Наказ №263 м. Одеса Про доступ до публічної інформації icon

Наказ №263 м. Одеса Про доступ до публічної інформаціїНазваНаказ №263 м. Одеса Про доступ до публічної інформації
Дата конвертації28.12.2012
Розмір81.1 Kb.
ТипНаказ
джерело

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


НАКАЗ


від „23” травня 2011 року №263 м. Одеса


Про доступ до

публічної інформації


З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження Одеського міського голови від 17.05.2011 року № 568-01р „Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації”, з метою забезпечення прав громадян на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні управління освіти та науки Одеської міської ради


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління освіти та науки Одеської міської ради (додаток 1).

1.2. Перелік відомостей, що становить службову інформацію (додаток 2).

1.3. Форми запитів на інформацію (додаток 3).


2. Керівникам структурних підрозділів управління освіти та науки Одеської міської ради та його апарату сприяти забезпеченню системного і оперативного оприлюднення наказів, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів управління освіти та науки Одеської міської ради, які містять публічну інформацію, на офіційному веб-сайті управління освіти та науки Одеської міської ради – www.gorono.od.ua.


3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій Одеської міської ради затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, і спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями та, у разі необхідності, затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.


4. Визначити особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в управлінні освіти та науки Одеської міської ради, Вєлєва В.Д. – завідувача сектором організаційно-правової роботи управління освіти та науки Одеської міської ради.


5. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями в управлінні освіти та науки Одеської міської ради кабінет №201.


6. Головному спеціалісту сектору організаційно-правової роботи управління освіти та науки Одеської міської ради Трачук С.І. забезпечити обов’язкову реєстрацію документів, що містять публічну інформацію, та ведення обліку запитів на інформацію.


7. Відділу молодіжної політики, інформаційно-інноваційних технологій управління освіти та науки Одеської міської ради (Столбова І.Є.):

7.1. Забезпечити оприлюднення порядку доступу до публічної інформації та інших необхідних документів на офіційному веб-сайті управління освіти та науки Одеської міської ради.

7.2. Розмістити на офіційному веб-сайті управління освіти та науки Одеської міської ради інформацію про права, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».


8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


В.о. начальника управління В.С. Шупарський


Додаток 1

до наказу управління освіти та науки Одеської міської ради

від 23.05.2011 року № 263


Порядок доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є управління освіти та науки Одеської міської ради


Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (додаються), які можна отримати в канцелярії управління освіти та науки Одеської міської ради та на офіційному веб-сайті управління освіти та науки Одеської міської ради.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити на публічну інформацію подаються до 206 кабінету в будівлі управління освіти та науки Одеської міської ради, або за телефоном (048) 725-35-93, факсом - (048) 776-12-99 чи електронною поштою: gorono2011@gmail.com.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до управління освіти та науки Одеської міської ради (в тому числі поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), реєструються.

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Запит направляється начальнику управління освіти та науки. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється і надсилається адресату.

Управління освіти та науки Одеської міської ради надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, управління освіти та науки Одеської міської ради може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли управління освіти та науки Одеської міської ради, відповідно до компетенції не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», воно відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо управлінню освіти та науки Одеської міської ради відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


Додаток 2

до наказу управління освіти та науки Одеської міської ради

від 23.05.2011 року № 263


ПЕРЕЛІК

відомостей, що становить службову інформацію


1. До службової в управлінні освіти та науки Одеської міської ради належить така інформація:

1) що міститься в документах управління освіти та науки Одеської міської ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності управління освіти та науки Одеської міської ради або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) стосовно сфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.


2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".


Додаток 3

до наказу управління освіти та науки Одеської міської ради

від 23.05.2011 року № 263


Форма запиту на інформацію


Начальнику управління освіти та науки

Одеської міської ради

_______________________________

(ПІБ або назва юридичної особи, поштова

_______________________________

(електронна) адреса, контактний телефон)

_______________________________


^ ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*


Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

(необхідне підкреслити)

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Відповідь прошу надати поштою / особисто

(необхідне підкреслити)


__________________ _________________

(дата) (підпис)


Запит подається до управління освіти та науки Одеської міської ради. Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».


* Даний запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»


Форма запиту на інформацію

(під час особистого прийому чи по телефону)


Начальнику управління освіти та науки

Одеської міської ради

_______________________________

(ПІБ або назва юридичної особи, поштова

_______________________________

(електронна) адреса, контактний телефон)

_______________________________

_______________________________


^ ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*


Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з (необхідне підкреслити) _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Відповідь прошу надати поштою / особисто

(необхідне підкреслити)


Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, яка оформила запит (відповідно до вимог ч.7 ст.19 Закону та якщо запит передано по телефону):


Посада____________________________________________________________

П.І.Б. _____________________________________________________________

Номер контактного телефону _______________________________


Копію запиту надано (крім запиту, оформленого по телефону):


«__»__________20___ року ____________________________

(Підпис особи, яка отримала запит)


Запит подається до канцелярії управління освіти та науки Одеської міської ради. Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».


* Даний запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»Схожі:

Наказ №263 м. Одеса Про доступ до публічної інформації iconНаказ №226 Про забезпечення доступу до публічної інформації
З метою реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»,...
Наказ №263 м. Одеса Про доступ до публічної інформації iconНаказ №562 Про реалізацію Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Закону України «Про доступ до публічної інформації» на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення...
Наказ №263 м. Одеса Про доступ до публічної інформації iconНаказ №562 Про реалізацію Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Закону України «Про доступ до публічної інформації» на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення...
Наказ №263 м. Одеса Про доступ до публічної інформації iconПорядо к доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Калинівська міська рада Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника...
Наказ №263 м. Одеса Про доступ до публічної інформації iconРозпорядження №56 від 20. 06. 2011 року Про доступ до публічної інформації
На виконаня Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 “Питання...
Наказ №263 м. Одеса Про доступ до публічної інформації iconРозпорядження №82 Про визначення документів з обмеженим доступом Красноградської міської ради
На виконання підпункту 2 пункту 1 статті 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статтями 4,5 Закону України «Про...
Наказ №263 м. Одеса Про доступ до публічної інформації iconРозпорядження від 16 травня 2011 року №49-р м. Чернігів Про доступ до публічної інформації
Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, розпорядження Чернігівського міського голови від...
Наказ №263 м. Одеса Про доступ до публічної інформації iconПро доступ до публічної інформації
Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління освіти і науки облдержадміністрації
Наказ №263 м. Одеса Про доступ до публічної інформації iconІнформація про роботу райдержадміністрації у сфері публічної інформації за 2011 рік 10 травня 2011 року вступив в силу Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі Закон)
«Про затвердження графіка передачі публічної інформації структурними підрозділами Красноградської районної державної адміністрації...
Наказ №263 м. Одеса Про доступ до публічної інформації iconДо Порядку доступу до публічної інформації
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи