Закон україни про ветеринарну медицину ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 36, ст. 531 ) { Вводиться в дію Постановою вр icon

Закон україни про ветеринарну медицину ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 36, ст. 531 ) { Вводиться в дію Постановою врНазваЗакон україни про ветеринарну медицину ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 36, ст. 531 ) { Вводиться в дію Постановою вр
Сторінка1/13
Дата конвертації27.01.2013
Розмір1.7 Mb.
ТипЗакон
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Про ветеринарну медицину

Верховна Рада України; Закон від 25.06.1992 № 2498-XII


Верховна Рада України — Законодавство України [ 05.03.12 17:46 ]


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про ветеринарну медицину


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 36, ст.531 )


{ Вводиться в дію Постановою ВР

N 2499-XII ( 2499-12 ) від 25.06.92, ВВР, 1992, N 36, ст.532 }


{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277 }


{ В редакції Закону

N 566/96-ВР від 05.12.96, ВВР, 1997, N 7, ст. 56 }


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -

редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

N 1459-III ( 1459-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.102

N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10

N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 }


{ В редакції Закону

N 2775-III ( 2775-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 8, ст.62 }


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 540-IV ( 540-15 ) від 20.02.2003, ВВР, 2003, N 16, ст.126

N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209

N 2320-IV ( 2320-15 ) від 12.01.2005, ВВР, 2005, N 9, ст.180

N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116 }


{ В редакції Закону

N 361-V ( 361-16 ) від 16.11.2006, ВВР, 2007, N 5-6 , ст.53 }


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 538-VI ( 538-17 ) від 18.09.2008, ВВР, 2009, N 6, ст.22

N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.486

N 2973-VI ( 2973-17 ) від 03.02.2011, ВВР, 2011, N 33, ст.326

N 3131-VI ( 3131-17 ) від 15.03.2011, ВВР, 2011, N 39, ст.387

N 3522-VI ( 3522-17 ) від 16.06.2011, ВВР, 2012, N 4, ст.17 }


Розділ I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення основних термінів


У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:


аналіз ризику - процес, що включає ідентифікацію небезпеки,

оцінку ризику хвороби тварин, управління ризиком та повідомлення

про ризик;


арбітражне дослідження - лабораторні дослідження, що

проводяться на вимогу особи, яка оскаржує результати попереднього

лабораторного дослідження;


безпечність об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та

нагляду - забезпечення того, що об'єкти ветеринарно-санітарного

контролю та нагляду не спричинять шкоди здоров'ю людей і тварин,

якщо вони вирощені, виготовлені та/або використані за

призначенням. Безпечність забезпечується дотриманням вимог,

встановлених цим Законом, іншими ветеринарно-санітарними заходами

та/або технічними регламентами;


буферна зона - зона, яка встановлюється в межах та впродовж

кордону інфікованої зони із застосуванням заходів, що ґрунтуються

на епізоотичних характеристиках відповідної хвороби тварин, для

запобігання поширенню патогенного агента до країни або зони, що є

вільною від такої хвороби тварин. Такі заходи не обмежуються

вакцинацією тварин;


ветеринарна адміністрація - державна служба ветеринарної

медицини, що має повноваження на всій території країни на

координацію, організацію та здійснення ветеринарно-санітарних

заходів, перевірку відповідності товарів вимогам, визначеним

країною призначення, видачу міжнародних ветеринарних сертифікатів

згідно з рекомендаціями та інструкціями відповідних міжнародних

організацій, а також щодо нагляду та перевірки їх виконання;


ветеринарна аптека - заклад ветеринарної медицини - аптека,

аптечний пункт, аптечний кіоск, що здійснюють обіг ветеринарних

препаратів і надання консультацій з питань їх застосування;


ветеринарна довідка - разовий документ, виданий державним

інспектором ветеринарної медицини або ліцензованим лікарем

ветеринарної медицини, що підтверджує ветеринарно-санітарний стан

партії тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного

матеріалу, біологічних продуктів, кормів тваринного та рослинного

походження, включаючи обов'язкове зазначення результатів

лабораторних досліджень та ветеринарно-санітарного статусу

території (потужності) походження, а для тварин - засвідчення

проведення вакцинації та діагностичних досліджень;


ветеринарні документи - документи дозвільного характеру, до

яких належать міжнародний ветеринарний сертифікат, ветеринарне

свідоцтво, ветеринарна картка, ветеринарна довідка та

ветеринарно-санітарний паспорт на тварину, видані державними

інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими чи

ліцензованими лікарями ветеринарної медицини, що підтверджують

ветеринарно-санітарний стан тварини, якість та безпечність

продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу,

біологічних продуктів, патологічного матеріалу та кормів;


ветеринарні імунобіологічні засоби - засоби, отримані з

використанням біологічних агентів за допомогою біотехнології,

терапевтична та/або діагностична дія яких спрямована на корекцію

(стимуляцію, модуляцію), а також діагностику імунної системи та

виявлення збудників інфекційних хвороб тварин;


ветеринарна картка - документ, виданий державним лікарем

ветеринарної медицини або уповноваженим лікарем ветеринарної

медицини, до якого заносяться дані щодо ветеринарно-санітарного

стану господарства, діагностики, вакцинації, лікування та інших

протиепізоотичних заходів стосовно певної тварини, який є додатком

до паспорта цієї тварини;


ветеринарні лікарські засоби - субстанції або їх комбінації,

призначені для лікування та/або профілактики хвороб тварин або

відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій, обмінних

процесів у тварин;


ветеринарна медицина - галузь науки та практичних знань про

фізіологію і хвороби тварин, їх профілактику, діагностику та

лікування, визначення безпечності продуктів тваринного, а на

агропродовольчих ринках - і рослинного походження; діяльність,

спрямована на збереження здоров'я і продуктивності тварин,

запобігання їхнім хворобам та на захист людей від зоонозів і

пріонних хвороб;


ветеринарна практика - діяльність з надання послуг,

пов'язаних з профілактикою, клінічною діагностикою та лікуванням

хвороб тварин і консультуванням з питань ветеринарної медицини,

яка провадиться закладами ветеринарної медицини, у тому числі

ліцензованими лікарями ветеринарної медицини, державними

установами ветеринарної медицини;


ветеринарні препарати - ветеринарні лікарські засоби,

ветеринарні імунобіологічні засоби, антисептики, дезінфектанти,

інсекто-акарициди, дератизациди, діагностикуми, що

використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві;


ветеринарне свідоцтво - разовий документ, виданий державним

інспектором ветеринарної медицини, що підтверджує

ветеринарно-санітарний стан партії тварин, продуктів тваринного

походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів,

кормів тваринного та рослинного походження, включаючи обов'язкове

зазначення результатів лабораторних досліджень та

ветеринарно-санітарного статусу території (потужності) походження,

а для тварин - засвідчення проведення вакцинації та діагностичних

досліджень;


ветеринарно-санітарна експертиза - комплекс необхідних

лабораторних та спеціальних досліджень (вірусологічних,

бактеріологічних, хіміко-токсикологічних, патолого-анатомічних,

гістологічних, паразитологічних, радіологічних), які проводяться

спеціалістами державної служби ветеринарної медицини або

уповноваженими лікарями ветеринарної медицини, щодо безпечності

продуктів тваринного, а на агропродовольчих ринках - і рослинного

походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів,

ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів

та кормів, включаючи аналіз виробничої технології та

технологічного обладнання щодо відповідності

ветеринарно-санітарним заходам;


ветеринарно-санітарне та епізоотичне благополуччя -

забезпечення захисту життя і здоров'я людей та тварин від ризиків,

пов'язаних з хворобами тварин, включаючи зоонози, а також

забезпечення оптимальних умов життя тварин, що запобігають

хворобам і шкідливому впливу факторів довкілля на їх здоров'я та

продуктивність;


ветеринарно-санітарні заходи - будь-які заходи, у тому числі

на виконання законів, постанов, інших нормативно-правових актів,

зводів правил, вимог та процедур, включаючи, зокрема,

протиепізоотичні заходи, визначення критеріїв кінцевого продукту,

методів переробки та виробництва, процедур тестування,

інспектування, сертифікації та ухвалення, карантинні заходи,

включаючи відповідні вимоги, пов'язані з транспортуванням об'єктів

державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, на

виконання положення щодо відповідних статистичних методів,

процедур відбору зразків та методів оцінки ризику хвороби тварин,

що застосовуються для:


а) захисту життя і здоров'я тварин від ризиків, що виникають

у результаті занесення, укорінення чи поширення хвороб тварин,

організмів, які переносять хвороби, а також хвороботворних

організмів;


б) захисту життя і здоров'я людей або тварин від ризиків, що

виникають від забруднюючих речовин, токсинів або хвороботворних

організмів, які містяться у продуктах тваринного походження чи

кормах;


в) захисту життя і здоров'я людей від ризиків, що виникають у

результаті хвороб, які переносяться тваринами або продукцією, що

виробляється з них;


ветеринарно-санітарний стан - наявність або відсутність

хвороби, що підлягає повідомленню, та/або рівень забруднюючих

речовин відносно максимально допустимого рівня;


ветеринарно-санітарний статус - статус країни або території

(потужності) стосовно хвороби тварин, який визначається згідно з

критеріями, встановленими відповідними міжнародними організаціями;


відповідні міжнародні організації - Міжнародне епізоотичне

бюро (Всесвітня організація охорони здоров'я тварин) (далі - МЕБ)

та інші міжнародні організації, які розробляють міжнародні

стандарти, інструкції і рекомендації, пов'язані з охороною

здоров'я тварин та безпечністю товарів;


вибірковий ветеринарно-санітарний контроль - періодична

перевірка безпечності товарів шляхом розширеного контролю, що

проводиться державною службою ветеринарної медицини;


висновок державної ветеринарно-санітарної експертизи

(експертний висновок) - документ, виданий державною або

уповноваженою лабораторією ветеринарної медицини, який засвідчує

безпечність продуктів тваринного походження, репродуктивного

матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів,

субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів. Термін дії

експертного висновку - не більше одного місяця;


вказівка - інформаційно-методичний документ, який видається

головними державними інспекторами ветеринарної медицини України,

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,

міст, районів, регіональних служб державного

ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні

України та транспорті або їх заступниками;


готові корми - корми тваринного і рослинного походження, які

містять кормові добавки для непродуктивних тварин, у тому числі

риб та птахів;


Державний департамент ветеринарної медицини з державною

інспекцією ветеринарної медицини (далі - Департамент) - орган

державного управління, що здійснює функції адміністрації

ветеринарної медицини України;


державна служба ветеринарної медицини України - система

державних органів управління ветеринарною медициною та державних

установ ветеринарної медицини;


державний ветеринарно-санітарний контроль - функції, що

виконуються державними інспекторами ветеринарної медицини та/або

уповноваженими лікарями ветеринарної медицини і полягають у

постійному забезпеченні виконання встановлених чинним

законодавством ветеринарно-санітарних заходів та технічних

регламентів;


державний ветеринарно-санітарний нагляд - функції, що

виконуються державними інспекторами ветеринарної медицини та/або

уповноваженими лікарями ветеринарної медицини і полягають у

періодичній перевірці дотримання вимог чинного законодавства в

галузі ветеринарної медицини;


державний інспектор ветеринарної медицини - лікар

ветеринарної медицини, який працює в державній службі ветеринарної

медицини або уповноважений Департаментом, або у разі якщо це лікар

іноземної країни, - її ветеринарною адміністрацією, на здійснення

інспектування товарів, потужностей (об'єктів), засобів

ветеринарної медицини та супутніх об'єктів з метою захисту

здоров'я людей та/або здоров'я тварин і за необхідності -

сертифікації їх ветеринарно-санітарного стану згідно з вимогами

відповідних міжнародних організацій та здійснення інших функцій

державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;


державний лікар ветеринарної медицини - лікар ветеринарної

медицини, який працює в державних органах чи державних установах

ветеринарної медицини;


державні органи ветеринарної медицини - Департамент і

територіальні органи, регіональна служба державного

ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні

України та транспорті;


державні установи ветеринарної медицини - установи

ветеринарної медицини, що здійснюють профілактичні, діагностичні,

лікувальні та інші протиепізоотичні заходи, лабораторні

дослідження щодо безпечності товарів, науково-дослідні та

контрольні роботи, на які покладено контрольно-наглядові функції в

галузі ветеринарної медицини, або уповноважені на здійснення таких

функцій;


дозвіл на ввезення - документ дозвільного характеру, яким

надається право на ввезення на територію України товарів, виданий

Департаментом;


доручення - письмове повноваження, за яким головними

державними інспекторами ветеринарної медицини України, Автономної

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, міст,

районів, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного

контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті або їх

заступниками надається право іншій особі або установі від свого

імені здійснювати певні юридичні дії або одержувати матеріальні

цінності;


експлуатаційний дозвіл - документ дозвільного характеру, який

видається відповідним головним державним інспектором ветеринарної

медицини оператору потужностей (об'єктів) на підставі перевірки

дотримання цими потужностями (об'єктами) ветеринарно-санітарних

заходів і технічних регламентів та дозволяє оператору потужностей

(об'єкта) здійснювати господарську діяльність згідно із цим

Законом;


експортні потужності (об'єкти) - потужності, що

використовуються для виробництва об'єктів державного

ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, які перевірені

Департаментом на відповідність вимогам, що встановлені країною

призначення для таких потужностей, з метою здійснення експорту

вищезазначених об'єктів до цієї країни та мають відповідний

експлуатаційний дозвіл;


забруднююча речовина - будь-яка біологічна речовина, зокрема

мікроорганізми та їх частини, або хімічна речовина (пестициди,

токсини), залишки ветеринарних препаратів, у тому числі гормонів,

заспокійливих і тиреостатичних речовин, антибіотиків, солі

неорганічних речовин, радіоактивні речовини і продукти їх розпаду

або інші речовини, що перевищують максимальну межу залишків,

встановлену міжнародними стандартами, інструкціями та

рекомендаціями, і можуть бути небезпечними для здоров'я тварин та

людей; { Абзац сорок другий статті 1 в редакції Закону N 538-VI

( 538-17 ) від 18.09.2008 }


загальнодержавна програма контролю - програма, що

розробляється Департаментом та виконується державною службою

ветеринарної медицини, або у разі якщо це стосується іноземної

країни, - її ветеринарною адміністрацією, з метою контролю (у тому

числі локалізації та/або ліквідації) хвороби тварин та/або

забруднюючих речовин і залишкових кількостей ветеринарних

препаратів у продуктах тваринного походження і кормах шляхом

здійснення спеціальних заходів, що застосовуються на всій

території країни або в окремій зоні (зонах) на її території;


заінтересовані торгові партнери - держави та інші суб'єкти

міжнародного права, що є учасниками багатосторонніх і двосторонніх

угод, які регулюють застосування ветеринарно-санітарних заходів,

учасником яких є Україна, а також члени відповідних міжнародних

організацій, членом яких є Україна;


заклад ветеринарної медицини - установа, підприємство,

організація, де працює принаймні один лікар ветеринарної медицини,

які засновані юридичною або фізичною особою (суб'єктом

господарювання), що має кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини

та здійснює ветеринарну діяльність за ліцензією, у тому числі з

ветеринарної практики, виробництва ветеринарних препаратів,

роздрібної, оптової торгівлі ветеринарними препаратами, проведення

дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт;


засоби ветеринарної медицини - матеріали, обладнання,

інструменти, спеціальні автомобілі та інші механізми і

пристосування, призначені для використання у ветеринарній

медицині;


засоби догляду за тваринами - засоби, призначені для

вирощування тварин та догляду за ними, що не мають лікувальної і

профілактичної дії;


звіт про результати досліджень - документ, виданий державною

або уповноваженою лабораторією ветеринарної медицини, в якому

представлений звіт про результати досліджень стану здоров'я тварин

та/або виявлення збудників інфекційних і паразитарних хвороб,

антитіл до них або результатів патоморфологічних та інших

досліджень. Рекомендації та висновки, надані у звіті про

результати досліджень, є обов'язковими до виконання;


зона - чітко визначена частина території країни з визначеним

ветеринарно-санітарним статусом;


зона, вільна від хвороби тварин, що підлягає повідомленню, -

зона, в якій відсутність певної хвороби тварин підтверджується

виконанням вимог щодо вільного статусу, встановлених відповідними

міжнародними організаціями. Всередині зони та на її кордонах

повинні ефективно проводитися відповідні заходи контролю

(локалізації) стосовно товарів та інших об'єктів, які можуть

переносити відповідні хвороби тварин, включаючи транспортні

засоби;


зона з незначною присутністю хвороби, що підлягає

повідомленню, - зона всієї країни, її частини, декількох країн або

їх частин, де за визначенням адміністрації ветеринарної медицини

хвороба тварин присутня на низькому рівні і в якій вживаються

ефективні заходи обстеження, контролю (локалізації) або

ліквідації;


зона спостереження - зона, встановлена в межах та впродовж

кордону зони, вільної від хвороби, що підлягає повідомленню, яка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Схожі:

Закон україни про ветеринарну медицину ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 36, ст. 531 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про зовнішньоекономічну діяльність ( Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 29, ст. 377 ) { Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про ветеринарну медицину ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 36, ст. 531 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про охорону праці (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 49, ст. 668) ( Вводиться в дію Постановою вр
Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних...
Закон україни про ветеринарну медицину ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 36, ст. 531 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон України про бібліотеки І бібліотечну справу Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України №33/95-вр
Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України №33/95-вр від 27. 01. 95 р
Закон україни про ветеринарну медицину ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 36, ст. 531 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 1144-xii ( 1144-12 ) від 04. 06. 91, Ввр, 1991, n 34, ст. 452 }
Освіта — основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Закон україни про ветеринарну медицину ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 36, ст. 531 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про захист прав споживачів ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 30, ст. 379 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і
Закон україни про ветеринарну медицину ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 36, ст. 531 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про звернення громадян (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1996, n 47, ст. 256) (Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр
Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності. (Частина...
Закон україни про ветеринарну медицину ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 36, ст. 531 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про Службу безпеки України Закон введено в дію з дня опублікування 13 травня 1992 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 25 березня 1992 року n 2230-xii)
Служба безпеки України державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України
Закон україни про ветеринарну медицину ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 36, ст. 531 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconВизначення місця проживання дитини Ірина Кшиванська, практикуючий юрист, тов «Нагорний І Ко»
Ради України (ввр), 2003, №№40–44, ст. 356) (із наступними змінами), Цивільний процесуальний кодекс України (Відомості Верховної...
Закон україни про ветеринарну медицину ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 36, ст. 531 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про інформацію Закон введено в дію з дня опублікування 13 листопада 1992 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 2 жовтня 1992 року n 2658-xii)
У тексті Закону слово "конфіденціальна" в усіх відмінках замінено словом "конфіденційна" у відповідному відмінку згідно із Законом...
Закон україни про ветеринарну медицину ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 36, ст. 531 ) { Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про об'єднання громадян Закон введено в дію з дня опублікування 18 липня 1992 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 16 червня 1992 року n 2461-xii)
Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи