Положення про спеціалізовану вчену раду затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 14. 09. 2011 n 1059 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р за n 1170/19908 icon

Положення про спеціалізовану вчену раду затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 14. 09. 2011 n 1059 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р за n 1170/19908НазваПоложення про спеціалізовану вчену раду затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 14. 09. 2011 n 1059 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р за n 1170/19908
Дата конвертації17.01.2013
Розмір40.54 Kb.
ТипПоложення
джерело

Додаток 2
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
14.09.2011 N 1059

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2011 р.
за N 1170/19908


ПЕРЕЛІК
документів, які подає
до спеціалізованої вченої ради
здобувач наукового ступеня
1. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради про
прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи
вперше захищається ця дисертація.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача
(2 примірники).

3. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом
Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за
N 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до
спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника
кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з
фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи
(2 примірники).

4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним
закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад
документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія
довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої
МОНмолодьспортом (2 примірники).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни
здобувачем імені).

5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою,
визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і
наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 01.03.99 N 309.

6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений
в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня
кандидата наук навчався в аспірантурі.

7. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2
примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

У разі якщо документ про науковий ступінь виданий
уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана
міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові
ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними
угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа
українською мовою, нотаріальнозасвідчений (для іноземців).


8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації,
виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був
прикріплений здобувач (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри
(міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується
завідувачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу,
як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової
установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У
висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та
особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була
затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний
внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із
співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення
біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів
наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).

Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження
до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену
раду.

9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з
оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації,
засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника
(наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої
вченої ради відповідно до цього переліку, пред'являються у
спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються
здобувачу.

До документів додаються:

дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у
кількості примірників, переплетених і підписаних автором,
необхідних для передавання на зберігання до Національної
бібліотеки України ім. В.І.Вернадського НАН України, до бібліотеки
наукової установи, вищого навчального закладу, де утворено
спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;

автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими
вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії),
друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій,
конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в
авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них
повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних
видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і
засвідчують підписом вченого секретаря;

автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації
(для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів
наукового ступеня доктора наук);

чотири поштові картки з марками із зазначенням місця
проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової
установи чи вищого навчального закладу, в якому діє спеціалізована
вчена рада (2 картки).

На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку
вказуються прізвище, ім'я, по батькові здобувача, галузь науки та
науковий ступінь, на який він претендує;

компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з
текстом автореферату. Ім'я файла - aref.doc (2 примірники);

компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації.
Ім'я файла - dis.doc (2 примірники).

При оформленні документів іноземця його повне ім'я та
прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в
паспортному документі.


Кандидатська дисертація подається до захисту лише за
однією спеціальністю.Схожі:

Положення про спеціалізовану вчену раду затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 14. 09. 2011 n 1059 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р за n 1170/19908 iconПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 19. 01. 2012
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Положення про спеціалізовану вчену раду затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 14. 09. 2011 n 1059 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р за n 1170/19908 iconПро проведення ІІІ та IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 201 3 /201 4 н р. Метою проведення
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1099 від 22. 09. 2011 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від...
Положення про спеціалізовану вчену раду затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 14. 09. 2011 n 1059 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р за n 1170/19908 iconПоложення про проведення Вінницького обласного конкурсу з моніторингу стану довкілля серед студентів та учнів
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 року №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України...
Положення про спеціалізовану вчену раду затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 14. 09. 2011 n 1059 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р за n 1170/19908 iconПоложення про Зареєстровано в Міністерстві юстиції Всеукраїнський конкурс України «Парк педагогічної майстерності» 13 липня 2011 року за №857/19595
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08. 04. 2011 №410, з метою підтримки...
Положення про спеціалізовану вчену раду затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 14. 09. 2011 n 1059 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р за n 1170/19908 iconПро проведення ІІІ та IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 201 3 /201 4 н р. Метою проведення
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1099 від 22. 09. 2011 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від...
Положення про спеціалізовану вчену раду затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 14. 09. 2011 n 1059 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р за n 1170/19908 iconПро атестацію педагогічних працівників Вінницького технічного коледжу Вінниця 2013 Положення
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1473 від 20. 12. 2011 року, зареєстрованих в Міністерстві юстиції...
Положення про спеціалізовану вчену раду затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 14. 09. 2011 n 1059 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р за n 1170/19908 iconНаказ №1297 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2011 р за №1251/19989 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного казначейства України від 29. 11. 2010 №447
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від...
Положення про спеціалізовану вчену раду затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 14. 09. 2011 n 1059 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р за n 1170/19908 iconНаказ №1245 Про погодження правил прийому до вищих навчальних закладів у 2012 році
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12. 10. 2011 №1179 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів...
Положення про спеціалізовану вчену раду затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 14. 09. 2011 n 1059 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р за n 1170/19908 iconПро порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Міністерства освіти І науки України від 18. 02. 2008 р. №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 р. №151/14842)...
Положення про спеціалізовану вчену раду затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 14. 09. 2011 n 1059 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р за n 1170/19908 iconПро підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у 2011-2012 н р
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08. 11. 2011 №1. 4/18-3522) та критеріїв оцінювання конкурсних робіт (лист...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи