формою № 1–торги (тендери) у зведеному вигляді подають:

– Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також комунальних підприємств, щодо яких здійснюються функції з управління комунальним майном) – головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м.Києві та Управлінню статистики в м.Севастополі;

– центральні органи державної влади – головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду, державних цільових фондів, фондів соціального страхування (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих їм установах, організаціях, а також державних, казенних підприємствах та господарських товариствах, в яких державна частка перевищує 50 відсотків, щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави) – Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві.

1.3. Звіт подається в термін, вказаний на бланку форми № 1–торги (тендери).


  1. Заповнення бланка форми державного статистичного спостереження

1–торги (тендери)

Процедура закупівель вважається такою, що відбулася, в разі укладання договору про закупівлю або в разі прийняття рішення про відміну торгів.

Заповнення окремих показників бланка за формою № 1–торги (тендери) здійснюється за умов, що наведені нижче.

    1. Розділ І "Загальна характеристика процедур закупівель"

Показники розділу I заповнюються в цілих числах.

Рядок 100 "Усього оголошень про результати проведення торгів (тендерів)" – показується кількість оголошень про результати торгів (тендерів) у друкованих засобах масової інформації, в інформаційних системах мережі Інтернет.

Рядок 101 "з них оголошень про результати проведення торгів (тендерів), які відмінені чи визнані замовником такими, що не відбулися, в цілому" – показується кількість оголошень про відміну в цілому торгів (тендерів), які відповідають наступним вимогам:

1) на участь у торгах було подано менше трьох тендерних пропозицій;

2) було відхилено всі тендерні пропозиції;

3) якщо до оцінки допущено тендерні пропозиції менше ніж трьох учасників;

4) ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

5) здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаслідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин (дії непереборної сили).

Показники рядка 100 можуть бути більшими або дорівнювати показникам рядка 101.

Рядок 110 "Усього проведено процедур закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі (лотів)"показується загальна кількість процедур закупівель, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами).

Приклад: Замовник провів дві процедури закупівлі, з яких перша процедура закупівлі без поділу предмета закупівлі, друга має два лоти. Загальна кількість проведених процедур з урахуванням лотів становить 1+2=3 (тільки рядок 110).

Рядок 112 "з них: процедури торгів відмінені чи визнані такими, що не відбулися за частинами предмета закупівлі (лотами)" – показуються процедури торгів відмінені, в тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами), які відповідають наступним вимогам:

1) на участь у торгах було подано менше трьох тендерних пропозицій;

2) було відхилено всі тендерні пропозиції;

3) якщо до оцінки допущено тендерні пропозиції менше ніж трьох учасників;

4) ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

5) здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаслідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин (дії непереборної сили).

Показники рядка 110 можуть бути більшими або дорівнювати показникам рядка 112. Якщо частина предмета закупівлі (лот) відмінена чи визнана такою, що не відбулася, то показується кількість відмінених лотів.

Рядок 120 "Кількість учасників, які подали тендерні пропозиції для участі у процедурах закупівлі" – показується загальна кількість учасників, які подали тендерні пропозиції на участь у торгах (без урахування лотів) – усього за звітний період.

Приклад: Замовник провів дві процедури закупівлі, з яких перша процедура закупівлі без поділу предмета закупівлі, у другій – три лоти.

Перша процедура – 3 учасники подали тендерні пропозиції

Друга процедура – три лоти, 3 учасники, кожний з яких надав свою тендерну пропозицію до кожного лота.

Загальна кількість учасників, які подали тендерні пропозиції для участі у процедурах закупівлі, становить: 3+3=6 (тільки рядок 120).

Рядок 121 "Кількість тендерних пропозицій, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами)" – показується загальна кількість тендерних пропозицій, які надали учасники замовнику для участі в торгах. У разі дозволу замовника подавати учасникам торгів тендерні пропозиції на частину предмета закупівлі (лот), замовник повинен показати загальну кількість тендерних пропозицій, що надійшли від учасників для проведення процедури закупівлі, кількість яких відображено в рядку 110. Розрахунок загальної кількості тендерних пропозицій (тільки рядок 121) здійснюється як сума тендерних пропозицій по кожному окремому лоту відповідно до вимог тендерної документації) – всього за звітний період.

Приклад: Замовник провів дві процедури закупівлі, з яких одна процедура закупівлі без поділу предмета закупівлі, у другій – три лоти.

Перша процедура – 3 тендерні пропозиції

Друга процедура – три лоти, з яких надали: лот №1 – три пропозиції; лот №2 – три пропозиції., лот № 3 – три пропозиції. Сума наданих тендерних пропозицій по всіх лотах становить: 3+3+3=9.

Загальна кількість тендерних пропозицій з урахуванням лотів становить: 3+9=12 (тільки рядок 121).

Рядок 122 "з них: кількість відхилених тендерних пропозицій" – показується кількість відхилених пропозицій учасників за умови, якщо:

  1. виконавець не відповідає кваліфікаційним вимогам;

  2. тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації;

  3. виконавець, який подав тендерну пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

  4. замовник має незаперечні докази, що виконавець пропонує, дає або погоджується дати посадовій особі винагороду з метою вплинути на визначення переможця процедури закупівлі.

Показники рядка 121 повинні дорівнювати або перевищувати показники рядка 122.

Рядок 130 "Кількість учасників – переможців" – показується загальна кількість учасників-переможців по всіх процедурах закупівлі, що відбулися у звітному періоді. У разі перемоги учасника в декількох лотах у межах однієї процедури закупівлі, він визначається як один переможець (тільки рядок 130).

Рядок 131 "у тому числі вітчизняних" – показується загальна кількість вітчизняних учасників-переможців, які відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" є суб’єктами підприємництва – резидентами, що здійснюють виробництво або постачання товарів, виконують роботи чи надають послуги, які є предметом закупівлі, на території України.

Показники рядка 130 повинні дорівнювати сумі показників рядків 131 та 132.

Рядок 140 "Кількість укладених договорів" показується кількість договорів про закупівлю, укладених між замовником та учасником-переможцем процедури закупівлі у звітному періоді, крім договорів, укладених у попередні роки, які виконуються.У разі дозволу замовника подавати учасникам торгів тендерні пропозиції на частину предмета закупівлі (лот), замовник повинен показати загальну кількість договорів, укладених за результатами проведеної процедури закупівлі.

Рядок 150 "з них: з вітчизняними учасниками–переможцями"показується кількість укладених договорів з вітчизняними учасниками, які відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" є суб’єктами підприємництва – резидентами, що здійснюють виробництво або постачання товарів, виконують роботи чи надають послуги, які є предметом закупівлі, на території України.

Показники рядка 140 повинні дорівнювати сумі показників рядків 150 та 160.

Рядок 170 "Кількість укладених договорів у попередні роки, які виконуються" – показується кількість договорів про закупівлю, укладених між замовником та учасником-переможцем процедури закупівлі в попередні роки, які виконуються.

Рядок 180 "Усього оскаржень щодо процедур закупівель" – показується загальна кількість оскаржень процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовника до Міжвідомчої комісії або до суду.


    1. Розділ ІІ "Вартісна характеристика процедур закупівель"

Показники розділу II заповнюються в тис. гривень з одним десятковим знаком.

Рядок 200 "Загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг"показується загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг, з урахуванням змін, що підпадає під дію Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (а для підприємств – передбачених для закупівлі товарів, робіт і послуг), у тому числі кошти бюджетів усіх рівнів, кошти державних, казенних, комунальних підприємств, зазначених у рядку 201, та господарських товариств, у яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків, зазначених у рядку 202. При наявності довгострокових договорів, показується запланована замовником сума на звітний рік.

Рядок 201 "– кошти державних, казенних, комунальних підприємств" – показується загальна річна сума інших державних коштів (за винятком коштів бюджетів усіх рівнів) державних, казенних, комунальних підприємств, що підпадає під дію Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", запланованих замовником для закупівлі.

Рядок 202"– кошти господарських товариств, у яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків" – показується загальна річна сума інших державних коштів (за винятком коштів бюджетів усіх рівнів) господарських товариств, у яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків, що підпадає під дію Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", запланованих замовником для закупівлі.

Рядок 210 "Загальна сума коштів, яку заявили у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг"показується загальна сума державних коштів, заявлених для проведення процедур закупівлі у звітному періоді (очікувана вартість предмета закупівлі). При цьому в показнику рядка 210 не показується сума державних коштів за торгами, які відмінені чи визнані такими, що не відбулися.

Рядок 220 "Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг за процедурами закупівель" показується загальна вартість укладених договорів для закупівлі товарів, робіт і послуг за процедурами закупівель у звітному періоді, включаючи довгострокові, на суму коштів поточного фінансового року, кількість яких відображено у рядку 140.

Рядок 229 " коштів державних, казенних, комунальних підприємств" заповнюється державними, казенними, комунальними підприємствами, які здійснюють закупівлі згідно з Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Показується загальна вартість укладених договорів за рахунок інших державних коштів (за винятком коштів бюджетів усіх рівнів).

Рядок 230 " коштів господарських товариств, у яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків"заповнюється господарськими товариствами, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків, які здійснюють закупівлі згідно з Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Показується загальна вартість укладених договорів за рахунок інших державних коштів (за винятком коштів бюджетів усіх рівнів).

Показники рядка 220 повинні дорівнювати сумі показників рядків 221–230.

Рядок 240 "Загальна сума коштів (фактичні видатки) у звітному періоді за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг" відображається загальна сума коштів (фактичні видатки), сплачена за укладеними у звітному періоді договорами, кількість яких відображено в рядку 140.

Показники рядка 240 повинні дорівнювати сумі показників рядків 241–243.

Рядок 250 "Загальна сума коштів (фактичні видатки) у звітному періоді за договорами, укладеними в попередні роки, які виконуються" відображається загальна сума коштів (фактичні видатки), сплачена у звітному періоді за договорами, укладеними в попередні роки (за процедурами закупівлі, здійсненими в попередніх роках), кількість яких відображено в рядку 170.

Дані графи 1 повинні дорівнювати сумі даних граф 2–7 за усіма рядками, крім рядків 100, 101, 200, 201 та 202.


M:\modem\Files\dku\\Slisarenko\22.1.2013Схожі:

Проект інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торг
Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
Проект інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-торг "Звіт про товарооборот"
Заповнення форми №1-торг здійснюється на підставі первинної облікової документації, зокрема, товарно-транспортних накладних, касових...
Проект інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (місячна) "Звіт з праці" (далі форма...
Проект інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) "Звіт з праці" (далі форма...
Проект інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) (далі звіт), визначається органами державної статистики...
Проект інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б "Звіт про фінансові результати І дебіторську та кредиторську заборгованість"
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...
Проект інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-мтп "Звіт про залишки і витрати матеріалів"
Керівник підприємства є відповідальним за повноту та достовірність даних звіту за формою №3-мтп. Всі показники звіту повинні заповнюватися...
Проект інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №4-мтп "Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти"
Звіт за формою №4-мтп (піврічна) складають підприємства, які мають у своїй господарській діяльності сектори перетворення палива та...
Проект інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження iconЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.)
Ця Інструкція встановлює порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-небезпечні відходи "Звіт про утворення,...
Проект інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них" Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26.
Ть на своєму балансі ринки (відокремлені підрозділи), фізичними особами підприємцями, які мають ринки, незалежно від їх спеціалізації....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи