Загальні вимоги icon

Загальні вимогиНазваЗагальні вимоги
Сторінка3/5
Дата конвертації26.03.2013
Розмір487.6 Kb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5

^ Боковик Графи (колонки)

(графа для заголовка )

5.4.2 Таблиці нумерувати в межах розділу. У цьому випадку номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою (арабськими числами).

5.4.3 На всі таблиці документа повинні бути наведені посилання в тексті документа, при посиланні слід писати слово "Таблиця" із указанням номера.

5.4.4 Таблиця може мати заголовок, який слід виконувати малими літерами (крім першої великої) і розміщувати над таблицею посередині. Заголовок має бути коротким і цілком відбивати зміст таблиці.

^ Заголовки граф таблиці починають з великих літер, а підзаголовки – з малих, якщо вони складають одне речення з заголовком.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої букви. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць розділові знаки не ставлять. Заголовки вказують в однині.

^ 5.4.5 Таблиці зліва, справа і внизу, як правило, обмежують лініями.

Діагональний розподіл голівки таблиці не допускається.

Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм.

Допускається розміщувати таблицю уздовж довгої сторони аркуша документа.

5.4.6 Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат аркуша, таблицю поділяють на частини, що у залежності від особливостей таблиці переносять на інші аркуші чи розміщують на одному аркуші поруч (дивись таблицю 5.1) одну під іншою (дивись таблицю 5.2).

Таблиця 5.1 Розмір болтів, мм

Продовження табл. 5.1


d

1,6

2

2,5

3

4

5
d

1,6

2

2,5

3

4

5

t

0,35

0,4

0,45

0,5

0,7

0,8
r

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,25

d1

0,6

2

2,5

3

4

5
d3

-

-

-

-

1

1,2

S

3,2

4

5

5,5

7

8
d4

-

-

-

-

1

1,2

H

1,1

1,4

1,7

2

2,8

3,5
l2

-

-

-

-

1,4

1,8

D

3,4

4,4

5,5

6

7,7

8,8Таблиця 5.2d

1,6

2

2,5

3

4

5

6

8

t

0,35

0,4

0,45

0,5

0,7

0,8

1

1,25

S

3,2

4

5

5,5

7

8

10

13

D

3,6

4,4

5,5

6

7,7

8,8

11

14,4

H

1,2

1,2

1,6

2

2,5

3

4

5

Продовження табл. 5.2

d

10

12

16

20

24

30

36

42

t

1,5

1,75

2

2,5

3

3,5

4

4,5

S

17

19

24

30

36

46

55

65

D

18,9

21,1

26,8

33,6

40,3

51,6

61,7

73

H

6

7

8

9

10

12

14

16

Слово «Таблиця», заголовок (при його наявності) і порядковий номер таблиці вказують один раз зліва над першою частиною таблиці на відстані 3 мм від рамки формату.

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш заголовок подають тільки над першою частиною таблиці, над наступними частинами пишуть слово «Продовження таблиці» з указанням номера таблиці , «Кінець таблиці» з указанням номера таблиці на відстані 3 мм від рамки формат.

Таблиця 5.3


Номінальний

діаметр

різьби болта


Внутрішній

діаметр

шайби

Товщина шайби

легкої

нормальної

важкої

a

b

a

b

a

b

1

2

3

4

5

6

7

8

2,0

2,1

0,5

0,8

0,5

0,5

-

-

2,5

2,6

0,6

0,8

0,6

0,6

-

-

3,0

3,1

0,8

1,0

0,8

0,8

1,0

1,2

Кінець таблиці 5.3


1

2

3

4

5

6

7

8

4,0

4,1

1,0

1,2

1,0

1,2

1,2

1,6

42,0

42,5

-

-

9,0

9,0

-

-


Примітка – Тут (і далі по тексту) таблиці приведені умовно для ілюстрації відповідних вимог даного стандарту.

^ Дозволяється як виняток нумерувати колонки таблиці арабскими цифрами. Коли в тексті стандарту треба посилатися на певну колонку,

коли головка має великі розміри, а таблицю треба перенести на іншу сторінку, у цьому разі головку таблиці на подальших сторінках не наводять.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять (дивись таблицю 5.3).

5.4.7 При наявності в стандарті невеликого за обсягом цифрового матеріалу його недоцільно оформляти таблицею, а слід давати текстом, у вигляді висновку (як продовження тексту), розташовуючи цифрові дані у вигляді колонок.

^ Висновки не нумерують.

Приклад

Граничні відхилення розмірів профілів усіх номерів:

по висоті ±2,5%

по ширині полиці ±1,5

по товщині стінки ±0,3%

по товщині полиці ±0,3%

5.4.8 Графу «№ п/п» у таблицю не включають. При необхідності нумерації показників, параметрів чи інших даних порядкові номери вказують у боковиках таблиці перед їх найменуванням. Для полегшення посилань у тексті документа допускається нумерація граф (дивись таблицю 5.4).

Таблиця 5.4.


Найменування

параметра

Норма для типу

Р-25

Р-75

Р-150

Р-300

1

2

3

4

5

1 Максимальна про-

пускна здатність,

дм3/с, не менше

2 Маса, кг, не більше
25

1075

30150

60300

200


Таблиця 5.5 Розрахунок ізоляційного шару огороджень


Огородження

з,

ВтІм2К

в,

ВтІм2К

Ri,

м2КІВт

Товщина теплоізоляцій- ного шару

Коефіцієнт

теплопередачі

ізтр,

мм

ізд,

мм

kо,

ВтІм2К

kод,

ВтІм2К5.4.9 Якщо цифрові дані в графах таблиці виражені в різних одиницях фізичних величин, то їх вказують у заголовку кожної графи. Якщо всі параметри, розміщені в таблиці, виражені в одній і тій же одиниці фізичної величини (наприклад, міліметрах), скорочене позначення одиниці фізичної величини поміщають над таблицею.

Коли в таблиці є графи з параметрами, що виражаються переважно однією одиницею фізичної величини, але є показники з параметрами, вираженими в інших одиницях фізичних величин, над таблицею розміщують напис про переважну одиницю фізичної величини, а відомості про інші одиниці фізичних величин дають у заголовках відповідних граф (дивись таблицю 5.6).

Таблиця 5.6 У міліметрах


Умовний

прохід Dy

D

L

L1

L2

Маса, кг

50

160

180

525

600

160

80

195

210170

100

215

230

530

610

190

Якщо параметри однієї графи мають однакові значення в двох і більше наступних рядках, то допускається цей параметр вписувати в таблицю для цих рядків тільки один раз у заголовку (підзаголовку) цієї графи (дивись таблицю 5.6).

Якщо всі дані в рядку наведені для однієї фізичної величини, то одиницю фізичної величини вказують у відповідному рядку боковика таблиці (дивись таблицю 5.4).

5.4.10 Слова «більше», «не більше», «менше», «не менше», «у межах» слід розташовувати поруч з найменуванням відповідного параметра чи показника (після одиниці фізичної величини) у боковику таблиці (дивись таблицю 5.4) в заголовку графи. При цьому посиланні найменування показника перед обмежувальними словами ставиться кома.

5.4.11 Повторюваний у графі таблиці текст, що складається з одного слова, допускається заміняти лапками, якщо рядки в таблиці не розділені лініями. Якщо повторюваний текст складається з двох і більше слів, то при першому повторенні його заміняють словами «Те ж», а далі – лапки (дивись таблицю 5.7).


Таблиця 5.7


^ Найменування відливку

Положення осі обертання

Гільза циліндрична

Те ж

»

Горизонтальне

»

»

Якщо повторюється лише частина фрази, допускається цю частину заміняти словами «Те ж» з додаванням додаткових відомостей.

Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів не допускається.

^ Якщо цифрові чи інші дані в таблиці не наводять, то в графі ставлять прочерк (дивись таблицю 5.8).

Таблиця 5.8


^ Діаметр зенкера

С

С1

n

n1

n2

Від 10 до 11включ.

Більше 11 » 12

» 12»14

3,17

4,85

5,00

0,45

1,30

2,30

-

0,44

4,20

3,00

3,84

7,45

0,25

-

1,455.4.12 Цифри в графах таблиць, як правило, розташовують так, щоб класи чисел у всій графі були точно один під іншим. Виняток становлять випадки, аналогічні зазначеним в таблиці 5.9

Таблиця 5.9

^ Найменування сплаву

Температура плавлення, С

Латунь

Сталь

Бронза

1 131 – 1 173 (858-900)

1 573 – 1 673 (1 300 – 1 400)

1 373 – 1 473 (1 100 – 1 200)

Числові значення величин в одній графі повинні мати, як правило, однакову кількість десяткових знаків (дивись таблицю 5.8).

Дробові числа наводять у вигляді десяткових дробів, за винятком розмірів у дюймах, що записують за типом 1/2//, 1/4//.

5.4.13 Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття заміняють літерними позначеннями, якщо вони пояснені в тексті чи наведені на ілюстраціях, наприклад: D – діаметр, H – висота, L – довжина.

Показники з тим самим літерним позначенням групують послідовно, у порядку зростання індексів, наприклад: L, L1, L2 і т.д. (дивись таблиці 5.6, 5.8).

5.4.14 При позначенні в таблицях послідовних інтервалів значень величин, що охоплюють усі значення ряду, перед ними пишуть «від», «більше» і «до», маючи на увазі «до...включно» (дивись таблицю 5.6); в інтервалах, що охоплюють будь-які значення величин, між величинами слід ставити тире (дивись таблицю 5.9).

Інтервали значень величин у тексті записують зі словами «від» і «до», наприклад «...товщина шару повинна бути від 0,5 до 2 мм» чи через тире, наприклад, «малюнок 10-15».

Межі розмірів указують від менших до більших.
1   2   3   4   5Схожі:

Загальні вимоги iconЗагальні вимоги щодо кваліфікаційних категорій та педагогічних звань
Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно
Загальні вимоги iconЗагальні вимоги до стендової доповіді
Стендова доповідь — це спосіб представлення результатів роботи в обмеженому просторі шляхом комбінації кольорового текстового та...
Загальні вимоги iconТехнічне завдання на розробку мвв № п/п Вихідні дані Вимоги
Вимоги щодо діапазону вимірювань, похибок вимірювань або приписані характеристики похибок вимірювань
Загальні вимоги iconТехнічні вимоги до рекламних макетів у щотижневику «Український тиждень» Вимоги до файлів До верстки
Растрові зображення повинні відповідати реальним розмірам та мати розподільчу здатність 300dpi. Вони повинні бути підготовлені з...
Загальні вимоги iconПовідомлення про відступлення права вимоги м. " " 20 р. Повідомляємо, що підприємство
Договором про відступлення права вимоги n від " " 20 р., відступило підприємству
Загальні вимоги iconОбласть назви і відомостей про відповідальність
З 1 липня 2007 року в Україні набув чинності дсту гост 1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила...
Загальні вимоги iconВимоги до кандидатського іспиту з іноземної мови в Чернігівському державному інституті економіки І управління
До складання кандидатського іспиту з іноземної мови допускаються аспіранти та здобувачі, що мають відповідний рівень підготовки та...
Загальні вимоги iconДоговір відступлення права вимоги (цесії)
Сторони", а кожна окремо "Сторона") керуючись ст ст. 512 519 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір відступлення права вимоги...
Загальні вимоги iconПосадові обов’язки мийщика посуду загальні вимоги
Не покидати робоче місце без дозволу завідуючої їдальні; працює в режимі робочого тижня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного...
Загальні вимоги iconПоложення про фотоконкурс «Зроблено з любов’ю» І. Загальні положення
Положення про фотоконкурс «Зроблено з любов’ю» далі – (Положення) визначає організаційні та фінансові основи проведення заходу, його...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи