Методичні вказівки щодо виконання домашньої контрольної роботи Робота складається з двох рівних за значенням i обсягом частин: текстової i графічної icon

Методичні вказівки щодо виконання домашньої контрольної роботи Робота складається з двох рівних за значенням i обсягом частин: текстової i графічноїНазваМетодичні вказівки щодо виконання домашньої контрольної роботи Робота складається з двох рівних за значенням i обсягом частин: текстової i графічної
Дата конвертації06.02.2013
Розмір164.19 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело
MIHICTEPCTBО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський технічний коледж

Одеської національної академії харчових технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ заст. директора з HP

______В.І. Уманська


МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ

І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ


з предмету „Основи автоматизації технологічних процесів”


для студентів 5 курсу заочного відділення

спеціальностей 5.05160201 „Швейне виробництво”

i 5.05160202 „Виробництво виробів із шкіри”


Розглянуто

на засіданні циклової

комісії спецтехнології

Протокол № ___ від _________

Голова Михайлюк Г.П.


Одеса 2010 р


Автор: Точилкін Юрій Георгійович, викладач комісії

спецтехнології, предмет

Основи автоматизації технологічних процесів”.

Зміст


1. Методичні вказівки щодо виконання домашньої контрольної

роботи 4


2. Варіанти домашніх контрольних робіт (швейне виробництво) 5


3. Варіанти домашніх контрольних робіт (виробництво виробів із шкіри) 8


4. Перелік питань до заліку 12


5. Додаток 1 для спеціальності 5.05160201 „Швейне виробництво” 14


6. Додаток 2 для спеціальності 5.05160202 „Виробництво виробів

із шкіри” 14


7. Література 15

Методичні вказівки

щодо виконання домашньої контрольної роботи


Робота складається з двох рівних за значенням i обсягом частин: текстової i графічної.

Графічна частина є ілюстративною до тексту i містить зображення будови пристроїв, електричні схеми, графіки, тощо.

Графічна частина виконується у вигляді додатка на форматних (як правило) А4 аркушах. Креслення повинні виконуватись згідно правил, а також мати оформлення згідно вимог ЄСКД. Тобто зображення елементів на схемах відповідно діючим стандартам, шрифтової надписи, заповнені штампи, наскрізна нумерація аркушів.

Специфічних вимог щодо оформлення текстової частини немає. Тільки в тексті треба заслатись (згідно ЄСКД) до відповідного креслення того пристрою, який розглядається.

Варіанти

домашніх контрольних робіт

з предмету „Основи автоматизації технологічного виробництва”

(швейне виробництво)


Bаріант 1

1.Основні напрямки та принципи автоматизації швейного виробництва.

2.Датчики автоматичних пристрою, їх класифікація, приклади виконання у швейному виробництві.

З.Пневматичні виконуючі механізми. Схеми, принцип роботи.

4.Система автоматичного регулювання з відхилення, навести функціональну схему, пояснити її роботу.

5.0собливості швейних машин як об’єктів автоматизації.


Bаріант 2

1.Комплексна механізація та автоматизація підготовчого виробництва швейної фабрики.

2.Реостатні та індуктивні датчики: схеми, принципи до, застосування.

З.Схема управління асинхронним електродвигуном з допомогою магнітного пускача з кількох робочих місць, пояснити роботу.

4.Вимірювання температури з допомогою електронного автоматичного потенціометра.

5.Автоматизація електроприводу швейних машин загального та спеціального призначення.


Bаріант 3

1.Навести визначення: автоматизація управління; автоматизація контролю, автоматизація регулювання. Приклади із швейної промисловості.

2.Підсилюваючі елементи, призначення, класифікація. Електронні підсилювачі, схема, принцип роботи.

З.Сельсінна система дистанційної передачі.

4.Динамичне гальмування асинхронних електродвигунів, навести схему, пояснити роботу.

5.Блок-схема фотоелектронної машини ИЛ, письмово пояснити їх роботу.


Bаріант 4

1.Шляхи автоматизації швейних машин.

2.Фотоелектронні датчики: будова, принцип дії, використання.

3.Магнитні підсилювачі, основні характеристики, схеми, принцип дії.

4.Схема управління двигуном постійного струму, пояснити роботу.

5.Обчіслювальна техніка та її використання у швейному виробництві. Швейні машини з ЧПУ – структурна-функціональна схема.


Bаріант 5

1.Промислові роботи: структура, призначення, використання у швейному виробництві.

2.Датчики тиску: конструкція, принцип роботи, використання у швейному виробництві.

З.Електромагнітні муфти: схеми, принцип роботи, приклад застосування.

4.Автоматичне регулювання температури на пресах ВТО: дилатометричні, біметалічні та манометричні терморегулятори (схеми та принцип роботи).

5.Схеми керування електроприводом з самозупиненням з технологічних причин, принцип роботи.


Bаріант 6

1.Структурна схема системи автоматичного регулювання. Взаємозв’язок i функції окремих елементів.

2.Датчики температури, їх будова, робота, використання.

З.Види електричних апаратів. Електромагнітне реле постійного та змінного струму: електрична схема, принцип роботи.

4.Поняття про гнучкі автоматизовані системи (ГАС) швейного виробництва, їх структура та застосування.

5.Поняття о мікропроцесорах i мікро-ЕОМ, їх перевага та використання у обладнанні швейного виробництва.


Bаріант 7

1.Поняття про автоматику та автоматизацію. Значення автоматизації у сучасному виробництві (навести приклади).

2.Датчики швидкості, схеми, принцип роботи, області застосування.

З.Реверсивне управління електродвигуном. Навести схему, пояснити роботу схеми письмово.

4.Регулюючі органи, схеми, принцип роботи.

5.Проектування швейних виробів за індивідуальним замовленням в умовах масового виробництва.


Bаріант 8

l. Нові способи автоматизованого розкрию матеріалів.

2.Емкісні датчики: схеми, принцип роботи, області застосування.

З.Прості та диференціальні вимірювальні схеми, принципи роботи. Застосування у галузях автоматики.

4.Шляхи автоматизації процесів волого-теплової обробки виробів. Схема управління приводом гладильного преса.

5.Автоматизоване робоче місце конструктора швейних виробів. Значення та суттєвість САПР.


Bаріант 9

l. Aвтокoнтурні машини що сточують.

2.Різновиди систем автоматичного контролю.

З.Схема гальмування протиструмом асинхронних електродвигунів.

4.Мостові вимірювальні схеми (зрівноважені та не зрівноважені), принцип

роботи, області застосування.

5.Схеми автоматичного регулювання температури, пояснити її роботу письмово.


Bаріант 10

1.Поняття про робототехніку. Застосування промислових роботів-маніпуляторів у трудомістких i монотонних операціях виробництва.

2.Вимірювальні схеми, призначення, класифікація. Компенсаційні вимірювальні схеми, принцип роботи, області використання.

З.Гідравлічні підсилюючі елементи, принцип роботи, області застосування.

4.Кроковий шукач, схеми, принцип роботи, області застосування.

5.Поняття про автоматизоване робоче місце (АРМ): структура та технічні засоби для проектування швейних виробів.

Варіанти

домашніх контрольних робіт

з предмету „Основи автоматизації технологічного виробництва”

(виробництво виробів із шкіри)


Bаріант 1

1.Логічні елементи на транзисторах типу "НЕ", "И", "ИЛИ". Накреслити принципову електричні схеми та пояснити призначення елементів i роботу схеми.

2.Призначення та види вимірювальних схем, їх коротка характеристика, перевага та недоліки. Накреслити схему зрівноваженого мосту, пояснити принципи вимірювання.

3.Накреслити схему магнітного підсилювача i пояснити її роботу. Перевага та недоліки використання цих підсилювачів.

4.Накреслити схеми напівпровідникового реле часу, пояснити призначення елементів та роботу схеми.

5.Накреслити принципову електричну схему машини МКС-0. Пояснити призначення елементів схеми, и роботу.


Bаріант 2

1.Накреслити схеми логічних елементів типу "НЕ", "И", "ИЛИ", "ПАМЯТЬ", "ЗАПРЕТ", "НИ-НИ", які реалізовані на комутаційних приладах та сигнальних лампах. Поясніть їх роботу та використання.

2.Накреслити компенсаційну схему вимірювання та пояснити її роботу. У приладах якого типу використовується ця схема.

3.Накреслити схему електромашинного підсилювача /навести приклад використання електромашинного підсилювача/.

4.Накреслити схему електронного реле на транзисторах. Пояснити призначення елементів та роботу схеми.

5.Накреслити принципову електричну схему машини ФЗ-0, пояснити призначення елементів та роботу схеми.


Bаріант 3

1.Переличити види систем автоматичного регулювання. Навести приклад САР стабілізуючої дії, накреслити її схему i пояснити роботу.

2.Накреслити диференціальну схему вимірювання та пояснити її роботу. В приладах якого типу використовуються ці схеми?

3.Накреслити схему пневматичного підсилювача з принципу компенсації переміщення i пояснити и роботу.

4.Накреслити схему фотореле на транзисторах, пояснити призначення елементів та роботу схеми.

5.Накреслити схему управління електромагнітом підйому та пресування правої секції пресу ППГ-5-0. Пояснити роботу схеми.


Bаріант 4

1.Визначення мікропроцесора. Структурна схема мікропроцесора, призначення елементів. Використання мікропроцесорів.

2.Накреслити схему сельсинної системи дистанційної передачі, пояснити роботу схеми. Навести приклад використання цієї схеми.

3.Накреслити схему гідравлічного підсилювача та пояснити її роботу. Які рідини використовуються як робочі i чому?

4.Триггер як безконтактне реле. Накреслити схеми, пояснити призначення елементів та роботу схеми.

5.Накреслити схему захисту рук робітника / ПП3Р/, яка використовується у пресах ПВГ-18-1-0. Пояснити призначення елементів та роботу схеми у цілому.


Bаріант 5

1.Накреслити принципову структурну схему процесора i пояснити призначення елементів схеми. Навести приклади використання мікропроцесорів.

2.Накреслити електричну схему логометра i пояснити її роботу. Перевага i недоліки цього метода вимірювання.

3.Накреслити принципову електричну схему підсилювача постійного струму на транзисторах. Пояснити призначення елементів схеми та її роботу в цілому.

4.Накреслити схему пневматичного реле часу i пояснити п роботу. Перевага та недоліки реле цього типу.

5.Накреслити схему підтримування температури елементів прес форми /пуансона, напівматриць, колодок/ преса ОВН-0. Пояснити призначення елементів та роботу схеми в цілому.


Bаріант 6

1.Економічне та соціальне значення робототехніки. Можливість використання промислових роботів у взуттєвому виробництві. Структурна схема робота.

2.Накреслити електричну принципову схему автоматичного потенціометра КСП-4. Пояснити призначення елементів схеми та и роботу в цілому.

3.Накреслити схему підсилювача змінного струму на транзисторах. Пояснити призначення елементів схеми та її роботу в цілому.

4.Накреслити схему фотореле, пояснити роботу та призначення елементів. Навести приклади використання цієї схеми.

5.Накреслити електричну схему управління роботою механізмів преса ОВН-0. Пояснити призначення елементів схеми та її роботу в цілому.


Bаріант 7

1.Класифікація автоматичних систем . Особливості кожного виду, структура схем регулювання та контролю. Навести приклади.

2.Накреслити схему автоматичного мосту КСМ-4. Пояснити призначення елементів схеми та її роботу в цілому.

3.Накреслити принципову електричну схему балансового підсилювача постійного струму на транзисторах. Пояснити призначення елементів схеми та її роботу в цілому.

4.Реверсівний пуск електродвигуна. Накреслити схему, пояснити призначення елементів схеми та її роботу.

5.Накреслити електричну схему пристрою з регулювання вимірювання температури машини ФНПЗ-1-0. Пояснити роботу схеми письмово.


Bаріант 8

1.Основні характеристики i класифікація ЕОМ. Особливості ЕОМ різних поколінь. Приклади застосування ЕОМ у взуттєвому виробництві.

2.Накреслити принципову електричну схему автоматичного психрометра. Пояснити призначення елементів схеми та її роботу в цілому.

3.Загальна характеристика електричних виконуючих механізмів. Накреслити електромагнітний виконуючий механізм /муфта чи клапан/ та пояснити її роботу.

4.Переличити види гальмування технологічних машин, їх особливості. Накреслити схему гальмування електродвигуна методом противмикнення, пояснити їх роботу.

5.Накреслити електричну схему управління електроприводом машини ЗКГ-2-0. Пояснити схеми письмово.


Bаріант 9

1.Структурна схема ЕОМ. Класифікація i загальна характеристика елементів ЕОМ. Навести приклади застосування ЕОМ на підприємствах взуттєвої промисловості.

2.Накреслити схему i пояснити роботу електронного регулятора рівня з електродним датчиком. Навести приклад використання цього датчика.

3.Пояснити поняття стійкості системи та об’єкту. Вказати різницю між статичними та астатичними регуляторами. Навести приклади обох видів регуляторів.

4.Накреслити схему нереверсивного пуску асинхронних електродвигунів з різних робочих місць, пояснити роботу схеми письмово.

5.Накреслити електричну схему системи терморегулювання машини ЗПК-4-0. Пояснити призначення елементів схеми та її роботу.


Bаріант 10

1.Переличити види схем автоматичного регулювання. Навести приклад САР слідкуючої дії. Накреслити схему та пояснити її роботу.

2.Накреслити схему автоматичного потенціометра, пояснити призначення цього приладу та його роботу.

3.Призначення та типи виконуючих механізмів. Накреслити схему гідравлічного виконуючого механізму, пояснити роботу схеми.

4.Структурна схема маніпуляторів /роботів/ з дистанційним керуванням. Пояснити призначення елементів схеми та її роботу в цілому.

5.Накреслити електричну схему управління золотником преса ППГ-5-0. Письмово пояснити роботу схеми.

Перелік питань до заліку

з предмету „Основи автоматизації технологічних процесів”


 1. Соціально-економічне значення автоматизації легкої промисловості.

 2. Техніко-економічні передумови автоматизації технологічних процесів.

 3. Види праці: ручна, механізована, автоматизована.

 4. Поняття про автоматику та автоматизацію, види автоматизації: часткова, повна, комплексна.

 5. Види автоматичних систем та їх призначення i відмінність один від одного /САР, САУ, САК, САЗ/.

 6. Структурна схема САР, взаємозв'язок та функції елементів.

 7. Структурна схема САК, призначення та класифікація САК.

 8. Призначення та класифікація датчиків, структурна схема датчика.

 9. Генераторні та параметричні датчики для вимірювання температури, принцип роботи.

 10. Принцип роботи i застосування у швейному обладнанні фотоелектричних датчиків. 1. Різновиди та принцип роботи датчиків для вимірювання: тиску, розрядження, вологості, рівня.

 2. Призначення, склад та принцип роботи пpocтиx аналого-цифрових перетворювачів. 1. Вимірювальні схеми автоматичних приладів, різновиди та призначення /проста, мостова, диференціальна, компенсаційна/.

 1. Принцип роботи мостової зрівноваженої вимірювальної схеми.

 1. Компенсаційні та диференціальні вимірювальні схеми, основні залежності та співвідношення в цих схемах.

 2. Призначення , класифікація, параметри підсилювачів в автоматичних системах. 1. Упорядкування та принцип роботи гідро- i пневмопідсилювачів, особливості.

 2. Переваги та недоліки електронних та напівпровідникових підсилювачів.

 3. Поняття про підсилювачі на інтегральних схемах.

 4. Принцип роботи магнітного підсилювача.

 5. Призначення i класифікація виконуючих механізмів, особливості електромагнітних ВМ.

 6. Електромагнітні муфти, будова та принцип роботи, використання в обладнанні швейного виробництва.

 7. ВМ електродвигунного типу, особливості та будова.

 8. Пневматичні та гідравлічні виконавчі механізми.

 9. Регулюючі органи автоматичних приладів: електричні та неелектричні, особливості та принцип роботи.

 10. Електричні реле постійного та змінного струму, будова та принцип роботи.

 11. Контактори та магнітні пускачі, будова та принцип роботи.

 12. Безконтактні електронні реле, фотореле i реле часу.

 13. Програмні прилади, кнопки керування, кінцеві та провідні вимикачі, крокові шукачі, будова та принцип роботи. 1. Умовні графічні позначення елементів автоматики на принципових схемах.

 2. Електромагнітні реле, упорядкування та принцип роботи. 1. Поняття про електропривод, його структура та різновиди.

 2. Схема керування трьохфазним асинхронним електродвигуном за допомогою магнітного пускача з одного чи кількох робочих місць.

 3. Реверсивна схема керування електродвигуном, взаємне електричне та механічне блокування магнітних пускачів.

 4. Автоматичне зупинення електродвигуна при перевантаженні, відкритті огороджень робочих місць та спрацюванні технологічного контакту, пояснити роботу схеми. 1. Особливості пуску електродвигуна з фазним ротором, а також електродвигуна постійного струму.

 1. Регулювання швидкості обертання електродвигунів.

 1. Гальмування електродвигунів та технологічних машин. Пояснити роботу схеми динамічного гальмування i гальмування протиструмом.

 2. Призначення, класифікація та функції систем автоматичного контролю. 1. Пояснити роботу схеми контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання рівня рідини, густини речовини, температури.

 2. Призначення, принцип роботи та застосування систем автоматичного захисту. Принцип роботи та будова теплового реле.

 3. Види систем автоматичного регулювання та їх особливості: програмні, слідкуючі, екстремальні.

 4. Основні закони регулювання, поняття про стійкість системи та якості регулювання.

 5. Принцип роботи автоматичних регуляторів температури технологічних машин легкої промисловості /біметалевий, дилатометричний, манометричний/.

 6. Мікропроцесори i мікро-ЕОМ, їх особливості та застосування в технологічному обладнанні галузі.

46. Промисловий робот, гнучкі автоматизовані комплекси та їх застосування в технологічних процесах галузі.


Додаток 1 Для спеціальності 5.05160201 „Швейне виробництво”


47. Автоматизація підготовчого виробництва швейної фабрики. Технічні засоби для розробки тканин, автоматичного вимірювання лінійних розмірів та площин деталей.

 1. Механізація i автоматизація розкрійного виробництва. Автоматичні настілочні комплекси та машини.

 2. Технічні засоби для програмованого розкрою.

 3. Автоматизований привід швейної машини, його основні функції.

 4. Автоматизація швейних спецмашин i машин загального призначення.

52. Автоматизація процесів ВТО, основні напрямки, автоматизація регулювання температури на пресах та використовані технічні засоби.

 1. Автоматизація транспортних операцій, особливості транспортних засобів з адресуванням.

 2. Поняття про автоматичну систему керування виробництвом /АСКВ/, технічні засоби, застосовані в системах АСКВ, поняття про автоматичну систему керування технологічним процесом /АСКТП/.Додаток 2 Для спеціальності 5.05160202 „Виробництво виробів із шкіри”


 1. Автоматизація обладнання з вирубання деталей верху та низу взуття.

 2. Автоматизація обладнання зі з єднання деталей верху взуття, основні функції автоматизованого електроприводу.

 3. Автоматизація обладнання зі з'єднання деталей верху та низу взуття у залежності від технології, яка застосовується.

50. Поняття про напівавтоматичні та автоматичні лінії з виготовлення взуття.Література


1. А.Б. Бабаева, Р.Ф. Маркова Основы автоматизации технологических процессов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.

2. Б.В. Орловский Основы автоматизации швейного производства. – М.: Легпромбытиздат, 1988.

3. А.И. Залкинд Новое оборудование обувного производства. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.

4. Червоный Правила оформления чертежей в техникуме. – К.: 1986.

5. В.В. Стрыгин, Л.С. Щарёв Основы вычислительной, микропроцессорной техники и программирования. – М.: Высшая школа, 1989.

6. В.И. Федотов Основы электроники. – М.: Высшая школа, 1990.

________________________________________________________________________

Одеський технічний коледж Одеської національної

академії харчових технологій, комісія спецтехнології,

предмет „Основи автоматизації виробничих процесів”, 2010.
Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання домашньої контрольної роботи Робота складається з двох рівних за значенням i обсягом частин: текстової i графічної iconМетодичні вказівки щодо виконання домашньої контрольної роботи 4 Варіанти домашньої контрольної роботи 5 Додаток 10
Робота виконується в зошиті у клітину та складається з двох рівних за значенням i обсягом частин: текстової i розрахункової
Методичні вказівки щодо виконання домашньої контрольної роботи Робота складається з двох рівних за значенням i обсягом частин: текстової i графічної iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Загальні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки щодо виконання домашньої контрольної роботи Робота складається з двох рівних за значенням i обсягом частин: текстової i графічної iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія»
Методичні рекомендації і вказівки щодо вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки щодо виконання домашньої контрольної роботи Робота складається з двох рівних за значенням i обсягом частин: текстової i графічної iconМетодичні вказівки щодо його виконання і вказано сторінки літератури, за якою вивчається це завдання, наводяться приклади виконання практичних завдань різних типів
Навчальним планом зі спеціальності 091711 Технологія харчування, затвердженим Укоопспілкою від 22. 07. 02, передбачено виконання...
Методичні вказівки щодо виконання домашньої контрольної роботи Робота складається з двох рівних за значенням i обсягом частин: текстової i графічної iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «основи зовнішньоекономічної діяльності» для студентів 4 курсу заочного відділення
У зв'язку із цим виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» буде сприяти більше поглибленому...
Методичні вказівки щодо виконання домашньої контрольної роботи Робота складається з двох рівних за значенням i обсягом частин: текстової i графічної iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «стратегічний менеджмент або стратегічне управління підприємством» для студентів-заочників
У зв'язку із цим виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегічний менеджмент або стратегічне управління підприємством» буде...
Методичні вказівки щодо виконання домашньої контрольної роботи Робота складається з двох рівних за значенням i обсягом частин: текстової i графічної iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи студентів дисципліна: «фінансовий ринок»
Методичні вказівки передбачають набуття студентам прак­ти­чні навички щодо самостійної роботи по вивченню стратегіч­ного управ­ління...
Методичні вказівки щодо виконання домашньої контрольної роботи Робота складається з двох рівних за значенням i обсягом частин: текстової i графічної iconМетодичні вказівки щодо вивчення питань контрольної роботи, указана необхідна література і ставляться запитання для самоперевірки
Мета даних методичних вказівок допомогти студентам самостійно вивчити курс "Товарознавство продовольчих товарів"
Методичні вказівки щодо виконання домашньої контрольної роботи Робота складається з двох рівних за значенням i обсягом частин: текстової i графічної iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «промисловий маркетинг» для студентів 4 курсу заочного відділення
Промисловий маркетинг” є формування системи теоретичних і практичних знань щодо промислового маркетингу, сучасних концепцій його...
Методичні вказівки щодо виконання домашньої контрольної роботи Робота складається з двох рівних за значенням i обсягом частин: текстової i графічної iconМетодичні вказівки щодо виконання розділу «охорона праці» в дипломних проектах студентів коледжу за спеціальностями
Загальні вказівки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи