Загальні вимоги icon

Загальні вимогиНазваЗагальні вимоги
Сторінка1/5
Дата конвертації26.03.2013
Розмір487.6 Kb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5

  1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ


1.1 Текстові документи підрозділяються на документи, що містять в основному суцільний текст (технічні умови, технічні описи, розрахунки, пояснювальні записки і т.п.) і документи, що містять текст, розбитий на графи (специфікації, відомості, таблиці тощо)

1.2 Текстові документи виконують на форматах, встановлених відповідними стандартами Єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД) і системи проектної документації для будівництва (СПДБ).

1.3 Текстові документи виконують одним з наступних способів:

-рукописним – основним креслярським шрифтом за ГОСТ 2.304– 81 з висотою букв і цифр не менше ніж 2,5 мм. Цифри і букви необхідно писати чітко, чорним чорнилом або чорною пастою (трафарет №2);

-із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв виводу ЕОМ. Особливості виконання приведено у відповідних стандартах (для студентів, що працюють за індивідуальною програмою).

1.4 Виконувати ілюстрації слід чорною пастою, товщина лінії S=0,4 - 0,8 мм з урахуванням усіх вимог, що пред'являються до креслення.

^ 1.5 Відстань від рамки форми до границь тексту слід залишати: на початку рядків не менше 3 мм, в кінці рядків – не менше 3 мм.

Відстань від верхнього чи нижнього рядка тексту до верхньої чи нижньої рамки форми повинна бути не менше 10 мм.

^ Абзаци в тексті починають відступом, що дорівнює 20 мм від рамки.

1.6 Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі виконання документа, допускається виправляти зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (графіки).

Пошкодження аркушів текстових документів, помарки і сліди не цілком видаленого попереднього тексту (графіки) не допускаються.

1.7 Для розміщення затверджуючих і погоджуючих підписів до текстових документів необхідно оформити титульний аркуш і аркуш завдання (дивись зразок).

Обов'язковість і особливість виконання титульних аркушів обумовлені в стандартах ЕСКД і СПДБ на правила виконання відповідних документів.


2 ВИМО^ ГИ ДО ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО МІСТЯТЬ В ОСНОВНОМУ СУЦІЛЬНИЙ ТЕКСТ


    1. Побудова документів


2.1.1 Текст документа при необхідності розділяють на розділи і підрозділи.

2.1.2 Розділи повинні мати порядкові номери в межах усього документа, позначені арабськими цифрами з крапкою.

Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються з номерів розділу і підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера підрозділу крапка не ставиться.

^ Розділи, як і підрозділи, можуть складатися з одного чи декількох пунктів.

2.1.3 Якщо документ не має підрозділів, то нумерація пунктів у ньому повинна бути в межах кожного розділу, і номер пункту повинен складатися з номерів розділу і пункту, розділених крапкою. Наприкінці номера пункту крапка не ставиться, наприклад:


^ 1 ТИПИ Й ОСНОВНІ РОЗМІРИ
Нумерація пунктів першого розділу документа


2 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
^ Нумерація пунктів другого розділу документа


Якщо документ має підрозділи, то нумерація пунктів повинна бути в межах підрозділу, і номер пункту повинен складатися з номерів розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками, наприклад:


  1. ^ МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ (шрифт №10)

3.1 Апарати, матеріали і реактиви (шрифт №7)
Нумерація пунктів першого підрозділу третього розділу документа (шрифт №5)


3.2 Підготовка до випробування (шрифт №7)
^ Нумерація пунктів другого підрозділу третього розділу документа (шрифт №5)


Текст пункту разом з порядковим номером записують з абзацу, наприкінці ставлять крапку. Цифри, що вказують номери пунктів, не повинні виступати за межу абзацу.

2.1.4 Якщо розділ чи підрозділ складається з одного пункту, він

також нумерується.

2.1.5 Якщо текст документа підрозділяється тільки на пункти,

вони нумеруються порядковими номерами в межах документа.

2.1.6 При наявності в тексті переліків різних рівнів підпорядкування найвищим рівнем є перелік, який позначають малими літерами української абетки, середній рівень позначають арабськими цифрами, найнижчий - знаками «тире».

^ Текст кожного переліку треба починати з малої літери з абзацного відступу відносно попереднього рівня підпорядкованості.

Приклад розташування переліків різних рівнів підпорядкованості.

а)___________

б)___________

1)_________

  • __________

  • __________

2)__________

в)____________

2.1.8 Найменування розділів і підрозділів повинні бути короткими. Найменування розділів записується у вигляді заголовок великими літерами(шрифтом №10), підрозділів записують у вигляді заголовків (з абзацу шрифтом №7) малими літерами (крім першої великої).

Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом при виконанні документа рукописним способом повинна дорівнювати 15 мм. Відстань між заголовками розділу і підрозділу – 12 мм (дивись приклад).

2.1.9 Кожний розділ і підрозділ текстового документа рекомендується починати з нового аркуша.
^ 3РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА


3.1 Розрахункові дані

Проектована холодильна установка призначена для забезпечення холодом технологічних процесів виробництва морозива, а також зберігання готової продукції і сировини в холодильних камерах.


3 ЗМІСТ


У документі великого обсягу необхідно навести зміст, що включає номери і найменування розділів і підрозділів з вказівкою номерів аркушів (сторінок).

^ Зміст включають у загальну кількість аркушів даного документа.

Слово «Зміст» записують у вигляді заголовка (симетрично тексту) великими літерами. Найменування, включені до змісту, записують малими літерами ((дивись приклад)).

^ Зміст розташовується після завдання до курсового чи дипломного проекту, починається з нової сторінки, яка має номер один арабське.
ЗМІСТ


Вступ

1 Загальна частина

1.1 Призначення і технічна характеристика об’єкта завдання

1.2 Вихідні дані

1.3 Техніко-економічне обґрунтування проекту

2 Технологічна частина

2.1 Характеристика швидкопсувних продуктів

2.2 Обґрунтування вибору температурного режиму зберігання

3 Розрахунково-конструкторська частина

3.1 Розрахункові дані

3.2 Розрахунок будівельних площ

3.3 Вимоги до планування холодильника

.......

5 Список використаних джерел

3


5

6


7


10

  1   2   3   4   5Схожі:

Загальні вимоги iconЗагальні вимоги щодо кваліфікаційних категорій та педагогічних звань
Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно
Загальні вимоги iconЗагальні вимоги до стендової доповіді
Стендова доповідь — це спосіб представлення результатів роботи в обмеженому просторі шляхом комбінації кольорового текстового та...
Загальні вимоги iconТехнічне завдання на розробку мвв № п/п Вихідні дані Вимоги
Вимоги щодо діапазону вимірювань, похибок вимірювань або приписані характеристики похибок вимірювань
Загальні вимоги iconТехнічні вимоги до рекламних макетів у щотижневику «Український тиждень» Вимоги до файлів До верстки
Растрові зображення повинні відповідати реальним розмірам та мати розподільчу здатність 300dpi. Вони повинні бути підготовлені з...
Загальні вимоги iconПовідомлення про відступлення права вимоги м. " " 20 р. Повідомляємо, що підприємство
Договором про відступлення права вимоги n від " " 20 р., відступило підприємству
Загальні вимоги iconОбласть назви і відомостей про відповідальність
З 1 липня 2007 року в Україні набув чинності дсту гост 1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила...
Загальні вимоги iconВимоги до кандидатського іспиту з іноземної мови в Чернігівському державному інституті економіки І управління
До складання кандидатського іспиту з іноземної мови допускаються аспіранти та здобувачі, що мають відповідний рівень підготовки та...
Загальні вимоги iconДоговір відступлення права вимоги (цесії)
Сторони", а кожна окремо "Сторона") керуючись ст ст. 512 519 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір відступлення права вимоги...
Загальні вимоги iconПосадові обов’язки мийщика посуду загальні вимоги
Не покидати робоче місце без дозволу завідуючої їдальні; працює в режимі робочого тижня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного...
Загальні вимоги iconПоложення про фотоконкурс «Зроблено з любов’ю» І. Загальні положення
Положення про фотоконкурс «Зроблено з любов’ю» далі – (Положення) визначає організаційні та фінансові основи проведення заходу, його...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи