Загальні вимоги icon

Загальні вимогиНазваЗагальні вимоги
Сторінка5/5
Дата конвертації26.03.2013
Розмір487.6 Kb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5

ВИМОГИ^ СТАНДАРТІВ ЕСКД І ЕСТД

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ

І ДИПЛОМНИХ РОБІТ І ПРОЕКТІВ

(НОРМОКОНТРОЛЬ)


методичний посібник для студентів коледжу

за спеціальністю: 5.090519

«Монтаж та експлуатація холодильно-компресорних машин і установок»


^

Одеса – 2008МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ


Затверджено

Зам. директора з НР

_________ В.І. Уманська

____”__________200__р.


ВИМОГИ^ СТАНДАРТІВ ЕСКД І ЕСТД

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ

І ДИПЛОМНИХ РОБІТ І ПРОЕКТІВ

(НОРМОКОНТРОЛЬ)


методичний посібник для студентів коледжу

за спеціальністю: 5.090519

«Монтаж та експлуатація холодильно-компресорних машин і установок»


Склала викладач комісії загальнотехнічних дисциплін: Волянська С.В.


^

Одеса – 2008
Розглянуто на засіданні

циклової комісії

загальнотехнічних дисциплін

Протокол №___ від "___"____________ 2008 р.

Голова комісії Петрашова В.І.


Розглянуто на засіданні

циклової комісії

холодильних машин і установок

Протокол №___ від "___" ____________ 2008 р.

Голова комісії Беркань І.В.

Міністерство освіти і науки України

Одеський технічний коледж


Дата видачі завдання

___”__________200__р.

Дата закінчення проекту

___”__________200__р.

Стверджую

Заступник директора ОТК з ПР

________________Карпенко З.О.

___”__________200__р.

ЗАВДАННЯ


до дипломного проектування


Прізвище, ім’я та по батькові ___Іванову___Андрію__________

_Борисовичу____________________________________________


Спеціальність № 5.090519 “Монтаж і експлуатація холодильно-компресорних та кріогенних установок”


Тема дипломного проекту Холодильник при фабриці морозива___ потужністю 16 тон на добу у місті Одеса______________________ ___________________________________________________________

Стверджена наказом по коледжу № ___ від “___”__________200__р.

Вихідні данні для проекту _морозиво : _крем-брюле пломбір – 50% ____________________________________молочно-шоколадне – 50% ___________________________________________________________

Зміст та послідовність виконання дипломного проекту

Пояснювальна записка

 1. Загальна частина

  1. Призначення і технічна характеристика об’єкта завдання

  2. Вихідні дані

  3. Техніко-економічне обґрунтування проекту

 2. Технологічна частина

  1. Характеристика швидкопсувних продуктів

  2. Обґрунтування вибору температурного режиму зберігання

 3. Розрахунково-конструкторська частина

  1. Розрахункові дані

  2. Розрахунок будівельних площ

  3. Вимоги до планування холодильника

  4. Планування холодильника

  5. Розрахунок ізоляційного шару огороджень

  6. Тепловий розрахунок

  7. Визначення навантаження на компресор та обладнання камер

  8. Розрахунок температурних режимів роботи холодильної установки

  9. Побудова циклу холодильної машини, визначення параметрів вузлових точок

  10. Тепловий розрахунок на вибір компресора

  11. Тепловий розрахунок на вибір конденсатора

  12. Розрахунок та вибір обладнання камер

  13. Розрахунок та вибір допоміжного устаткування

  14. Розрахунок та підбір градирні

 4. Організаційна частина

  1. Організація ремонту та монтажу холодильного обладнання

  2. Експлуатація холодильного обладнання

  3. Автоматизація холодильної установки

  4. Захист навколишнього середовища

 5. Економічна частина

 6. Охорона праці

  1. Виробнича санітарія та гігієна

  2. Техніка безпеки при ___експлуатації компресора_________________ ___________________________________________________________

  3. Вибухопожаро безпека

 7. Список використаних джерел


Графічна частина

Аркуш №1 План та розріз будівлі холодильника.

Аркуш №2 Розводка трубопроводів.

^ Аркуш №3 Принципова схема автоматизації

Аркуш №4 Технічне креслення обладнання (за призначенням керівника)

____Конденсатор КТГ – 40_________________________________


Графік виконання проекту


Зміст

Строк

виконання

1. Загальна частина
2. Технологічна частина
3. Розрахунково-конструкторська частина
4. Організаційна частина
5. Аркуш № 1,2
6. Економічна частина
7. Аркуш № 3,4
8. Охорона праці
Попередній захист
^ Захист дипломного проекту

Завдання розглянуто та стверджено на засіданні предметної комісії

Холодильні машини та установки”

Протокол № ___ від “___”__________200_р.

Голова комісії __________________________ (^ Беркань І.В.)


Попередній захист проведено, зауваження враховано

Керівник проекту ______________________ (Петров В.Г.)

Старшій консультант _________________ (Беркань І.В.)
^

Міністерство освіти та науки України

Одеський технічний коледж
Спеціальність № 5.090519

Група 4МХ–16


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


ДП.МХ.16.19.00


До дипломного проекту на тему:
^

Холодильник при фабриці морозива


потужністю 16 тон на добу м. Одеса

Проектний матеріал складається з пояснювальної записки на _70_ сторінках та графічного матеріалу на _4_ аркушах.


Дипломник ___________________ (Іванов А.Б.)

Керівник проекту _____________ (Петров В.Г.)


Консультанти:

з економічної частини ____________ (Коробкіна О.В.)

з будівельної частини ____________ (Волянська С.В.)

з охорони праці _________________ (Чорновол Н.І.)

по дотриманню

вимог ЄСКД_____________________ (Волянська С.В.)

^
До захисту допущено

Голова предметної комісії _________ (Беркань І.В.)

Завідуючий відділенням ___________ (Задоріна О.М.)

Захист “___”__________200__р. Протокол ДКК №___________

Оцінка ДКК ________________________________

Секретар ДКК _____________________________

Міністерство освіти та науки України

Одеський технічний коледж


Спеціальність № 5.090519

Група 4МХ–16


^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


КП.МХ.16.19.00


До курсового проекту на тему:

Холодильник при фабриці морозива

потужністю 16 тон на добу у місті Одеса


^ Проектний матеріал складається з пояснювальної записки на _70_ сторінках та графічного матеріалу на _2_ аркушах.


Проектант ___________________ (Іванов А.Б.)


Керівник проекту ______________ (Петров В.Г.)


Оцінка _________________________


Захист “_____”_______________200__р.

Міністерство освіти та науки України

Одеський технічний коледж


Спеціальність № 5.090519

Група _____4МХ–16______


^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


КП.МХ.16.19.00


До курсового проекту за темою: _Спроектувати____

__редуктор циліндричний одноступеневий____________

_________________________________________________


Проектний матеріал складається з пояснювальної записки на _^ 70_ сторінках та графічного матеріалу на _3_ аркушах.


Проектант __________________ (Іванов А.Б.)


Керівник проекту _____________ (Волянська С.В.)


Оцінка _________________________


Захист “_____”_______________200__р.

Міністерство освіти і науки України

Одеський технічний коледжДата видачі завдання

___”__________200__р.

Дата закінчення проекту

___”__________200__р.

Затверджено

Заступник директора ОТК з НР

________________Карпенко З.О.

___”__________200__р.ЗАВДАННЯ


до курсового проектування


З курсу Холодильно-компресорні машини та установки______

студенту групи 4МХ–16 відділення електронно-холодильного

______________Іванову_Андрію_Борисовичу_______________

(прізвище, ім’я та по батькові)


Спеціальність № 5.090519 “Монтаж і експлуатація холодильно-компресорних та кріогенних установок”


Тема завдання __Холодильник при фабриці морозива продуктивністю

16 тон на добу у місті Одеса___________________________________

Вихідні дані _________________________________________________

_морозиво : крем-брюле пломбір – 50%, молочно-шоколадне – 50%___

Зміст та послідовність виконання курсового проекту

Пояснювальна записка

1 Загальна частина

2 Технологічна частина

3 Розрахунково-конструкторська частина

4 Охорона праці та протипожежні заходи

^ 5 Список використаних джерел


Графічна частина

Аркуш №1 План та розріз будівлі холодильника________________

Аркуш №2 Розводка трубопроводів__________________________


Завдання видано “_____”_______________200_р.

Строк закінчення “_____”_______________200_р.


Керівник проекту ___________________ (Петров В.Г.)

Міністерство освіти і науки України

Одеський технічний коледж


Затверджено

Заст. директора з НР

________Карпенко З.О.

___”__________200__р.

ЗАВДАННЯ


до курсового проектування

З курсу __Основи конструювання________________________

студенту групи 3МХ–16 відділення електронно-холодильного

_________________Іванову Івану Івановичу________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Тема завдання __Конструювання редуктора циліндричного________

_ одноступеневого загального призначення______________________
1 Зміст пояснювальної записки________________________________________

^ Вступ. 1 Вибір електродвигуна та кінематичний розрахунок. 2 Розрахунок

зубчастих коліс редуктора. 3 Попередній розрахунок валів редуктора.

^ 4 Конструктивні розміри шестерні та колеса. 5 Конструктивні розміри

корпусу редуктора. 6 Перший етап компановки редуктора. 7 Перевірка

довговічності підшипників. 8 Перевірка міцності шпонкових з’єднань.

^ 9 Уточнений розрахунок валів. 10 Викреслювання редуктора. 11 Посадки

зубчатого колеса, шквіва та підшипників. 12 Вибір змазки. 13 Складання

редуктора. 14 Список використаних джерел


2 Зміст графічної частини________________________________________
^

Аркуш 1 Редуктор циліндричний. Аркуш 2 Зубчасте колесо. Аркуш 3 ВалЗавдання видано “___”__________200__р.


Строк закінчення “___”__________200__р.


Керівник курсового проектування ___________________________

3 Розрахунково-конструкторська частина


3.1 Розрахункові дані


Проектована холодильна установка призначена для забезпечення холодом технологічних процесів виробництва морозива, а також зберігання готової продукції і сировини в холодильних камерах.
1   2   3   4   5Схожі:

Загальні вимоги iconЗагальні вимоги щодо кваліфікаційних категорій та педагогічних звань
Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно
Загальні вимоги iconЗагальні вимоги до стендової доповіді
Стендова доповідь — це спосіб представлення результатів роботи в обмеженому просторі шляхом комбінації кольорового текстового та...
Загальні вимоги iconТехнічне завдання на розробку мвв № п/п Вихідні дані Вимоги
Вимоги щодо діапазону вимірювань, похибок вимірювань або приписані характеристики похибок вимірювань
Загальні вимоги iconТехнічні вимоги до рекламних макетів у щотижневику «Український тиждень» Вимоги до файлів До верстки
Растрові зображення повинні відповідати реальним розмірам та мати розподільчу здатність 300dpi. Вони повинні бути підготовлені з...
Загальні вимоги iconПовідомлення про відступлення права вимоги м. " " 20 р. Повідомляємо, що підприємство
Договором про відступлення права вимоги n від " " 20 р., відступило підприємству
Загальні вимоги iconОбласть назви і відомостей про відповідальність
З 1 липня 2007 року в Україні набув чинності дсту гост 1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила...
Загальні вимоги iconВимоги до кандидатського іспиту з іноземної мови в Чернігівському державному інституті економіки І управління
До складання кандидатського іспиту з іноземної мови допускаються аспіранти та здобувачі, що мають відповідний рівень підготовки та...
Загальні вимоги iconДоговір відступлення права вимоги (цесії)
Сторони", а кожна окремо "Сторона") керуючись ст ст. 512 519 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір відступлення права вимоги...
Загальні вимоги iconПосадові обов’язки мийщика посуду загальні вимоги
Не покидати робоче місце без дозволу завідуючої їдальні; працює в режимі робочого тижня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного...
Загальні вимоги iconПоложення про фотоконкурс «Зроблено з любов’ю» І. Загальні положення
Положення про фотоконкурс «Зроблено з любов’ю» далі – (Положення) визначає організаційні та фінансові основи проведення заходу, його...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи